01 Kasım 2008

Meslek Liseleri Gözüyle ÖSS

Eğitim Yorum Ekle

Değişen yeni sistem ile birlikte 2010 yılından itibaren aşağıdaki yazıda yer alan bilgilerin bir anlamı kalmamıştır. Yeni sistemle ilgili yazıma ulaşmak için tıklayınız.

Lütfen bu yazıya yorum yazmaya çalışmayın, yorumlarınızı buraya ya da buraya ekleyin. Bu yazı yorumlara kapalıdır.

Meslek liselerinin genel amaçları, iş yerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmek, bunun yanında bir üst yükseköğretim kurumları için öğrencileri hazırlamaktır. Öğrenci yerleştirme sisteminde yapılan değişikliklerle meslek liselerinin, mesleki alanlarda öğrenci yetiştirdikleri vurgulanmış bu nedenle de üniversiteye yerleştirmede bazı kıstaslar konulmuştur. Öğrencilerimizin bu durumla ilgili bilgi edinmesi ve üniversiteye hazırlıkta kendine bu yönde bir yol çizmesi faydalarına olacaktır. ÖSS'de bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumu mezunlarının Y-ÖSS puanları, kendi alanlarını seçmeleri durumunda, ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının (AOBP) 0,8 ile çarpılması ve ÖSS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme sırasında Y-ÖSS puanlarına,ilgili aobp'nin 0,24 ile çarpılmasından elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

Gelecek yıl öğrenci yerleştirme sistemi değişecek. Ancak yeni sistemin meslek liselerini nasıl etkileyeceği konusunda henüz kesinleşen bir bilgi ve resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Temmuz ayı içerisinde bununla ilgili açıklama yapılacağını düşünüyorum. Bu açıklama yapıldığında sitemde konuyla ilgili değerlendirmede bulunacağım. Bu nedenle lütfen resmi açıklama yapılana kadar katsayı ve ekpuan konusunda bunların kaldırılacağı vs. gibi dedikodulara inanmayınız ve lütfen yorum yazmadan önce, sizden önce yapılmış olan yorumları lütfen dikkatlice okuyunuz.

Meslek lisesi öğrencileri kendi alanlarının devamı niteliğindeki yükseköğretim lisans programlarını seçtikleri taktirde avantajlı olacaklar. Bu avantajlar:

Ek Puan

Meslek lisesi mezunlarına sağlanan birinci olanak kendi alanlarına uygun bir yükseköğretim programına yerleştirilirken, ek puan almalarıdır. Y-ÖSS puanları, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) 0,8 ile çarpılması ve ÖSS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca yerleştirme sırasında Y-ÖSS puanlarına, ilgili AOBP' nin 0,24 ile çarpılmasından elde edilecek olan ek puanlar katılacaktır. Örneğin; bir düz lise ile meslek lisesi okul birincileri, aynı ham puanı almış olsalar bu durumda düz lise mezunu birincisinin ham puanına 80 (100 x 0,8) puan eklenecek, ancak meslek lisesi birincisine 104 puan (100 x 1,04) eklenecektir. Buradan hareketle bir düz liselinin meslek liselerinin alanı içerise giren bir bölümü kazanma şansı düşüktür.

Meslek liselerinden mezun olan öğrenciler bu avantajların farkında olarak sınava hazırlanırlarsa kendi alanlarında bir programa yerleşmeleri kaçınılmaz olacaktır.

Süre

195 dakikalık sınavda, meslek lisesi mezunları için 180 yerine 120 sorunun yanıtlanmasının yeterli olabilmesi, süre açısından bir avantajdır. Düz lise mezunu bir öğrenci kendi alanı ile ilgili bir yere yerleşmek için sınavın ikinci bölümünden de soru yapmak (toplam 180 soru) zorundayken, meslek lisesi mezunu bir öğrenci sadece 120 sorudan sorumlu tutulmaktadır.

Sorumlu Oldukları Soruların Niteliği

Meslek liselilerin sorumlu olduğu, sınavın birinci bölümündeki ilk 4 testte sorulacak sorular tüm öğrencilerin ilköğretim ya da ortaöğretimde okuduğu ortak müfredatla ilgili olacaktır. Özellikle 9. sınıf müfredatı ağırlıklı olacak, düz liselilerin sorumlu olduğu ağır matematik, edebiyat ve diğer ders konularından meslek liseliler muaf olacaklardır.

Sınavsız Geçiş

METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır.

Mesleki ve teknik lise öğrencileri istedikleri takdirde liseden mezun oldukları bölümlerin devamı niteliğindeki 2 yıllık meslek yüksekokullarına sınavsız yerleştirileceklerdir.

Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezi sistemle yapılır.

 • Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
 • Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir.
 • Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.
 • Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi ve METEB bilgileri aynı olan adaylardan OBP'si yüksek olan adaylara öncelik verilir.
 • Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük )olana öncelik verilir. Adayların doğum tarihleri de aynı olduğu taktirde, bu adayların hepsi kontenjan fazlası olarak yerleştirilecektir.
 • Yerleştirme işlemi, bütün geçmiş yıl mezunlarını kapsayacak şekilde kendi senesi içinde, yukarıda anlatılan sıraya göre yapılır.

SINAVSIZ YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Mesleki ve Teknik liselerden mezun olanların ÖSS'ye de girmeleri gerekir mi?

Bu adaylar eğer ;
-Kendi alanlarındaki 4 yıllık lisans programlarına,
-Kendi alanları dışındaki 4 yıllık lisans programlarına,
-Kendi alanları dışındaki 2 yıllık ön lisans programlarına,
-Kendi alanları dışındaki 2 veya 4 yıllık AÖF programlarına da girebilmek istiyorlarsa
mutlaka ÖSS' ye girmeleri gerekir. Çünkü bu programlara Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirme yapılacaktır.

Sınavsız yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak mı?

Meslek lisesi ve Teknik lise öğrencileri, kendi alanları dahilinde yapacakları tercihlere göre yerleştirilecekler ; bu öğrencilerden kalan boş kontenjanlara ise Meslek liselerin ve Teknik liselerin farklı alanlarından mezun olanlarla diğer düz lise öğrencileri 160 puan barajını da aşmışlarsa hiçbir öncelik olmadan ilgili Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirileceklerdir.

Sınavsız Geçiş ile yerleştirildikten sonraki yıl sınava girdiğimde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılacak mı?

Hayır. Sınavsız Geçiş ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Düz lise çıkışlı adaylar 2 yıllık Meslek Yüksekokulu tercihi yapamayacaklar mı?

2005 ÖSS sonrasında Ağustosta yapılacak olan tercihlerde 2 yıllık tercih yapamayacaklardır. Ancak, "sınavsız yerleştirme" sonrası boş kalan kontenjanlar için "ek yerleştirme" yapılacağından, ek yerleştirmede alan dışı (AOBP x 0,3) Y-ÖSS puanları dahilinde 2 yıllık meslek yüksekokullarından tercih yapabileceklerdir. Fakat adaylar koşullarını karşılayabildikleri takdirde, meslek yüksekokullarının bazı programları arasından tercih yapabilirler.

Meslek lisesi ve Teknik lise mezunları 4 yıllık fakülteleri nasıl tercih edecekler?

Bu adayların 4 yıllık fakültelere ve kendi alanları dışındaki 2 yıllık meslek yüksekokullarına yerleştirilebilmeleri için 2007 ÖSS'ye girmeleri gerekmektedir. 2007 ÖSS sonrası ağustos ayında yapılacak olan merkezi yerleştirmede kendi alanlarıyla ilgili 4 yıllık fakülteleri (AOBP x 1.04), kendi alanları dışındaki 4 yıllık fakülteleri (AOBP x 0,3) puanlarıyla tercih edebileceklerdir. Ayrıca kendi alanları dışındaki 2 yıllık meslek yüksekokullarını da ek yerleştirme ile (AOBP x 0,3) puanlarıyla tercih edebileceklerdir.

Meslek lisesi mezunlarına sağlanan ikinci olanak, varsa kendi yükseköğretim lisans programlarına, ÖSS puanlarına göre yerleştirilmektir. Lisans programlarına yerleştirilirken ortaöğretim başarı puanları 0,8 katsayısı ile çarpılacak ve ayrıca ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının 0,08 ile çarpılmasından elde edilecek ek puanlar da katılacaktır. Bu olanaktan yararlanmak isteyen adayların ÖSS'ye girmeleri ve ÖSS'de ilk 4 testi yanıtlamaları yeterlidir.

Meslek lisesi mezunları isterlerse, bitirdikleri programın devamı niteliğinde olmayan yükseköğretim lisans programlarını da tercih edebilirler. Ancak bu programlara yerleşebilmek için, sınavda ilk 4 teste ek olarak ilgili puan türünün hesaplanmasında kullanılan 2 testi daha yanıtlamaları gerekecektir. Ayrıca bu adayların, bu programlara yerleştirilmesinde ortaöğretim başarı puanları için kullanılacak katsayı 0,3 olacaktır. Buna göre, soruyu soran ve meslek lisesi son sınıf öğrencisi olduğunu belirten adayın üniversitelerin mühendislik programlarına girmesi imkansız değildir; ancak oldukça güçtür. Mühendislik programlarına girmek isteyen meslek lisesi çıkışlı bir adayın öncelikle ÖSS'ye girmesi ve sınavda ilk 4 teste ek olarak Matematik-2 testi ile Fen Bilimleri-2 testini yanıtlaması ve elde edeceği ÖSS-SAY-2 puanının en az 185 olması gerekir.

Son olarak ÖSS'ye hazırlananlara kaynaklar burada. Bölümlerin taban puanlarına ve 2008 katsayılarına göre puan hesabını bulabilirsiniz. Sınava giren meslek liseli öğrenciler 2009 yılında sınavsız geçiş hakkından da yararlanabilirler. Bu hakları sınava girdikleri için kaybolmamaktadır.

 

 


Bu yazının kısa bağlantısı http://www.yakupgovler.com/?p=450.

Yazılarımı RSS aboneliği ile takip edebilir, yeni yazılarıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için ise RSS adresimi kullanabilirsiniz.


“Meslek Liseleri Gözüyle ÖSS” yazısı için 485 Yorum

Bu yazıya yapılan yorumları dilerseniz, ( RSS 2.0 ) beslemesini kullanarak takibe alabilirsiniz.

 1. Erkan dedi ki:

  Meslek liselerinin en büyük dezavantajı kendi bölümlerinin mühendislik alanlarına yerleştirilmemeleri.
  Ben bir meslek lisesi mezunuyum. Düşünün düz lise okuyandan daha iyi bilgisayar bilgim var programlama mantıgım 3 yılda oturmuş ama ben düzlise okumadğım için mühendis olamıyorum.

  Belki şunu düşünebilirsiniz "ek puanın var, 2 yıllıklara direk geçiş hakkın var , zaman sınırın yok bide tutmuş mühendis olmak istiyorum mu diyorsun ?" bu soruya cevab olarak biz meslek liseliler şunu diyoruz;

  Tamam mühendislik için şartlar eşit olsun ben 2. bölüm öss sorularına cevap verdiğimde okul puanım 0.8 ile çarpılsın ek puan istemiyorum.

  Buna bile izin verilmiyor.

  Ayrıca bizim Öss kazanmamız kolaymış gibi görünüyor ama değil.
  Ben lise hayatım boyunca geometri diye bir ders görmedim. Fizik veya biyolji dersi haftada 2 saatti.
  Birde bu göz ile bakın Meslek Lise sorununa. Kim avantajlı ?

 2. Yakup Gövler dedi ki:

  Sevgili Erkan,
  Ben de meslek lisesi mezunuyum. Katsayı problemi ben son sınıftayken ortaya çıktı. 20 kişilik sınıfımızda bir kişi hariç herkes sözelden hazırlanıyordu, çünkü ideallerimiz farklıydı. Kendi adıma ben hukuk okumak istiyordum. Yeni sistemi bir Allah'ın kulu anlatmadığı için, biz sözelden hazırlanmaya devam ettik ve son bir iki ay kala uyandık ama artık çok geçti. Bir kişi haricinde hiç kimse kazanamadı. Ben 0.867 gibi bir puanla Bilgisayar öğretmenliğini kaçırdım.
  Sonraki yıl sayısaldan hazırlanmaya başladık, 3 kişi olarak Bilgisayar öğretmenliğini kazandık. O zamanlar (ve halen) bizler sadece 7-8 üniversiteyi tercih edebiliyorduk ve toplam kontenjan 300-400 idi. Düşünsene, bütün meslek lisesi ve düz lise mezunları içerisinde oraları tercih eden ilk 300-400'e girmek zorundaydık.
  Şu an sizler 40'a yakın üniversitedeki 50'ye yakın bilgisayar öğretmenliğini tercih edebiliyorsunuz. Bence bu bile sizin için güzel bir gelişme.
  Sistemin doğru olduğunu kesinlikle düşünmüyorum, bahsettiğin mühendislik hakkının kesinlikle verilmesini, ek puansız olsa da verilmesini, sağlık meslek mezunlarına tıp yolunun açık tutulması konusuna sonuna kadar katılıyorum. Her zaman demişimdir, sizdeki aklın onda biri bu sistemi getirenlerde olsa zaten böylesine çarpık bir sistem oluşturmazlardı.
  9 yıldır kanayan bir yaradır katsayı problemi, binlerce cevheri yok etmiş, çok ahlar almıştır. Bu dünyada olmasa da ahirette yakalarına yapışacak, bizlere yaşattıklarının hesabını soracağız.

 3. yasin koç dedi ki:

  YAKUP BEY IYI GUZEL DIYIYORSUNUZ FAKAT HERKES ICIN AYNI SEY GECERLI DEGIL BEN AYAKKABI TASARIM OKUYORUM FAKAT BENIM 4 YILIGIM BILE YOK:(:( SONRA YOK BILMEM BUTUN MESLEKLERI EGITIMLI INSALARDAN OLUSTURALIM FALAN DIOLAR.. BEN MESLEK SON SINIF ORENCISIYIM VE OSSYE HAZIRLANIYORUM VE MALESEF BENIM SORUNUM KATSAYIYI GECTIK 4 YILLIK BOLUMUMUN OLMAMASI ONA NE DIYORSUNUZ NEYMİS YÖKMUS ZERRE KADAR DEGERI YOK BIZ ORENCILERIN ICINDE

 4. Yakup Gövler dedi ki:

  Sevgili Yasin,
  Bu yazıyı aslında kendi öğrencilerim (Bilişim Teknolojileri) için derledim. Sizlerin de farkındayım, zaten mevcut sistemi savunmuyor bilakis uygulamalarda önemli sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bende ticaret meslek lisesi mezunuyum ve şu an sınava girsem olabileceğim tek meslek yine bilgisayar öğretmenliği. Sizin durumunuzdaki çarpıklık bile sistemin ne kadar rezil olduğunun göstergesi, bu konuda katılıyorum size. Burada problemin bir kaynağı da ne yazık ki velilerimiz ve yönlendirme yoksunu eğitimcilerimiz, eğitim sistemimiz.
  En büyük suçlulardan birisi ise şüphesiz ki MEB. Nicelik yerine Nitelik öncelik olduğunda herşey düzelecektir, şu an için nicelik (sayılar) daha önemli olduğundan durumlar kötü.
  Ne diyeyim, Allah yardımcın olsun. İnşallah, 4 yıllık okumadan da iyi bir gelecek elde edersin.

