30 Temmuz 2009

Meslek Liseleri ve Yeni Sistem-1

Eğitim Yorum Ekle

YÖK'ün 1999 yılında aldığı bir kararla, meslek liseleri kendi alanları içerisinde hapsedilmişti. Birçok meslek lisesi sanki öğretmen yetiştiriyormuş gibi kendi programlarının devamı olan öğretmenlikler dışında başka bir üniversite programlarına yerleşemez hale geldiler. Örneğin, bir meslek lisesinin bilgisayar bölümünden mezun olan bir öğrenci sadece bilgisayar öğretmenliğini kazanabiliyordu (ki bunlardan biri de benim), bilgisayar mühendisliğinin yanına bile yaklaşamıyordu. Ama öyle meslek liseleri vardı ki bunların gidebileceği 4 yıllık lisans bölümleri bile yoktu. Sonuçta sistemin uygulandığı 10 yıl boyunca milyonlarca öğrenci bir şekilde mağdur duruma düşürüldü ve bu mağduriyetin önce meslek liselerini ardından da bütün ülkeyi bitireceğini bile bile yıllarca sistem devam etti.
O zamanlar YÖK'ün bu kararı alırken, meslek liselerini kendi alanlarında yükseköğrenime devam etmelerini amaçlamıştı. Ancak alınan karar bunu karşılamaktan çok uzak oldu. Sağlık meslek lisesi mezunu bir öğrenci Tıp'a gidemez, birçok teknik bölüm mezunu meslek liseli programlarının devamı olan mühendisliklere gidemez duruma getirildi ve bütün meslek liseleri dar bir alana hapsedildi. YÖK bu yönlendirme işini ödüllendirerek değil, cezalandırarak yapma yoluna gitti ve meslek liseleri öğrenci bulamaz hale getirildi. Birçok gelişmiş ve gelişmiş ülkede kalkınma için mesleki eğitim teşvik edilirken, öne çıkarılırken; bizde tam tersi yapılmış ve amacının ne olduğu belli olmayan normal liseler yüceltilmiştir. Bunun sonucunda da hiçbir niteliği olmayan milyonlarca genç yetiştirilmiş oldu. Üstüne meslek liseleri hiçbir amacı olmayan, sadece diploma sahibi olmak isteyen öğrencilerle doldurulmak zorunda kaldı.

Peki Sistem Nasıl Olmalıydı?

Birçok kişi gibi ben de yönlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yönlendirmenin de sadece aileye bırakılamayacak kadar önemli olduğunu bu nedenle; öğrenci henüz ilköğretimdeyken ciddi testlerle öğrencilerin yeteneklerinin, ilgilerinin tespit edilerek aynı Avrupa'da olduğu gibi okul tarafından zorunlu olarak yönlendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Mevcut düzende, ebeveynler 15 yaşındaki bir öğrencinin geleceğine karar veriyorlar ki bunu yaparken ki tek kriterleri kendi yaşanmışlıkları. Öğrencinin ilgi ve yetenekleri değil. Durum böyleyken kendi tercihiyle gelmediği bir okula uygulanan bir katsayı engeliyle, kendi tercihi olmayan bir mesleğe devam etmesini istemek zalimliktir. Kanunlara göre 18 yaşına gelmiş her Türk genci, ailesinin kendisine verdiği ismi değiştirme hakkına sahiptir ama ailesinin tercihi olan bir mesleği değiştirmesi değişen sistemde mümkün değildi. Bunun neresinde adalet?
Yeni sistem işte bu adaletsizliği ortadan kaldırmaya yönelik bir sistem olmaya aday bir sistem. İdeal sistemde meslek liseli kendi alanını tercih ettiğinde ek puan almalı (bu aynı zamanda kanuni bir zorunluluk) ama farklı bir bölümü tercih ettiğinde de puanı kırılmamalıydı. Yeni sistem işte tam da bunu getiriyor. Sınavın birinci aşaması birçok meslek lisesinde okutulan kültür derslerindeki konulardan sorular içerecek. Bu bölümü başaran bir meslek liseli hali hazırdaki sistemde yer alan bölümleri tercih ettiğinde ek puan alarak yerleşebilecek. Ama isterse ikinci bölüme girip, mühendislikler, öğretmenlikler gibi diğer bölümlere de gidebilecek. Buradaki sıkıntı, birinci bölümdeki puanıyla tercih edilecek alanların yine sınırlı olması olacak. Meslek liselilerin birinci bölümdeki puanıyla gidebileceği alanlar yeniden araştırılmalı ve belirlenmelidir.

Yeni Sistem

2010 yılından itibaren yeni sistem uygulanmaya başlayacak. Sistem iki aşamalı olacak ve öğrencilerin uzmanlaşmasını sağlamaya yönelik olacak. Yeni sistemle amaç her üniversite programına, o programın gerektirdiği yeterliklere sahip, kaliteli öğrenciyi almak. Örneğin bir öğrenci, Tıp için fen sorularına ağırlık verecekken, mühendislikler için matematik sorularına ağırlık verecek. Bu nedenle de öğrenci nereyi istiyorsa onun puan türüne uygun olarak, gerekli derslerde kendini geliştirecek.
Yeni sistem YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) olmak üzere iki aşamalı bir sınav sistemi öngörüyor. YGS daha çok bir baraj olarak kullanılacak ve LYS'ye girebilmek için bu barajın aşılması gerekecek.

YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)

YGS, Nisan ayı içerisinde yapılacak ve soru içeriği olarak mevcut sistemdeki birinci aşamadaki konular olacak. Bu sınavda öğrencilere 160 dakikalık sürede, Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 160 soru yöneltilecek. Sorular bütün okullarda okutulan ortak müfredattan (9. sınıf ve öncesi) olacak. Üniversiteye yerleşmek isteyen bütün öğrenciler bu sınava girecekler.
Sınav sonucunda öğrencilerin YGS-1, YGS-2 (Mevcut sistemdeki SAY-1 yerine kullanılacak); YGS-3, YGS-4 (SÖZ-1 yerine); YGS-5, YGS-6 (EA-1 yerine) adlarında 6 tane puanları hesaplanacak. Bu puanlar hesaplanırken, öğrencinin testlere verdiği cevapların farklı yüzdeleri kullanılacak. Puanların hesaplanacağı ders yüzdelikleri aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Bu tabloyu nasıl yorumlamalıyız? Diyelim ki meslek lisesi bilgisayar bölümü öğrencisisiniz. Bu bölüm öğrencilerinin alanları içerisinde Bilgisayar öğretmenlikleri bulunmakta. Siz de bu bölüme yerleşmek istiyorsunuz.
Bilgisayar öğretmenliklerinin YGS-1 puan türünden öğrenci alması planlanıyor. Bu durumda sizin YGS-1 puan türünüzü yüksek tutmanız gerekecek. Bunu gerçekleştirmek için ise bu puan türünü oluşturan derslerden yüzdelik değeri yüksek olanlara ağırlık verecek ve onlardan daha fazla net yapacaksınız. Tablodan da göreceğiniz üzere bu puan türü için matematiğin ve fen bilimlerinin ağırlığı çok fazla. Bu yüzden bu puanınızı yükseltmek için matematikten mümkün olduğunca çok, ardından da fen bilimlerinden çok net yapmanız gerekecek. Türkçe'den yaptığınız netlerinizin katkısı normalken, sosyal bilimlerin pek bir katkısı olmayacağından, bilgisayar bölümü öğrencisi olarak sizin, mutlaka matematiğe ve fen bilimlerine ağırlık vermeniz gerekecek. Bu örnekten yola çıkarak kendinize göre bir değerlendirme yapmalı ve planlamanızı ona göre ayarlamalısınız.
YGS sonucunda her öğrenci için netlerine göre 100-500 aralığında bir puan hesaplanacak. YGS için üç farklı taban (baraj) puan, YÖK tarafından sonradan belirlenecek. Adaylar bu baraj puanı geçmelerine göre çeşitli faydalar elde edecekler.
Taban puan 1: Bu taban puanı geçen öğrenciler Önlisans (Meslek Yüksekokulları) ve Açıköğretim programlarını tercih edebilecekler.
Taban puan 2: Bu taban puanı geçen öğrenciler İkinci aşama sınavlarına katılma hakkı kazanacaklar.
Taban puan 3: Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı elde edilecek. Bu programlar 2009 ÖSS'de SAY-1, SÖZ-1, EA-1 ile öğrenci alan programlar. Bu kısım özellikle meslek liselerini ilgilendirmektedir.
Meslek liseliler kendi alanlarındaki (2009 ÖSS'dekilerle aynı) bölümleri YGS sonucunda alacakları puan, belirlenecek olan taban puandan fazla olması durumunda tercih edebilecekler. Kısaca YGS, 2009 ÖSS'nin birinci aşamasının yerine geçecek. Son olarak YGS'den alınan puan, ikinci aşamada alınan puanlara da etki edecek. Ne kadar etkileyeceğini, LYS için verdiğim tabloları inceleyerek anlayabilirsiniz.

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)

LYS, Haziran ayının ikinci yarısında, bir ya da iki hafta sonunda 5 farklı sınav olarak uygulanacak. Öğrenciler, yerleşmek istedikleri üniversitenin istediği puan türüne göre, bu sınavlardan istediklerine girebilecekler. İsterseler, tümüne de girebilecekler.
LYS, 2009 ÖSS'deki ikinci bölümün yerine geçecek ancak daha farklı uygulanacak. Bir öğrenci eğer Tıp istiyorsa, 2009 olduğu gibi bütün sınavlara girmek zorunda olmayacak; matematik ve fen bilimleri sınavlarına girmeleri yeterli olacak. Bu nedenle sınavlarda daha fazla soru sorulacak ve her ders için ayrı süreler verilecek. Kısaca artık öğrenciler hedeflerini belirleyecekler ve ona göre uygun derslerde uzmanlaşacaklar.

LYS İçerisindeki Sınavlar

Matematik Sınavı
Matematik'ten 50 soru için 75 dakika; Geometri'den (8 soru analitik) 30 soru içi 45 dakika olmak üzere toplam 80 soru için 120 dakika verilecek. Bunların kitapçıkları ayrı olacak ve muhtemelen, kitapçıklar ilgili süreler sonunda ayrı ayrı verilecek. Yani öğrenci önce matematik soru kitapçığını alıp, çözecek; 75 dakika sonra geometri kitapçığını alıp çözecek. Cevaplar için ise aynı cevap kağıdı kullanılacak. Bu durum LYS'deki diğer sınavlar için de geçerli olacak.
Fen Bilimleri Sınavı
Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinin her birinden 30'ar soru ve 45'er dakika olmak üzere toplam 90 soru için 135 dakika verilecek.
Edebiyat, Coğrafya Sınavı
Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 56 soru için 85 dakika, Coğrafya'dan 24 soru için 35 dakika olmak üzere toplam 80 soru için 120 dakika verilecek.
Sosyal Bilimler Sınavı
Tarih'ten 44 soru için 65 dakika, Coğrafya-2'den 16 soru için 25 dakika, Felsefe Grubu derslerden 30 soru için 45 dakika olmak üzere toplam 90 soru için 135 dakika verilecek. Felsefe grubu testte; Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık'tan 10'ar soru bulunacak.
Yabancı Dil Sınavı
Yabancı dil'den 80 soru için 120 dakika verilecek.

LYS Puan Türleri

LYS'de MF (SAY-2), TM (EA-2), TS (SÖZ-2) ve Yabancı Dil olmak üzere 4 farklı grupta puanlama yapılacak. Bu gruplar da kendi aralarında, soruların ağırlıklarının farklı olduğu puan türlerine bölünecek. Üniversiteler bu farklı puan türlerine göre öğrenci alacaklar.

MF Grubu Puan Türleri (SAY-2 Yerine)

Bu grupta MF-1, MF-2, MF-3, MF-4 adlarında dört farklı türden puan hesaplanacak. Bunların hesaplanmasında soruların etkileri farklı olacak. Testlerin ağırlıklarına ilişkin aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Puan türlerinden de anlaşılacağı üzere birinci aşamanın (YGS), ikinci aşamaya azımsanmayacak kadar etkisi bulunmakta. Bu nedenle öğrencilerin birinci bölüme de özel önem göstermeleri, barajı geçsem yeter diye düşünmemeleri şart.
Bu puan türlerinden,
MF-1 puan türü Matematik ağırlıklı temel bilim programları için kullanılacak. Örneğin, matematik, matematik öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, astronomi vb. yoğun matematik bilgisi gerektiren bölümlere yerleştirme yapılırken kullanılması tasarlanmaktadır.
MF-2 puan türü Fen ağırlıklı temel bilim programları için kullanılacak. Örneğin, fizik, kimya, biyoloji bölümleri, bunların öğretmenlik ve mühendislik programlarına yerleştirmede kullanılması tasarlanıyor.
MF-3 puan türü Sağlık ağırlıklı programlar için kullanılacak. Örneğin, diş hekimliği, tıp, genetik, hemşirelik, veterinerlik gibi sağlıkla ilgili hemen her programa yerleştirmede kullanılması tasarlanıyor.
MF-4 puan türü Mühendislik ve Teknik programlar için kullanılacak. Örneğin, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat mühendislikleri vb. mühendisliklere yerleştirmede kullanılması tasarlanıyor.
Hangi puan türünden nerelere yerleştirme yapılacağına dair bir taslak hazırlanmış olsa da kesin bilgilere, sonbahar'da yayımlanacak olan başvuru kılavuzundan ulaşabileceğiz. Lisans programlarının hangilerine hangi puan türüyle yerleştirileceğine dair taslağa ulaşmak için tıklayınız.
İlgili taslağı inceleyerek aşağıda yer vereceğim puan türlerinin ne tür lisans programlarına yerleştirmede kullanılacağını kendiniz de öğrenebileceğinizden, bundan sonraki puan türleri için ayrıntılı açıklama yapmayacağım.
Bu tablodan da anlayacağınız üzere Tıp düşünen bir öğrenci için Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal bilimler derslerinin ikinci bölümü ilgilendiren kısımlarına çalışmanın bir anlamı kalmadı. Bu nedenle özellikle şu anda 11. sınıf okuyan öğrencilerin özellikle alan derslerinin yoğunlaştığı bu sınıfta, alan derslerine aşırı ağırlık vermelerini, konuları son sınıfa taşımamalarını tavsiye ediyorum.

TM Grubu Puan Türleri (EA-2 Yerine)

Bu grupta TM-1, TM-2, TM-3 adlarında üç farklı türden puan hesaplanacak. Bunların hesaplanmasında soruların etkileri farklı olacak. Testlerin ağırlıklarına ilişkin aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

TM-1 puan türü az da olsa matematik ağırlıklı olup; işletme, iktisat gibi muhasebeyle ilgili programlara yönelik öngörülüyor.
TM-2 puan türü az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklı olup; hukuk, kamu yönetimi, siyasal vb. toplumsal programlara yönelik öngörülüyor.
TM-3 puan türü matematik ile Türkçe-edebiyat eşit ağırlıklı olup; PDR vb. programlara yönelik öngörülüyor.

TS Grubu Puan Türleri (SÖZ-2 Yerine)

Bu grupta TS-1, TS-2 adlarında iki farklı türden puan hesaplanacak. Bunların hesaplanmasında soruların etkileri farklı olacak. Testlerin ağırlıklarına ilişkin aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

TS-1 puan türü sosyal programlar için,
TS-2 puan türü dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları için öngörülmüştür.

Yabancı Dil Grubu Puan Türleri

Bu grupta DİL-1, DİL-2 adlarında iki farklı türden puan hesaplanacak. Bunların hesaplanmasında soruların etkileri farklı olacak. Testlerin ağırlıklarına ilişkin aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı dil programları için, Dil öğretmenlikleri, mütercimlik vb.
DİL-2 puan türü diğer Dil programları için, Çince, Yunanca vb.
Gördüğünüz gibi bir öğrenci ne kadar fazla sınava girerse o kadar çok puanı olacak, farklı alanlardan bölümlere girme şansı bulabilecek ama girdiği bütün sınavlar için uzmanlaşması gerektiğinden yerleşme şansı azalacak. Buradan hareketle öğrenciler hedeflerini doğru bir şekilde belirlemek ve o hedefe uygun olarak kendilerini geliştirmek zorunda kalacaklar. Ben Tıp istiyorum olmazsa Hukuk da olur diyen bir öğrencinin sadece Tıp isteyen bir öğrenciye göre iki kat daha fazla çalışması gerekecek.

Puanlar Nasıl Hesaplanacak

YGS ve LYS sonucunda öğrencinin yaptığı netlere göre 100-500 aralığında bir ham puan hesaplanacak. YGS'de Taban puan-2'yi geçen öğrenciler ikinci aşamaya (LYS) girme hakkı kazanacaklar, aksi halde ikinci aşamadaki sınavlara giremeyecekler. YGS'de taban puan-3'ü geçen öğrenciler YGS ile öğrenci alan programları tercih edebilecekler, bu programlar 2009 ÖSS'deki SAY-1, SÖZ-1, EA-1 ile öğrenci alan programlarla aynı olacak.
Öğrencilerin YGS ve LYS sonucu aldıkları ham puanın üzerine okuldaki başarılarına göre hesaplanacak olan AOBP'lerinin (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) belirli katsayılarla çarpımıyla hesaplanmış olan puanlar eklenecek. Buna yerleştirme puanı denilecek ve öğrenciler tercihlerinde bu puanlarını kullanacaklar.

Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması

OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak, ancak 50-100 aralığı yerine 100-500 aralığında olacak.
Yerleştirme puanları hesaplanırken,
1. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) 0,15 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir. Kısaca çarpım sonrasındaki sonuç, öğrencinin bütün puan türlerine eklenecek.
Y-YGS = YGS + (0,15 x AOBP)
Y-LYS-MF = LYS-MF + (0,15 x AOBP)
Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,15 x AOBP)
Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,15 x AOBP)
Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (0,15 x AOBP)
LYS, YGS ve AOBP puanlarının en büyük değeri 500 olduğu için, bütün sorulara doğru cevap veren, okul birincisi bir öğrencinin (kısaca sınavlar sonucunda alınabilecek en büyük yerleştirme puanı) yerleştirme puan değeri:
500 + (0,15 x 500) = 575 olacaktır.
2. Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adaylar kendi alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilirken yerleştirme puanlarına eklenecek olan ek puan 0,06 + AOBP olarak hesaplanacaktır.
Ek puanın en büyük değeri 500 x 0,06 = 30 olacaktır ki böyle bir öğrenci kendi alanından bir bölümü tercih ettiğinde 500 + (AOBP x 0,21) olarak yerleştirme puanı hesaplanacaktır.
3. Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya önkayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,15 ve 0,6 katsayılarının yarısı alınacaktır. (0,15 yerine 0,075; 0,06 yerine de 0,03)

Konu ile İlgili Diğer Yazılarım

Lütfen daha fazla bilgi almak için bütün yazıları okumaya çalışın. Yazıları okumadan soru sormayınız.

 1. Meslek Liseleri ve Yeni Sistem - 1
 2. Meslek Liseleri ve Yeni Sistem - 2
 3. Sorularla 2010 ÖSS Sistemi
 4. Bilişim Teknolojileri Alanı ve 2010 ÖSS
 5. Örneklerle 2010 ÖSS'de AOBP Hesabı

Bu yazının kısa bağlantısı http://www.yakupgovler.com/?p=934.

Yazılarımı RSS aboneliği ile takip edebilir, yeni yazılarıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için ise RSS adresimi kullanabilirsiniz.


“Meslek Liseleri ve Yeni Sistem-1” yazısı için 322 Yorum

Bu yazıya yapılan yorumları dilerseniz, ( RSS 2.0 ) beslemesini kullanarak takibe alabilirsiniz.

 1. Meslek Liseleri ve Yeni Sistem-2 · Yakup Gövler - WordPress'e dair ne varsa - Eğitim Meslek Liseleri Meslek Lisesi ÖSS dedi ki:

  [...] yazımda 2010 yılından itiren uygulanmaya başlanacak sistemi, yapılan açıklamaları temel alarak, [...]

 2. gülsah dedi ki:

  sunu merak edıyorum meslek lısesı turım bolumunu ogrencısıyım esıt agrılık bır pekı degıstırmek ıstersem. ne bıleyım cocuk gelısımı falan ea bır yıne ıkıncı bolumu cozmem gerekecekmı nasıl olacak..?

 3. arif dedi ki:

  ben anadolu teknik öğrencisiyim ve 10. sınıfa geçtim bn başka bir okulun anadolu teknik bölümüne geçebilirmiyim

 4. fatih dedi ki:

  hocam yeni sistem süper.artık bilgisayar mühendisi olmam için sosyal bilgiler derslerinin hiçbir önemi yok tam istediğim gibi.hocam diğer sitelerde araştırıpda bulamadığım soruların yanıtlarını bu yazıda buldum çok tşklr hocam.

 5. Yakup Gövler dedi ki:

  @gülsah, yazıyı okuduysan bununla ilgili kesin bir bilginin olmadığını farketmiş olman gerekiyor. Zaman içerisinde, meslek liseli birinin birinci bölümden farklı bir bölüm tercih edip, edemeyeceği belli olacak.

 6. Yakup Gövler dedi ki:

  @arif, anadolu teknik'ler sınavla öğrenci aldığından, muhtemelen SBS'den aldığın puana göre bir değerlendirme yapılacaktır. En iyisi, geçiş yapmak istediğin okula gidip, görüşmen.

 7. elif dedi ki:

  Bende meslek lisesi son sınıf çocuk gelişimi öğrencisiyim.Bizim kendi bölümümz için ygs ye girmemiz yeterli peki önlisansların puanları hakkında bi bilgi var mı?Normalde dört yıllıklar 320-370 arasında değişiyor.2010'da puanlarda bariz bir değişme olur mu?

 8. Yakup Gövler dedi ki:

  @elif, 2010'da puan aralıkları 100-500 arasında olacağı için bu yılki puanların, gelecek yıl için bir anlamı olmayacak. Bölümlerin yüzdelik dilimleri ve yerleşen kişilerin sıraları gelecek yıl ölçü olacak. Puan olayına takılmayın, yapabileceğinizin en iyisini yapmak için çalışın. Aksi durum, enerjinizi boşa harcatacaktır.

 9. Reyhan dedi ki:

  Hocam hayırlı aksamlar ben acıkögretım okul öncesı ögretmenlıgı ıstıyorum daha öncede yazmıstım.Öss den 316 aldım basarı sıram 26695 gecen sene basrı sırası 27 bın olan yerlestı fakat puanı 323 ıdı.2007 ıse 18 bın ımıs en son yerelesen her sene cok degısmıs.Sızce gırme ıhtımalım var mı.

 10. Reyhan dedi ki:

  Bır de ek puanla bırlıkte toplam 94 alıyordum yeni sistem de acıklamaya gore seneye 84 alacagım yanı seneye yerlesmek daha mı zor olacak

 11. Yakup Gövler dedi ki:

  @Reyhan, seneye kendi alanına yerleşmek bu yılkinden daha zor olabilir. Düz liseler ile olan ek puan farkı azalacak, sınavda birinci bölümde daha az sürede daha fazla soru cevaplayacaksınız. Tercihlerini yaptıysan, yerleşip, yerleşemeyeceğini bekleyip, göreceksin. Bu yıl geçen yılkinden farklı durumlar ortaya çıkacağından, ne olacağını kestirmek mümkün değil. Tahminlerde bulunmak da anlamsız.

 12. renkli teneke » 2010 Yeni ÖSS(ÖSYS) Sistemi dedi ki:

  [...] hocamız yeni ÖSYS sistemini incelemiş ve tecrübeleri ile çok güzel bir şekilde anlatmış. Bir - iki tane çok güzel yazı yazmış. Yakup hocamızın yazdığı yazılar Meslek Lisesi okuayn [...]

 13. mehmet faruk dedi ki:

  Ben sağlık meslek lisesi acil tip teknisyonligi bölümünü kazandım bu yıl yeni başlayacagım kokdugum şey iliride iş imkanları nasıl olcak? İleride yüksele bilir miyim? Saglik lisesi meslek lisesi ne gibi zorluklai var?

 14. Ahmet dedi ki:

  Vermiş olduğunuz kalteli bilgilerden dolayı teşekkürler. 2 yıllık üniversite mezunuyum ve bir daha sıava girmeyi düşünenlerdenim. Umarım bilgisayar mühendisliğini kazanırım.

 15. Yakup Gövler dedi ki:

  @Ahmet, asıl ben ilgin için teşekkür ederim. Umarım gençler, sistemi iyi analiz edebilir ve sınava iyi çalışırlar. Eğitimde kalitenin her geçen gün azaldığı bu zamanda, yeni sistem umarım öğrencilere çalışma azmi verir, kendilerine hedefler koymalarına yardımcı olur.
  Sana da hayatında başarılar.

 16. reyhan dedi ki:

  HOCAM AÖF OKUL ÖNCESI ESKI SISTEME GÖRE SAY 1 SÖZ 1 EA 1 HANGISI YUKSEKSE ONU BAZ ALIYORDU SIMDI YGS 5 VEYA TM3 YAZIYOR YANI SADECE SÖZEL YAPARAK GIRME IHTIMALIMIZ KALKTIMI DEMEK OLUYOR

 17. reyhan dedi ki:

  hocam bız okulda matematık görmuyoruz nasıl olacak zaten kız meslek lıselıler zorla gırıyordu ünıversıteye.Sanırım bunu gözden kacırdılar matematık yapamayanların tek umudu aof okul öncesı ıdı fakat sımdı gırmek ımkansız gıbı.cok uzgunum bu sene yerlesemesem isim cok zor dersaneye gıtme ımkanımda yok ne yapıcagımı bılmıyorum.

 18. Yakup Gövler dedi ki:

  @reyhan, AÖF çocuk gelişimi bölümüne sadece çocuk gelişimi bölümü mezunu öğrenciler tercih edebileceğinden, hangi puan türünden aldığının pek bir önemi yok gibi. Ayrıca yazımdaki çocuk gelişimi için verilmiş olan puan türü örgün eğitimdekiler için geçerli olabilir, AÖF için yine aynı sistem geçerli kalabilir. Sonbaharda yayımlanacak olan klavuzda ayrıntılara yer verilecektir.

 19. batu dedi ki:

  hocam bir şey sorucam mesala ben şimdi meslek lisesinde bilgisayar okudum ama okurken karar değiştirdim işletme okumak istiyorum yani bunu yapabilecekmiyim puanım kırılmıycakmı?

 20. Yakup Gövler dedi ki:

  Yapabileceksin ancak ikinci aşamaya girip, eşit ağırlıktan yeterli puanı alman gerekecek. Yazıda hepsi açıklanmış durumda. Ayrıca http://www.yakupgovler.com/?p=941 adresindekileri de okumayı unutma.

 21. Birol CALP dedi ki:

  Yazdıklarınız çok güzel gerçekten ciddi bir emek var şimdi akla şöyle bir soru geliyor bu siteyi kim kurdu ?
  Bu emeklerin karşılığı varmı?
  neden bu kadar muntazam uğraşıyorsunuz ?

 22. Yakup Gövler dedi ki:

  @Birol CALP, Siteyi ben kurdum 🙂 Emeklerin karşılığı yok, amacım da sadece insanlara faydalı olmak.

 23. nazım dedi ki:

  BEN PDR YE GİTMEK İSTİYORUM TM3 ÜZERİNDEN YALNIZ MAT2 İSTİYOR BEN 1 AŞAMADAKİ TEMEL MATEMATİK YAPARSAM Bİ FAYDASI OLURU MU????

 24. Yakup Gövler dedi ki:

  @nazım, MF puan türleri kısmındaki tabloları incelediğinde YGS'de çözülmüş testlerin de ikinci aşamaya etkisi olduğunu görebilirsin. Lütfen yazıyı ve yazının sonunda verilmiş olan yazının devamı bağlantısını iyi incele.

 25. songül dedi ki:

  BEN TİCARET MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM.AMA KENDİ BÖLÜMÜ İSTEMİYORUM ACABA YENİ SİSTEMDE AÇIKÖĞRETİM OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNİ SEÇME HAKKIM VARMI.ESKİ SİSTEMDE SADECE ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNLARI OKUYABİLİYORLARDI.SORUMU CEVAPLARSANIZ MUTLU OLURUM.

 26. Yakup Gövler dedi ki:

  @songül, 2010'da da öyle olacağını düşünüyorum, çünkü bu bölüme yerleşmeler özel bir protokole dayalı.

 27. reyhan dedi ki:

  HOCAM KAZANDIIIIM AÖF OKUL ÖNCESİ ÖGRETMENLIGI

 28. Yakup Gövler dedi ki:

  @reyhan, Tebrik ederim. Umarım derslerinde başarılı olur, mesleğine ve öğrencilerine bağlı bir öğretmen olursun.

 29. reyhan dedi ki:

  Amin insallah hocam.Hersey icin tesekkür ederım.

 30. Levent dedi ki:

  Öncelikle bu siteyi yaptığın çok teşekkür ederim günlerdir bu bilgileri arıyordum sonunda buldum.

  Benim sorum şu ;

  Ben teknik lise bilgisyar bölümü mezunuyum.seneye sınava girersem ve bilgisayar öğretmenliğini seçersem ygs-1 puanı almam gerekiyor(doğru anlamışımdır umarım)...Ama biz 2009 Öss sınav sisteminde 4 yıllık başka bir bölüm de tercih edebiliyoruz Oda Yönetim Bilişim Sistemleri.Bilgisayar öğretmenliğini seçerken bize ne veriliyorsa bu bölüm içinde veriliyor.Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü ea1'den alıyor peki ben seneye bu bölüme girmem için hangi puan türünü almam gerek?

 31. Yakup Gövler dedi ki:

  @Levent, bilgisayar öğretmenliği ile ilgili yeri doğru anlamışsın. Yönetim bilişim sistemleri için büyük ihtimal YGS 5 veya YGS 6 kullanılacak. Yazı içerisindeki tabloda bu geçiyor. 2009 ÖSS'deki puan türlerinin karşılığının 2010 yılında ne olacağı yazı içerisindeki tablolarda ve yazı başlıklarında yazıyor.

 32. oguzhan dedi ki:

  Hocam.İstanbul yeditepe üniversitesi özelmi yoksa normalmi.birde oranın puanları diger üniversitelere oranla daha düşük.hocam birde ben bilgisayar bölümündeyim.kimya ögretmenligi say1 den alıyomuş.buraya giidebilirmyiyim.puanda nasıl bir oynama olur.

 33. Levent dedi ki:

  O zaman ben yönetim bilişim sistemleri için sadece ilk sınava girmem yeterli?

 34. merve dedi ki:

  Hocam ben meslek lisesi bilgisayarlı muhasebe bölümü son sınıf öğrencisiyim ekonometri veya banka bölümünü istiyorum ancak bu bölümleri seçersem okuldan ek puan alabilicekmiyim yani benim alanıma girio mu?Hocam En YaKın zamanda Bni BİlgiLendİRirSEnİZ ÇOk seviNirİm şimdiden teşekkürler.

 35. songül dedi ki:

  merhaba hocam,bilgileriniz için teşekkürler.benim bir sorum olacak.ben türkçe öğretmenliğini istiyorum.ikinci bölümü anlamadım.acaba ikinci bölümde hangi sınavlara girmem gerekiyor.sorumu cevaplarsanız çok sevinirim.

 36. Yakup Gövler dedi ki:

  @oguzhan, yeditepe üniversitesi paralı bir üniversite. Buradan bölümlerin ücretlerine bakabilirsin.

 37. Yakup Gövler dedi ki:

  @Levent, evet yeterli olacak.

 38. Yakup Gövler dedi ki:

  @songül, Türkçe Öğretmenliğinin TS-2 puanından öğrenci alması düşünülüyor. Ancak şunu bilmelisin ki Anadolu Öğretmen liselerine, bu alanları tercih ettiklerinde ek puan verilecek, bu nedenle bunların puanlarının yüksek olacağını göz önüne almalısın. TS-2 için hangi testleri çözmen gerektiği yazı içerisinde var.

 39. Yakup Gövler dedi ki:

  @merve, muhasebe bölümü öğrencilerinin alanlarına aşağıdaki iki yıllık bölümler girmektedir, devamında 4 yıllıklar bulunmaktadır. Burada verdiklerim 2009 ÖSS için geçerli olup, gelecek yıl ne olacağı henüz belli değil.
  Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2
  Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi 2
  Deniz ve Liman Ýþletmeciliði 2
  Dýþ Ticaret 2
  Emlak ve Emlak Yönetimi 2
  Hava Lojistiði 2
  Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi 2
  Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2
  Ýþletme Yönetimi 2
  Kooperatifçilik 2
  Lojistik 2
  Marka Ýletiþimi 2
  Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý 2
  Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý 2
  Pazarlama 2
  Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi 2
  Posta Hizmetleri 2
  Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
  Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 2
  Sosyal Güvenlik 2
  Tarýmsal Ýþletmecilik 2
  Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2
  Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
  Uluslararasý Taþýmacýlýk ve Lojistik

  4 yıllıklar ise aşağıdakilerdir.
  Bankacýlýk (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Bankacýlýk (Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YO) 4 EA-1
  Bankacýlýk ve Finans (Uyg. Yabancý Diller YO) 4 EA-1
  Bankacýlýk ve Finans (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Uygulamalý Bil. YO) 4 EA-1
  Uluslararasý Finans (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Bankacýlýk (Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YO) 4 EA-1
  Bankacýlýk (Uygulamalý Bilimler YO.) 4 EA-1
  Bankacýlýk ve Finans (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Bankacýlýk ve Finans (Uyg. Yabancý Diller YO) 4 EA-1
  Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Uygulamalý Bil. YO) 4 EA-1
  Sermaye Piyasasý (Bankacýlýk ve Sig. YO) 4 EA-1
  Sermaye Piyasasý Denetim Derecelendirme
  (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Sigortacýlýk (Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YO) 4 EA-1
  Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Uyg. Bilimler YO) 4 EA-1
  Uluslararasý Finans (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Gümrük Ýþletme (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Sermaye Piyasasý (Bankacýlýk ve Sig. YO) 4 EA-1
  Sermaye Piyasasý Denetim Derecelendirme
  (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Uluslararasý Finans (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Uluslararasý Ticaret (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Uluslararasý Ticaret (Uy. Tek. ve Ýþl. YO) 4 EA-1
  Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Uyg. Bilimler YO) 4 EA-1
  Uluslararasý Ticaret ve Lojistik
  (Uygulamalý Bilimler YO) 4 EA-1
  Muhasebe (Uygulamalý Bilimler YO.) 4 EA-1
  Muhasebe Bilgi Sistemleri (Uyg. Bilimler YO) 4 EA-1
  Muhasebe Bilgi Sis. (Uyg. Yabancý Diller YO) 4 EA-1
  Muhasebe ve Finansman Öðretmenliði 4 EA-1
  Muhasebe ve Finansal Yönetim
  (Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik YO) 4 EA-1

 40. sevgi dedi ki:

  hocam ben kız meslek lısesı çoçuk gelışımı mezunuyum. Benım hangı dersler ağırlık vermem gerekıyo hocam?ben 2 sene once mezun oldum acaba 2010 yerleşme şansım daha mı az.Şımdıden teşekkurler hocam.

