11 Ekim 2008

WordPress wp_insert_post Fonksiyonu

WordPress Yorum Ekle

İleriki zamanda otomatik olarak siteye yazı ekleyen bir eklenti yapmayı planlıyordum. Bunu nasıl yapabilirim diye araştırırken WordPress.org'da wp_insert_post fonksiyonunu anlatan şu yazıyı buldum. Yazımın devamında gerçekten her derde deva olacak wp_insert_post fonksiyonunu anlatan bu yazının çevirisini bulabilirsiniz.

Açıklama

Bu fonksiyon veritabanına yazı ve sayfa ekler. Fonksiyon değerleri kontrol eder, temizler, tarih/saat gibi eksik değerleri tamamlar vs. Paramatreleri bir nesne olarak alır, eklenen yazının/sayfanın ID'sini döndürür. Eğer hata oluşmuşsa 0 değerini döndürür.

Kullanım

<?php wp_insert_post( $post ); ?>

Örnek

wp_insert_post() fonksiyonunu çağırmadan önce bir yazı/sayfayı oluşturan gerekli elementleri belirleyen bir dizi tanımlamak gerekmektedir. Fonksiyon bu elementlerden bazıları verilmese bile bunları varsayılan değerlerle doldurmakta, ancak kullanıcının en azından başlık ve yazı içeriğini belirtmesi gerekmektedir, aksi halde veritabanı kaydı yapılamayacaktır.
Kullanıcı aşağıda verilen elementlerden daha fazlasını belirtebilir. Buradaki elementler veritabanındaki, wp_posts tablosundaki alan isimleriyle aynı olmalıdır.
[php]
// Yazı nesnesini oluştur
$my_post = array();
$my_post['post_title'] = 'My post';
$my_post['post_content'] = 'This is my post.';
$my_post['post_status'] = 'publish';
$my_post['post_author'] = 1;
$my_post['post_category'] = array(0);

// Yazıyı veritabanına ekle
wp_insert_post( $my_post );

//Bu kod denenmiştir, çalıştığı görülmüştür
[/php]
Fonksiyonun kendisinde tanımlanmış varsayılan liste aşağıdaki gibidir.
[php]
$defaults = array(
'post_status' => 'draft',
'post_type' => 'post',
'post_author' => $user_ID,
'ping_status' => get_option('default_ping_status'),
'post_parent' => 0,
'menu_order' => 0,
'to_ping' => '',
'pinged' => '',
'post_password' => '',
'guid' => '',
'post_content_filtered' => '',
'post_excerpt' => ''
);
[/php]

Kategoriler

Yazı kategorileri veritabanındaki kategori ID'leriyle uyuşan bir tamsayı dizisiyle bildirilmelidir. Bir tane kategori dahi olsa dizi olarak gösterilmelidir. Kategori belirtilmemişse, yazı varsayılan kategoriye (örneğin Kategorilenmemiş) eklenir.

Parametreler

$post
Fonksiyonun tek parametresidir. Bu parametre ile bir yazıyı oluşturan unsurlar dizi olarak fonksiyona sunulur. Bu parametre ile veritabanındaki wp_posts tablosundaki alan adları arasında birebir ilişki bulunmaktadır.
Aşağıda bu parametre ile bildirilebilecek bütün dizi anahtarlarının açıklamaları bulunmaktadır. Bunlardan varsayılan değerlerini kullanmak istediklerinizi, kullanmayarak diziyi küçültebilirsiniz.
[php]
$post = array(
'comment_status' => [ 'closed' | 'open' ] // 'closed' yorumlara kapalı.
'ID' => [ ] //Var olan bir yazı güncelleniyor mu?
'menu_order' => [ ] //Yazı bir sayfaysa menü sıralaması.
'page_template => [