 5. MELİKE dedi ki:

  BEN KIZMESLEK LİSESİ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE 2. SINIFTA OKUYORUM. YATAY GEÇİŞ YAPARAK 2 YILLIK OKUMAK İSTYRM.KAZANIRSAM 4 YIILLIK OUYCAM. AMA OKUL BİTERBİTMEZ İNGİLTEREYE YADA AMERİKA YA GİTMEK İSTİYORUM. WE BU KONUDA HİÇ BİLGİM YOK. GIDA ÜZERİNE ORALARDA NE YAPABİLİRİM YARDIMCI OLURSANZ SEWİNİRİM.

 6. özlem dedi ki:

  ÖSS İÇİN 15 NET YETERLİ İMİŞ BARAJ İÇİN YANİ 15 NET YAPSAM 2 YILIK BİR ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİR MİYİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

 7. mahmut dedi ki:

  verdiginiz bilgile için teşekkürler ancak benim bir sorunum var bn eczacılık istiyordum şans eseri meslek lisesine geldim bn meslek lisesinden mevzun oldugum zaman ösym sınavında eczacılıga geçebilmek için neler yapmam lazım ek puan ne ile çarpılıyor lütfen bu sorunumla ilgilenirseniz size minnettar kalırım şimdiden teşekkürler.

 8. Yakup Gövler dedi ki:

  @mahmut,
  Hangi tür meslek lisesinde okuyorsun bilmiyorum ama eczacılığı kazanman için SAY-2 puan türünde Türkiye birincisi olman gerekiyor, o zaman belki en düşük eczacılığa gidebilirsin. Bu nedenle kendi alanında bir bölümü düşünmeye ve hedeflemeye başlasan iyi olur.

 9. mahmut dedi ki:

  ben şu yüksek gerilim bölümündeyim mevzun oldugum zaman 2 yıllık direk geçiş hakkım var ben 1 sene dersaneye gitsem ösym de şansımı denesem kazanamadım diyelim benim 2 yıllık direk geçiş hakkım ölür mü??

 10. Yakup Gövler dedi ki:

  Hayır, tercihte bulunabilirsiniz.

 11. mahmut dedi ki:

  SİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM DEGERLİ VAKTİNİZİ BANA HARCADIGINIZ İÇİN.ARTIK KAFAMDA HERHANGİ BİR SIKINTI KALMADI TEKRARDAN ÇOK TEŞEKKÜRLER

 12. hatip dedi ki:

  Ben anadolu teknik bilgisayar bölümünde okuyorum.lise 1 deyim daha ben bu okulu bitirdikten sonra öss den güzel puan alırsam bilgisayar mühendisliğine geçe bilme şansı varmı bide meslek liseleri sayısal 2 çözme ihtimali varmı.

 13. ELİF dedi ki:

  bende meslek lisesinde bilişim teknoloji bölümünde okuyorum.bölümüm sayısal zor yani.aslında üni.de
  bölüm değiştirmek istiyorum ama puanımın kırılacağından buna pek tarafdar değilim.o yüzden bilgisayar öğretmenliği istiyorum taban puanlarını yazarsanız sevinirim

 14. Yakup Gövler dedi ki:

  @Elif lütfen buradaki yazımdaki kaynakları incele.

 15. fadime dedi ki:

  BEN SAĞLIK MESLEK LİSESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİYİM SENEYE SINAVA GİRECEĞİZ BEN ÜNİVESTEYI DÜŞÜNÜYORUM AMA MESLEĞİMLE İLGİLİ OLARAK GELECEĞİ YOK DİYORLAR NE YAPMALIYIM

 16. Yakup Gövler dedi ki:

  Sevgili Fadime,
  Keşke okuduğun bölümü de yazsaydın. Hemşirelikte okuyorsan, bu bölümün devamı niteliğindeki Hemşirelik bölümlerine gidebilir, eğer çalışırsan da hemşire olabilirsin. Acil tıp teknisyenliği, ebelik vs. bölümlerinin durumu aynıdır, bilakis çalışırsan kendine uygun bir işi rahatlıkla bulabilirsin. Bölümünü yazarsan, ona göre ayrıntılı cevap verebilirim.

 17. merve dedi ki:

  ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü 2.sınıf öğrencisiyim daha 2 yılım var öss ye ama ben çok geriliyorum eğer dört yıllığı kazanamassam 2yıllığa geçiş yapmak istiyorum ve bu geçişi yaptım dielim dört yıllık olması için bi sınava daha giriliyo biliyosunuz bu sınavın sonunda kazanmak ne kadar mümkün sizce cevap yazarsanız sevinirim hocalarıma soruyorum zor olduğunu sölüyolar bide sizin düşüncelerinizi istiyorum lütfen bi cevap yazın

 18. Yakup Gövler dedi ki:

  Sevgili Merve,
  Ne yazık ki öğretmenlerin haklı. Sebebi ise 4 yıllık fakültelerin iki yıllık meslek yüksek okullarından çok az sayıda öğrenci almaları, yani dikey geçiş yapacak öğrenciler için kontenjanı sınırlı tutmalarıdır. Örneğin benim mezun olduğum okul 80 kişilikti ve dikey geçişle (2 yıllıktan 4 yıllığa geçişe dikey geçiş denir ve geçiş için yapılan sınava da Dikey Geçiş Sınavı - DGS adı verilir) sadece 5 kişi gelmişti. Bu 30 kişilik bir bölümde daha azalacaktır. Anlayacağın şu anki sistemde ÖSS ile girebileceğin kontenjanla, DGS sonunda girebileceğin kontenjan arasında dünya kadar fark bulunmaktadır, anlıyorsun sanırım.
  Eğer 4 yıllık bir fakülteye gitmeyi gerçekten düşünüyorsan, lütfen bir an önce çalışmaya başla, çalışmayı çoğu öğrencinin yaptığı gibi son seneye bırakma.

 19. Volkan dedi ki:

  Ben Meslek Lisesi
  2.Sınıf Kimya Bölümü Öğrencisiyim.

  DGS'den Başarılı Olabilirsem Ozmn Mühendislik Hakkım Oluyormu?

 20. dilek dedi ki:

  yha ben anadolu meslek lisesi bilgisayar bölümünü okuyorum.aslında ben bi soru sormak için burda deilm ama bazı durumlarda puan kırıyolar.mühendist olamıyosun olsada acayip zor... bide herkese selammm:D..........
  okulum:tuzla imkb anadolu meslek lisesi 😀 😀 😀

 21. orkun dedi ki:

  ya bu meslek liselerinde okuyan insan değilmi.tamam katsayı sorununa bir şey diyen yok avukat olmak isteyenin meslekte ne işi var ama meslek liselerinin önünüde doğru düzgün bi yol çizmiyorlar.örneğin sağlıkta okuyan bir öğrenci bu okuldan mezun olduğu zaman seçebileçeği alan cok kısıtlı insanca bir bölüm yok ki gitip okuyasın sonrada türkiyede işsizlik sorunu var bu ne biçim düzen türkiyede ne yapmak istesen önüne bi engel koyuyorlar.sağlık lisesinden mezun olan öğrencilerin coğu KPSS'

 22. sers16 dedi ki:

  merhaba ben Endustri Meslek Lisesi 3.sınıftayim Öss ye girersem dier liselere göre daha az puan aliyormusum galiba:( bu da çok canımı sıktı bilgisi olan varsa lutfen yazsin

 23. Yakup Gövler dedi ki:

  @ser16, günaydın. Lütfen yazıyı baştan sona oku. Alanı dışında tercih yapan herkes daha az puan alacak, okulunun ne olduğu önemli değil.

 24. kamil dedi ki:

  herkese selamlar bn lise 3 veri tabanı bölümü öğrencisiyim ama şimdi kafama bişey takıldı şimdi ben bilgisayar mühendisliği okuyamıycakmıyım yani eğer ölese nerde bilinçli meslek anlayışı bn mesleğimi geliştirmiceksem ne anladım okumaktan bu nası iş şu konuda biraz yabancı ülkelere özenilse süper olur bnce adamlar meslek liselerine acayip önem veriolar

 25. nur... dedi ki:

  mrb bende lise3 bilişim teknolojileri bölümü öğrncisiyim ve ben 4 yıılık b.t.öğretmenliğini dşünüyorm ve benm okl notum gayet yüksek acaba ben össde kaç net yapmam gerekir??? şimdiden tşkler

 26. Yakup Gövler dedi ki:

  @nur,
  Buradaki yazımda verdiğim siteleri inceleyip, öncelikle istediğin okulların geçen yılki taban puanlarını incele. Ardından geçen yılın katsayılarına göre kaç nete kaç puan alabileceğini hesapla ve kendine ona göre uygun bir hedef belirle. Unutmamalısın ki şu kadar net yapan kesin kazanır diye bir şey yok. Yapabildiğinin en iyisini yapman ve özellikle sayısal derslere (mat, fen) çok iyi hazırlanmalısın. Şu anki sistemde 120 soruluk birinci bölümden sorumlusunuz, bu nedenle işin hem zor hem kolay.
  Bu sene mümkün olduğu kadar derslerine asıl ve mesleğini öğrenmeye çalış. Yaz tatilinin başlangıcından itibaren düzenli bir şekilde çalışmaya başlarsan istediğin herhangi bir bölümü rahatlıkla kazanabilirsin.

 27. halide dedi ki:

  MERHABA BEN MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİM.ÖSSDE KAÇ NET YAPMAM GEREKİYOR.VE KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTE VAR.

 28. Yakup Gövler dedi ki:

  @halide,
  Buradaki yazımda bahsettiğim kaynakları inceleyerek kendin de öğrenebilirsin.

 29. Bilişim Teknolojileri Alanı ve ÖSS · Yakup Gövler'in Not Defteri dedi ki:

  [...] bir avantajdır. Meslek lisesi mezunlarının sınavla ilgili avantaj ve dezavantajları için Meslek Liseleri Gözüyle ÖSS yazımı [...]

 30. özlem dedi ki:

  ben ticaret meslek lisesi son snıf öğrencisiyim bilgisayar sertifikası almayı düşünüyorum bunun bana iş bulmada ne gibi yararları olur?
  bi de üniversiteye gitmeyi düşünüyorum bunun için direk geçiş hakkımı mı yoksa öss den 2 yıllığı kazanıp gitmem mi daha yararlı olur? şimdiden teşekkürler.

 31. Yakup Gövler dedi ki:

  Ülkemizde belgeler konuştuğundan sahip olduğun belge sayısı ne kadar fazla olursa başvurabileceğin iş sayısı o kadar fazla olacaktır.
  Eğer diploma notun iyi olacaksa direk geçiş imkanından yararlanabilir, büyük ihtimalle de yerleşebilirsin. Diploma notun düşük olacaksa ÖSS'ye girip, aldığın puanla kazanmayı deneyebilirsin. Keşke hedeflerini bu kadar kısıtlamayıp, 4 yıllık bir üniversiteyi kazanmayı amaç edinseydin.

 32. merve dedi ki:

  çok teşekkür ederim saolum çok takılıyordum bu konuya açıklığa kavuşturduğun için çok saol. Daha önce teşekkür edecektim ,ama siteye şans eseri girdiğim için tekrar bulamadım şimdi buldum saolun.

 33. AYŞENUR ERDOĞAN dedi ki:

  YHA BEN ANADDOLU MESLEK LİSEİNDE OKUYORUM VE BÖLÜMÜM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BEN BU BÖLÜMÜ OKUMAK İSTEMİYORUM DİCEKSİNİZ NİE SEÇTİN KAZANAMAYIP DÜZE GİTMEKTENSE BUNA GİTİTM NESE YHA BEN BAŞKA BÖLÜM OKUMAK İSTİYORUM ÜNÜVERSTE SINAVINDA BAŞKA TEERCİH YAPABİLRMİYİM? YANITLAARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER

 34. Yakup Gövler dedi ki:

  Yapabilirsin ancak kazanamazsın. Yazıyı dikkatli okursan neden olduğunu anlarsın. Yorumlarında küçük harf kullanırsan sevinirim.

 35. Perihan dedi ki:

  Meraba ben sağlık meslek lisesi ATT bölümü son sınıf öğrencisiyim.Bu sene sınavsız geçiş hakkımı kullanmak istiyorum. Ama başka illerde geçiş yapacagım üniversitelerde de öncelik sırası kendi bölgesinkilere veriliyrmus açıkta kalma gibi bir ihtimalim olabalirmi sansa bırakmayıp öss yede iyi bi şekilde hazırlanmalımıym sizce

 36. Yakup Gövler dedi ki:

  @Perihan,
  Sanırım sorunun cevabını kendin vermişsin.
  Eğer notların yüksekse başka ildeki okula da yerleşme şansın var. Ancak yine de sınava hazırlanman senin için en iyisi olacaktır.

 37. mesut dedi ki:

  ben islahiye meslekk lisesi 3. sınıfının elektrik bölümünde okuyorum. ÖSS de ham puan olarak düz liselere göre daha eksik puan veriliyormuş bilsi olan varsa cevap göndersin elektik elektronik öğretmeni olmak istiyorum

 38. pınar dedi ki:

  ben sağlık meslek lisesi-anestezi bölümünde okuyorum benim 4 yıllık okulum yok 2 yıllık okumak istiyorum ve benım okuyabılecegım 2 yıllık okullar hangılerı yardımcı olabılırmısınız bırde onu açık olan bır meslekmı?

 39. Yakup Gövler dedi ki:

  @mesut, elektrik öğretmeni olmak istiyorsan, sınavda bu alanı tercih ettiğinde ek puan alacaksın.

  @pınar, buradaki kaynaklardan kendi alanınla ilgili üniversiteleri bulabilirsin. Mesleğinin önü açık, gerek devlet, gerekse de özelde rahatlıkla iş bulabilceğini düşünüyorum, aynı zamanda çok önemli ve hayati bir meslek olduğunu da söylemeliyim, kendini iyi geliştirmen dileğiyle.

 40. duygu dedi ki:

  Erkan bey doğruyu söylüyor bende ticaret lisesi öğrencisiyim ben muhasebe muhasebenin temellerimni 4 yılda öğrendim ve hala öğrenmeye devam ediyorum işletme ve iktisad bölümlerinin temeli muhasebe olmasına karşın ben düz lise mezunu olmadığım için gidemiyorum sözlerine inanılacak olursa önümüzü açtılar ama hiç de dğil onların meslek liseleri umrunda bile değil arkadaşlar bunlardan umut yok biz başımızın çaresine kendimiz bakmak zorundayız naslıl olacağı hakkında hiçbir fikrim yok

 41. mustafa dedi ki:

  BENIMDE SIZE BIR SORUM OLACAK CEVABINIZ ICIN SIMDIDEN TESEKKUR EDERIM BEN UNIVERSITE SINAVINA GIRMEK ISTIYORUM ANCAK OLURDA KAZANAMAZSAM YATAY GECISLE 2 YILLIK BIR UNIVERSITEYE GITME SANSIM VAR MI LUTFEN BU SORU COK AKLIMA TAKILIYO KOLAY GLSIN BU ARADA TICARET LISESI 4. SINIFTA OKUYORUM

 42. EYÜP dedi ki:

  ben meslek lisesi son sınıf elektronik öğrencisiyim 4 yıllık alanımla ilgili bir yere girebilmem için hangi derslerden kaçar net yapmam gerekiyo şimdiden çok teşekkür ediyorum

 43. meral dedi ki:

  MRB ARKADAŞLAR BEN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ TİCARET LİSESİ MUHASEBE BÖLÜMÜNDE SON DÖNMEDEYİM. ŞİMDİ İSE BANKA BÖLÜMÜNÜ OKUMAK İSTİYORUM.SORUM İSE DİREK GEÇİŞ HAKKIMI KULLANACAK OLURSAM BÖÜLÜMLER ARASINDA BANKA BÖLÜMÜDE VARMI SEÇEBİLİRMİYİM YANİ. BİDE BANKA BÖLÜMÜNDE 4 YILLIK VARMI. ÖSS YE GİRSEM KAÇ PUAN ALMAM GEREKİR ŞİMDİDEN TŞKLER.