 41. Yakup Gövler dedi ki:

  @sevgi, kendi alanınızda tercih yapacaksanız, YGS'de (birinci aşama sınavında) alanınıza giren bölümler hangi YGS puanıyla öğrenci alacaksa, o puana kaynaklık eden derslere çalışmalısınız. 2009'da EA-1 ile öğrenci alan bölümler için YGS-5 veya YGS-6 kullanılacak. Bu pan türlerinde Türkçe ve Matematik derslerinin ağırlığı fazla olduğundan bunlara öncelik vermeniz yerinde olacaktır. Yazıyı ve devamı olan yazılarımı dikkatlice okuyunuz lütfen.

 42. sabri dedi ki:

  hocam ben ticaret meslek lisesine gidiyorum TM im iyi bilişim teknolojileri bölümüne gitmek istiorm ama o bölüm sayısal üniversite düşünüyorum bölümüme devam etmek istiyorum üniversitede yani örneğin bilişim teknolojileri bölümünden çıkıp başka bi bölüm tercih etmek istemiyorum yani ek puanı almak istiyorum TM bir bölüm olursa iyi olur benim için sizce hangi bölümleri düşüneyim

 43. ismal dedi ki:

  meslek lisesi öğrencisiyim benim bölümüm össnin açıkladığı taslakta (mf4-ygs1)den öğrenci alıyo.benim sadece ygs ye girmem kendi alnımla ilgili 4 yıllık bölüme girmeme yeterli olur mu?soru mu değerlendirdiğiniz için teşkkür ederim

 44. Yakup Gövler dedi ki:

  @ismail, yazımı ve devamındaki yazılarımı lütfen iyi bir şekilde oku. Kendi alanın için YGS'ye girmen yeterli.

 45. oguzhan dedi ki:

  iyi günler hocam.2010 yılı öss de meslek liseli bilgisayar bölümünde okuyan bir ögrenci bilgisayar ögretmenligini düşünüyorsa okuldan alacagı puan ve ek puan nasıl olacak...?

 46. oguzhan dedi ki:

  hocam bir sorum daha olcak bir düz liseli ile meslek liseli ikiside bilgisayar ögretmenligini seçtiginde meslek liseli kaç puan avantajlı olacak.

 47. Yakup Gövler dedi ki:

  @oguzhan, bu yazıda ve devamındaki yazılarımda sorularının hepsinin cevabı var. Lütfen yazılarımı oku, okumadan yorum yazma.

 48. hüsamettin dedi ki:

  PDR İÇİN KESİN OLARAK MATEMATİK İSTİYORU MU YADA TAM OLARAK İSTENİLEN DERSLER HANGİSİDİR DETAYLI BİR ŞEKİLDE YAZABİLİRMİSİNİZ RİCA ETSEM???

 49. sevcan dedi ki:

  hocam ben meslek lısesınden mezunun bana okuldan 92 geldı.sımdı kaç puan gelır.Ve ham puan ne kadar olması gerekıyo?

 50. hilal dedi ki:

  hocam ben meslek lisesi bilgisayar bölümündeyim 2010da sınava giricem bölümümün öğretmenliğini tercih etmeyi düşünüyorum yazdıklarınıza göre bunun için nisan ayında olacak ygs sınavına girmem yeterli ancak say 1 puan tablosundaki ygs1 ve ygs2 kafamı karıştırdı tek olmayacakmı sınav şu ygs?? birde bi konuda danşmak istiyorum eskisisteme göre 120 soru yapıyoduk ve süre avantajımız vardı ben ancak yetiştiriyodum simdi 160 soru 160 dakika yetiştirememekten cok korkuyorum bir yıldan az kaldı nasıl yetiştirebilirim???

 51. Yakup Gövler dedi ki:

  @hüsamettin, @sevcan, @hilal lütfen yazıyı ve devamındaki yazıları dikkatlice okuyun. Yazılarımda bütün sorularınızın cevapları var.

 52. semiha dedi ki:

  mrb hocam ben düz lise mezunuyum.okul öncesi öğretmenliği ygs5 ve tm3 yazıyor.aşağıda belirtmişler adayların hangi puanı yüksekse o baz alınacak die ama yinede tereddüt ettim acaba çocuk gelişimi mezunları içinmi yoksa düz liseler içinde geçerlimi.yani ygs5le girebilirmiyim.tm3 yapmasam olmazmı acaba.şimdiden teşekkür ediyorum.

 53. Bilişim Teknolojileri ve 2010 ÖSS - Yakup Gövler - WordPress'e dair ne varsa - Bilişim Teknolojileri ÖSS ÖSS 2010 dedi ki:

  [...] sistemle ilgili olarak Temmuz ayında açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamalara dayanarak Meslek Liseleri ve Yeni Sistem 1 ve 2 şeklinde elimden geldiğince ayrıntılı bir yazılar yazmış, devamında da Sorularla 2010 [...]

 54. Yakup Gövler dedi ki:

  @semiha, sizin için de geçerli. YGS-5 ile de tercih yapabilirsiniz.

 55. songül dedi ki:

  hayırlı ramazanlar hocam.benim kardeşim ingilizce öğretmenliğini istiyor.aslında oda benim gibi meslek lisesi mezunu.ama ingilizce öğretmenliğini çok istiyor.eski öss de ilk aşamadaki puan çok etkiliyordu dil puanını ama yeni aşamada nasıl olacak acaba? yazıda ingilizce öğretmenliği için sadece dil puanı alınmış.bide kardeşimin ingilizce alt yapısı yok sadece çok seviyor ve okulda hep ingilizce en iyi dersiydi.ben alt yapın yok yapamazsın diyorum oda yok diyor. sizce seneye bir dersaneye gidip ingilizceden girsinmi?bana yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden reşekkürler.

 56. Yakup Gövler dedi ki:

  @songül, öncelikle dil ile ilgili testlerin ağırlıklarını gösterir tabloyu eklemediğim için özür dilerim, şu an tablo ekli.
  Dil puanları hesaplanırken, YGS'nin (birinci aşama) etkisi devam etmektedir. Dil-1 için %35, Dil-2 için %50 oranında etkili. Dolayısıyla kardeşinizin başarılı olabilmesi için birinci bölümden de iyi bir puan alması gerekiyor.
  Alt yapı olmadan dil sınavını geçmek gerçekten çok güç olacaktır. Dershanelerde de dil sınıfı bulmanız biraz zor olabilir ki bir yılda, diğer öğrencilerin 3 yılda öğrendiklerini, öğrenmek kardeşinizi çok zorlayacaktır.
  Ancak karar yine de kardeşinizin, yapabilirim diyorsa neden olmasın?

 57. merve dedi ki:

  merhaba ben açık lisede okuyorum bu sene son sınıftayım LGS 4 dediğiniz nedir ve çocuk gelişim öğrt.için kaç net yapmam gerekiyo şimdiden teşekürler

 58. defne dedi ki:

  merhaba hocam ben bu sene(2009) ticaret meslek lisesi bilgisayar programcılığı dalından mezun oldum 2009 öss ye girmedim sınavsız geçiş hakkımı kullandım ve yerleştim.ama gitmek istemiyorum dersaneye gidip tekrar hazırlanmak istiyorum fakat yerleşipte gitmediğim için puanım baya düşüyor.ünv. gidip gitmeme konusunda kararsız kaldım tavsiyelerinizi bekliyorum.kime danışsam 2 yıllığa git diyor.yardımcı olurmusunuz lütfen?

 59. Yakup Gövler dedi ki:

  @defne, bu yıla kadar sınavsız geçiş hakkını kullanmış olan öğrencilerin bir sonraki sene puanları kırılmadı. Ancak gelecek yıl nasıl bir yöntem izleneceğine dair bir açıklama yok. Dolayısıyla şu an için en azından okulundan olmamak adına MYO'ya kayıt ol ve devam et. Sonbaharda yayımlanacağı söylenen klavuzda durum açıklanacaktır, o zaman planını ona göre yaparsın. Tabi bu arada her ihtimale karşı sınava hazırlanmayı da ihmal etme.

 60. defne dedi ki:

  peki teşekkür ederim

 61. mustafa dedi ki:

  hocam,öncelikle size çok teşekkür ederim bana çok yardımcı oldunuz ama bir şey sormak istiyorum.
  hocam,ben anadolu teknik bilişim bölümü öğrencisiyim sorum şu benim alanım ne hocam eşit ağırlık mı sayısal mı cevabınızı bekliyorum.

 62. şeref dedi ki:

  HOCAM BEN MESLEK LİSESİ SON SINIF SÖZELİM ÖSS SINAVINDA SAYISAL YAPMAM GEREKİYO MU BİDE TERCİH OLARAK DEKORATİF EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİNİ, BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİNİ YADA ANTRANÖRLÜK FALAN TERCİH ETMEK İSTİYORUM BUNUN İÇİN İKİNCİ SINAVA GİRMEM GEREKİOMU VE BÖLÜM DIŞI OLDUĞU İÇİN OKUL PUAN VERİOMU YADA ÖSSDE ALDIĞIM PUAN KIRILCAKMI ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER HOCAM...

 63. şeref dedi ki:

  HOCAM TERCİH ETTİĞİM BÖLÜMLERDEN BİRİNE GİDİCEM VE BUNUN İÇİN YGS VE LYSDE HANGİ PUAN TÜRLERİNE GİRMEM GEREKİO...

 64. esra dedi ki:

  hocam merhaba ben meslek lisesi seyahat acentacılığı mezunuyum. açıköğretime girmek istiyorum ancak kendi bölümüm dışında bi bölüm okumak istiyorum. mesela okul öncesi öğretmenliği bu mümkünmü veya başka bölümler mümkünmü.teşekkürler

 65. esra dedi ki:

  aa bide açıköğretimde sınıf öğretmenliği bölümü varmı hocam onu tercih etsem olurmu? iyi akşmlr.

 66. kudret dedi ki:

  merhabalar ben meslek lisesinin kimya bölümünde okuyorum.şimdi bu sisteme göre bende tıp,eczacılık seçebilecek miyim?ne olur bilgilendirir misiniz

 67. Yakup Gövler dedi ki:

  @mustafa, Buradaki yazımı incele.
  @şeref, yazıları ve yazı içerisinde verilmiş olan kaynakları incele.

 68. Yakup Gövler dedi ki:

  @esra, açıköğretim okul öncesi öğretmenliğini sadece bu bölüm mezunları tercih edebilirler. Sınıf öğretmenliği yok.
  @kudret, yazıyı ve devamını oku.

 69. Ayşe dedi ki:

  Merhaba.Ben mesleklisesi cocuk gelisimi bölümü mezunuyum.2010 yapılacak sınavda Türkçe öğretmenligini secmek istiyorum bunun icin yapmam gereken testleri bilmiyorum.nisan ayında yapılacak sınavda hngi testleri cözmem gerekecek ve haziran ayında hangi testleri yapmalıyım bilmiyorum yardımcı olusanız cok sevinirim.Şimdiden cok tesekkürler.

 70. meltem dedi ki:

  Merhabalar ben sağlık meslekte okuyorum bölümüm anestezi bizi ilk sınavdan alacaklarına göre illa sayısal seçmek zorundamyım ilk sınavda saysal sözel ayırımı olmadığına göre eştağrlık derslerne çalışmamda bi sakınca varmı bölümümde devam etmek istiyorum ama kpssyede hazırlanacagım için dersanede eştağırlık okumak daha avantajlı geliyor bu durumda puanım düşürülürmü yada sayısal okuyan biri önüme geçebilirmi verilen ek puanda bi değişiklik olurmu yardım edin:(

 71. mustafa dedi ki:

  hocam,bilgisayar öğretmeni olmak istersem ygs yeterli demi bide dershane öğretmenim bana alanını kendin seçeceksin dedi sayısal eşit ağırlık sizin yazdıklarınıza göre öyle deil şimdi ben dershanede hangi sınıfa geçeceğim

 72. Yakup Gövler dedi ki:

  @Ayşe, Türkçe öğretmenliği TS-2 puan türünden öğrenci alacak. Geri kalan yazıda ve devamındaki yazılarımda var. Lütfen dikkatli bir şekilde oku.

 73. Yakup Gövler dedi ki:

  @meltem, ilk bölümde sayısal sözel ayrımı yok ancak 6 farklı puan hesaplanacak. Bu puanlar hesaplanırken testlerin etkileri farklı farklı olacak. Dolayısıyla kendi alanında tercih yapacaksan, alanın hangi puan türünden öğrenci alacaksa ona göre çalışman gerekecek. Anastezi YGS-2'den öğrenci alacaksan, fen ve matematik testlerinin ağırlıkları fazla olduğundan senin de bunlara ağırlık vermen gerekecek.

 74. Yakup Gövler dedi ki:

  @mustafa, Bilgisayar öğretmenliği YGS-1 puan türünden öğrenci aldığı için sen sayısal ağırlıklı çalışmalısın. Dolayısıyla dershanede sayısal bölümde bulunman gerekecek.

 75. Sorularla 2010 ÖSS Sistemi - Yakup Gövler - WordPress'e dair ne varsa - Eğitim Meslek Liseliler ÖSS Sınav dedi ki:

  [...] dönemlerde gazetelere verdiği röportajları inceleyerek, sistemi açıklamaya çalışmak için bir, iki yazı yazmıştım. Bu yazımda ise yorumlarda sorulan soruların ve benim aklıma gelen [...]

 76. mustafa dedi ki:

  hocam,size gerçekten çok teşekkür ederim çoook yardımıcı oldunuz kimsenin bilmediği konuları bize anlattığınız keşke benim öğretmenim olsanız

 77. kübra dedi ki:

  hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler

 78. abdurrahman dedi ki:

  SLM hocam meslek lisesi bilgisayar prgramcısıyım acaba 2010 daki sınavda meslek liselilerin ygs kısmına bakış açıları nasıl ikinci böülüme karşı bir sempati varmı yoksa meslek lisesi kendi alanınamı yönleniyor anadolu teknikler ikinci böülüme hazırlanıyolarmı...?

 79. Yakup Gövler dedi ki:

  @abdurrahman, meslek liselilerin çoğunun YGS ile kendi alanlarındaki yerlere yerleşmeye çalışacağını düşünüyorum. Bunun birkaç yıl böyle devam edeceğini ancak sonrasında durumun değişeceğini tahmin ediyorum.
  Anadolu Teknik'ler yeni sistemde en şanslı meslek liselilerdenler. Umarım kendi alanlarındaki mühendisliklere yönelirler ve çoğunluğunun bunu deneyeceğini düşünüyorum.
  Sınav sonrasında durumun ne olacağını hep beraber göreceğiz.

 80. esra dedi ki:

  hocam seyahat acentalığı mezunları aöf te sadece kendi bölümünden mi bi bölüm seçmek zorunda.başka bi bölüm seçme hakkı varmmı varsa bunlar hangi bölümler hocam teşekkür ederim iyi günler.

 81. Yakup Gövler dedi ki:

  @esra, açıköğretimde zaten sınırlı sayıda bölüm bulunmaktadır. Açıköğretim İngilizce ve Okul öğncesi öğretmenliği gibi özel bölümler dışındakilerden istediğinizi seçebilirsiniz. Bunun için YGS'de belirlenecek olan barajı geçmeniz yeterli.

 82. abdurrahman dedi ki:

  BEN BİLGİSAYAR PROGRAMICILIGI MEZUNUYUM SİZCE BENİM KENDİ ALANIMDA YANİ EK PUANLI BÖLÜMLERİN HANGİSİ İLERİDE DAHA İYİ BİR KONUMDA OLUR

 83. ayşegül dedi ki:

  hocam bn meslek lisesi mezuunuyum zihinsel engelliler istiyorum sözel ciyim sınavda hangi testleri çözecem 306 aldım seneye yerleşme şansım nedirr

 84. Yakup Gövler dedi ki:

  @abdurrahman, bilgisayar öğretmenlikleri ve yönetim bilişim sistemleri dışında dört yıllık bölüm yok. Bunların ikisi de geçerli bölümler.
  @ayşegül, zihinsel engelliler TS-1 ya da YGS-4 puan türünden öğrenci alacak. Bu yıl Söz-1 puan türünden örneğin bolu 332 puan ile öğrenci almış. Sayıları da fazla olmadığından puanının düşük olacağını sanmıyorum. Şansını sen yaratacaksın.

 85. ayşegül dedi ki:

  hocam benim sözel puanım 306 ikinci tercihlerde zihinsel engelliler veya işitme engelliler olurmu ben hiç edebiyat görmedim seneye edebiyattamı çözeceöm nolur yardımcı olun hocam

 86. Yakup Gövler dedi ki:

  @ayşegül, eğer tercihlerde bütün zihinsel engelliler öğretmenliklerini yazdıysan ve gelmediyse, ek yerleştirmede zaten onları tercih edemeyeceksin. Bu bölüm kendi alanına giriyorsa gelecek yıl YGS-4 puan türünün gerektirdiği derslerden sorumlusun. Lütfen yazıları dikkatlice okuyun.

 87. hilal dedi ki:

  Saygı değer hocam öncelikle vermiş olduğunuz tüm bilgilerden dolayı teşekkürü bir borç bilirim.Hocam ne yazık ki bende 15 yaşında ailesinin verdiği karara karşı koyamayıp meslek lisesi okuyanlardanım ve aynı zamanda meslek lisesi okuduğuna her gün lanet edenlerdenim.Bilgisayar bölümü öğrencisiydim bizi bilgisayardan tiksindiren hocalar sayesinde bu bölümü okumak istemiyorum.Sizde takdir edersiniz ki bu ülkede açıkta kalınmayacak tek meslek sağlık alanıdır bu yüzden Sağlık MYO Ambulans ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü düşünüyorum.Hocam sizce bu alana yerleşebilirmiyim bu alanı talep eden öğrenci sayısı fazla olur mu.Dersaneye gidemiyorum hocam kendim çalışıcam...Cevabınızı bekliyorum hocam lütfen yardımcı olun...Yaradıp yaşatan mevlaya emanet olun

 88. Egemen dedi ki:

  Merhabalar hocam;

  Ben ticaret meslek lisesi son sınıf öğrencisiyim ben Kütahya Dumlupınar Muhasebe universitesine gitmek istiyorum 1. bölüm'den alıyor. ben sadece ilk aşamada ki sınav'a girsem yeterli olur mu?

 89. elif dedi ki:

  Merhabalar hocam ben çocuk gelişimi mezunuyum aöf okul öncesi okumak istiyorum tm3 ve ygs 5 ten sorumluyum bunlar hangi dersleri kapsıyor bir türlü bulamadım lütfen bunları yazarsanız çok sevinirim

 90. Yakup Gövler dedi ki:

  @hilal, burayı inceleyerek istediğin bölümlerin taban ve tavan puanlarına bakabilirsin. Bahsettiğin alan sağlık meslek liselerinin alanına girdiği için ek puandan dolayı puanı yüksek olacaktır. Şansını kendin yaratacaksın.

 91. Yakup Gövler dedi ki:

  @egemen, yazıyı ve yazının devamındaki yazıları okuyunuz.
  @elif, yazıda ilgili puan için verilmiş olan tabloyu ve açıklamaları inceleyiniz.

 92. elif dedi ki:

  saolun hocam baktım yazılarınızı okudum meslek lisesi mezunları sadece ygs ye girerek 4 yıllık kendi bölümlerini secebiliyor bende meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum okul öncesi secmek istiyorum neden tm3 girmek zorundayım anlayamadım

 93. Yakup Gövler dedi ki:

  @elif, tm3'e girmek zorunda olduğunuzu nereden çıkardınız? İki puandan hangisi yüksekse onu kullanarak yerleşebileceksiniz. Sadece ilk bölüme girmeniz, tercih yapabilmeniz için yeterli.

 94. hilal dedi ki:

  Hocam bir şeyi tam olarak anlayamadım şimdi ben bilgisayar mezunuyum sağlık MYO tercih edince bana hiç puan gelmeyecek mi yoksa kendi bölümüme oranla daha mı az gelecek

 95. Yakup Gövler dedi ki:

  @hilal, kendi alanında olmadığı için puanın kırılmayacak. Eğer okul birincisi olmuş olsaydın, sınavdan aldığın puanın üzerine 75 puan eklenecekti, ilgili bölüm kendi alanın olsaydı 105 puan eklenecekti. Sanırım anlatabildim.

 96. Başak dedi ki:

  Merhaba hocam ben bu sene mezun oldum(2009)öğretmenlik olmadı tekrar hazırlanıcam. Bu sene bilgisayar bilgisayar bölümü web tasarımı ve programlama mezunuyum.Bu sene öğretmenlik için ygs1 den girmem yeterli olacak mı?Ve ben düz liserle aynı şartlarda mı olacağım onlara mı öncelik verilir lys den girecekleri için bunlar hakkında bilgi verirseniz sevinirim...

 97. oguzhan dedi ki:

  hocam iyi günler.ben bilgisayar bölümünde okuyorum seneye sınava girecem.eger bilgisayar ögretmenligine puanım yetişmez ise sözel 1 veya eşit agırlık 1 den tercih yapabilirmiyim. birde benim bölüm sayısal bilgisayar oldugu için diger sayısal 1 olanları(makine otmotiv ögrt. falan)tercih yaparsam olurmu.puanlarda nasıl bir oynama yapar.))

 98. Yakup Gövler dedi ki:

  @başak, lütfen yazıyı ve devamındaki yazıları okuyunuz. Bilgisayar öğretmenlikleri için YGS'ye girmen yeterli, düz liselerden farklı olarak ek puan alacaksın.

 99. Yakup Gövler dedi ki:

  @oguzhan, aslında bu konu ile ilgili ayrıntılı bir bilgi yok. İkinci bölümde istediğin bölümü tercih edebileceksin ancak YGS ile farklı bölümler tercih edip, edemeyeceğine dair kesin bir açıklama yok. Yine de sistemin özü gereği, tercih edebileceğini düşünüyorum.

 100. hilal dedi ki:

  Evet hocam anladım teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için

 101. cansu dedi ki:

  hocam ben ticeret lisesi çıkşlıyım ve bu yıl 2 yıllık önlisanstan mezun oldum.fakat ben tekrar öss ye girmek istiyorum ve alan dışı olan sınıf öğretmenliğni istiyorum.sansım nedir

 102. Yakup Gövler dedi ki:

  @cansu, yazıda da bahsettiğim gibi YGS'de barajı geçmen ve LYS'den de ilgili puan türünden yeterli puan alman gerekiyor. LYS'nin ders içeriği mevcut sistemdeki ikinci bölüm gibi olacak. Eğer bunları bir yıl içerisinde öğrenirim diyorsan şansın var. Diğerlerine de dediğim gibi, şansını kendin yaratacaksın.

 103. gökhan dedi ki:

  meraba; öncelikle, çok güzel ve açıklayıcı bilgileri bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim. arayıp da öğrenmek isteyenlere bu sistemi çok iyi anlatmışsınız her nekadarda zamanla daha iyi anlayacaksakda. ben sağlık meslek lisesi laboratuvar teknikeriyim. bu sınav sisteminde ygs yi meslek liseleri daha çok kullanacak demişsiniz. oysa ben 'tıp' seçmek istiyorum kendi bölümümle bağlantılı diye. sayısal 2 olan puan türünden girsem (yani zaten sayısal çıkışlıyım) bana ek puan katkısı olurmu acaba teşekkürler.

 104. cansu dedi ki:

  çok tşkler hocam:)

 105. elıf dedi ki:

  hocam çok güzel acıklamısınız teşekkurler.benım bı sorum olaçak 2 sene dershaneye gıtım fakat yerleşemedım bu senede evde çalışmayı duşunuyorum sınav sıstemı değıştğı ıcın acaba zorlanabılır mıyım?meslek lısesı olduğum ıcın mat. geo.kımya vb. derslerden konulardan bıraz eksığım var.(şımdıden aydınlatığınız ıcın teşekkurler)

 106. Yakup Gövler dedi ki:

  @gökhan, tıp için ek puan alamayacaksın. Kendi alanındaki iki yıllık MYO'lar ve bölümünün devamı olan (tıp bunlar içerisinde değil) üniversiteler için ek puan alacaksın. Hangi alanların senin alanına girdiğini 2009 tercih klavuzunu ya da başvuru klavuzunu inceleyerek öğrenebilirsin.

 107. Yakup Gövler dedi ki:

  @elif, zorlanıp, zorlanmayacağına kendin karar vereceksin. Yazımı ve yazımın devamındaki yazıları okuyarak sistemi tanıyabilirsin.

 108. İLKNUR dedi ki:

  merhaba hocam öncelikle yazınız için çok teşşekür ederim çok guzl bır paylaşım.Benim sorum suan tıcaret meslk lısesinde okudum 10.sınıfa geçtım. okulumda muhasebe bılgısayar tek. wede buro yonetımı we sekretrlıgı bölümü var ılk 40 kişi bilgisyara giriyor geri kalanlar istek sırasına göre alınıyor.Ben sınıf birincisiyim ilk 40a gırebılrım buna kesin gözüyle bakıorum bıde bn tercıh olark teknık lıse sectım orda kimya bölümünü orasıda 24 kişi alıyor kimyaya bn gene oraya girebiyorum.hangisine gtmem konusunda kararsızım üniwersite için hngısı daha iyi olur yardımcı olursanız cok sewınırım son haftam bı karar vermk zorundayım bn ise cok kararsızım.. şimdiden teşekkür ederim.

 109. gazel dedi ki:

  meraba ben 12. sınıf meslek lisesi ögrencisiyim ve yeni sınav sistemi ile ilgili bi şey bilmiyorum sadece birinci bölümü mü yapıcaz ben çocuk gelişimi bölümündeyim merakımı giderirseniz çok sevinirim şimdiden tşk ederim

 110. Yakup Gövler dedi ki:

  @İLKNUR, bahsettiğin kimya bölümü ile ilgili bir bilgim yok. Bu nedenle yönlendirme konusunda yardımcı olamayacağım. Düşündüğün bölümde öğrenci olanlara ve okulundaki rehberlik servisine sorarsan daha faydalı olacaktır.

 111. Yakup Gövler dedi ki:

  @gazel, lütfen yazıyı ve yazının sonundaki diğer yazıları oku. Böylece yeni sistemle ilgili bilgi edinmiş olursun. Sorularının bütün cevapları yazılarda var.

 112. selin dedi ki:

  selam.ben ticaret meslek lisesinde okumaktayım bu sene 12.sınıfa geçtim muhasebe finansman dalı bilgisayarlı muhasabe bölümünde okuyorum.herkesin bildiği gibi değişen sınaw sistemimiz war.sistemin değişmesiyle birlikte herkesin aklında soru işaretleri oluşmaktadır.ben bu bölümü seçerken aklımda muhasebe finansman öğretmeni olmak vardı ama öğrendiğime göre bu kadar revaşta olan bölüm bir tek gazi üniversitesinde var ve puanı biras yüksek ayırca ataması 4yıldır olmuyor.bende bunun üstüne ondan vazgeçip bankacılık ve finans bölümünü düşünüorum zorlukları nedir nası bölümdür bilgi wermenizi istiorum.ve secebilecğim bölümler nelerdir.son olarak dershne hocalrmzn söyledğne göre ygs snwnda ytrli puanı alırsak 4yıllık gidebilecğimizi sölüorlar dorumu yani ea1 yprk fakülteye gidebilecekmiyim yardımcı olursanız çok sewinirm tşk ederm.

 113. Yakup Gövler dedi ki:

  @selin, YGS ile kendi alanındaki bölümlere ek puan alarak gidebileceksin. Bölüm hakkında bir bilgim yok. O bölümün bulunduğu üniversitenin sitelerinden bölüm ile ilgili bilgi alabilirsin.

 114. edaa dedi ki:

  BEN ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 12. SINIFA GEÇTİM 4 YILLIK OKUMAM İÇİN HANGİ SINAVLARA GİRMEM GEREKİYO BU SİSTEM BENİM BAYAĞI KAFAMI KARIŞTIRDI BİDE YGS YE TEK GİRERSEM 4 YILLIK TERCİH EDİLİYOMU ŞİMDİDEN TŞKÜRLER ....

 115. selin dedi ki:

  yakup eet gidebilicem ama dershnedki hocalar myo'ların 4yıllık olcağını düz liseler 2.bölm yprk fakülteye gdrken bz 1bölm yprk 4yıllık myo'na gidebilicekmşz bn bunu öğretmk istyrm bi sitedede grdm myoların 4yıllık olacağına dair bi yazı ama aklım karıştı iice.ezgıeze

 116. Emre KILIÇ dedi ki:

  Yakup bey yazılarınız sayesinde inanılmaz derecede bilgi sahibi oldum öncelikle böyle bir çalışma sunduğunuz için ne kadar teşşekkür etsem azdır, kafama takılan baya nokta var tabi ama bunları zaten ösym zaman içerisinde kaldıracaktır ancak benim öncelikli olarak size sormak istediğim bi soru var;

  yerleştirme puanlarının hesaplanması:

  3. Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya önkayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,15 ve 0,6 katsayılarının yarısı alınacaktır. (0,15 yerine 0,075; 0,06 yerine de 0,03)

  bilgisayar öğretmenliği birinci sınıfda okuyan biri başka bir branş okumak isterse alacağı tüm ek puanlar yarı yarıya az mı olacak buradan bumu çıkıyor.
  eğer böyleyse ilk defa öss ye girecek olan öğrenciler en avantajlı konumda olur. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 117. Yakup Gövler dedi ki:

  @edaa, lütfen yazıyı ve devamındaki yazıları oku, yazılar içerisinde geçen siteleri incele.

 118. Yakup Gövler dedi ki:

  @selin, yazdığını anlayabilmek için tekrar tekrar okumak zorunda kaldım. Lütfen internet ortamında bir şeyler yazarken GÜZEL TÜRKÇEMİZE dikkat edelim.
  MYO'ların 4 yıllık olması gibi bir durum yok. Hali hazırda MYO'ların büyük kısmı 3 yıllık olmak üzere. Meslek liseliler YGS'ye girerek kendi alanlarında ve YGS ile öğrenci alan diğer lisans programlarını tercih edebilecekler. LYS ile öğrenci alan programlara yerleşmek için ikinci bölümdeki sınavlara girmen gerekecek.

 119. Yakup Gövler dedi ki:

  @Emra KILIÇ, evet dediğiniz gibi, 2009 ÖSS ile yorumunuzda bahsettiğiniz şekilde yerleşenlerin AOBP'leri 2010 ÖSS'de katsayıların yarısıyla çarpılacak. Ancak bu sadece yeni mezunlar için değil, yerleşememiş olanlar için avantaj sayılamayacak bir durum. Buradaki amaç öğrencilerin okumak istemeyecekleri yerlere yerleşerek, buraları boş yere doldurmalarını engellemektir.

 120. edaa dedi ki:

  okudum ama pek anlamadım doğrusu anladığım varsada çok karıştı

 121. Yakup Gövler dedi ki:

  @edaa, Sadece YGS'ye girerek de kendi alanındaki 4 yıllık bölümlere girebilirsin.

 122. edaa dedi ki:

  TMM HOCAM ÇOK TŞKKÜR EDERİM

 123. Aslı dedi ki:

  Merhaba ben ticaret meslek lisesinde muhasebe okuyorum. 12. sınıfa geçtim ve üniversitede uluslarası ticaret okumak istiyorum yeni sisteme göre benim hangi derslere ağırlık vermem gerekiyor. ve bizim müfredatımız dışındaki konulardanda sorumlumuyuz..cevaplarsanız sevinirim

 124. Yakup Gövler dedi ki:

  @Aslı, 39 nolu yorumumda 2009 ÖSS'de alanına giren bölümleri bulabilirsin. Bu bölümlerden birine gitmek istersen YGS'ye girmen yeterli. YGS'nin konu içeriği yazı içerisinde var.

 125. Aslı dedi ki:

  Ben YGSye girenler sadece 2 yıllık üniversitelere gidebilir diye biliyordum. Şimdi anladım. Teşekkür ederim hocam..

 126. selin dedi ki:

  hocam 39.yorumunuzda belirttiğiniz 4yıllık üni.lerden bi kaç tane isim söyleyebilirmisiniz ben 4okul falan bulabildim yardımlarınız için tşk ederim.istediğim bölümler bankacılık ve finans-mali müşavirlik başka yöneltebileceğiniz bölüm ve okul varmı herşeyi güsel açık yasıosunuz hocam ama bizede hak verin herkes farklı birşey söylüyor ve aklımız çok karıştı.

 127. selin dedi ki:

  benim bulabildiklerim (edirne)trakya üni.bankacılık bölümü-(manisa)celal bayar üni-bankacılık ve finans bölümü bunları buldum hocam muhasebe bölümünden mezun olup ygsde 1.bölüm yaparak gidebileceğimiz 4yıllık okullar.sizdende bi kaç okul gidebileceğimiz bölüm ismi vermenizi istiyorum.

 128. selin dedi ki:

  aslı msn adresini verirmisin aynı tür okul ve aynı bölüm okuyoruz anladığım kadarıyla o yüzden konuşmak istiyorum seninle.

 129. Aslı dedi ki:

  Merhaba hocam.. Dediklerinizi hocama dedim.O da YGS'ye girenler 2 yıllık seçebilir dedi.. ???

 130. selin dedi ki:

  evet işte bende bunu söylemek istiyorum yakup hoca 4yıllık gidebilceksiniz diyor diğer hocalar 2yıllık diyor of :S

 131. sedaa dedi ki:

  YGS 5 VE 6 DA HANGİ DERSLER VAR HOCAM TÜRKÇE VE MAT. TEK Mİ VAR

 132. hamit dedi ki:

  Ben meslek lisesi bilgisayar bolumu ögrencidiyim.bankacılık okumak istiyorum tm puanımla tercih yapa bilirmiyim.

 133. Yakup Gövler dedi ki:

  @sedaa, YGS'de yazımda da bahsettiğim gibi 4 test (Türkçe, sosyal, fen, matematik) olacak. Bu testlerin farklı ağırlıkları alınarak 6 farklı YGS puanı hesaplanacak. YGS 5 ve 6'da Türkçe-Matematik testlerinin ağırlığı fazla olacak ama diğer testler de puan getirecek. Bu nedenle mümkün olduğunca çok net yapmak ama hangi puan türü için yüksek alman gerekiyorsa o puan türü için ağırlığı fazla olan testlerden daha fazla net çıkarmak gerekiyor.

 134. Yakup Gövler dedi ki:

  @hamit, bankacılık için gerekli puan türünden puan alarak tercih yapabileceksin.

 135. sedef dedi ki:

  hocam ben meslek lısesı mezunuyum türkçe öğretmenlığını seçmek ıstıyorum benım lys den edbıyat -coğrafya sınavı ve sosyal bılmler sınavına gırmek yeterlı mı?

 136. Yakup Gövler dedi ki:

  @sedef, Türkçe öğretmenliği için YGS'den belirlenecek barajı geçmen, LYS'de TS-2 puan türünden yeterli puanı alman gerekiyor. Bunun için girmen gereken testler yazı içerisinde bulunmaktadır.