 44. Yakup Gövler dedi ki:

  Okulumun websitesinde
  http://www.nigdetml.k12.tr/?p=193
  adresinde bulunan yazıyı inceleyebilirsiniz. Buradaki kaynaklardan hem taban puanlara ulaşabilir hem de kaç net yaptığınızda kaç puan alabileceğinizi deneyebilirsiniz.

 45. AySeqüL dedi ki:

  SLm arkadaşLar ben teknik biLqisayar 2.sınıf öğrenciSiyim
  duyduğuma qöre biz mühendisLiqi tercih edemiyormuŞuz bu doğru mu? biŞey daha sorucam ben 2 yıLLıqa gitmem için düz geçiŞ için o.ö puanım kaç oLmaLı ayrıca b.t öqretmemi oLmam için taban puanLar kaç? Lütfen yardımcı oLursanız çok Sevinirim . Şimdiden TeşekkürLer

 46. AySeqüL dedi ki:

  bu teknik Liseye nerden qeLdim yha qerçekten zor say 1 qörücemize say 2 qörüyoruz bu haksızLık mesLek LiseLerine hiç önem veriLmiyor avantajdan çok dezavantajımız var keşke düz Liseye gitSeydim diye düŞünüyorum say böLüme gidip doktor biLe oLurdum haksızmıyım! Sizce..

 47. esra dedi ki:

  merhaba ben meslek lisesi çocuk gelişmi son sınıfınm
  şu anda össye hazırlanıorum snava gircem ve diyelim ki tercih yapacağım o zman geçiş hakkım ölüyor mu çok merak ediyorum şimdiden tşkrler 🙂

 48. Yakup Gövler dedi ki:

  Üstlerdeki yorumlarda da yazdığım gibi sınava girmeniz, sınavsız geçiş hakkını kaybetmenizi sağlamaz, geçiş yapabilirsiniz. Aksi zaten saçma olurdu.
  Bu tür konuları, dersane ve okulunuzdaki rehber öğretmenlerinize sorabilirsiniz. Onlar bu iş için var değil mi?

 49. AySeqüL dedi ki:

  benim sorumun cavebı ? :S

 50. Yakup Gövler dedi ki:

  @Ayşegül
  http://www.yakupgovler.com/?p=539
  adresindeki yazımdaki kaynakları incele. Taban puanlara ve bu puana ulaşmak için kaç net yapman gerektiğine ulaşabilirsin.
  İlk mesajının bir üstündeki yorumu okumuş olsaydın, bu kadar beklemezdin.

 51. AySeqüL dedi ki:

  Yakup GövLer yardımCı oLduğunuz iÇin TeşekkürLer..;)

 52. hakan dedi ki:

  biz Adıyaman endüstri meslek lisesi lise 4 öğrencisiyiz 3 tane dersimiz var biri fizik diğeri dil ve anlatım ama bunlar 2. bölüm konularıdır ama biz 1. bölümden sorumlu olduğumuz halde neden bize 1. bölüm konuları değilde 2. bölüm dersleri veriliyorş.

 53. Yakup Gövler dedi ki:

  Meslek dersleriniz de ÖSS'de çıkmıyor, ama görüyorsunuz değil mi?
  Okulunuzdaki derslerin içerileri ÖSS sınavına göre şekillenmemektedir, size mesleğinizde yardımcı olacak konuların öğretilmesi esastır. Ayrıca bu dersleri bütün meslek lisesi öğrencileri görmüyorlar (örneğin benim okulumda Fizik dersi son sınıfta yok, Dil ve anlatım zorunlu derstir. Üniversitede dahi karşınıza çıkacak), sonuçta ortak bir nokta bulunması gerekiyor.
  Bunları kafanıza takmayın, bunları bahane etmeye devam ederseniz, treni kaçırırsınız. Ben lise son sınıftayken tam 15 ayrı dersim vardı. Neredeyse yarısı bir saatlik derslerdi ama hepsinin kitabı, sınavı vs. vardı. Biz buna takılmadık ve şu an olduğum yere gelebildim.
  Meslek liseli olmak bir ayrıcalık, bunu unutmayın. Nimetlerinden yararlanmaya çalışın, bahanelere sığınmayın, kendinizi kandırmayın yeter ki, başarı kendiliğinden gelecektir.

 54. AySeqüL dedi ki:

  MesLek liseli olmak bi ayrıcalık değil tam bi rezillik bence yeni sisteme qöre 2 yıllıqa düz geçiş kalkmış diyolar bizim ne avantajımız kaldı ben fizik,kimya,mat,biyoloji,tarih,coğrafya,geometri sayısal derslerin hepsini görüyorum ama ÖSS ye girdiğimde yalnız b.i.t öğretmeni olabilicem avantaj bunun neresinde MesLek LiSeLerine HiÇ ama HiÇ Önem veriLmiyor.HoCam siz ayrıcalıktır demiŞsiniz sizin görüŞünüze sayqım SonSuz...

 55. SeLiN dedi ki:

  yha ben össye hazırlanıorum we anadolu kız meslek lisesi öğrencisiyim su anda 220 puan cıkarabiliyorum bölümüm kadın giysi modelistliği ek puansız en az kac cıkarmalıyım sizce we

 56. Zeynep dedi ki:

  İmam-Hatip lisesi 11. sınıf öğrencisiyim.Edebiyat öğretmeni olmak en büyük idealimdi;fakat İmam-Hatip'e kayıt oldum.Lise 2 yi bitirdikten sonra başka okula geçme şansım vardı;ama okulumu değiştirmek istemediğim için bu şansı da kullanmadım.Lise 4 te düz liseye geçme şansım yok.

  Hala idealim değişmedi ama;okulumdan Edebiyat bölümünü kazanamayacağımı biliyorum.İkinci bölümden yapsam puanımda herhangi bir değişiklik olur mu diye merak ediyorum.En azından en düşük puanlı üniversiteye giremez miyim?
  Bir de ben en son girdiğim seviye belirleme sınavından 232 puan aldım.Sizce 11. sınıf için iyi bir puan mı?Ayrıca bu puanıma ne kadar puan eklenecek?
  Şimdiden çok teşekkür ederim...

 57. Yakup Gövler dedi ki:

  @Zeynep,
  Çok talihsiz seçimler yapmışsın.
  Buradan üniversitelerin geçen yılki puanlarına ulaşabilirsin. Ben baktığımda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliklerinin en düşüğünün 325 olduğunu, Türk Dili ve Edebiyatı (Öğretmenlik değil) bölümünün ise 316 gibi bir puanı olduğunu gördüm. Sen alanının dışındaki bu yerleri tercih ettiğinde aldığın ham puan üzerine maksimum 30 puan eklenecek. Bu durumda senin bu bölümlere yerleşebilmen için SÖZ-2'den 280 puanın üzerine çıkman gerekiyor ki Türkiye birincisi 300 puan alabiliyor. Değerlendirmeyi sana bırakıyorum.
  Aldığın 232 puan SÖZ-1'den mi yoksa SÖZ-2'den mi?
  12. sınıf sonunda girdiğin sınavda aldığın SÖZ-1 puanın üzerine okuluna ve diplomana bağlı olarak bir puan eklenecek, bu puan okul birincisi için 104 olup, okul birincisine yakın olursan buna yakın bir puan alabilirsin, tabi ki kendi alanında tercih yaparsan. Aksi durumda maksimum 30 puan alacaksın.
  11. sınıfta yapılan SBS'ler belirleyici değildirler.

 58. feyza dedi ki:

  slm arkadaşlar.bn endüstri meslek lisesi kimya bölümü öğrencisiyim.bnm 4 yıllığı kazanmam zor olduğu için 2 yıllığa gidicem.2 yıllıktan tekrar bi 2 yıl daha okursam yani sınavı kazanrsam öğretmenlikten başka şansım olmuo mu?mühendislik okuyamıorum mu?

 59. Yakup Gövler dedi ki:

  Feyza, kimya bölümünün durumunu bilmiyorum ancak çoğu iki yıllık MYO bitirildikten sonra girilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık bölümlere geçiş olmakta ve bu geçişte Mühendislik bölümlerine yerleşilebilinmektedir. Okul rehber öğretmeninden ve varsa sizden önce mezun olan bir öğrenciden görüş alman en uygunu olacaktır.

 60. deniz dedi ki:

  Yakup bey;ya ben galiba anlama özürlüyüm hala anlayamadım.ben 2000 yılında kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümünden mezun oldum.bu sınavda ilk bölümden mi sorumluyum?Ve benim kazanmış olmam için sınavdan kaç puan almam lazım?Eğer kazanırsam doğru tercih sıralamasını neye göre yapmalıyım?lütfen yardımcı olur musunuz?ve mümkünse cevabınızı e-posta adresime de gönderir misiniz?anlayana kadar 40 bin kere okumam gerekecek galiba...teşekkür ederim...

 61. Yakup Gövler dedi ki:

  Aslında sorularınızın cevapları yazıda ve yorumlarda mevcut ama yine de,
  1. Evet, birinci bölümden sorumlusunuz. Okul öncesi öğretmenliği düşünüyorsanız EA-1 puanınız kullanılacaktır.
  2. Kazanmış olmanız, istediğiniz yerin puanına bağlıdır, ucu açıktır.
  3. Önce iyi bir puan alın, tercih işi kolay. En uygununa siz karar vereceksiniz, ancak genel kanı, öğrencinin istediği bir şehir ve bölüm tercih etmesi şeklindedir, tabi ki maddi durumunuzu zorlamayacak bir şehir uygun olacaktır. Tercih zamanı, mezun olduğunuz okul rehber öğretmeni ya da herhangi bir dersane rehber öğretmeni size yardımcı olacaktır merak etmeyin. Şimdiden sıkı bir şekilde çalışmaya başlarsanız rahatlıkla kazanabilirsiniz.
  Ayrıca, http://www.yakupgovler.com/?p=539 adresindeki kaynakları da incelemeyi unutmayın.

 62. Mustafa dedi ki:

  Anadolu Meslek Lisesi 4.sınıftayım.Dersaneye gidiyorum.Deneme sınavını dersanedeki öğretmenler eşit ağırlıktan yapıyor.Diğer dersanelere giden arkadaşlar sayısal 1 diyor.2009 yılı öss sınavında ben sayısal 1 denmi yoksa eiş ağırlıktanmı sınava gireceğim.bunu öğrenmek istiyorum.Teşekkürler.

 63. Mustafa dedi ki:

  Anadolu Meslek Lisesi 4. sınftayım.Buyıl dersaneye gidiyorum.dersane öğretmenleri eşit ağırlıktan sınava gireceksiniz diyor.Okul öğretmenlerim sayısal 1 den sınava gireceksiniz diyor.Şimdiden teşekkürler

 64. Yakup Gövler dedi ki:

  Mustafa hangi alan öğrencisisin? Bilişim Teknolojileri mi, tekstil mi yoksa?

 65. özlem dedi ki:

  slm.bn lastik bölümü öğrencisiyim.2 yıllığa geçiş yapıcam.2 yıldan snra DGS sınavına grmeyi düşünüorum.ama hocalarım mühendislik okuyamıyacasağımı sölüolar.bnm mhndis olma şanssım yok mu?DGS kazanırsam ne olabilicem?bnm istedeğim mhnds olmakk...

 66. Yakup Gövler dedi ki:

  Özlem, lastik bölümü demişsin sanırım Plastik Teknolojileri alanı öğrencisisin. Gittiğin MYO'ya göre mühendisliğe geçiş yapabilirsin. Eğer alanın içerisinde Kimya/Kimya Teknolojileri iki yıllık programları yer alıyorsa, bunların devamında Kimya mühendisliğine gitme şansın olabilir.
  http://www.giresunbilim.com/onlisans/lastikplastikteknolojisi.htm
  adresini iyi incele.

 67. melek arsLan dedi ki:

  2 yıllık geçiş hakkı maLesef kalktı ben yiyecek içecek hizmetleri bölümü son sınıfım ben bile yararlanamıyorum 🙁

 68. Yakup Gövler dedi ki:

  Melek, henüz bu konuyla ilgili resmi bir karar verilmedi. Ayrıca verilecek olan karar bu yıl için değil gelecek yıl için geçerli olacak. Kesin karar 15 Ocak'ta açıklanacak.

 69. ZUHAL dedi ki:

  HEREKSE SLMLAR BN TİCARET MESLEK LİSESİNDE SON SINIF ÖGRENCİSİYİM YA BEN 4 YILLIK BAŞKA Bİ BÖLÜM OKUMAK İSTİYORUM MUHASEBECİ OLMAK İSTEMİYORUM AMA TBİKİDE OKULUMUZDA NE MATEMEATİK NE EDEBİYAT GÖRMEDGİMİZ İÇİN NASIL YAPICAGIMI BİLEMİYORUM EGER YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEWİNİRİM ŞİMDİDEN TŞKÜRLER

 70. Ceyda dedi ki:

  Merhaba ben ticaret lisesi anadolu bölümü bilişim teknolojileri bölümünde 3.sınıf öğrencisiyim.. bilgisayarı seviyorum ama öğretmen olmak istemiyorum anadolu olduğumuz içinde sadece öğretmenliğe puan veriyolar..
  dış ticaret okumak istiyodum ama öğrendimki onada muhasebe bölümünden geçiş yapılıyomuş..doğrumu?
  çok kararsızım ne olmak istediğime hala karar veremedim ders notlarım yüksek sınavsız geçişle 2 yıllığa geçmeyi düşündüm ama onunda fazla bi yararı olmayacağını söylüyolar..ne kadar doğrudurki??
  bizim bölümden 2 ve 4 yıllık çıkacak olan meslekleri sölermisiniz?

  az önce yökten yapılan açıklamalara baktım meslek liselerinin önü açılacağı yazıyodu yazan şey aynen şu:

  "Üniversite kapısından dönen lise mezunlarına müjde. Artık her lise mezunu üniversiteli olacak.

  Müjde bizzat yüksek öğretimin başındaki isimden geldi. YÖK Başkanı bugün meslek liselileri de sevindirdi. Ve katsayı adaletsizliğinin kalkacağını açıkladı.

  Meslek liselilere uygulanan katsayı uygulamasının, “onların gelişimini önlemeyecek hale getirileceğini” ve “dikey geçiş imkanlarının olabildiğince artırılacağını” bildiren Özcan, “Halen, üzerinde çalıştığımız ÖSS sistemi ile üniversiteye giriş daha çağdaş bir hale gelecek ve sorunlar kendiliğinden çözülecektir.” dedi.

  kafam karışıyo ya ne yaptıkları belli deil..
  cevabınız için şimdiden teşekkürler...