 137. Aslı dedi ki:

  Selin msn adresimi istemişsin fakat burada yorumları herkes görüyor nasıl olacak ?

 138. selin dedi ki:

  evet bende onu düşündüm:S

 139. neslihan dedi ki:

  HOCAM MERHABA.BEN MESLEK LİSESİ SEYAHAT ACENTASI MEZUNUYUM BU YIL AÖFE GİRMEK İSTİYORUM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNE GİREBİLİRMİYİM.

 140. Yakup Gövler dedi ki:

  @neslihan, YGS'ye girerek YÖK tarafından belirlenecek barajı geçtikten sonra AÖF'deki TDE bölümününe gidebilirsin. Lütfen yazıyı ve devamındakileri oku.

 141. selin dedi ki:

  hocam bugün dershanedeki hocama tekrar sordum diyor ki; düz liseliler fakülteye giderken biz aynı puanla yüksek okula gidebilicelmişiz ama yüksek okullar ve meslek yüksek okulları 2yıllık degilmi.yani ben 1.bölüm yaparak kendi bölümüm olan hangi okula gidebilicem?

 142. Yakup Gövler dedi ki:

  @selin, yazıyı ve devamındakileri okudun mu? Artık bu tür sorulara cevap vermekten gına geldi. Lütfen yazıyı ve devamındakileri okumadan, analiz etmeden soru sormayın.
  Meslek liseliler YGS ile hem kendi alanlarındaki 2 yıllım MYO'lara hem de kendi alanlarındaki 4 yıllık lisans programlarına gidebilecekler.

 143. Aslı dedi ki:

  Selin eski adresimi veriyorum onu eklersin daha sonra yenisine ben seni eklerim as_92_g@hotmail.com

  Hocam bu maili daha sonradan silerseniz sevinirim.. İyi akşamlar

 144. selin dedi ki:

  üniversitelerin puanlarına baktığımda neden o zaman hiçbir fakülte 1.bölümden almıyor hocam siz böle yaparsanız kimlere danışıcaz biz

 145. Yakup Gövler dedi ki:

  @selin, lütfen yazıyı ve devamındakileri oku, yazı içerisinde verilmiş kaynakları incele, sistemi iyice hazmet, yazdıklarıma inanmıyorsan boşa yorum yaparak benim zamanımı harcama.
  Bak burada ÖSYM hangi lisans programlarının hangi puan türlerinden öğrenci alacağına dair bir taslak hazırlamış. Taslağı incelersen bazı bölümlerin hem YGS hem de LYS'den öğrenci alacağını dolayısıyla bu bölümlere her iki sınavdan da öğrenci alınacağını, öğrencinin hangi sınavdaki puanı yüksekse o puanla yerleşeceğini anlayabilirsin. Yazıyı okumuş olsaydın, zaten bunların cevaplarını almış olacaktın.
  Örneğin o taslaktaki bilgisayar öğretmenliği bölümüne bakarsan hem YGS-1'den hem de mf-4'ten öğrenci alacağını görebilirsin.

 146. sedaa dedi ki:

  hocam sizce bu öss sistemi daha mı kolay olcak özelliklle meslek liseliler için?

 147. sinem dedi ki:

  İyi günler hocam. Ben Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Bilgiişlem alanından mezunuyum. Kendi alanımda tercih yaptığım zaman ek puan alacağımı söylemişsiniz. Ancak ben bu alanla ilgili herhangi bir bölüm değil de Okul Öncesi Öğretmenliği 2. öğretim okumak istiyorum. Ben de Kız meslek lisesi okul öncesi mezunları gibi yalnızca YGS'den hazırlansam bu bölüme girme şansım var mı? Ya da bu bölüme ikinci aşamayla girebilir miyim? Şimdiden teşekkürler..

 148. sedaa dedi ki:

  HOCAM BİDE MESLEK LİSELİLERİN PUANI NASIL HESAPLANICAK EK PUAN VERİLCEK Mİ?

 149. ayşegül dedi ki:

  hocam ben 306 puan aldım yerleşemedim 2. tercih zihinsel engelliler yapamazmıy7ım

 150. Yakup Gövler dedi ki:

  @sedaa, lütfen yazıyı ve devamındakileri oku, kararı sen ver.

 151. Yakup Gövler dedi ki:

  @sinem, sen de çocuk gelişimini tercih edebilirsin ancak çocuk gelişimi mezunlarına ek puan verileceğinden puanları çok yüksek olacaktır ve lütfen yazıyı ve devamındaki yazıları dikkatlice okuyup, sistemi tanı.

 152. Yakup Gövler dedi ki:

  @ayşegül, bütün zihinsel engelliler öğretmenliklerini tercih etmişsen ve gelmemişse ek yerleştirmelerde bu bölümleri tercih edemeyeceksin. Yani birinci yerleştirmede puanının yetmediği bir bölümü tercih edemeyeceksin.

 153. Yakup Gövler dedi ki:

  @SEDAA, LÜTFEN BÜYÜK HARFLERLE YAZMA, CEVABINI YAZDIM, YAZIYI VE DEVAMINDAKİ YAZILARI OKU.

 154. ufuk dedi ki:

  hocam lütfen bu soruma cvp verın kafam karıstı şimdi ben makıne bolumnu okuyom teknık lıse ve kennı bolumumun ogretmenı olmak ıstıyom makıne ogretmenı bunu ıcın bırıncı sınav yeterlımı yeterlıyse obur sınavlara gırmek mucburıyetındemıyım?

 155. Yakup Gövler dedi ki:

  @ufuk, lütfen yazıyı ve devamındakileri dikkatli bir şekilde oku. Yazıda da dediği gibi meslek liseliler kendi alanlarındaki bölümlere YGS ile yerleşebilecekler.

 156. songül dedi ki:

  merhaba hocam,ben meslek lisesi mezunu olduğum için matematğim çok kötü.ama zihinsel engelliler öğretmenliğini istiyorum.ama puanı biraz yüksek.TS-1 alıyor.tabloya baktım matematikte var.matematiğidemi yapmam gerekiyor.onu anlamadım.beni aydınlatırsanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.

 157. Yakup Gövler dedi ki:

  @songül, tabloya daha iyi bakarsan, tablodaki matematiğin YGS'ye ait olduğunu görebilirsin. YGS'nin de ikinci bölüme etkisi olduğunu yazmıştım, tablodaki o kısım onun göstergesi, etkinin ne kadar olduğunu gösteriyor. TS-1 için ikinci bölümde Edebiyat, Coğrafya Sınavı ile Sosyal Bilimler Sınavı'na gireceksin. Tabi ki YGS'deki barajı geçmek kaydıyla.

 158. selin dedi ki:

  hocam bi arkadaşı bu sene elektrik-elektronik bölümünden mezun oldu ama seneye denicek şansını 1.bölüm yaparak 4 yıllık nerelere gidebilir bölüm olarak

 159. sedaa dedi ki:

  hocam ygs de nasıl soru tipleri çıkıcak kültüre dayalı sorular mı olcak

 160. Aslı dedi ki:

  Hocam kendi alanınızdan seçerseniz sadece ygsye girmenizle 4 yıllık üniye gidebilir demiştiniz onu araştırdım neredeyse bütün arkadaşlarım hep 2 yıllık diyor rehber hocası 2 yıllık diyor. internetten baktım bi çok site 4 yıllık diyor. Yani çoğumuz tarafından yanlış biliniyor.Ben boğaziçi uluslararası ticaret istiyorum o da uygulamalı bilimler yüksekokulu. ben sadece ygs ye girmem yeterliymş fakat eğer daha yüksek puan alacağıma inanırsam o zaman lgs ye girebilirim. zaten uluslarası ticaret(yüksekokul) tm1 ve ygs-6 puanlarına bakacakmış. ben burdan hangisini yüksek alırsam o geçerli olacakmış anladığım kadarıyla.. eğer bu şekildeyse sistem o zaman çoğu kişi tarafından yanlış biliniyor..

 161. Yakup Gövler dedi ki:

  @selin, lütfen önceki mesajına yazdığım cevabı oku.

 162. Yakup Gövler dedi ki:

  @Aslı, sana bilgi isteyenlerden bilgilerinin kaynağını iste. Benim kaynağım ÖSYM'nin temmuz ayında yaptığı açıklamada kullandığı slayt ve sitesinde yayınladığı taslaktır. Herşeyin açıkça belli olduğu sistem hakkında hala insanların okumadan, araştırmadan edindikleri yanlış bilgiler birçok kişinin canını yakacak ne yazık ki. Burada görev öğrencilerin kendilerine düşüyor, konu ile ilgili bütün kaynakları tarayıp (en başta ÖSYM) mümkün olduğunca bilgi toplamalı, ardından da sonbaharda yayınlanacağı söylenen klavuzu inceleyerek, klavuz dışında kimseye kulak asmamalılar.

 163. sedaa dedi ki:

  HOCAM YGS DE NASIL SORU TİPLERİ OLCAK DEMİŞTİM AMA CVP VERMEDİNİZ

 164. HABİBE dedi ki:

  merhaba hocam bn meslek lısesı ogrencısıyım bu yıl son sınıfa gectım we ossye hazırlanıyorum normal sartlarda bnm sayısal bolumden gırmem gerıkıyodu bnmde sayılsalım ıyı dıgıl sımdı bn yenı sısteme gore sıt agırlıktan gırebılırmıyım sınawa sımdıden tesekkurler hocam...

 165. Yakup Gövler dedi ki:

  @sedaa, cevap verdim ya. LÜTFEN BÜYÜK HARFLERLE YAZMA, YAZIYI OKU demiştim. Hala okumamışsın.

 166. Yakup Gövler dedi ki:

  @HABİBE, güzel Türkçemizi katletmezsen sevinirim. İstediğin herhangi bir bölümden sınava girebilir ve istediğin herhangi bir bölümü tercih edebilirsin. Yazıda ne diyorsa o.

 167. şule dedi ki:

  meraba hocam bende meslek lisesi ögrencisiym bu sene össye hazırlanıorum ygsd barajı geçebilirsem yerlesebilcegim yerler varmı nereler?ve ikinci sınava da girmemee hakkım varmı yaniii.simdiden çok tesekkür ederim hocam

 168. Yakup Gövler dedi ki:

  @şule, buradan YGS ile öğrenci alan yerleri bulabilirsin. İkinci bölüme girmeden de yerleşebilirsin.

 169. sedaa dedi ki:

  hocam öss de çıkan ygs 1 bölüm konuları neler?

 170. songül dedi ki:

  merhaba hocam,beni aydınlattığınız için teşekkürler
  beni mutlu ettiniz allahta sizi mutlu etsin.

 171. elif dedi ki:

  yönetim bilişim sistemleri
  say-1 mi say-2 mi

  say-1 olmalı of 🙁

 172. Yakup Gövler dedi ki:

  @sedaa, 2009 ÖSS'deki birinci bölümle aynı olacak. Buradan konu listesine ulaşabilirsin.

 173. hülya dedi ki:

  ben meslek lisesi öğrencisiyim çocuk gelişimi öğr.için 2010 öss de ne kadar soru ve net yapmam gerekiyor ve fene ihtiyaç duyacakmıyım 4 yıllık bir ünv.için..hedefim marmara ünv..şimdiden teş.ederim hocam..

 174. zehra dedi ki:

  hocam bi de anlamadığım şu konu var bn eğer sözel bölümün sınavlarına girmek istiyorsam coğrafya da çözmek zorunda mıyım çünkü Türk edebiyatı ve coğ yazıyor

 175. melek dedi ki:

  meraba hocam ben sağlık meslek att bölümü öğrencısiyim hocam ben YGS sınavında 4 yıllık hemşirelıkle ilgili bölüm tercih edebiliyormuyom cevabınız için şimdiden tesekkürler.

 176. Yakup Gövler dedi ki:

  @hülya, kendi alanın için YGS'ye girip, yapabildiğin kadar yapman gerekecek. Kaç net yaparak kazanabileceğin hakkında kimse tahminde bulunamaz. Fen yaparsan daha fazla puan elde edebilirsin. En azından basit fen konularına çalışıp, soru yapabilir hale gelmeni tavsiye ederim.

 177. Yakup Gövler dedi ki:

  @zehra, sorduğun sorunun cevabı, sorunun içinde gizli değil mi? TS için coğrafya çözmemek mümkün mü?

 178. Yakup Gövler dedi ki:

  @melek, YGS ile hemşirelik bölümünü tercih edebilirsin. Lütfen yazıyı ve yazı sonundaki diğer yazıları okuyarak sistem hakkında bilgi edin.

 179. onur dedi ki:

  yakup hocam öncelikle bu bilgiler için çok teşekkürler ben meslek yükek okulu elektrik 2006 mezunuyum bu sene össye girmek istiyorum...inşaat müh. bölümünü istiyorum..şimdi benim ygsden matematik ve fen yapıp daha sonra mf4 alanından sınava girmem gerekiyor sanırım(tabi barajı geçersem)bu arada taban puan 1,2 ve 3 nedir hocam??...birde aobp puanımda bir düşüklük olurmu??şimdiden verdiğiniz cevaba teşekkür ederim hocam...

 180. Yakup Gövler dedi ki:

  @onur, öncelikle yazıyı ve devamındaki diğer yazıları okuyarak sistem hakkında bilgi edininiz. YGS'de sadece mat, fen yapmak zorunda değilsiniz. Bütün testlerden yapmanız daha yüksek puan almanızı sağlayacaktır. Barajlarla ilgili yazı içerisinde bilgi var, puan olarak ise henüz YÖK belirlemedi. AOBP'niz düşmeden istediğiniz bölümü tercih edebilirsiniz.

 181. hülya dedi ki:

  teş.edrm hocam sorularım oldukça size yönelmeye çalışıcam..

 182. selda dedi ki:

  hocam ben meslekten mezunun sımdı türkçe öğretmenlığını ıstıyorum benım sadece 4 yıllık ıcın ygs gırmem yeterlımı?benım kazanma sansım cok mu duşuk acaba ..

 183. zehra dedi ki:

  hocam çok özür dilerm bnm aklımdan geçen eşit ağırlıktı oraya yanlış yazmışım eşit ağırlık için coğrafya çözmemem gerekir ama türk ede ve coğ yazıo onu sormak istemiştim yoksa söz edilen coğ 1 testimi?nisanda yapılacak olan sınav...

 184. zehra dedi ki:

  yani verilen bilgilerde eşit ağırlık için ayrıca türkçe ve mat yazmıo türk de ve coğ yazıo bn coğrafyaya da girmek zorunda mıyım ?

 185. Yakup Gövler dedi ki:

  @selda, YGS ile sadece kendi alanındaki ya da yazıda bahsettiğim taslakta yer alan, YGS ile de öğrenci alan bölümleri tercih edebilirsin. Türkçe öğretmenliği için ikinci bölümdeki TS sınavlarına girmen ve yeterli puan alman gerekecek. Meslek liselerinin müfredatında ikinci bölüm konularının çok büyük bir kısmı bulunmadığından, bu açığı kendin kapatabilirsen kazanma şansın var ancak Türkçe öğretmenliği gibi bir bölüm için bu şansın bir meslek liseli için çok düşük olduğunu düşünüyorum.

 186. Yakup Gövler dedi ki:

  @zehra, ikinci bölümdeki Coğ-1'in birinci sınavla alakası yok. Muhtemelen coğ-1 coğrafyanın ilk konularını içeren bir test olacak. TM'den yerleşmek istiyorsan ve yüksek puan almak istiyorsan, coğrafya yapmanı tavsiye ederim, etkisi az ama diğer TM'cilerle aranda fark yaratabilecektir. Zaman içerisinde testlerin alakalı olacağı konular netleşecektir.

 187. sedaa dedi ki:

  hocam düz liselilerde bizimki gibi sadece ygs ye girmesi yeterlimi

 188. sedaa dedi ki:

  bide hocam 2 sınavada girsek ama sadece ygs den tercih yapsak olurmu

 189. Yakup Gövler dedi ki:

  @sedaa, düz liseler de sadece YGS'ye girip, tercih edebilirler. Meslek liseliler her iki sınava girip de sadece YGS puanlarıyla tercih yapabilirler. Yazımda dediğim gibi, öğrencinin hangi puanı yüksekse o puan kullanılarak yerleştirmesi yapılacak.

 190. sedaa dedi ki:

  tşkürler hocam bilgileriniz için

 191. oguzhan dedi ki:

  hocam ben bilişim teknolojileri bölümündeyim gelecek sene sınava girecem bilgisayar ögretmenliğini düşünüyorum.eger bilgisayr ögretmenligine puanım yetmez ise başka hangi bölümü seçebilirim ve hangi bölüme gidebilirim...

 192. selda dedi ki:

  HOCAM BEN TİCARET MESLEK LİSESİ 12.SINIF ÖĞRENCİSİYİM BÖLÜMÜM DIŞ TİCARET AMA BU BÖLÜMDE OKUMAK İSTEMİYORUM.COĞRAFYA ÖĞRRETMENİ OLMAK İSTİYORUM. BUNUN İÇİN NE YAPMAM LAZIM. KENDİ BÖLÜMÜM DIŞINDA Bİ ALAN SEÇMEM BENİM ZARARIMA OLUR MU? HANGİ DERSLERE AĞIRLIK VERMELİYİM?YETERLİ PUANI ALMAM DURUMUNDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNE YERLEŞİR MİYİM? MESLEK LİSESİYİM DİYE EN SONRA MI BAKARLI PUAN DURUMLARINA?