 71. Yakup Gövler dedi ki:

  İki yıllık MYO'lar ne yazık ki isteneni veremeyen okullar durumuna gelmiştir. Bunun en büyük nedenleri elbetteki özensiz bir şekilde çok fazla yayılmaları (neredeyse her yerde açıldılar) ve sınavsız geçiş nedeniyle genelde başarısız öğrencilerin de yerleşmeleridir. Bu nedenle eğer ki kaliteli bir MYO'ya gitmeyeceksen, iki sınavsız geçişi tavsiye etmiyorum.
  BT bölümü öğrencileri mevcut sistemde sadece Bilgisayar Öğretmeni olabilirler. http://www.yakupgovler.com/?p=575 adresindeki yazımı incele.
  YÖK tarafından yapılması düşünülen değişikliklere ancak yapıldığında inanmak gerekiyor. Katsayı problemi yıllardır çözülecek deniliyor ancak bir gelişme yok. Katsayı engellinin kaldırılabileceğini sanmıyorum belki öğrencilerin alanları genişletilebilir.
  Sonuç olarak değişiklikler yapılmadan, çıkan haberlere inanmayın.

 72. Ceyda dedi ki:

  teşekkür ederim yazıma cevap verdiğiniz için
  verdiğiniz sitedeki adresi inceledim ve şu bölümler bunların birbirinden farkı nedir acaba ??
  anladığım kadaryla aynı bölümler ama ayrı yazılmışlar

  Bilişim Sis. ve Tek.(Uygulamalı Bilimler YO.)
  Bilişim Sistemleri ve Tek. (Uyg. Bilimler YO.)

  bunlarında aynı şekilde ??

  Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Tek. YO.)
  Bilgi Tek. (Bilgisayar ve Teknoloji YO.)

  bu tamam

  Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.)

  ve merak ettiğim bunlar öğretmenlik olarak yazmıyor eğer öğretmenlik deillerse böle bi alandan mezun olduğumzda hangi alanlarda iş bulabiliriz?

 73. Yakup Gövler dedi ki:

  Bahsettiğin alan çiftleri aynı ancak tercih klavuzunda farklı şekillerde ifade edildiği için böyle farklı yazılmışlardır. Ne yazık ki bu bölümler genelde özel üniversitelerde oluyor anlayacağın ücretleri yüksek.
  Yönetim Bilişim Sistemleri, Boğaçiçi Üniversitesinde olan ve EA-1 puan türünde öğrenci alan geleceği parlak bölümlerden biri, ancak puanı oldukça yüksek ama sonuçta o puanları alanların da meslek liseli olduğunu düşünürsek sen de yeterince çalışırsan kazanabilirsin. Zamanında puanım yetiyordu bu bölüme, ama ne işe yaradığını bilmediğim için yazmamıştım. Keşke yazaymışım. Bence bilgisayar öğretmenliği dışında gidilebilecek tek bölüm bu ama bilgisayar öğretmeni olmayı istemeli ve özümsemelisin.

 74. Ceyda dedi ki:

  Yönetim Bilişim Sistemleri okuduktan sonraki iş alanları nelerki? hem biz sayısal 1 den gircez o zamn türkçe ve sos1den mi çok net çıkarmamız lazım başka bölüme giriyo sanırsam..
  sanırım size çok soru soruyorum ama bu siteyi bugün buldum ve iyiki bulmuşum aldığım cevaplara göre hedeflerimi belirleyeceğim açıkçası sizi ne kadr tanımıyo olsamda yaptığınız yorumlara verdiğiniz cevaplara güvenerek size soruyorum öğretmenim 🙂

 75. Yakup Gövler dedi ki:

  Buradaki tanıtım yazısını ayrıntılı okursan, bölüm hakkında bilgi edinebilirsin.
  Yönetim bilişim sistemleri dışındaki bölümler için SAY-1'den gireceksin. Bunun anlamı öncelikle MAT-1 ve FEN-1 testlerinden olabildiğince yüksek netler yapman ve ayrıcı Türkçe ve SOS-1 testlerinden de elinden geleni yapman gerekecek. MAT-1'den yapacağın bir net, yapacağın 2 Türkçe netine bedel olacaktır. EA-1 puan türü için ise Türkçe ve Mat-1 testlerine öncelik vereceksin.

 76. Ceyda dedi ki:

  puanları gerçekten çok yüksekmiş ya..bu bölüm şimdi ea1e giriyo ya okuldan bize yine ek puan veriyolarmı?

  bide size şunu sormak istiyorum kendi alanımızla ilgli bölüm seçtiğimizde 0.8 farklı bi bölüm seçtiğimizde 0.3 le çarpılıyomuş..bu hesaplama nasıl yapılıyo açıklayabilirmisiniz?

 77. selin dedi ki:

  ben anadolu meslek lisesi 4.sınıf öğrencisiyim bilişim tek. ağ işletmenligi okuyorum öss kazanmam çok zor 2 yıllık geçişler kalktım mı nerelere gidebilirim ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

 78. Yakup Gövler dedi ki:

  2 yıllıklara geçiş ile ilgili henüz kesinleşmiş bir karar yok. Olsa da gelecek yıl için geçerli olacaktır.
  http://www.yakupgovler.com/?p=575 adresini incelemeni tavsiye ederim. Keşke yorumunu yazmadan önce yazıya yapılmış yorumları okusaydın, daha hızlı cevap alabilirdin.

 79. İPEK dedi ki:

  slm BENİM ÇOK ÖNEMLİ SORUM OLUCAK BEN KIZ MESLEK SON SINIFIM ÇOCUK GELİŞİM BÖLÜMÜ ÖGRENCİSİYİM SORUM ŞU :EN DÜŞÜK EK PUAN KAÇ? u soruda hep aldıgım cvplar yok sunla carpılıyor yok bunla toplanıyor ben kesın cvp ıstıyorum 50 puan 60 puan vs cvplarsanız ÇOOK SEVİNİRİM İYİ AKŞAMLAR ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

 80. Yakup Gövler dedi ki:

  http://www.yakupgovler.com/?p=539 adresindeki kaynak adresleri kullanarak bölümlerin taban puanlarını öğrenebilirsin.

 81. Mehmet Ali dedi ki:

  merhaba hocam, ben anadolu teknik lisesi bilgisayar bölümü öğrencisiyim... Okul ismindeki anadolu ve teknik teknoloji kelimelerine aldanmayın... Okulumuzda yetersiz bilgisayar ve kodlama hakkında pek bilgisi olmayan öğretmenlerle boş boş geçiriyoruz. Elimden geldiği kadar dostlar ve bizler MEB e de başvuracağız...

  Sizde ATL öğrencilerine hitaben yazmışsınız... Şuan lise 3 sınıftayım. Bundan sonra ÖSS ye yönelik hangi derslere ağırlık vermeliyim.. Nasıl bir düzen yaratmalıyım

 82. Yakup Gövler dedi ki:

  Sevgili Mehmet Ali, öğretmenlerinle ilgili düşüncelerine üzüldüm. Öğretmenlerinizin hepsinin yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum ancak onlara da hak vermelisin ki kendilerine sorulmadan müfredatlar değişmekte, değişen şartlara uymakta zorluk çekmektedirler. En basitinden Fireworks programı hiç bir BT öğretmenliğinde okutulmuyor, ya da PHP kodlama neredeyse hiç birinde bahsedilmiyor. HTML + CSS dersen yanından bile geçilmiyor desem yeridir. Üstüne hiçbir beklentisi olmayan öğrenciler nedeniylede öğretmenler kendilerini geliştirme yoluna gitmiyorlar. Senin öğretmenlerin hakkındakinin aynısını ben de öğrenciler için düşünüyorum.
  ÖSS'yi düşünüyorsan, Matematik ve Fen derslerine çalışmaya başlamalısın, ayrıca Türkçe ve sosyal derslerini de geliştirmelisin. http://www.nigdetml.k12.tr/?p=158 adresindeki konulardan sorumlusunuz, bunların hepsinden soru çıkmayacak olsa da yine de öğrenmen yerinde olacaktır. ÖSS 2 konularından sorumlu değilsiniz, bu nedenle ÖSS 1 konularına çalışmalısın. Lütfen yorumları da oku, faydalanacaksındır. Ayrıca http://www.yakupgovler.com/?p=575 adresindeki yazımı ve yukarıda adresini verdiğim okulumda yayımladığım rehberlik kategorisindeki yazıları incelemeni öneririm.
  Derslerinde ve geleceğinde başarılar.

 83. Mehmet Ali dedi ki:

  evet hocam şimdi yazdıklarıma baktımda acele yazınca derdimi anlatamamışım..

  Öncelikle yardımın için teşekür ederim... Aslında kocaman bölümde bize vb.NET ve access gibi dersleri bir tek hocanın vermesi ve bu hocanında bu yeni programlama dillerini bilmemesi ne bizim ne de hocanın suçu bu eğitim sisteminin suçu diye düşünüyorum...

 84. safiye dedi ki:

  slm ben ticaret meslek lisesi son sınıf öğrencisiyim 2 yıllık geçiş hakkından yararlanıp üniversiteye gitsem tekrardan sınavla 2 yıl okuma hakkım olurmu?olursada iş bulmam zor mu olur? şimdiden teşekkürler.

 85. Yakup Gövler dedi ki:

  Safiye, iki yıllıktan sonraki 2 yıldan kastın sanırım dikey geçiş ile 4 yıllığa geçiş olsa gerek. Bunu zor da olsa başarabilirsin.
  İki yıllık mezunu olduğunda KPSS ile bir yerlere yerleşebilir ya da özelde iş bulmayı deneyebilirsin ancak bu daha çok yaşadığın yerin imkanlarıyla ilgili bir konu. Alanının devamı olan 4 yıllık bir fakülteyi bitirdiğinde şansın daha yüksek olacaktır.

 86. vedat dedi ki:

  ben vedat bilişim okuom ama ne olacaz ve ne kadar puan gerekli bilmiom lütfen biri yazsın özellikle kaç puan ve kaç net yamamız gerekli yazsın rica ediorum

 87. Yakup Gövler dedi ki:

  Sevgili Vedat,
  Yazıyı ve yorumları okudun mu? Okuduysan bütün sorularının cevabı var.

 88. idris dedi ki:

  merhaba hocam.ben ticaret meslek lisesi mezunuyum.üniversitede iki yıllık gıda bölümünü bitirdim.tekrar öss ye girmek istiyorum.acaba bana yine ek puan verecekler mi yoksa o ek puan bi kereliğine mi mahsus? bana en kısa zamanda cevap verirseniz size çok minnetar kalırım.iyi günler...

 89. Yakup Gövler dedi ki:

  Ek puan verilecek. 16 Şubat'ta başvurular başlayacak, o zaman yayımlanacak olan klavuzda ayrıntılı bilgi bulabilir, alanınıza giren bölümleri inceleyebilirsiniz.

 90. idris dedi ki:

  saol hocam.yani ben öss sınavına tekrar girmek istesem kendi alanımda seçmiş olduğum bölüm için ek puan alabilecem.yanlış anlamadım dimi?

 91. AySeqüL dedi ki:

  Hocam ben teknik bilqisayar bölümü 2. sınıf öğrencisiyim normalde öss de say1 den sorumluyduk ama değişmiş diye duydum yani biz de say2 den giricekmişiz ve puanlarımız kırılmadan istediğimiz alanı tercih edebilecekmişiz bu doğru mu yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

 92. nesibe dedi ki:

  össde meslek liselerinde alan derslerinde işlenen derslerden sorular gelebilirmi?rica ederim sürekli sistemin değişmesi kafaları kaarıştırıyor değişmesin

 93. Yakup Gövler dedi ki:

  Sevgili gençler, sürekli değişen sistem biliyorum ki hepinizin aklını karıştırıyor. Üstelik henüz kesinleşmeyen durumlar için medyada yazılanlar durumu iyice kötüleştiriyor.
  Şu an için kesin bir durum yok. YÖK aldığı kararları 29 ocak'ta açıklayacağını duyurdu. Yani o zamana kadar yazılan, okuduğunuz her şey sadece birer duyum ya da varsayımdır. Bu nedenle lütfen 29 Ocak'ta yapılacak açıklamayı bekleyin. Yeni sistem ile ilgili alınacak bütün kararlar gelecek yılı kapsayacak, ne olacağını bekleyip, hep birlikte göreceğiz.

 94. ERdal dedi ki:

  Selam ben meslek lisesi meznunuyum ben öss sınavına gırıcem acaba hangi derlerden girsem bana yardımcı olabilirmisiniz sımdıdeden tesekur edıyorum lise mezunuyum ama ne yapcagımı bılmıyorum...:( Sagılar...

 95. selen dedi ki:

  meraba ben meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü özel eğitim dalında okuyorum...3.sınıf öğrencisiyim...kafam çok karışık şuanda...işitme engelli öğrt. yada rehberlik ve psikolojik danışmanlık istiyorum...ama tam olarak karar weremiyorum:(hangisini seçeceğimi bilmiyorum:(aslında rehberlik ve psikolojik danışmanlık istiyorum ama ea2 old. için korkuyorum...4 yıllık bi yeri kazanmak istiyorum..sizde fikirlerinizi sölerseniz sevinirim..teşekkürler...

 96. Yakup Gövler dedi ki:

  Sevgili Selen, sanırım PDR senin alanına girmiyor, bu nedenle o PDR'yi tercih edebileceğini sanmıyorum, tercih etsen de katsayı nedeniyle puanın yetmeyecektir. Gelecek yılki durumla ilgili ne yazık ki bir şeyler söylemek pek mümkün değil, yapılan açıklamalar ne yazık ki yeterli değil. Bu nedenle sistemle ilgili daha fazla açıklama yapılmasını beklemek zorundayız.
  Tatilden sonra sistem ile ilgili ayrıntılı bir yazı yazmayı planlıyorum.

 97. selen dedi ki:

  çok teşekkür ederim...tek seçeneğim kaldı o zaman:):):)

 98. buraj dedi ki:

  hocam ben son sınıf anadolu ticaret meslek lisesi network bölümünü okuyorum bölüm olarak bir tek öğretmenliğe mi gidebiliyoruz başka bir bölüm seçme hakkımız yok muuu ??

 99. sevil dedi ki:

  ben saglık meslek lisesin de okuyorum öss de farklı bölum secınce puanımız kırılması bı bızım derslerımız sorulsun bıze farklı bı sınav yapılsın

 100. hacer dedi ki:

  ben meslek lisesi bilişim tek. bölümü 2. snf öğrencisiyim ve bu 2010 yılındaki sistemden hiç birşey anlamadım. geçişlerimiz kalkmış ve puan değerleri değşmiş ama tatmin edici bi açıklama alamıyorum kimseden ve yardım ederseniz çok mutlu olucam teşekürler...

 101. CeNk dedi ki:

  arkadaşlar ben endüstri meslek lisesi elektrik-elektronik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim.ilk senem çok güzel geçmişti fakat 2. sınıfa geçtikten sonra nedendir bilinmez aşırı bir pişmanlık duydum(atölye konusunda). eğitim çok kötü,adı üstünde meslek,meslek dışında pek birşey öğretildiği yok.dersler çok düzensiz.bu yüzden düz liseye geçmek istiyorum.açık söylemek gerekirse ders grafiğim pekte iyi sayılmaz.ama ben yinede üniversite okumak istiyorum ve bu düşüncemden bir türlü vazgeçemiyorum.sizce düz liseye geçmelimiyim yoksa geçmemelimiyim ? lütfen biri beni yönlendirsin.