 193. selda dedi ki:

  HOCAM DIŞ TİCARET BÖLÜMDE EK PUAN VERİLECEK BÖLÜMLER HANGİSİ

 194. Yakup Gövler dedi ki:

  @oguzhan, YGS ile öğrenci alan diğer bütün bölümleri, puanın kırılmadan tercih edebilirsin. Eğer ikinci bölümdeki sınavlara girersen, onlardan elde edeceğin puanlarla da tercih yapabilirsin.

 195. Yakup Gövler dedi ki:

  @selda, coğrafya öğretmenliği için YGS'den barajı geçmen ve LYS'den de coğrafya öğretmenliğiyle ilgili sınavlara girerek yeterli puanı alman gerek. Hangi lise mezunu olduğunun bir önemi yok, herkes eşit şartlarda yerleştirilecek. Dış ticaretin girebileceği bölümler için bu yılki tercih klavuzunu incelemelisin. Okulundan ya da internetten edinebilirsin.
  Lütfen yazıyı ve yazı sonundaki diğer yazıları dikkatlice oku ve küçük harflerle mesajını yaz.

 196. selda dedi ki:

  hocam sizce benim kendi bölümümde devam etmem daha mı iyi olur diğer liselere göre kazanma olanağım daha mı düşük?

 197. sedaa dedi ki:

  hocam ben meslek liseliyim ama bu sene sınavda çıkcak konuların hiçbirirni bilmiyorum okulda görmüyoruz sizce sınava nasıl hazırlanmalıym bir yerden başlamaya çalışıyorum ama bi türlü programlı olmuyo:( lütfen yardım...

 198. Yakup Gövler dedi ki:

  @selda, @sedaa, lütfen yazıyı ve yazının sonundaki diğer yazıları dikkatlice okuyunuz. İkinci yazımdaki tavsiyeleri inceleyiniz.

 199. oguzhan dedi ki:

  yani hocam ben ygs ye girdigimde istedigim bölümü seçecem ve kendi bölümümü(bilgisayar)seçtigimdede ek puan alacam.mesela hocam kimya ögretmenligi var onu seçersem puan falan gitmiyecek demi.

 200. zeynep dedi ki:

  hocam ben kendi alanımla ilgili bir tercih yapmak istiyorum bilgisayar sistemleri öğretmenliğini seçmek için ilk bölümü yapmak yeterli yani eskiden de öyleydi şimdi de öyle yazıor ama LYS de etki ediomuş ona da girmek zorunlu mu?

 201. zeynep dedi ki:

  YANİ MF4 VE YGS1 puanı hesaplanıomuş MF4 mühendislikler için deil mi sadece??? bilgi öyle verilmiş...

 202. Yakup Gövler dedi ki:

  @oguzhan, evet.
  @zeynep, LYS'nin YGS'ye etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece YGS'ye girerek, kendi alanında tercihte bulunabilirsin.
  YGS puanı LYS'ye %40 oranında etki etmektedir. Ters düşünme.
  Bilgisayar mühendisliği düşünüyorsan LYS'ye girip, MF-4 puan türünden yeterli puanı alman gerekiyor. Ama diyelim ki LYS'ye girdin ve MF-4 puanın yüksek geldi ama mühendisliğe yetmiyorsa bu puanı kullanarak da bilgisayar öğretmenliklerini ek puan alarak yazabileceksin.
  Yazıyı ve sonundaki yazıları lütfen dikkatlice oku.

 203. hatice dedi ki:

  selam hocam ben çocuk gelişimi mezunuyum ve yaşım 26 bundan dolayı açıköğretim istiyorum yani kendi bölümümü istiyorum geçen sene 305 aldım fakat 310 la kapattığı için açıköğretim çocuk gelişimi bölümüne yerleşemedim ben evde kendim çalışıyorum dershane durumum yok malesef keşke olsa.Ben ygs ye yani nisanda olan sınava girmem yeterli olurmu ve kaç net yapmam gerekiyor bi bilginiz varmı?saygılarımla hacam...

 204. Yakup Gövler dedi ki:

  @hatice, öncelikle yazıyı ve yazı sonundaki diğer yazıları okuyunuz, sorularınızın cevaplarını bulacaksınız.
  YGS'ye girmeniz yeterli, kaç netle kazanacağınız tahmin edilemez. 150 net yaparsanız kazanmayı garantilersiniz.

 205. sedaa dedi ki:

  hocam yazılarınızı okudum çok güzel tüyolar var hepsiniz uygulıcam ama benim demek istediğim şu nasıl bi program hazırlamalıyım önerileriniz neller olabilir

 206. Yakup Gövler dedi ki:

  @sedaa, yazımda da dediğim gibi uygulayabileceğin bir program hazırla da nasıl hazırlarsan hazırla.

 207. nurgül dedi ki:

  selam hocam 2007 de uluslar arası tic. bölümünü kazanmıştım. anadolu ticaret lisesi mezunuyum o dönemde ea1 ile gidebiliyorduk. sonraki yıllarda ne oldu bilmyorum. bugün dershane kitapcığını incelerken bölümüm için 2. bölümdende yapmam gerektiğini gördüm. yapmam gerekiyor diyorum çünkü kıbrısta burslu olarak okuyordum şimdi 1. sınıfım bitti ve bursum da gitti geçiş yapmak için bütün bir yaz uğraştım ama olmadı çok büyük mrak içindeyim dururmumu kabullenmek benim için ve ailem için çok zor oldu. lütfen bu konuda yardımınızı bekliyorum ben 2 bölümdende tm yapmak zorundamıyım tekrar aynı bölümümü okumk istiyorum.

 208. Yakup Gövler dedi ki:

  @Nurgül, uluslar arası ticaretin iki türü bulunmakta. Birisi fakülte bünyesinde diğeri yüksekokul bünyesinde olanlar. Sen sanırım Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Uluslararası Ticaret'te okuyorsun. Bu bölüm senin alanına giriyorsa, bu bölüme hem YGS ile hem de LYS ile girebileceksin. Buradaki taslağı inceleyerek okuduğun bölümün hangi puan türünden öğrenci aldığını görebilirsin. Dikkat parantez içerisinde (fakülte) yazanlar senin alanından farklı.
  Dersane kitapçığını da iyi incele, muhtemelen gözden kaçırdığın bir nokta bulacaksın.

 209. nurgül dedi ki:

  Çok teşekkür ederim hocam çok mutlu oldum. 🙂

 210. hazal dedi ki:

  hocam bnmde bu konuyla ilgili bi sorum var bilgisayar sistemleri öğretmenliği (4 yıllık) ygs ile tercih edilebilir mi?

 211. hazal dedi ki:

  hocam bi de alan dışı tercih etme sadece meslek liseliler için mi geçerli yoksa düz liseleri de kapsıyor mu?

 212. sedaa dedi ki:

  (Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında haftada 35 olan ders sayısı 40’a yükseltildi. Bu liselerde Türk Dili, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi dersler gruplandırıldı ve her okul ihtiyacı olan derslerden haftada 5 saat seçmeli olarak öğrencilerine bu dersleri okutmakla yükümlü olacak.)
  hocam bu bilgi doğrumu ? meb yeni açıklamış

 213. Yakup Gövler dedi ki:

  @hazal, YGS ile bilgisayar öğretmenlikleri tercih edilebilecek. Lütfen yazıyı ve yazının sonundaki diğer yazıları dikkatlice oku.

 214. Yakup Gövler dedi ki:

  @sedaa, hürriyet gazetesi böyle bir haber yapmış ancak kaynak belirtilmediğinden doğruluğu hakkında kesin bir bilgi yok. Ne MEB'in ne de okulların bağlı bulunduğu genel müdürlüklerin sitelerinde böyle karara ilişkin bir bilgi bulunmamakta ama yapılan çalıştaylarda bu tarz öneriler yapılmıştı. Gelecek hafta içerisinde durum belirginleşecektir.

 215. sinem dedi ki:

  hocam ben meslek lisesi,web programcılığı bölümündeyim bu son senem. felsefe öğretmenliği düşünüyorum.ama çevremdeki kişilere sordm,atanmalarda çok zor risk alma seçme o bölümü falan diyolar. bide kpss'den en az 80 puan almam gerekiiyormuş.sizce başkabi bölüm mü tercih etmeliyim?? :((

 216. Yakup Gövler dedi ki:

  @sinem, bu yıl Eylül dönemindeki öğretmen alımlarında 100 felsefe öğretmeni alınacak, başvuru için ise taban puan senin dediğin gibi 80 ama sen mezun olana kadar bu durum ne olur onu Allah bilir ama ülkenin gidişatına bakılırsa? Buna göre kararını ver. Ayrıca Felsefe LYS ile öğrenci alacak, bu nedenle de edebiyat ve sosyalin ileri konularıyla ilgili açığını kapatmak ve daha önemlisi YGS'de barajı geçmen gerekecek.
  Meslek liselilerin kendi alanlarına ya da YGS ile öğrenci alan bölümlere yönelmesini tavsiye ediyorum. Son karar senin.

 217. qülistan dedi ki:

  mrb bn endstrı meslekte okuyorm kımya bolumunde son senem bn smdı kımya ogretmenı olmak ıstıorm bna bunnu ıcın unvsıtede ek puan verırlermı?

 218. Yakup Gövler dedi ki:

  @gülistan, 2009 ÖSS'de Kimya öğretmenliği Kimya bölümünün alanı içerisindeymiş. Muhtemelen de 2010'da da öyle olacak. Bu durumda ek puan alabileceksin. YGS-2 puan türüyle bu programa yerleşebilirsin.

 219. semih dedi ki:

  hocam 2007 tic.meslek lisesi mezunuyum.açık öğretim muhasebe bölümüne kaydoldum ve bu bölümü okuyamadım ve hala kaydım aktif ve ben 2010 öss'ye girersem kendi bölümüm dışında yapacağım tercihlerde okul puanım düşermi.ve katsayım yarı yarıya düşüyor mu bunu merak ediyorum.

 220. Yakup Gövler dedi ki:

  @semih, açıköğretim bölümlerine yerleştirilenlerin puanları kırılmayacak.

 221. sinem dedi ki:

  hocam çok teşkkür ederm verdiğnz bilgiler içn..
  bir sorum daha olacak sosyoloji bölümü içn ne diyebilirsiniz??

 222. semih dedi ki:

  hocam yüksek okulların fakültelerden ne gibi farkları vardır.fizik tedavi yüksek okula gitmek istiyorum.ama sağlık lisesi mezunları ek puan alıyolarmı bu bölümde ne tavsiye edersiniz.

 223. Yakup Gövler dedi ki:

  @sinem, sosyoloji ile ilgili bir şey diyemem.

 224. Yakup Gövler dedi ki:

  @semih, aralarındaki farkı bilmiyorum ama fakülteler LYS ile yüksekokullar YGS ile öğrenci alıyor. Yüksekokullardakiler sağlık mesleklerin alanlarına giriyor ve ek puan alıyorlar. Yazım içeresinde verdiğim taslağı inceleyebilirsin.

 225. sinem dedi ki:

  hocam yazılarınızın çoğunluğunu okudum da yalnız biraz kafam karıştı..
  türk dili ve edebiyatı öğretmenliği ygs ile mi yoksa lys ile mi öğrenci alıyo?

 226. Yakup Gövler dedi ki:

  @sinem, TDE öğretmenliği TS-2 puan türüyle öğrenci almaktadır. Yazımdaki taslağı inceleyin.

 227. a.t.t dedi ki:

  hocam s.m.l 4.sınıf öğrencisiyim bölümüm acil tıp teknisyenliği paramedik bölümüne gitmem için ilk sınava girmem yeterli olacak mı yoksa haziranda olacak 2. sınavada girecekmiyim ? paramedik kendi bölümüm olduğu için ek puan verilecek mi bu bölümü çok istiyorum hocam biraz bilgi verirseniz çok iyi olur şimdiden teşekkürler.

 228. Yakup Gövler dedi ki:

  @a.t.t, sence bu yazı ve sonundaki diğer yazılar ne için yazılmış olabilir?

 229. a.t.t dedi ki:

  lütfen bilgi verin hocam bana okudum yazıklarınızı ama yine sorma gereksimi duydum tam anlamadım çünkü lütfennn.

 230. Yakup Gövler dedi ki:

  @a.t.t, bu yazının devamındaki yazıda
  Meslek lisesi mezunları sadece YGS’ye (birinci aşama sınavı) girerek de kendi alanlarındaki programlara, ek puan alarak yerleşebilecekler.
  diyor. Bundan ne anlıyorsun. Eğer yazıları okuduysun bunu da okumuş olman gerekiyordu. Sence bu senin sorunun cevabı değil mi? Benzer soruyu sorun belki de 20. kişisin. Yazıyı anlayarak okumadan yapılan bu tür yorumlara artık cevap vermek istemiyorum.

 231. a.t.t dedi ki:

  hocam pardon çok teşekkür ederim cevapladığınız için kusura bakmayın

 232. hira dedi ki:

  iyi akşamlar hocam, bn meslek lisesindeyim ama başka bi bölüm seçmeyi düşünüyorum bu durumda okul puanımı yine alabilecek miyim? yoksa aksine bide puanım mı düşücek?

 233. Yakup Gövler dedi ki:

  @hira, önce yazıyı ve sonundaki diğer yazıları okuyun.

 234. damla dedi ki:

  meraba hocam bn anadolu teknık lısesı kımya bolumu son sınıf ogrencısıyım benm ygsden ne cozmem gereklıkı 2 yıllık kımya bolumune gıdebıleyım yalnız fen mat cozmem gerekırse ben turkce sorusuda cozersem bana bı getırısı olcak mı tesekkurler...

 235. Yakup Gövler dedi ki:

  @damla, iki yıllık kimya derken sanırım kimya teknolojisi bölümünden bahsediyorsun. Bu bölüm YGS-2'den alıyor dolayısıyla da Fen ve matematik ağırlıklı çalışmalı ve sınavda da bunlara öncelik vermelisin. YGS'de yapılan bütün soruların az ya da çok etkisi vardır.
  Lütfen yazıyı ve yazının sonundaki diğer yazıları oku.

 236. abdurrahman dedi ki:

  SLM HOCAM BENİM ESKİ SİSTEMDE AOBP BAŞARI PUANIM 89 YENİ SİSTEMDE BU NEYE KARŞILIK GELİR ACABA İKİNCİ BÖLÜMDEN HAZIRLANMMAYI DÜŞÜNÜYORUM BANA GETİRİSİ NEDİR SAYGILAR (EK PUAN HARIÇ 89)

 237. sedaa dedi ki:

  hocam yazınızda meslek liseslilerin ders saatinin değiştiği yazıyo bu nasıl olcak orda bide link var ama onu açamıyorum . nasıl açabilirim.

 238. sedaa dedi ki:

  hocam cvp yok mu ya:(

 239. murat dedi ki:

  HOCAM BILGILENDIRDIĞINIZ ICIN ÖNCELIKLELE TESEKKUR EDERIM.BENIM SORUM SU :BEN MESLEK LISESI MENZUNUYUM YGSDE KENDI ALANIM DISINDA 4 YILLIK FAKÜLTE SECEBILIRMIYIM SECERSEM KAZANMA OLASILIYIM YUKSEKMI CEVAPINIZ ICIN SIMDIDEN TESEKKUR EDERIM

 240. class dedi ki:

  slm hocam beni bu soruma cevap yazsanız sevinirimm.hocam şimdi sınavsız geçiş kalktımı yoksa?bi başka sorumda eğer 2 yıılık cocuk gelişimine yereleşlek istiyorsam kaç puan almam gerekiyor?lüten cvplasınız sevinrimm

 241. class dedi ki:

  slm hocam tekradan bi sorum olacaktı size ben acıköğretim fakültesi okul öncesi öğretmenliğine sınavsız kayıt yapabiliyormmuşşsun diye duydum acaba böle bi iddanın doğrululu ne kadar.cevap yazsanız sevinirm şimdiden teşekürler hocam

 242. kenan dedi ki:

  hocm merhaba anadolu meslek lisesi öğrencisiyim yalnız bilgisayar öğretmenliğiği gibi bölümlere gitmek için YGS ye girmene gerek war demişlerdi yani 4 yıllık olduğu için siz bölüm 1 yni YGS yazmışsınız tam olarak birşey bilmiyorum yardımcı olur musunuz birde tek bilgisayar öğretmenliği bölümüm mü war şimdiden teşekkürlerr....

 243. class dedi ki:

  ocam cevap ykmu ya..))

 244. Yakup Gövler dedi ki:

  @class, sınavsız geçiş kaldırıldı. Açık öğretim çocuk gelişimine sınavsız kayıt yapamazsınız. Puanlar konusunda bir şeyler demek mümkün değil. Yazıyı okuyun.

 245. sedaa dedi ki:

  hocam yazınızda meslek liseslilerin ders saatinin değiştiği yazıyo bu nasıl olcak orda bide link var ama onu açamıyorum . nasıl açabilirim

 246. selda dedi ki:

  hocam ben meslek lıseı mezunuyum turkçe öğretmenlığı ıcın dershnede sozel bolume gıdebılıurmyım.gıdersen ne gıbı zorluklarım olur?::

 247. class dedi ki:

  slm hocam sorularıma cevap verdiğiniz için teşekür ettim.hocam gecenlerde bi yüksekokulun müdürüyle görüştüm oda dediki sadece 1.aşamaya girip az bir puan alıp yerleşeceksesiniz dedi.acaba böylemi yoksa.Bide çocuk gelişimini bitirdikten sonra dgsye girmeden 3.sınıfa kayıt yapıyormusun acaba böle bişey varmı hocam.neyse cevapların için şimdiden teşekür ettim...