 102. hamdullah dedi ki:

  herkese slmlar ben ticaret meslek lisesine gidiyorum size iki sorum olacak ben bira benden hacası olamk istiyorum ben kaç soru çözmem gerekli 2. sorum ben denizcilikle ilgili üniversite okumak istiyorum hangi bölümler var yada beni hakkım varmı çok rica ediyorum bilen varsa lütfen söylesin saygılar

 103. Yakup Gövler dedi ki:

  @buraj, http://www.yakupgovler.com/?p=575 adresindeki yazımı ve yapılan yorumları inceleyin.
  @hacer, yeni sistemle ilgili doyurucu bir açıklama yapılmadığından şu an için hiç kimse birşey bilmiyor. Zaman içerisinde yapılacak açıklamalarla durum netleşecektir.
  CeNK, düz lisede okuyan herkes üniversiteyi kazanabiliyor mu? Kazanamayanlar ne yapıyor? Düz liselerin üniversite kazanma oranı %2-5 arasında değişmektedir. Yani her 100 öğrenciden sadece2-5 tanesi kazanabilmektedir. Kazanamayanlar ise birkaç kere daha giriyor ya da kaldırımları ölçmeye başlayarak mühendislik yolunda hızla ilerliyorlar. Bunları düşün. Ayrıca bu saatten sonra düz liseye geçmen biraz zor.
  hamdullah, keşke bölümünü de yazsaydın. Denizcilikle ilgili bir bölümün olduğunu sanmıyorum, beden öğretmeni olmak için barajı geçmen ve yetenek sınavına girmen gerekiyor, meslek liseliler için nasıl bir prosedür uygulanıyor bilmiyorum. Yayımlanacak ÖSS başvuru klavuzunu incelerseniz belki sorularınıza cevap alabilirsiniz.

 104. CeNk dedi ki:

  çok teşekkür ederim cevabınız için.evet artık düz liseye geçmem biraz zor,bende bir an önce düşüncemi değiştirip okuluma sakin bir şekilde devam etmeliyim.

 105. banu dedi ki:

  HOCAM IYIGECELER BEN 1996 TICARET MESLEK LISESI MEZUNUYUM VE 2 YILLIK ÜNIVERSITE OKUMAK ISTIYORUM NELER YAPMAM GEREK BILEMIYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM SIMDIDEN TSKLER

 106. tayfun dedi ki:

  SELAMUN ALEYKUM HOCAM BEN SAGLIK MESLEK LISESI 2. SINIF OGRENCISIYIM BIZE SIMDI ALAN DISI TERCIH YAPINCA PUAN KESMI OLUYCAK DEMI YARDIMCI OLURSANIS COKKKKKK SEVINIRIM .....

 107. onurrr dedi ki:

  MERHABA ARKADASLAR BEN ENDUSTRI MESLEK LISESINDE 11 SINIFTA OKUYORUMMM AMA BOLUMUMDEN HIC MEMNUN DEILIM BEN SIMDI YENI SISTEME GORE UNIVERSITEDE ATT VEA ANESTEZIYOLOJI TEKNISYENLIGI SECME SANSIM OLABILECEKMIIII

 108. onurrrr dedi ki:

  benımkısı acaba neden yorum kaldırıldı meslek cıkıslı oldugum ıcınmı ayıp ettınıs utanın bence kendınısden sadece danısmak ıstemıstım ama sıze dıycek bı lafff bulamıyorumm allahınısdan bulun

 109. Yakup Gövler dedi ki:

  Henüz yeni sistem hakkında ayrıntılı bir bilgi yayımlanmadı, bu nedenle sadece YÖK'ün yaptığı ve açıklama bulunmakta, bunda da meslek liselerinin durumuna dair ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır.

 110. Yakup Gövler dedi ki:

  @onurr, yazılan yorumlar onayımdan geçmektedir. Yorum yazdığın yerin hemen üstünde yorum yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor, önce onları oku, sitenin en üstünde bir uyarı yer alıyor onu oku.
  Türkçe'ni düzelt, doğru düzgün yazmayı öğren, karakterini düzelt, sonra üniversiteyi düşün.

 111. AySeqüL dedi ki:

  Mrb arkadaşLar Hocam teknik biLqisayar böLümü 2.sınıf öğrenCisiyim Şimdi biz ÖSS ye say2 den mi yokSa say1 den mi qiriCez Lütfen Hocam yardımCı oLun çıLdırıCam..Şimdiden teŞekkürLer..

 112. Yakup Gövler dedi ki:

  AySegül, sizin durumunuz henüz netleşmiş değil. Şu anki sistemde say1'den girecektiniz ancak yeni sistemde ne olacağına dair kesin bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla netleşeceğini umuyorum.

 113. kübra dedi ki:

  yakup agbı ben saglık meslek lısesı 3.sınıf ogrencısıyım.sıze bı sorum olacaktı.2 yıllık yatay gecıs hakkımız kalktımı yoksa haa devam edıyomu.bıde laboratuvar bolumlerının 4 yıllık unıversıtesı warmı?cvp verırsenız ck mutlu olcam.

 114. ibrahim dedi ki:

  ben endüstri melek lisesi bilgisayar bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. bütün hocalarım 2 yıllık üniversiteye gidip proğramcılık alanında kendimi geliştimemi söylüyorlar. bu konuda sizin düşüncenizi almak istedim. teşşekürler.

 115. Yakup Gövler dedi ki:

  İki yıllık üniversiteyi bitirdikten sonra ne olacakmış onu söylediler mi? Sanmıyorum. İki yıllık MYO'ları bitirerek toplam 6 yıl lise okumuş olursun. Mevcut halleriyle bazı büyük üniversitelerdekiler haricindeki MYO'lar ne yazık ki kaliteden yoksundur ve eğer kendini geliştirmek için çabalayan bir öğrenci isen bu okulların sana kazandıracağı hiçbir şey olmayacaktır. Bir MYO mezununun yapacağı bütün işleri iyi bir meslek liseli rahatlıkla yapabilir.
  Eğer ÖSS için çalışmayı göze alırsan en iyisi 4 yıllık bir bölüm (tercihen bilgisayar öğretmenliği) kazanmandır. Bunların ötesinde kendini geliştirmen bu meslekteki en önemli unsurdur. İngilizce öğren, bilişimle ilgili siteleri takip et, mümkün olduğunca çok programı kullanmayı öğrenmeye çalış, Fireworks öğretildiyse sen Photoshop'u da kurcala, mümkünse bir bilgisayarcıda bedava dahi olsa çalış, donanım bilgini geliştir, şu an hangi dalı okuyorsan o daldaki derslerin hakkını ver. Ben olsam böyle yapardım.

 116. elifnur_fatma dedi ki:

  Ben meslek lisesi bilişim teknolojileri bölümü öğrencisiyim, 1 yıl sonra öss de bulacam kendimi bundan dolayı ben öss ye sıkı bir şekilde çalışıyorum, hedefim hacettepe üniversitesi, meslek lisesi öğrencisi olduğum için hacettepeye gitme şansım % kaç? Tam ve net bir cevap verirseniz çok sevinirim

 117. Yakup Gövler dedi ki:

  @elifnur_fatma, Hacettepe'deki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünün taban puanı geçen yıl 355'miş. Eğer başarılı bir öğrenciysen okulundan sana 100-104 arasında bir puan geldiğini varsayarsak, bu sene sınava girecek olsaydın, en az 251-255 gibi bir ham puan alman gerekecekti. Bu puan için ise 25 Türkçe, 20 Sosyal, 25 Matematik, 20 Fen yaparak 257 gibi bir puan alman mümkün.
  Ancak bütün bunlar bu seneki sınav sistemi için geçerli, gelecek yıl biliyorsun, sistem değişecek ve ne olacağına dair henüz ortada bir şey yok. Zaman içerisindeki açıklamalarla netleşecektir.
  Ancak şöyle net birşey söyleyebilirim, çalışırsan %100 kazanırsin, çalışmazsan %1 (o da şans payı) kazanma şansın var.
  Puanlar yüksek görünebilir ama unutma o puanları alanlar da meslek liseli.

 118. yağmur dedi ki:

  mrb ben ticaret lisesi bilişim teknolojileri bölümü 4. sınıf ögrencisiyım yanı bu sene sınava hazırlanıyorum.bilgisayar ögretmenliği istiyorum (asıl turkce öğrt ama liseyi yanlıs tercıhten bil öğrt gidebilirm) eger bu sene kazanamazsam sızce 2 yıllık a gıdeyım mı yoksa seneye tekrar hazırlanıpta mı gıdeyım ama seneye sınav sıstemı zorlasacak dıyorlar. kafam cok karısık yardımcı olrsanız sewınırım sımdıden tesekkurler.

 119. Mehmet Ali dedi ki:

  Hocam şu gelcek olan yada gelmiş olan sınav ve meslek lisesi değişiklikleri hakkında da bir döküman yazar mısnız? gerçekten şimdi ne olacak tam olarak bilemiyoruz...

 120. bahar kimya dedi ki:

  ben kimya ikinci sinif ogrencisiyim bu yil yeniden oss sinavina girip kimya muhendisligini kazanmak istiyorum.sinava girdigim zaman okul puanimda bir dusus olurmu acaba?bide yerlesirsem birinci sinifta almam gereken sadece teknik resim dersi var onun icin birinci siniftan tekrarmi baslarim?yoksa o ders alttan gibi gozukup ikinci siniftanmi baslarim?simdiden sagolun....

 121. ecem dedi ki:

  MNB HOCAM BEN 2007 MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİM BU SENE 2 YILLIK DİREK GEÇİŞ YAPABİLİRMİYİM VE BU BÖLÜMLER NERELERDE VAR ŞİMDİDEN TŞK

 122. Yakup Gövler dedi ki:

  bahar, okuldan aldığın puanda bir düşüş olmaz. Derslerden muaf olma konusunda ise birşey diyemeyeceğim, en kesin cevabı gitmeyi düşündüğün kimya mühendisliğinin öğrenci işlerine sorarak öğrenebilirsin. Bu tür konularda üniversiteler farklı uygulamalarda bulunabiliyorlar.

 123. derya dedi ki:

  mrb ben sağlık meslek lisesi 3. sınıf öğrencisiyim sizden bi ricam olcak sağlık meslek liselerinin yeni öss sistemindeki durumu kesinleşince buraya cvp yazarmısınıs lütfen yeni sistemde üniversiteye geçiş nasıl olcak bizde sınava girmek zorunda olcakmıyız sınavda bize yöneltilecek soruların içeriği ne olcak puan sistemi nasıl olcak?ilgilenirsenis çok sevinirim lütfen o güsel bilgilerinizden bizi mahrum bırakmayın!!!...

 124. Doğukan KUNDAKÇI dedi ki:

  BEN ETİLER ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİNDE OKUORUM VE 10.SINIFTAYIM.BÖLÜMÜM TURİZM.FAKAT BEN KADIKÖYDE OTURUORUM VE HEM EVM UZAK KALIO HEMDE BÖLÜMÜMÜ PEK SEVMİORUM.ŞUAN 2.DÖNEMİN İLK HAFTASINDAYIZ.ACABA BU SÜREDE YANİ 11.SINIFA GEÇMEDEN DÜZ MESLEK LİSELERİNDEN BİRİNE NAKİL OLMA OLANAĞIM VARMIDIR?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

 125. CeNk dedi ki:

  hocam ben öyle böyle diyorumda ben şu okula bir türlü alışamadım.dediğim gibi dersler çok düzensiz,örneğin ilk dönem matematik öğretmenimiz sene başından beri gelmeyip,daha sonradan geldi ve tüm düzenimiz bozuldu.temeli bir türlü oturtamadık.haliylede herkesin matematiği zayıf geliyordu da anca o şekilde öğretmen herkesi geçirdi.birde şu en büyük kabusum "atölye" atmosferine bir türlü alışamadım.sevicem diyorum ama bir türlü sevemiyorum şu atölyeyi.zaten malum 14 ders,sabahtan akşama kadar.aslında birazda sınıftaki öğrencilerden de kaynaklanıyor,yani sınıfımız hem kalabalık hemde çok yaramaz.acaba diyorumki okulumu değiştirsem.tavsiye edebileceğiniz bişey var mı ?

 126. yusufcan dedi ki:

  slm bn elektirik elektronik 3. sınıf öğrencisiyim öss hakında hiç bir bilgim yok ve eml nın ne gibi avantajları var son olarak 2 yıllık sınavsız geçış kalkmışş. bu durumda ne yapmamız gerekıyor...14e_yusufcan@windowslive.com... imeil atarsanız sevınırım.. tşk edrm...

 127. ugur35 dedi ki:

  мrß ßen geçen sene mesLek Lisesi biLgisayarLı мuhasebe böLümünden mezun oLdum ßu sene öss`ye gircem 4 yıllık için açıköğretim мuhasebeye gidebiLirmiyim ßunun için Sadece ßærajı aşмaм yeterLiмi? Cevap Verirseniz çok Seviniriм...teşekkürLer..

 128. Yakup Gövler dedi ki:

  Sanırım açıköğretimin 4 yıllık muhasebe programı yok.
  http://www.anadolu.edu.tr/aos/program_brosurleri/on_lisans_ve_lisans.aspx
  adresinde açıköğretim programlarının tanıtım broşürlerini inceleyebilirsiniz. Eğer muhasebe önlisans isterseniz bu durumda sınavsız geçiş hakkından da yararlanabilirsiniz. Eğer 4 yıllık işletme isterseniz bu durumda baraj puanı geçmeniz gerekiyor.

 129. ugur35 dedi ki:

  önceLikLe Cevap Verdiğiniz için Çok Teşekkür Ederim...ßen iLk önCe işLetme düşünüyodum Fakat Dershanedeki Hocam ßana işLetmeye gidemeyeceğimizi Sadece Kendi böLümümüze gidebiLeceğizi söyLedi ßende Kararımdan vazgeçmek zorunda kaLdım mecburen,Şimdide 4 yıLLığı düşünüyodum Kafam karışTı Şuan Napacağımı biLmiyorum ßide 2 yıLLık geçiş için okuL puanı önemLiymiş Sanırım ßenim o da düşük işim Çok Zor ya 🙁

 130. Yakup Gövler dedi ki:

  İki yıllık açıköğretim programları için kontenjan sınırı olmadığından diploma notunuzun ne olduğu önemli değil, başvuru yapmanız yeterli. Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, mezun olduğunuz okula ya da size en yakın başvuru merkezine giderek konu ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 131. ugur35 dedi ki:

  ßenim için 4 yıLLık açık öğretim muhasebe oLsaydı çok iyi oLcaktı... 2 yıLLığı düşüncem o zaman..neyse Çok Teşekkür Ederim Yardımınız için

 132. onur dedi ki:

  merhaba ben endustrı meslek lisesi 11.sınıf ogrencısyım.ben endustrı dısında bı alan ıstıyorum acıl tıp teknısyenlıgı bu bolumu secme sansım varmı sadece bunu ogrenmek ıstedım. cevabınız ıcın sımdıden tskler

 133. Yakup Gövler dedi ki:

  Demek istediğin Sağlık meslek lisesine geçiş yapmak istiyorum ise, bu saatten sonra ne yazık ki bu mümkün değil.
  Üniversitede acil tıp teknisyenliğine gitmek istiyorum diyorsan bunun için ÖSS'ye girmen ve yeterli puanı alman gerekiyor. Gelecek yıl sınav sistemi değişeceğinden bu bölüme nasıl gideceğin konusunda kesin birşey söyleyemiyorum.

 134. onur dedi ki:

  EVET UNIVERSITE ICIN DEDIM COK SAGOLUN YETERLI PUANI ALIRSAM OLUR DIYOSUNUZ YANLIŞ ANLAMADIM HERHAL

 135. Tuğba Avcı dedi ki:

  ben tuğba gönen meslek lisesi çıkışlıyım okul puanım 95 ama bu sene çocuk gelişimde bir yere yerleşemedim öss de aldığım puan 314 tü.mezun olduğum yıl 2007 yıldan kaybettim bu sene sınavsız geçiş kalktı acaba tekrar yıla göre mi alınacak yoksa tamamen puana göre mi?beni bilgilendirirseniz çok mutlu olurum.Şimdiden çok teşekkür ederim

 136. seyma aygün dedi ki:

  meraba ben ticet meslek lisaseinde okuyorum.boğaziçi ünv.
  dış ticaret istiyotum.:)fakat ordaki eğitim ingilizceymiş.:( öss de iyi puan alıp gitsem bile ingilizcenin iyi olması gerekir ama ya yapamazsam!! ünversite zamanında kursa gitmek mantıklımı??

 137. Yakup Gövler dedi ki:

  @Tuğba Avcı, Bu sene sınavsız geçiş kaldırılmadı. Gelecek yıl sınavsız geçiş olmayacak yani bu yıl bu hakkınızı kullanabilirsiniz.
  @sayma aygün, İngilizce olması önemli değil, sonuçta gidenlerin çoğunun İngilizcesi iyi olmayacak ayrıca büyük ihtimalle hazırlık sınıfı olacaktır, bir yıl ingilizce hazırlıkta okursunuz. Sen oraya kapağı at gerisi kolay.

 138. ilyas dedi ki:

  hocam bu değişen sistemde teknik liselere ikinci sınavda sayısal 1 denmi 2 denmi çıkacak.Mühendisliğe geçiş nasış olacak artı öğretmenliğe geçiş nasıl olacak.Şimdiden teşekkürler

 139. ESRA dedi ki:

  MRB ben bu yeni sistemden henüz bişey anlamadım. Ticaret lisesi muhasebe ve finansman öğrencisiyim.öss de ilk aşamalı sınavda kendime güveniyorum ama 2 aşamada ne yapacağımı bilmiyorum. bu arada bölümümden 4 yıllık kazanma imkanım var mı? bölümüm üzerine öğr. okumak istiyorum muhasebe öğretmenliği gibi özellikle ankara Gazi üniversitesinde. Lütfen yardım eder misiniz?

 140. Yakup Gövler dedi ki:

  @ilyas, şu an yeni sistemin meslek liseleri için nasıl uygulanacağına dair bir bilgi ne yazık ki yok. O yüzden kesin birşey söyleyemiyorum. Ancak şu aşamada birinci aşamayı geçmek zorunda olduğunuzu bilmelisiniz. Bu nedenle şu anki sistemdeki soru türlerine göre ders çalışırsan en azından gelecek yıla hazır olursun.
  @ESRA, yukarıdaki cevabım senin için de geçerli. 4 yıllık olarak Gazi'de muhasebe ve finansman öğretmenliği var. Yanlış hatırlamıyorsam 100-150 kişilik bir kontenjan bulunuyor. Bu da demek oluyor ki TML mezunları içerisinde iyi bir puan alman gerekiyor. Bölümün puanına bakarak ümidini yitirme sonuçta o puanı alanlar da meslek liseli, sen neden yapamayasın?

 141. zeynep dedi ki:

  meraba ben tarih öğretmeni olmak istiyorum ve tarih öğretmenliğini kazanmak için kaç puan almam gerekil

 142. zeynep dedi ki:

  ben böyle bişi duydum ben 10. sınıf düz lisede sözel bölümündeyim bana dedilerki sözel bölümünü boş seçmişsin sözelde hiç bir yer gelmiyor felan ama ben istediğim bölüm sözel bölümünde ve ben başlarda hemşire olmak çok istiyordum ve olamadım o zaman çok ağladım dedim tamam ozaman olomadıysa bende sözelci olayım tarih öğretmeni olayım ama banada şimdi bana herkes diyor sen sözelcisin diye sen hiç bir zaman tarih öğretmeni olmazsın diyorlar doğrumu bunlar ne olur bana cevabını yazınız ve ben kaç puan almam gerekli össden tarih öğretmeni olmak için ve en düşük puan tarih öğretmenlik okulu hangi şehirdedir.

 143. kübra dedi ki:

  ben sağlık meslek lisesi 2.sınıftayım.ben hemşirelik okuyorum.4 yıllık üniversitede hemşirelik okumak istiyorum.ancak sınav sistemi değiştiği için katsayı ve düz geçişler hakkında bilgim yok beni aydınlatırsanız sevinirim..

 144. hülya dedi ki:

  ben sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim istediğim bölüm eczacılık öss de sadece hemşireliğe mi puan veriliyo yoksa eczacılığa da verirler mi bilgilendirirseniz sevinirim

 145. buraj dedi ki:

  SLM HOCAM BEN LİSE 1 E RAHATSIZLIIMDAN DOLAYI GİTMEDİM YANİ SINIFTA KALMIŞ GİBİ GÖZÜKTÜM ŞİMDİ SON SINIF YANİ 12 YE GİDİYORUM BU ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANIMI GİTMEDİİİM İÇİN DÜŞÜK GELEBİLME İHTİMALİ WAR MI? YOKSA SON SINIFA KADAR HEP DERSLERİM ÇOK GÜSEL ONU MERAK ETTİM YANITLARSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜLER...

 146. buraj dedi ki:

  HOCAM DİĞER SORUMDA SON SINIFIM BU SENE ÖSS YE GİRECEĞİM VE EĞER KAZANAMASSAM İKİ YIILLIĞA GİRME ŞANSIM SINAVSIZ GEÇİŞ YAPANLAR OLDUĞU İÇİN AZALIYOR MU YOKSA ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANINA GÖRE Mİ AYARLANIYOR YANİ SINAVI KAZANAMAZSAM GİREMEME GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL DİMİ ? TEŞEKKÜRLER

 147. Yakup Gövler dedi ki:

  @zeynep, http://www.yakupgovler.com/?p=539 adresindeki kaynaklardan taban puanları inceleyebilirsin.
  @kübra, gelecek yıl iki yıllıklara geçiş kalkacak, ancak yeni sistemin meslek liselerini nasıl etkileyeceğine dair net bir açıklama yapılmadığından birşey diyemiyorum.
  @hülya, ne yazık ki eczacılık için ek puan alamıyorsun ayrıca eczacılık şimdiki sistemde SAY-2'den öğrenci aldığından kazanman neredeyse imkansız.
  @buraj, birinci sorun için okul idaresinde sizinle ilgilenen müdür yardımcısına gidip, sorarsan iyi olur, o konuda bir deneyimim yok cevap veremeyeceğim. Bu sene ÖSS'ye girip kazanamazsan, sınavsız geçiş hakkını diğer adaylarla aynı şartlarda kullanabilirsin, yani diploma notuna göre sınavsız geçiş yapabilirsin, kesin kazanma diye bir şey yok, tercihlerine bağlı.

 148. zuzu dedi ki:

  ben anestezi bölümünün sağlık meslek lisesi ve 2yıllık yüksek okulunu bitirdim şu anda özel bir hastanede çalışıyorum.üniversteyi 4 yıla tamamlamak istiyorum.bölümümden memenun değilim.daha az stresli bi işle ilgilenmek istiyorum.bana yardımcı olursanız sevinirim

 149. The K.I.N.G. dedi ki:

  Selamlar...

  Ben 2006da haydarpaşa anadolu teknik lisesinden mezun oldum ve 2007de yatay geçiş hakkımı kullanıp istanbul üniversitesi elektronik haberleşme bölümüne girdim, ama gerek okulun çok çok uzak olması gerekse üniversite kavramından çok çok uzak olması ve herşeyin belli belirsiz düzensiz olması nedeniyle okuldan soğudum ve okulu bıraktım, bu sene güz yarıyıl kaydımı yaptırdım ama hiç gitmedim ikinci yarıyıl kaydımıda yaptırmıcam zaten. öncelikle össde 120 sorudan sorumlu olacağımızı belirtmişsiniz bu bağlamda 4 yıllık açıköğretim fakültelerini yazma şansım varmı? vir diğer sorumda össde puanımın hiçbişekilde kesintiye uramaması için okul kaydımı tamamen sildirmelimiyim yada dondurmam ve herhangi biryeri kazandığım takdirde ozaman gidip sildirmem doğrumu? yanıtlar için şimdiden teşekkürler..

 150. Yakup Gövler dedi ki:

  2007 yılında üniversiteye gittiğin için bu yıl puanında herhangi bir kesilme olmayacak. Kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretimleri yazabilirsin ki bunun içerisine hemen hemen bütün hepsi giriyor. Başvuru klavuzunda bu durum açıklanıyor. Okul kaydınızı sildirmeniz ya da dondurmanız gerekmiyor. Olduğu gibi bırakıp, kazandığınızda yeni okulunuza başlayabilirsiniz, hatta belki bazı derslerden muafiyet de kazanabilirsiniz.

 151. MURAT dedi ki:

  BEN IKINCI SINIF OGRENCISIYIM SAGLIK MESLEK LISESINE NASIL GACIS YAPAILIRIM LUTFEN YARDIMCI OLUN SIMDIDEN TSK EDERIM

 152. buket dedi ki:

  hocam ben direk geçişle üniversiteye geçmeyi düşünüyorum.. hocalarımız dediki üniversitede 2 yılın diploması 3,50 nin üstünde olursa 2 yıl daha okuyabilirmişiz ..böyle bişey varmı...4 yıl okudum diyelim kpss sınavından kaç puan almam gerekir yerleşmem için....bide direk geçiş kalkabilir mi??şimdiden teşkürler

 153. Yakup Gövler dedi ki:

  Murat, bu konuyu geçiş yapmak istediğin sağlık meslek lisesi müdürlüğüne sorman en doğrusu olacaktır.
  buket, sınavsız geçiş ile 2 yıllık MYO'ya gittikten sonra Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmen ve aldığın puan ile 4 yıllığa geçiş yapman gerekiyor. Hocalarının dediği yanlış, MYO'daki diploma notunun ne olduğu önemli değil, önemli olan DGS'de başarılı olman tabiki buna okuldaki başarının da etkisi bulunmakta.
  KPSS sınavını şimdi düşünme, o zamanki duruma göre puanlar belli olur.
  İki yıllık MYO'lara direk geçişler gelecek yıl kalkacak, bu yıl son kez uygulanacak.

 154. Samet Elektronik dedi ki:

  Lise 3. sınıf atl öğrencisiyim bölümüm Elektrik-Elektronik
  Kimisi yeni sistem diyip kafamı bulandırıyor kimiside eski sistem diyor
  Ek puan kat sayı herkes bişi diyor ÇELİŞKİDE KALDIM
  kendi bölümüm dışında bi yer düşünmüyorum
  2 yıl da olsa bi üniversite okumam gerek BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ sayın Yakup GÖVLER?

 155. Yakup Gövler dedi ki:

  Bu seneki sistem son kez uygulanacak. Gelecek yıldan itibaren yeni sisteme geçiş yapılacak yani sen gelecek yıl yeni sisteme tabi olarak sınava gireceksin.
  2010 ÖSS'de sınavsız geçiş hakkı kaldırılacak, bu nedenle de iki yıllık MYO'lara da giriş için ÖSS'nin birinci aşamasını geçmen gerekecek. Büyük ihtimal 180 soruluk bir sınav yapılacak. Bu sınava girmen gerekecek.

 156. burak dedi ki:

  hocam merhaba ben anadlu meslek lisesi bilgisayar bölümü son sınıf öğrencisiyim bu sene öss ye gireceğim eğer 4 yıllık öğretmenlik kazanamazsam sınva girdiğim için direkt geçiş yapanlar meslek yüksek okuluna öncelikli mi alınıyorr birde meslek yüksek okullarına öss puanı ile de alınıyormuş direkt geçenleredenbaşka olarak bu konuda bilgi verir misiniz teşekkürler..

 157. Yakup Gövler dedi ki:

  @burak, her ne kadar yazı içerisinde ve yapılan yorumlara verdiğim cevaplarda, senin sorunun cevabı olsa da; sınavı girip de kazanamazsan, diğerleriyle aynı şartlarda sınavsız geçiş hakkından yararlanabilirsin. Her hangi bir öncelik vs. bulunmamaktadır. Meslek yüksekokullarının boş kalan kontenjanlarına ÖSS puanı ile de öğrenci alınmaktadır. Ya da hiçbir meslek lisesinin alanına girmeyen MYO'lara öss puanı ile girilebilinmektedir. Sen kendi alanın dışında bir MYO'ya gitmek istiyorsan bu durumda aldığın ÖSS puanını kullanabilirsin. Baraj puanını geçmen gerekiyor. Klavuzda bunlar yazıyor.

 158. burak dedi ki:

  yani kendi alanım dışında bir bölüm seçersem 0,3 ile çarpılıyor deil mi hocam bildiğime ggöre bu bölümler nedir ve bu bölümlere girme şansım nedir peki bir bilgisayar bölümü öğrencisi olarak ??

 159. altan dedi ki:

  hocam merhaba 4 yıllık öğretmelik için bu sene öss ye gireceğim anadolu meslek lisesinde okuyorum 4 .sınıf öss ye girdiğimde barajı geçemessem 145 barajını yine 2 yıllığa direkt geçiş hakkım wr mı yanıtlarsanız sevinirim teşekkürler.

 160. sevgi dedi ki:

  bende bir meslek lisesi 11 sınıf öğrencisiyim ve bu sınavla birlikte bizim bütün ek puanlarımızı elimizden aldılar ama okadarda takmıyorum çünkü sayısal sınıf olamama rağmen eşit ağırlığı seçebilecem 🙂 ama tabiki şimdi işimiz çok zor puansız ve zor bir sınava tabi tutuluyoruz 2010 öğrencilerine başarılı sınavlar diliyorum ............şırnak

 161. sevgi dedi ki:

  buarada gelecek sene baraj 145 ve soru sayısada artacak... peki üniversitedeki bölümlerin puanları yükselir yada ilk olduğumuz için az da olsa düşürürlermİ???????????

 162. Yakup Gövler dedi ki:

  @altan, evet var. Sınavsız geçiş hakkından da yararlanabilirsin.
  @sevgi, gelecek yıl barajın ne olacağı henüz belli değil. Sistemin meslek liselileri nasıl etkileyeceği belli değil. Üniversitelerin puanlarını öğrencilerin yaptığı tercihler belirliyor. Bir yeri yüksek puanlı öğrenciler tercih ederse, o yerin puanı yüksek olur.

 163. emreşeker dedi ki:

  hocam merhaba ben atml 4 . sınıf bilgisayar bölümü öğrencisiyim bu sene öss war mağlum ve staj görüyorum bankada yapıyorum ancak bana burda kalabilirsin bankacılık okursan dediler bilgisayar bölümü okuduum için üniversite de bankacılığa gitmem mümkün mü? teşekkürlerr..