 248. özge dedi ki:

  Meslek lisesi fotoğrafçılık ve grafik bölümü 3. sınıfa geçtim bölümümden pişman oldum ve soğudum meslek lisesi olduğundan öss yi kazanamayacağımdanda korkuyorum düz liseye geçme şansım artık hiç yokmu sözel istiyorum

 249. Tunca dedi ki:

  Hocam; 2000 Yılında Meslek Lisesi Elektrik bölümünden mezunuyum.Balıkesir üniversitesi iki yıllık eğitimini bitiremedim,askere gittim,Avusturalyada bir yıl ingilizce dil eğitimi aldım ve tekrar eğitimimi tamamlamaya karar verdim bu durumda nasıl bir yol çizmeliyim bu konuda bana yardımcı olursanız çok memnun olurum..saygılarımla..

 250. Yakup Gövler dedi ki:

  @selda, Türkçe öğretmenliği TS puanı ile öğrenci alacağından bu puana kaynaklık eden konuları okulda görmemiş olman en büyük zorluk olacaktır. 9 aylık sürede bu açığı telafi etmen gerekiyor.

 251. Yakup Gövler dedi ki:

  @class, LGS ile kendi alanını kazanmak müdürün dediği kadar kolay olmayacak. İşin içine düz liseliler de girecekler, bu da puanların yükselmesine neden olacaktır. DGS'ye girmeden lisans programlarına geçiş yapılabileceğini sanmıyorum.

 252. Yakup Gövler dedi ki:

  @özge, düz liseye geçme şansın yok. Ancak yeni sistem istediğin alandan tercih etme şansı veriyor. Bu nedenle yeterince çalışırsan kendi alanın dışında bir yerlere de yerleşebilirsin.

 253. Yakup Gövler dedi ki:

  @Tunca, Nisan ayındaki YGS'ye girerek kendi alanınızdaki iki yıllık ve 4 yıllıklara yerleşebilirsiniz. Ya da diğer meslek liselilerin alanlarını da tercih edebilirsiniz. İsterseniz de LYS'ye girip, mühendislik vs. gibi alanlardan istediğinizi tercih edip, yerleşebilirsiniz.

 254. class dedi ki:

  slm hocam tekrar ben öncelikle üşenmeden bizim sorularmıza cevep verdiğiniz için size minnettarız tekradan teşekür ederim.hocam şimdi ben 2 yıllık cocuk gelişimine yerleşmek istiyorum bunun için ne yapmalıyım kaç net bırakmalıyım matematik hiç yapmadığım için matematiksiz kaç net bırakmalıyımki yerleşebileyim.2 yıllığa yerleşmek için sadece 1.aşamayamı girip tercih vermeliyimm..hocam cvplarınız için şimdiden teşekür ettim...

 255. özge dedi ki:

  çok saçma bişey ya lise 3. sınıfta edebiyat dersi bile yokmuş trafik ve din kültürü dersi varmış ve 1 gün kültür dersi görecekmişiz öss de sanki bize trafik soruyolar bence çok saçma öss ye yönelik deil böyle olduğunu bilseydim ve beni yönlendiren biri olsaydı meslek lisesine hiç gelmezdim çok pişmanım düze gidenler bile öss yi kazanamazken ben nasıl meslekte kazanacağım acaba çalıcam ama yinede çok korkuyorum

 256. merve dedi ki:

  HOCAM BEN MESLEK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN MEZUNUM AMA KENDİ BÖLÜMÜMÜ DEĞİL OKUL ÖNESİ ÖĞRETMENLİĞİNİ SEÇMEK İSTİYORUM BUNUN İÇİN 2. BÖLÜM MÜ YOKSA 1.BOLUM MU YAPMAM GEREKİYO SORUMU YANITLARSANIZ SEVİNİRİM

 257. class dedi ki:

  slm hocam sorularıma cevap verdiğiniz için teşekürler.hocam şimdi ben 2 yıllık cocuk gelişimine yerleşmek için kaç net yapmam gerekiyor.bide sadece 1.aşamaya girip tercih versem yeterli demilütfen cvplasanız sevinirimm şimdiden tteşekürler...

 258. class dedi ki:

  slm hocam ya 2 yıllık cocuk gelişimini kazanmak iiçin kaç net bırakmam gerekiyorrr...

 259. ismail dedi ki:

  ii günler hocam ben veteriner saglık meslek lisesinde okuyorum kpss mi oss arasında kaldım sizce hangisine gitmem daha güzel olur teşekkürler

 260. aslı dedi ki:

  iyi akşamlar hocam ben şuan lise 3çü okumaktayım ama gerekli olan kitaplar okadar pahalı onun yerine bana başka bir kaynak verebilirmisiniz internet üzerinden bakmak koşuluyla

 261. Tahsin dedi ki:

  hocam ben bilgisayar bölümü öğrencisiyim.şimdi bilgisayar mühendisliğini seçtiğimde puanımı kırmayacaklar dimi.bana yardımcı olursanız sevinirim...

 262. nazlı dedi ki:

  Hocam Merhabalar,
  Ben meslek lisesi mezunu olmasamda gerçi düz lise çıkışlıyım bu yeni 2010 sistemiyle iligli tam emin olamaığım bir konu var .Düz lisenin sosyal bilimler bölümünden mezunum. BU sene YDS ye girmeyi düşünüyorum.YDS ye girersem puanım daha önceki yıllardaki alan dışı sayılıp 0,3 le çarpılmayacak ve yeterli puanı alırsam tercih yapabilicekmiyim ? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
  Teşekkürler

 263. ilknur dedi ki:

  iyi geceler, yıllarca meslek lisesi mrzunu olduğum için össnin değişmesini bekledim.1998 mezunuyum.ama bakıyorumda hemen hemen bütün öğretmenliklerin atanması zorlaşmış.atanacak bölümlerinde puanı çok yüksek.ve bende ders çalışmaya çalışmaya paslanmışım.yaş gelmiş 30a yani vazgeçtim össye girmekten.çünkü şimdiden sonra ne ingilizce öğretmenliğini kazanabilirim nede zihinsel engelliler öğretmenliğini ikisininde puanı çok yüksek.en azından gidebileceğim illerin puanı çok yüksek.her ile gitme imkanım yok.çünkü evliyim.yani ev hanımıyım ve bir kızım var.ama inanın sıvın değişmesini çok bekledim.hatta büro yönetimi ve sekreterlik okudum.ama daha atanmadım.ama sanırım öss yerine kpssye hazırlansam daha iyi olacak.siz bu konuda ne düşünüyorsunuz.istediğim bölümleri kazanabilirmiyim.sadece d.bakır ve istanbulda okuyabilirim.d.bakırda ingilizce öğretmenliği var.istanbuldada zihinsel engelliler öğretmenliği var.sizce kazanabilirmiyim.sizin görüşünüze çok ihtiyacım var.matematiğimin kötü olduğunu belirtmeliyim.şimdiden teşekkürler.iyi geceler...

 264. UmuT dedi ki:

  MERHABA BN UMUT BEYPAZARI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİYİM. ÖNCELİKLE BÖYLE BİR SİTE ACIP BİZLERE YARDIMCI OLDUGUNUZ İCİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

  SİZE SORMAK İSTEDİĞİM... BU SENE SINAVA GİRECEĞİM AMA OKULDA ALDIĞIM EĞİTİMLE 4 YILLIK KAZANMAMIN ZOR OLDUĞUNU DÜSÜNÜYORUM. BU SENE DERSHANEYE DE GİDEMİYORUM. KAZANAMAZ İSE 2 YILLIĞA GİTMEMİ Mİ YOKSA 1 SENE ARA VERİP DERSHANEYE GİDİP 4 YILLIĞI ZORLAMAMI MI ÖNERİRSİNİZ... TEŞEKKÜRLER

 265. sevda dedi ki:

  hocam cevap yok mu ya 🙁

 266. Yakup Gövler dedi ki:

  @class, nereyi kaç netle kazanacağına dair bir tahminde bulunmak mümkün değil. Bu yıl düz liseler de sizin bölümü tercih edebileceğinden puanların yükseleceğini ve matematiksiz pek de bir şeyler yapabileceğini söylemek pek mümkün değil.
  Sadece YGS'ye girerek kendi alanında ya da başka meslek liselilerin alanında tercihte bulunabilirsin.

 267. Yakup Gövler dedi ki:

  @ismail, KPSS ya da ÖSS arasında tercih yapmana gerek yok. ÖSS'ye hazırlandığında KPSS'ye de hazırlanmış sayılırsın.

 268. Yakup Gövler dedi ki:

  @aslı, internette online olarak denemeler sunan, konu anlatımlı siteler bulunmakta. Google'da küçük bir aramayla hepsine ulaşabilirsin.

 269. Yakup Gövler dedi ki:

  @Tahsin, bilgisayar mühendisliğini seçtiğinde puanın kırılmayacak.

 270. Yakup Gövler dedi ki:

  @nazlı, puanın kırılmayacak.

 271. Yakup Gövler dedi ki:

  @ilknur, her zaman insanların kendi şanslarını kendilerinin yarattığına inanıyorum. Bu nedenle kazanamazsınız demem mümkün değil. YGS'den iyi bir puan alıp, LYS'nin yabancı dil sınavına girerek İngilizce öğretmenliğini kazanma şansınız var. Zihinsel engelliler öğretmenliği YGS-4 veya TS-1'den öğrenci alıyor. Her ne kadar puanı yüksek olacak olsa da çok çok iyi çalışarak kazanabilirsiniz.

 272. Yakup Gövler dedi ki:

  @Umut, öncelikle şu umutsuzluğu bir kenara bırak. Ben de meslek liseliyim ve ben de kültür derslerini almadım. Buna rağmen neredeyse hiç çalışmadan bile çok iyi bir puanla üniversiteyi kazandım. Hatta bu yıl da sınava girdim. Sonuç burada.
  Bahanelerin ve umutsuzlukların ardına saklamanmayı kesip, bir an önce planlı bir şekilde çalışmaya başlarsan, kazanabilirsin. Sınava girip, aldığın puana göre kendine bir yol çizersin. Eğer puanın yüksek ama 4 yıllığı az bir puan ile kaybedersen sonraki sene tekrar dene, ama büyük bir puan açığı varsa ve dersaneye gitsen de kapatamayacağını düşünürsen iki yıllığa gitmeyi deneyebilirsin.

 273. Yakup Gövler dedi ki:

  @sevda, burada sorun yok ki?

 274. ilknur dedi ki:

  merhaba hocam,bilgileriniz için teşekkürler.benim dersaneye gitme ihtimalim yok malesef.sizin bildiğiniz ücretsiz ydsye hazırlık siteleri varmı.ben aradım ama bulduklarım pek bişeye benzemiyor.şimdiden teşekkür ederim.

 275. Yakup Gövler dedi ki:

  @ilknur, ne yazık ki YDS ile ilgili bir araştırmam olmadı. Google'ı kullanarak kendin bulmalısın, üzgünüm.

 276. hatice dedi ki:

  slm hocam meslek liseleri için taban puan 3 önemli diyor açıklamanızda ben meslek lisesi çıkışlıyım ve kendi bölümümü istiyorum (aöf çocuk gelişimi) önceden hangi puanım yüksekse onunla girebiliyor idim şimdi ne oldu peki bununla alınan kesin bir karar varmıdır şimdiden tşk ler hocam kib...

 277. Yakup Gövler dedi ki:

  @hatice, çocuk gelişiminin bütün bölümleri YGS-5 puan türüyle öğrenci alacak. Bu puanını yüksek tutman gerekiyor. Yazıyı ve yazı içerisindeki açıklamaları, tabloları dikkatli inceleyiniz.

 278. hatice dedi ki:

  siz geçmişteki yazılarınızda aöf için 2010 dan önceki durumun sözkonusu olabilecegini söylemiştiniz tabloda evet ygs 5 ten sorumlu olunabilecegi söyleniyor fakat sizin böyle söylemeniz bende acaba yarattı işte böyle yazmıştınız Yakup Gövler dedi ki:

  Tarih: 03 Ağustos 2009 Saat: 15:37
  @reyhan, AÖF çocuk gelişimi bölümüne sadece çocuk gelişimi bölümü mezunu öğrenciler tercih edebileceğinden, hangi puan türünden aldığının pek bir önemi yok gibi. Ayrıca yazımdaki çocuk gelişimi için verilmiş olan puan türü örgün eğitimdekiler için geçerli olabilir, AÖF için yine aynı sistem geçerli kalabilir. Sonbaharda yayımlanacak olan klavuzda ayrıntılara yer verilecektir

 279. sonay dedi ki:

  selam hocam,ben düz lise mezunuyum.benim sormak istediğim.ben açıköğretim okul öncesi öğretmenliğini secebiliyormuyum.eskiden seçemiyordum.yeni yayınlanan kılavuzda bununla ilgili bir değişiklik varmı.bana yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.

 280. ali ekber dedi ki:

  HOCAM MRB BENİM ÇÜK AMA ÇÜK BÜYÜK BİR SORUNUM WAR DAHA ÇNCE SİZİNLE KONŞMUŞTUM AMA BU DERSLE İLGİLİ DÜN KİTABI YAKACAK TIM OLMUYO OLMUYO OLMUYO NE YAPSAM NE ETSEM MAT1 BİLE ÇÖZEMİYORUM BANA MAT NASIL ÇALIŞILIR BİR TAVSİYE NOLUR AİLESEL BASKI ÇOK BÜYÜK YANİ MAT KONUSUNDA BİR TAVSİYE

 281. ilknur dedi ki:

  selam hocam,ben zihinsel engelliler öğretmenliğini istiyorum.daha öncede söylemiştim benim sadece istanbulda okuma şansım var.istanbulunda puanı yüksek.ama matematiğim pek iyi değil.ygsdeki matematiği yapmadan sadece TS-1çok iyi yaparak o bölümü kazanabilirmiyim.sizin değerli vaktinizi alıyorum ama inanın soracağım başka kimse yok.cevaplarsanız beni mutlu edersiniz.iyi günler.

 282. Yakup Gövler dedi ki:

  @hatice, o durum açıköğretim okul öncesini sadece bu bölüm mezunlarının seçebileceğine dairdi.

 283. Yakup Gövler dedi ki:

  @sonay, özel bir durumu olan açıköğretim okul öncesi için geçen yılki durumun bu yıl da süreceğini düşünüyorum. Yeni klavuz henüz yayınlanmadığından kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

 284. Yakup Gövler dedi ki:

  @ali ekber, OLACAK.

 285. Yakup Gövler dedi ki:

  @ilknur, YGS'de gerekli barajı geçmeniz lazım. Aldığınız YGS puanının %40'ı ikinci bölüme eklenecek bunu unutmayın. YGS'den sonra TS-1 puanınızla da yerleşebilirsiniz. Ancak YGS-4 puanıyla da yerleşebilirsiniz. Bu puan türü için Türkçe ve sosyal derslerin ağırlığı %70 olduğundan az bir matematikle de YGS-4 puanıyla kazanma şansınız var. Tabi ki Türkçe-Sosyal dersler için neredeyse ful net çıkarmayı hedeflemelisiniz.

 286. hatice dedi ki:

  evet bende çocuk gelişimi mezunuyum ve de aöf çocuk gelişimi bölümünü istiyorum neticede hangi puan türünden alacak ygs 5 mi yoksa hangi puanım yüksekse ondan mı???

 287. Yakup Gövler dedi ki:

  @hatice, muhtemelen YGS-5 puan türüyle öğrenci alacak. ÖSYM'nin yayınladığı buradaki taslağı incele.

 288. hatice dedi ki:

  slm hocam yine ben tabloyu inceledim tm 3,ygs 5 puan türünden alacak ve hangisi yülsekse ondan alım yapacak yani ygs 5 nisan ayında tm 3 de haziran ayında olacak anladığım kadarı ile yanlışmıyım. birde hocam bütün açıköğretim proğramları ygs(1,2,3,4,5,6) den hangisi yüksekse ondan alacagı yazıyor demekki değişiklikler arasında aöf okul öncesi de var bu bizim için dezavantaj bence Allah yardımcımız olsun ders çalışmaya devam...

 289. Yakup Gövler dedi ki:

  @hatice, sanırım sen tabloyu ve benim önceki mesajımı anlamamışsın. AÖF okul öncesi için YGS-5 puan türü gerekiyor. Aynı durum AÖF ingilizce öğretmenliği için vb. özel durumu olan bütün AÖF bölümleri için geçerli. Diğer AÖF'ler için YGS'nin herhangi bir puan türünde birinci barajı geçmek yeterli olacak.

 290. rukiye dedi ki:

  öncelikle böyle bi aydınlatmada bulunduğunuz için çok teşekkür ederim.okulumuzda rehberlik namında bi bölüm bulunmadığı için faydalı oldu diyebilirim..meslek lisesi 12. sınıf öğrencisiyim ve ağırlama gıda bölümündeyim.gıda mühendisliği düşünüyorum.az veya çok oranını pek bilmemekle beraber düşündüğüm alan,okuduğum bölümle alakalı olduğunu biliyorum.fakat gıda mühendisliği bölümünü kazandığım göz önünde bulundurulursa okul bana + puan vericek mi?? Ağırlama gıda(yiyecek içecek hizmetleri de diyebiliriz) bölümünün ek puan verebileceğiz alanlar şudur dedikleri ?? Gıda mühendisliğiyle ilgili çözmek zorunda olduğumuz testler şunlardır dedikleriniz ??? çok fazla soru sordum biliyorum ama bilgilendirmeyede o kadar ihtiyacım olduğundan emin olabilirsiniz

 291. Yakup Gövler dedi ki:

  @rukiye, ağırlama ve gıda bölümünün alanı içerisinde Gıda mühündisliği bulunmamaktadır. Bu nedenle bu bölümü seçerken ek puan alamayacaksın. Gıda mühendisliği MF-3 puan türüyle öğrenci alacak. Yazı içerisinde hangi testleri yapman gerektiği var. Bu bölüm için LYS de girmen gerekiyor. Buradan kendi alanındaki 4 yıllıkların listesine ulaşabilirsin.

 292. elmas dedi ki:

  selam hocam,ben 1998 meslek lisesi mezunuyum.ama bunca yıl sınav sisteminin değişmesini bekledim.ben hep okul öncesi öğretmenliğini okumak istedim.ama bölümüm muhasebeydi.sonra 2 yıılık muhasebe okudum.şimdi özel bir şirkette çalışsamda gönlüm hep okul öncesi öğretmenliğinde.açıköğretimi seçemiyormuşum.örgünü seçmek istiyorum.ama onun puanı çok yüksek olurmuş diyolar.meslek lisesi mezunlarına ek puan geldiği içinmiş.ben şunu sormak istiyorum matematiğim pek iyi değil.çok çok çalışırsam belki bir kaç tane yapabilirim.sizce buna rağmen kazanma şansım varmı.beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum.iyi günler.

 293. Burhan dedi ki:

  Merhaba Sayın Hocam Ben Düz Lise Sosyal Bilimler Mezunuyum Fakat Bu yıl Açıköğretim Lisesi Bilişim teknolojilerinden de Mezun oluyorum..Sayısalı olmayan biriyim Fakat bu yıl yapılacak olan ygs sınavına giricem ve sözel bölümlerin sorularından Türkçe ve Sosyal bilimleri en az 35 er soruya doğru cevap verebilirim bu full da olabilir yani 40 soru sosyal bilimler 40 soru Türkçe,fen bilimlerinden ortalama 20 soru çıkartırım Matematik Yok büyük ihtimalle Boş Geçerim..kapasitem bunlardan ibaret.Meslek Lisesi Mezunu Olarak Sınava Girsem Ve bu sekilde bir sonuç yakalasam,Alanım dısından tercihler yapabilirmiyim mesela YGS 4 sonuçlarına göre olan öğretmenlik Bölümlerine tercih yapma hakkım varmı ve yaptığım koşulda yerlesme sansım nedir Kendi Alanımdan tercih yapmam için bu sonuçlar yeterli olmuyor sanırım çünkü matematikten soru çözmeyeceğim gerçi siz daha iyi bilirsiniz....Yoksa Sınava Düz Lise Mezunu olarakmı katılmalıyım Düz Lise sosyal bilimler mezunu olarak katılırsam ygs 4 ile öğrenci alan bölümleri tercih hakkım varmı?sadece ygs sınavına gireceğim.Durumun biraz karışık.Yardımınız için şimdiden Teşekkürler

 294. Yakup Gövler dedi ki:

  @elmas, okul öncesi öğretmenliği YGS ve LYS'de eşit ağırlık türü puandan öğrenci alacak. Bu da Türkçe ve Matematik ağırlıklı olacağı anlamına geliyor. Matematik olmadan kazanman biraz zor görünüyor.

 295. Yakup Gövler dedi ki:

  @Burhan, nereden mezun olduğun önemli değil, istediğin yeri, istediğin puan türünde puanın kırılmadan tercih edebilirsin. Meslek lisesi mezunu olarak kendi alanını tercih ettiğinde ek puan alırsın. YGS-4'ten tercih yapabilirsin ancak bu puan türüyle öğrenci alan yerler sınırlı ve müşterisi de bol, bunu unutma. Bence matematik yapabilmek için çalışmalısın. Matematik yapabildiğinde daha fazla yeri tercih etme şansın olur.

 296. Burhan dedi ki:

  Yardımınız için Tesekkür ederim Hocam Sanırım Matematik öğrenmeliyim

 297. rukiye dedi ki:

  çok teşekkür ederim

 298. EDA dedi ki:

  Hocam ben sağlık meslek tıbbi sekreter öğrencisiym ama memşirelik ya da laborent istiyorm ben tıbbı sekreter olduğum için bunları seçmek için sadece ygs ye girmek yeterli mi?Bi de 4 yıllık seçebilir miyiz?Bunun için kaç net yapmalıym?Şimdiden teşekkürler...

 299. seher dedi ki:

  merhaba hocam ben kız teknik ve meslek lisesi bilişim teknolojileri alanı son sınıf öğrencisiyim.İlk snava girdikten sonra puan durumuna göre bilişim teknolojileri öğretmenliğini tercih edebileceğimi söylediler.kendi alanımda tercih yaptığım için bu hakkım varmış.Bu konuda sizden bir açıklama bekliyorum ve şimdiden teşşekkür ediyorum.Kolay gelsin.

 300. fatih ercan dedi ki:

  hocam oncelıkle boyle bir site için teşekkür ederim..benimde bir iki sorum olucak cevaplarsanız çok minnettar kalıcam,şimdiden teşekkürler..

  soru=hocam ben universitede halkla ilişkiler yani söz-1 istiyorum bunun yanında ne matematiğim nede fenim iyidir yani ilkokul matematiğini bile unuttum ne yazıkki ama türkçeyle sosyalde iyiyim şimdi hocam nisanda gireceğim sınavda sadece ygs-3 ve ygs-4 ten gırebılırımıyım?? ve hocam ygs-3tede matematik var ben türkçeyle ve sosyalden yaptığımı varsıyorum ve ıyı bır derece yaptım diyelim matamatıği yapmamam bana çok fazla puan kaybettirir mi?? veyahut hocam eğer matematiğide girersem matematiktende çok kötü yaptıgımı varsayalım yani hiç doğrum olmasın yanlışımda baya bir olsun bu benim türkçeyle sosyalde yakaladığım puanı veya doğru olan sorularımı,başarımı etkiler mi???

  cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim,elinize emeğinize sağlık...

 301. Yakup Gövler dedi ki:

  @EDA, YGS'ye girip, hemşireliği tercih edebilirsin. Yazı içerisinde hangi bölümün hangi puan türleriyle öğrenci alacağına dair taslağa ulaşabilirsin. Kaç net yaparak kazanacağını söylemek mümkün değil.

 302. Yakup Gövler dedi ki:

  @seher, lütfen yazıyı ve yazının devamındaki diğer yazıları oku, ondan sonra sorunu sor.

 303. Yakup Gövler dedi ki:

  @fatih ercan, halkla ilişkiler TS-1 puan türüyle yani LYS ile öğrenci alacak. YGS-3 ve YGS-4 ile bu bölümü tercih edemezsiniz.
  Sınavda her test kendi içerisinde değerlendirileceğinden bir testin yanlışları diğerini etkilemeyecek.

 304. Örneklerle 2010 ÖSS’de AOBP Hesabı - Yakup Gövler - WordPress'e dair ne varsa - AOBP Hesaplama Eğitim ÖSS 2010 ÖSYM dedi ki:

  [...] Meslek Liseleri ve Yeni Sistem - 1 [...]

 305. oguzhan dedi ki:

  merhaba hocam...
  ben bilişim teknolojileri alanında okuyorum.üniversitede bana sadece bilgisayarla ilgili yerlermi puan getirecek.birde bankacılık hangi bölümden alıyor.

 306. class dedi ki:

  slm hocam ben meslek lisesi cocuk gelişimi mezunuyum .2 yıllık cocuk gelişimine yerleşmek istiyorum.bunun için nisandaki sınava girmem yeterli demi.beni aydınlatırsanız sevinirm...

 307. Yakup Gövler dedi ki:

  @oguzhan, bilgisayar öğretmenliği ve birkaç 4 yıllık bölüm için ek puan alacaksın, diğer yerler için puanın kırılmayacak. Lütfen yazıyı ve devamındaki diğer yazıları dikkatli bir şekilde oku.

 308. Yakup Gövler dedi ki:

  @class, meslek liseliler kendi alanlarını tercih edeceklerse, Nisan ayındaki sınava girmeleri yeterli. Lütfen yazıyı ve devamındaki diğer yazıları oku.

 309. gul dedi ki:

  mrb sayın hocam ben duz lıse esıt agırlık bolumunden mezunum ayrıca anadolu unıversıtesı ıktasat bolumunu bıtırdım.fakat bu sen etekrar sınava gırmek ıstıyorum, cocuk gelısımı veya anaokulu ogretmenlıgını secebılıyormuyum? ortaogretım basarı puanlrını dusurduler mı? bu konuda meslek lıselerı ıle aramdakı fark ne derece olur? yanı ek puan ck verılıyor mu meslek lıselerıne? ılgınıze tesekkkurler, iyi çalışmalar

 310. Yakup Gövler dedi ki:

  @gul, meslek liseliler kendi alanlarını tercih ettiklerinde 20-30 arasında ek puan alacaklar.

 311. yasin dedi ki:

  slm.hocam.bu sene kazandım.dondurdum.4 yıllık.dıplommam 72.yenı sısteme gore kac puan kırılır?ygs ye gırecem.yardımınız gerekır.

 312. Yakup Gövler dedi ki:

  @yasin, buradaki yazımı incele.

 313. Umut dedi ki:

  Hocam merhaba..

  Sorum şu : Sİzce türkçe,sosyal,tarih,coğrafya,edebiyat gibi öğretmenliği okuyanlar boşta kalıyor mu ? Ya da bu mesleklerin geleceği parlak mı ve bunların hepsine ilgi duyan bir insana göre hangisinin seçilmesiyle geleceğimiz iyi olur ?

  Bir de meslek liseliler kendi bölümünden tercih yapınca ek puan alıyor ya buna göre biz düz liselilerin onların bölümünü tercih etmesi bizi çok zorlar mı aradaki farkı kapatmak için?

  Son olarak engelliler öğretmenliği olsun okul öncesi öğretmenlik olsun bunlar hem YGS hem LYSden alıyor.Benim birinci bölüm ikiye oranla çok daha iyi.Sİzce sadece YGSden hazırlanmak ne kadar risk taşıyabilir?

  Yani sonuçta mat2 bilmiyorsam ve ilgi duyup da çalışmıyorsam birinci bölüm mantıklı geliyor.Ama sadece birinci bölümden hazırlanmak aptallık mı olur? (Çünkü bu yıl gitmeyi çok istiyorum)
  Tabi rehber öğretmenlerin fikri nedir bilemiyorum?

 314. Yakup Gövler dedi ki:

  @Umut, Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenliklerinin atamaları fazla olmasa da idare edecek boyutta ancak saydığın diğerlerinde durum biraz karışık. Bunlar lise öğretmenliği olduğundan ve lise sayılarının fazla olmaması nedeniyle fazla atamaları olmamaktadır.
  Meslek liseliler 20-30 arasında ek puan alacaklar. Ayrıca meslek liselilerin kendi alanları için kendilerini zorlayacaklarını ve genelde de başarılı olanların yerleştiğini varsayarsak, düz liseliler için zorlayıcı olacaktır. Tabi ki bu kazanmak imkansız demek değil.
  Düz liseli için sadece birinci bölüme hazırlanmak risk oluşturabilir. İşin aslı 9. sınıftan bu yana ÖSS'deki konuları derslerinde görüyorlar. Eğer öğrenci okula ilk başladığı andan itibaren üniversiteye yönelik hazırlanmıyor, derslerden sadece geçmeyi düşünüyorsa, böyle bir öğrenci için LYS'ye hazırlanıp, kazanmak pek olası olmayacaktır. Aksi durumdaki bir öğrencinin ise LYS'ye girmemesi saçma olacaktır.
  Sen bu öğrenci tiplerinden hangisine giriyorsun, ona göre karar ver.
  YGS nisanda yapılacak. O zamana kadar YGS ağırlıklı olmak üzere her iki sınava da çalışmak ve YGS sonrasında LYS'ye odaklanmak düz liseli için iyi bir taktik olabilir.

 315. Umut dedi ki:

  Peki anlıyorum.Aslında bu iki öğrenci tipinin arasında olduğum söylenebilir.Yani lise 2 de yavaştan başlayarak lise3 ten sonra össye yönelik çalışmalarım oldu.Ancak mat2 yi hep kıl payı geçtim.Onun dışında sözelden hep zevk alarak söyleyeyim ki edebiyat-türkçe-sosyalim iyiydi.Matematik1'de temelim var.Ama mat2de hiç yok.
  Evet insanın bir hedefi olmalı.Bu görüşü savunanları yalanlayamam ama içinde bulunduğum durum beni tek hedefe bağlı olmaktan alıkoyuyor.Çünkü üniversiteye girip iyi bir meslek sahibi olmayı çok istiyorum.
  Yani tüm şansları denemek istiyorum.Bugün bir hocayla da konuştum.Mat2 dersimin zayıf olduğunu söyleyince benim dersaneye yazılmamı ancak meslekliselilerin olduğu sınıfa gitmemi önerdi.
  Şimdi ben LYS1,3 ve 4e de girip şansımı denemekten yanayım.Tercihimi ea1 veya sözelden istiyorum fakat olmazsa ea2 den de tercih yapacağım.Durum biraz karışık .Yardımınıza o kadar ihtiyacım var ki ..
  Hoca da ısrarla bana bir bölüm söylememi ve haklı olarak ona göre sözel ya da eşit ağırlıktan hazırlanmamı istiyor.
  Sizce meslekliselilerin dersine girmek mi yoksa yine kendi bölümümde kalıp hem sözel hem eşitağırlık tercih etmek mi ? Yani ben eşit ağırlık sınıfı istiyorum.O zaman ea2'de az da olsa şansım olurken sözelde ve ea1 de de var.Ama sözel sınıfa geçmem demek her ne kadar mat2 bilmesem de bundan tamamen vazgeçmek demek.AMa hangisi doğru bir seçim kararsız kaldım 🙁 çOK MERAK EDİYORUM BENİM KADAR KARARSIZ BİR İNSAN VAR MI ŞU OKUL HAYATINDA 🙂
  Eğer sözele geçmen iyi derseniz anlarım ama ea sınıfı derseniz bir sorum daha olacak.(çOK MU OLDUM ACABA :)Edebiyata çokkkk çalışırım herşeyi zihnime kazırım.Biraz da mat2 yapsam (çok az :() İşletmeye gitme şansım olabilir mi ?

 316. Yakup Gövler dedi ki:

  @Umut, ben meslek lisesi mezunuyum ve şu anda meslek lisesinde öğretmen olarak çalışıyorum. Düz lisede bir yıl çalıştım ve gördüğüm gerçekten hedefi olan öğrencilerin kazandığıydı.
  Sözel-2 sadece edebiyattan oluşmuyor, tarih, coğrafya, felsefe de var.
  İşletme düşünüyorsan; işletme TM-1'den alıyor. Yazıdaki tabloyu incelediğinde mat-2'nin çok etkili olduğunu (%25) görebilirsin.
  Benim tavsiyem, YGS'de mat-1 testinden mümkün olduğunca çok net bırakacak şekilde çalış ve elde edebileceğin en yüksek puanı almaya çalış. YGS, LYS'ye %40 oranında etki edecek. Bunu yaparsan edebiyat, coğrafya ve az miktarda mat-2, geometri ile işletme kazanabilirsin ya da edebiyattan dediğin gibi yüksek net yapabilirsen sözel bölümleri de düşünebilirsin.
  Kararı sen vereceksin. Bütün sınavlara girip, ne tutarsa da diyebilirsin.

 317. ilknur dedi ki:

  selam hocam,ben ders çalışamıyorum.ne yaparsam yapıyım ders çalıştığımda canım çok sıkılıyor.kendimi nasıl motive etmeliyim bilmiyorum.sizce nasıl ders çalışmalıyım.bana yol gösterirmisiniz.ben 30 yaşındayım.evliyim ve bir kızım var.bu yıl hem kpss ye hem össye girmeyi düşünüyorum ama bu gidişle sanırım ikisinide kazanamayacağım.şimdiden teşekkürler.

 318. oguzhan dedi ki:

  iyi günler hocam.
  ben meslek lisesi bilgisayar bölümündeyim ve son sınıftayım.bilgisyar ögretmenligini düşünüyorum puanıda biraz yüksek eger okadar puan almazsam bana nereyi önerebilrsiniz bilgisayar ögretmenliğine puanım yetmez ise nereye gitsem iyi olur.

 319. Umut dedi ki:

  Peki, bir hedef doğrultusunda çalışmayı ümit ediyorum 🙂
  Hocam bu arada sistem değiştiği için puanlar da değişti.Pek yorum yapılamıyor.Puanlardan ne zaman haberdar olacağız?(SInava girmeden önce mi sonra mı ?)

 320. özge dedi ki:

  ben kız meslek lisesinde konaklama ve seyehat bölümündeyim.9.sınftayım seneye çcuk bölümüne kesin giriş yapıcam.fakat benim isteğimle değil babamın isteğiyle. Ben bu meslekte mutlu olamıycam.tıp istiyorum.inanın kiii çok çalışıcam.düz liseye mi gitmem lazım geç olmadan lütfen bana yardım edin.

 321. türkan dedi ki:

  mrb hocam ben ticaret lisesi bilgisayarlı muhasebe dalı mezunuyum muhasebe öğretmenligini düşünüyorum.bu yıl muhasebe öğretmenligi ticaret ve turizm kapsamına girmiş ek puan alarak bu bölümü okuyabiliyormuyum.ltfn yardımcı olun.bu sisteme göre sınava hazırlanmayı düşünüyorum şimdiden tşkürler kolay gelsin

 322. türkan dedi ki:

  hocam birde şunu sormak istiyorum muhasebe okuyanlarda artık formasyon alıp muhasebe öğretmeni olabiliyorlarmış doğrumu rakiplerimiz çoğalacakmı zaten atamalar yok denilecek kadar az