 164. tuğçe dedi ki:

  slm ben tic lisesi mezunu olucam bu sene ben hem öss ye hem de direkt geçme sınavına katılabilirmiyim? eger sınava girip öss yi kazanamazsam direkt geçiş hakkımı kulllana bilir miyim?

 165. tuğçe dedi ki:

  SİZCE MESLEK lisesi öğrencileri öss ye girsin mi yoksa açıköğretim de mi devam etsin?bi de bize yeteri kadar bilgi verilmiyo siz bizi aydınlatıur mısınız ?

 166. Yakup Gövler dedi ki:

  @emreşeker, mevcut sistemde bu pek mümkün görülmüyor. Bankacılık BT alanına girmiyor.
  @tuğçe, hem ÖSS'ye girebilir hem de sınavsız geçişten yararlanabilirsin. Yazı ve yorumları iyi oku. Açıköğretim için ÖSS'ye girmeniz gerekecek. Çoğu meslek liseli, iki yıllığı bitirdikten sonra açıköğretime devam etmektedir.

 167. ecem dedi ki:

  slm hocam ben tic lisesi son sınıf öğren. bu sene sınva giricem benim okulum muhasebe ağırlıklı peki ben dış ticareti de seçebilir miyim yoksa meslegiin devamı olan muhasebeyi yi seçerim?alnından başka alan seçersem öss aldığım puanla kat sayı karşıma çıkar mı?

 168. ecem dedi ki:

  tic liseleri e-a 1 olacak bölümüüz ama diğer meslek alanların da e-a 1 deki mesleklerden seçebilir iyiz
  ÖRN:ben turizm okumak istiyorum onun bölümü de e-a 1 ben tic lisesi mezunuyu bu nasıl olacak olabilir miyim beni aydınlatır mısınız şimdiden tşk......

 169. Yakup Gövler dedi ki:

  Sadece kendi alanındaki bölümlere gidebilirsin, diğer alanların bölümlerini tercih ettiğinde puanın kırılacağından bunları kazanman mümkün değil.
  http://www.nigdetml.k12.tr/?p=193 adresinden girebileceğin bölümlere ulaşabilirsin. Ayrıca ÖSS başvuru klavuzunda da yazabilir, onu incele.

 170. Hilal Gün dedi ki:

  Hocam ben 2006 yılı meslek lisesi mezunuyum.(Ağırlama GIDA).bu yıl açıköğretimle üniversiteye girmek istiyorum.Sınavsız geçiş hakkı yeni mezunlaraymış.öss sınavını kazanamazsam eğer sınavsız geçiş yapabilir miyim?nette o kadar araştırdım.hiç bişey anlamadım:(

 171. Yakup Gövler dedi ki:

  @Hilal, sınavsız geçiş hakkından yararlanabilirsin. Ancak öncelik yeni mezunlara olacaktır ama yine de kazanma şansınız olabilir. Açıköğretim için (sınavsız geçişle olanlar hariç) ÖSS'ye girmeniz gerekebilir. Barajı geçtikten sonra kontenjanı olmayan bölümleri tercih edebilirsiniz.

 172. GÖKhaN dedi ki:

  HOCAM MERHABA SON SINIF ATML ÖĞRENCİSİYİM ÖSS DE N SONRA BU ASKERİ OKULLARA GİRİ SNAVI NASIL OLUYOR MESELE HAVA HARP OKULU GİBİ ÖĞRENEBİLİR MİYİM BİRDE BU SENE POLİSLİK KALKTI DİYORLAR DOĞRU MU ??

 173. pakize dedi ki:

  merhabalar hocam…
  ben 2005 te çocuk gelişimi ve eğitimi bolumunden mezun oldum.mezun oldugum yıl ossye gırdım ama tercıh yapmadım.daha dogrusu cok bılınclı olmadıgım için ne yı nasıl yapacagımı bılmıyordum.sımdı bu sene 2009 osse sınde ınsasallah bende yerımı alıcam .ama çocuk gelişimi v eğitimi öğr.puanları gazı 353. selcuk 349. gecenyılın taban puanları .oldukca yuksek.suan için benım ortalama kaç net yapmam gerekır.ortaogretım basarı puanımda 095.052 . hocam ne kadar sansım var bu yıl için sonucta bu yılın mezunları ve onumde ıkı mezunlardaha var.sansım ne kadar 353 gıbı puan.dersaneye gıtmeden ewde hazırlanıyordum ama yeterı kadar faydalı olmadıgımı dusundum ve yenı dersaneye basladım bıraz gec bır karar oldu.zaten konuları çalışmak içinde bıraz geç kaldım ama ılk denemem 200 lerde. onumde 3 ay var ve sıkı çalışırsam olabılır dıye dusunuyorum.ama sız degerlı hocalarımında yardım ve fıkırlerı çok onemlı hocam lutfen yardımcı olrmusunuz bana.durumum bu kadar vahımken kaç netle gazı yada selcuka gıdebılırım .?? cok tesekkur ederım ..ıyı çalışmalar…

 174. Yakup Gövler dedi ki:

  @pakize, http://2008osyspuan.osym.gov.tr/AnaSayfa.aspx adresinden geçen yılın katsayılarına göre kaç puan alabileceğine bakabilirsin. Ben deneme için Türkçe 25, Sosyal 25, Fen 15, mat 15 yazdım. Ham olarak 259 gibi bir puan alabiliyorsun, bunun üstüne AOBP'ni eklersek 354 oluyor. Sözelden hazırlanan biri için eğer sözel netlerini artırırsan daha yüksek puan alabilirsin.
  Doğrudur önümüzde 3 ay gibi bir zaman var ancak inanıyorum ki bu süre dahi gerçek anlamda çalışan bir öğrenci için yeterli olacaktır. Başta Türkçe ve Sosyal olmak üzere bütün derslere uygun bir program dahilinde çalışmanı, bol bol kitap okumanı tavsiye ediyorum. Unutma çalışmayan ve umut etmeyen başaramaz.

 175. halil dedi ki:

  ben 12.sınıf bilişim teknolojileri bölümü son sınıf öğrencisiyim.Acaba öss'ye girersem sınavsız geçiş hakkım gidiyor mu?çok önemli acil!

 176. Yakup Gövler dedi ki:

  Hayır gitmiyor. Yukarıdaki yorumlara verdiğim cevapları da okuyunuz lütfen.

 177. onur())())( dedi ki:

  merhaba ben endustrı meslek lısesı 3 sınıfta okuyorumm mobılya ve dekorasyon bolumunde ama bolumuden memnun deılım ben unıversıtede att ıstıyorumm ama sımdı bısı anlamıyorum sayısal 1den mı olucam bu teknısyenlıgı yoksa sayısal 2 yıde yapmam gerekıyomu cevabınız ıcın sımdıden tesekkurler ıyı aksamlar

 178. onurr((()))))) dedi ki:

  saglık kazanmam ıcın hangı derslere yonelık calısabılırım bıde bunu ogrenmek ıstıyorummm iyi gunler

 179. nurcan dedi ki:

  meraba ben ticaret lisesi mezunuyum.fakat bu liseye gittiğim için çok pişmanım.ben hemşirelik veya çocuk dr.olmak istiyorum.bana bu konu hakkın da yardımcı olurmusunuz?öss ye girersem puanım kırılır mı?veya imkansız mı?

 180. nurcan dedi ki:

  hocam benim soruma cvp veririseniz sevinirim.seneye ona göre dersaneye gitcem.arkadaşım 2010 da 2 yıllık geçişin kalkcağını ve istediğin her böülmü seçebilceğimi söledi.hatta puan da kırılmıyomuş.böyle bişi var mı?

 181. Yakup Gövler dedi ki:

  @nurcan, @onur, gelecek yıl sistem değişecek. İki yıllık MYO'lara direk geçişler kaldırılacak. İki aşamalı sistem gelecek. Birinci aşamadaki barajı geçenler, MYO'ları tercih edebilecek ya da ikinci sınavlara girebilecekler. Meslek liselerinin 4 yıllık lisans programlarına nasıl gireceği konusunda henüz bir düzenleme yok. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir karar verileceğini düşünüyorum. Meslek liselilerden puan kırılıp, kırılmayacağı ya da katsayıların nasıl uygulanacağı henüz belli değil. Ancak puan kırılmasa dahi bir meslek liselinin Say-2 sorularını yapabileceğinden emin değilim.

 182. onurrr dedi ki:

  merhaba hocam ama sayısal 2 cok ıyı net cıkartıcam cunku bende duz lıse gbı butun derslerı goruyorum lıse basladıgından beri dersaneye de gıdıyorummmm dersaneye gıtsekde sayısal 2 de zorlanırmıyızzz meslek lısesı oldugum halde eksık bı konum yok bende ordakı derslerın aynısını bende goruyorummm

 183. onur tat dedi ki:

  hocam bu ösym görevlileri ne yapmaya çalışıyor.bizim kazanmamamızı mı istiyorlar.ben 4 yıl boyunca çalışıyım aöbp mi yüksek tutuyum oda hiç yardım etmesin bana (aöbp yani )

  arz ederim..

 184. Metin Turan dedi ki:

  SEVGİLİ YAKUP HOCAM GELECEK YIL ÖSYM ŞUAN UYGULANAN SINAV SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEK VE NASIL OLUYORSA YA MEB
  YA DA ÖSYM SÜREKLİ OLARAK BİZ SINAVA GİRMEDEN 1 2 YIL ÖNCE SINAV SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİP BİZİ KAZANMA KONUSUDA ZORLAYIP KAYBETMEMİZİ SAĞLIYOR BU KONUDA ARKADAŞIM ONUR A DESTEK VERİYOR VE MEB VE ÖSYM Yİ BU KONUDA KINIYORUM...

 185. ONUR TAT dedi ki:

  HOCAM BİZİM BAŞIMIZDA BÖYLE YÖNETİCİLER BÖYLE EĞİTİMCİLER OLDUKÇA KATSAYIDA DEĞİŞİR PUANDA KIRILIR.SİZLERİN ZAMANINDA KOLAYMIŞ HOCAM YENİ NESİLİN YAŞAMASINI İSTEMİYORLAR GALİBA.CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM.

 186. Doğan dedi ki:

  Bu konuda haksızsın diyemem kardeş aynen öyle istiyorlar yeni nesili bitiren bizim toplumumuz daha sonrada ön yargılı olmasını çok iyi bilirler sonumuz hayır ola diyecek son söz var oda bunlara karşı beynimizi kullanarak BAŞARMAK küçükler hezaman büyükleri başarır 😛 🙂

 187. nurcan dedi ki:

  iyi akamlar hocam,yardımınız için çok teşekkür ederim.yani hemşirelik için bi sorun olmaz dimi?çünkü bu mesleği çok istiyorum.iiki varsınız.

 188. Damla dedi ki:

  Merhaba.
  Ben anadolu meslek lisesinde okuyorum bilgisayar bölümü fakat üniversite de bilgisayar ögretmenligi, mühendisligi falan ıstemıyorum acıkcası farklı bir bölum tercih etmek istiyorum puanım cok mu düşer bu konuyu anlayamadım bir türlü lütfen acıklarmısınız. Teşekkurler.

 189. [ αуѕєqüℓ ] dedi ki:

  Damla bende biLqisayar böLümünde okuyorum.Duyduquma qöre say 2 den gircez ve istediqimiz böLümü tercih edebiLicez.Ama ne kadar doğru onu biLemem:) Bunu en iyi Hocamız biLir:)

 190. yesim dedi ki:

  SLM BEN 2004 ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM.BEN 2DEFA ÖSSYE GİRDİM AMA KAZANAMADIM.SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKIMI BU SENE KULLANABİLİRMİYİM VE NASIL OLUYO BANA BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

 191. serkan dedi ki:

  slm kardeşlerim ben meslek lisesi okuyorum lise4 bu yıl son,polislik sınavlarına gireceğim ama össden 200 puan almam gerekiyormuş galiba bu konuda bilgisi olan varsa beni bilgilendirsin değerli kardeşlerim şmididen teşekkürler yazan yazmayan aeo kib lütfen yorumlarınızı bekliyorum.

 192. nur dedi ki:

  merhaba 8 sınıfta oğlum var seneye lise için karar veremiyoruz hangisinin önü ilersi için açık olabilir anadolu lisesini kazanamazsa eğer sağlık meslek yada ticaret lisesi tercih edelimmi yoksa direk düz liseyemi kayıd olalım ileride ne meslek sahibi olacağı hakkında bir kararımız yok ögretmenlik yada reklamcılık istiyor gibi

 193. Yakup Gövler dedi ki:

  Nur hanım, oğlunuzun SBS'de elde ettiği puan her ne kadar onun gelecekteki başarısını göstermese de bazı ipuçları verecektir. Gelecek yıl büyük ihtimalle düz liseler anadoluya dönebilir ya da kontenjanları sınırlandırılabilir. Öğrencinizin üniversiteyi kazanabileceğini, objektij bir açıdan baktığınızda, düşünüyorsanız, düz liseler için herhangi bir engel yoktur, ancak bu liselerde kazanma oranı genelde %5'tir. Yani her yüz mezundan ancak 5 tanesini üniversiteyi kazanabilmektedir. Bu gözönünde bulundurulması gereken bir husustur.
  Sağlık meslek lisesi mezunları mevcut sistemde ne yazık ki çok kısıtlı alanlarda üniversiteye gidebilmektedirler aynı durum ticaret meslek liseleri için de geçerlidir. Ancak kendi alanlarında bir üniversiteye, eğer öğrenci yeterince çalışırsa, rahat bir şekilde yerleşebilirler.
  SBS sonunda öğrencinizi göndermeyi düşündüğünüz bütün okulları gezip, soruşturun. Mümkün olduğunca bilgi edinmeye çalışın ve kararınızı ona göre verin. Gelecek yıl uygulanacak ÖSS sisteminin neler getireceği şu an meçhul, yaz tatiline kadar bunlar da belirginleşir, o zaman daha net karar verebilirsiniz.

 194. Yakup Gövler dedi ki:

  @serkan, geçen yıl polislik sınavına giriş için 200 puanlık bir baraj vardı, muhtemelen bu yıl da olacaktır.
  @diğer yorumcular, yeni sınav sisteminin meslek liselerini nasıl etkileyeceği henüz belli olmadığından lütfen, puan kesilecek mi, say-2'den yapacak mıyız, mühendisliğe gidebilecek miyiz şeklinde soruları şu anda sormanızın bir manası yok çünkü cevabı yok.

 195. serkan dedi ki:

  teşekkür ediyorum yakup bey saolun bilginiz için inş. 200 puan alıp kazanırsam ne mutlu bana ben yinede daha fazla almaya çalışacağım dualarınız eksik olmasın tüm össye hazırlananlar için en büyük yardım dua olduğuna inanıyorum aeo bb saygılar

 196. hayriye dedi ki:

  OKUL PUANIM 80 KAÇ PUAN ALMAM GEREKİYOR

 197. ezgi dedi ki:

  slm hocam ben tic meslek lisesi öğr bu sene öss ye giricem ben polislik sınavına gireb,ilkir miyim kat sayıa ortaya çıkar mı?şimd,iden tşk

 198. pelin_17_55 dedi ki:

  ben kız meslek lisesi ögrencisiyim.bu yeni öss sisteminden birşey anlamadım lise 3 e gidiyorum bu yeni sistemde 2.bölümden de sorumlu olacağız mı?çünkü biz 2 .bölüm konularını degil öss 1 konularını gördük bu uygulama liseye yeni başlayanlar için uygulanması gerekmez mi?bu konuda bir açıklama yapar mısınız?hangi konulardan sorumluyum?sınavda neler yapmam gerekiyor bu yeni sisteme göre?

 199. Yakup Gövler dedi ki:

  @hayriye, okul puanım 80 derken hangi puandan bahsediyorsun?
  @ezgi, girebilirsin ancak yanlış hatırlamıyorsam ÖSS'den herhangi bir puan türünden 200 puan alman gerekiyordu.

 200. Yakup Gövler dedi ki:

  @pelin_17_55, yeni sistemin meslek liselerini nasıl etkileyeceği henüz açıklığa kavuşmadı. Şu an için yapman gereken, bu seneki ÖSS 1 konularına çalışmaya başlamak, sistem belirginleştiğinde ÖSS 2'ye çalışabilirsin.
  Yeni kayıt olanları etkilemesi düşüncene katılıyorum zaten sistemi hazırlayanların senin kadar aklı olsaydı Türkiye bu halde olmazdı.

 201. onurrr dedi ki:

  hocam selam ben gecen günstajın kalkacagını duydum dogrumudur dogruysa staj kalkınca neler yapıcazz bilginiz varsa bizlerıde aydınlatırmısınız????? yorumlarınız ıcın sımdıden tsklerrr ıyı gunler

 202. Yakup Gövler dedi ki:

  Staj yaptırmak için yeterince öğrenci bulunamazsa, ya da okul staja öğrenci göndermeyi uygun bulmazsa, işletmede beceri eğitimi dersini okulda yapabilir.

 203. ceyda dedi ki:

  selam bende lise 1 anadolu meslek lisesinden çocuk gelişimi bölümündeyim keske oksye daha çok ağırlık verseydim böyle olcağını hiç düsünmemistim össde daha büyük hedeflerim var boğaz üniversitesi ni kazanmak gibi =( isimzorsncebirmeslek lisesini bitirdikten sonra öss deokuduğum bölümü kazanıp sonra bu ünv.için hazırlanmayı düsünüorm en azndın 2 yılımı veririm =( olur mu ki ??

 204. ceyda dedi ki:

  bu arada boğaz deil boğaz içi dicektimm

 205. Yakup Gövler dedi ki:

  @ceyda, ne yazık ki tercihlerimizin sonuçlarına katlanmak zorundayız, zamanı geri alma şansımız yok.
  Eğer hedeflerin büyükse ve yapabileceğine inanıyorsan, bir düz lise müdürlüğüyle görüşüp, geçiş yapıp yapamayacağını konuşabilirsin. 9. sınıfta/sonunda geçiş yapabilme şansın var ancak 10. sınıfa başladığında bu şansın ortadan kalkacak.
  Mevcut sistemde ve muhtemelen gelecek sistemde kendi alanın dışında iyi yerleri kazanma şansın çok düşük. Katsayı problemi, soruların sorulduğu konuları okulda görmeyecek olman önündeki en büyük engeller olacaktır. Eğer meslek lisesinde devam etmeyi düşünüyorsan, alanını sevmeye, hedeflerini ona göre ayarlamanı tavsiye ederim. Örneğin, ODTÜ'deki bölümüne gitmek isteyebilirsin.

 206. taner dedi ki:

  iyi calismalar arkadaslar bi soru sorcaktim ben lise 3 te okuyorum meslek lisesi ve bu dikey gecis kalkiyormu 2 yillik seney yururluge girdimi 210da gircek diye duydum peki 210da bizi kapsayacakmi lutfen bi cvp ona gore harek etmek istiyorum garintili bi sekilde...tesekler,

 207. Yakup Gövler dedi ki:

  Gelecek yıl sınavsız geçiş hakkı kalkacak, tabiki şu anki 3. sınıfları ve sonrasındakileri de etkileyecek.

 208. sevgi dedi ki:

  arkadaşlar benim bir sorum var!ben meslek lisesi 4.ögrencisiyim,lise 2 de bildigimiz gibi bölüm seçtik,ben agırlama gıda teknolojisi diye girdigm bölüm yiyecek ve içcek hizmetleri olmuş.ytani bölüm kalkmış.hocalarda bölümü seçtikten sonra söledi.neyse ...üniversite için istanbul da bir üniversite düşünüyorum,ama gıda teknolojisini okumak,truizm otelcilgiistemiyorum ve hangi üniversete kaç puanlaalıyor tam olark bilmiyorum daha dogrusu hiç kimse dogru durst bir bilgi vermiyor.kimse anlamdıgı için cevap vermeleride bi hayli zor.artık olayrı o kadar zorlaştırdılar ki okuma sevkimi kırdılar,okul o kadar itic geliyor ki,tek ben degil tüm sınıf arkadşlerın benimle aynı görüşte..taö olark hangi, üniversite hangi bölüm yada kendi bölüm dallarım kafamı iyice karıştırıdılar..kimsedxen net bir bilgi alamıyorum eger bilgi verirseniz gerçekten çok sevinirim.. şimdiden teşkkürler

 209. kalender YILMAZ dedi ki:

  ÇOK SAYGIDEĞER ARKADAŞLARIM SİZE BİR SORUM OLCAKTI BİLGİZ VARMI ACABA BİLMİYORUM.NOLUR CEVAP VERİN BİLEN VARSA BEN MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TİCARET MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM BU YIL ÖSS YE GİRECEM MUHASEBE ÖĞRETMENLİĞİNE GİRMEYİ İSTİYORUM.ACABA AÇIK LİSEDEN ALIYOMU? ONU MERAK ETTİM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.....(BALYOZ)

 210. volkan dedi ki:

  slm hocam ben meslek lisei-bişim teknolojileri alanı ögrencisiyim ögretmenlik okumak için elimden geleni yapıyorum ama netlerim biraz az ne yapmam gerekiyor bilgim cok ama testte yapamıyorum cevap yazarsanız e- mail adresimi eklerseniz cok tesekkür ederim simdiden

 211. taner dedi ki:

  ee ozman ben ne anladim bu isten nasi bi sans bendekide soyle bisey olabilirmi peki ortalama siniri getirile bilirmi yani okul ortalamasi...

 212. ONURRRRR dedi ki:

  KİMYA BÖLÜMÜNDEN TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜNE SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKIMIZ VARMI

 213. bahadır dedi ki:

  Bu ülkede bir şeyleri tartışmanın anlamı yok ben meslek lisesi mezunu değilim üstelik mühendisim fakat benim zamanımda da 98 - 99 sezonunda sınav sistemi değişip öss yaptılar orta öğrenim başarı puanı denilen bir saçmalıkla tüm emeklerimizi elimize veridler herşeye hazırlıksız yakandık resmen 80-81-79 doğumlu gencecik beyinleri gafil avladılar. Ben ülkem adına kendi kendini yok etmeye bukadar meyilli birkaç ülkeden biri olduğunu düşünüyorum. Her alanda geri kalmış zavallılaşmış bir toplum oluşturmya çalışıyorlar, vay efendim başörtüsü vay efendim başka başka saçmalıklarla ülkem insanını bölük pörçük parçalamaya çalışıyorlar. Kimisi Atatürk'ü zırh aldı kimisi dini. Bakın isterseniz hala öle çıkıp bunları kendi çıkarları için kullanan hatta ağlayan sahtekarlarla dolu. Ben ödemin şanslılarındandım olmak istemediğim bişeyde olsam, bu coğrafyada iyi kötü bir mühendis oldum. İyi kötü bişey olmayın olmak istediginiz şeyi olun bunun için birlik olun.

 214. dancer dedi ki:

  ben koü elektronik mühendislği 2.sınıf öğrencisiym..başka bi üniversitenin elektrk-elektronik bölümüne geçiş yapabilir miyim acaba bie birlginiz var mı?

 215. melek dedi ki:

  arkadaşlar ben kız meslek lisesi giyim-üretim bölümünde okuyorum bölüm değiştirmek istiyorum psikoloji okumak istiyorum kazanamazmıyım yani?

 216. nur okuyucu dedi ki:

  ben açık öğretimden çoçuk gelişimi okuyorum ana sınıf öğretmenliği için öss e girecem sorumlu olduğum yer nedir

 217. Yakup Gövler dedi ki:

  Okul Öncesi öğretmenliği için bu yıl EA-1'den sınava gireceksiniz. Türkçe, Matematik çözeceksiniz. Gelecek yıl sistem değişecek.

 218. emre dedi ki:

  hocam liseler için 2010 da kpss yapılacakmı acaba?şimdiden tşkkürler.

 219. Ahmet dedi ki:

  merhaba....
  Okulda bazı öğretmenler katsayı probleinin kaktığını bazıları ise henüz belli olmadığıbı söylüyor.Bu konu hakkında net bir bilgisi olan varmı???Eğer kalkmadıysa kalkma ihtimali ne düzeyde......

 220. =[ αуѕєqüℓ ] = dedi ki:

  sLm arkadaşLar ßen teknik Lise öğrenciSiyim. ß.i.t dersinde C++ programLama diLinde ßi proje yapıCam.YıLan oynunun kodLarını yapamıyorum ßiraz zor. ßana yardımCı oLursanız çok sevinirim.Hocam sizin fikrinizi de aLabiLir miyim?TesekkürLer . SayqıLarımLa..

 221. esra dedi ki:

  merhaba
  bende meslek lisesi 4.sınıf bilişim teknolojileri/web tasarımı okuyorum.öss giricem ve kafam çok karışık bilgisayar öğretmenliği istiyorum fakat kararsızım...

 222. esra dedi ki:

  merhaba
  bende meslek lisesi 4.sınıf bilişim teknolojileri/web tasarımı okuyorum.bilgisayar öğretmenliği istiyorum ama kazanabilirmiyim bilmiyorum çünkü sayısal dan giricem ve en son 9.sınıfta fizk, kimya ,geometri görmüştük

 223. Yakup Gövler dedi ki:

  @αуѕєqüℓ, ödev konularında yardımcı olmuyorum. Bununla ilgi internette kaynaklar bulabilirsin, en azından başka bir dilde kullanımını bulup, C++ diline çevirmeyi deneyebilirsin.

 224. =[ αуѕєqüℓ ] = dedi ki:

  Peki Hocam herşey için Teşekkür Ederim.Araştırıyorum.SayqıLarımLa..(:

 225. ALİ dedi ki:

  herkese slm.ben meslek lisesi ögrecisiyim inşaat teknolojisi son sınıftayım.benm 4 yıllkda ögretmenlıgım yani yapı ogretmenlıgı 8 senede bi atama oluomuş yani aslında bende zaten ogretmen olmak ıstemıorum offf üniversitede farklı bölüm okumak istiyorum imkansız değilmi..?bide biz üni sınavında eşit agrlkdan mı grcez

 226. SALİHA dedi ki:

  Merhabalar,Ben Çocuk Gelişimi ve Eğitmi öğretmeniyim
  Eğitim sistemimizdeki değişim hızına yetişmek mümkün değil ne yazık ki...Sizden Çocuk gelişimi ve eğitmi alanı erken çocukluk dalı ve özel eğitim dalı öğrencilerinin tercih edebileceği lisans programları hakkında bilgi istiyorum.Teşekkür ederim.

 227. Yakup Gövler dedi ki:

  Çocuk gelişimi alanı öğrencileri 2008 yılı klavuzuna göre aşağıdaki lisans programlarını tercih edebiliyorlar. 2009 yılı klavuzu internette yayımlanmadı ama değişeceğini sanmıyorum. Ayrıca üniversiteye girişte dal farkı aranmaz yani çocuk gelişimi alanının hepsi aynı yerleri tercih edebilirler.
  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğr. 4 SÖZ-1
  Görme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ-1
  İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ-1
  Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA-1
  Okul Öncesi Öğr. (Açıköðretim) 4 - -
  Sosyal Hizmet (Sağlık Yüksekokulu) 4 EA-1
  Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4 EA-1
  Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ-1
  Klavuza buradan ulaşabilir, bilgiyi klavuzun 34. sayfasında bulabilirsiniz.

 228. merve dedi ki:

  kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü 1.sınıfta okuyorum..ama sınıf öğretmeni olmak istiyorum tercih verebilirmiyim kendi alanım dışında meslek seçimlerine ve seçersemde puan kırılmıyormuş eski sisteme göre doğrumu bide 4 sene lise okuduktan sonra ünüversiteye sınavsız geçişmmi yapacam yoksa genel liseler gibi sınava girecekmiyim ayrıntılı bilgilerinizi beklerim tşkler..

 229. Yakup Gövler dedi ki:

  Gelecek yılki sınav sisteminin Meslek liselileri nasıl etkileyeceği henüz belli değil. Ancak sınavsız geçiş hakkı kaldırılacak, istediğin bölüm için sınava girmen gerekecek. Kendi alanın dışında bir bölümü seçtiğinde puanının kırılıp, kırılmayacağı ise henüz belli değil. Çoğu kimse kırılmayacağını söyleyecektir ancak bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.
  Çocuk gelişimi bölümünün bayanlar için iyi bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Gerektiği şekilde çalışırsan Okul öncesi öğretmenliği gibi atanma şansı yüksek olan bir bölümü kazanıp, okuyabilirsin. Sınıf öğretmenliğinden daha zevkli avantajlı olduğunu düşünüyorum.
  Yine de karar senin.

 230. merve dedi ki:

  kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü avantajları iyimi sizce?yhani atamalar iyimi 4 senede lise okuduktan sonra hemen göreve başlayabilirmiyim..tekrar bilgilerinizi beklerim tşklerr

 231. __MERVE__ dedi ki:

  mrb hocam yine ben kusura bakmayın sık sık sorular soruyorum ama sormam gerekir çünkü hiç kimseye soramıyorum hiç kimse bilmiyorum diyor hocalarımda öyle ama siz cvp veriyorsunuz tşkler yha şimdi bu kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümünden hangi meslekler olabiliyoruz örneğin ana okulu öğretmeni dışında başka hangi dersin öğretmeni falan olabiliyoruz
  bide mesela sınıf öğretmenliği bölümünü seçtik kaç yıl ünüversite okumamız gerekir tekrar bilgilerinizi bekler tşk ederim:):):)

 232. Yakup Gövler dedi ki:

  Lise mezunlarının kadrolu öğretmenlik yapması mümkün değildir, usta öğretici ünvanı altında cüzi bir ücret karşılığı ana sınıflarında görev yapabilmektedirler.
  Üniversite'de şu an için aşağıdaki bölümleri seçebiliyorlar.
  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğr. 4 SÖZ-1
  Görme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ-1
  İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ-1
  Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA-1
  Okul Öncesi Öğr. (Açıköðretim) 4 - -
  Sosyal Hizmet (Sağlık Yüksekokulu) 4 EA-1
  Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4 EA-1
  Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ-1
  Bunların atamalarının iyi olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlik programlarının hepsi 4 yıllıktır. Bu sene birinci senen olduğunu düşünürsek önünde daha uzun bir zaman var, bu sürede ne olacağını bilemeyiz ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de okul öncesi eğitime özel bir önem verilmekte bu nedenle de ileriki yıllarda okul öncesi öğretmenlerinin daha rahat iş bulabileceğini düşünüyorum. Eğer bir bayan olsaydım ve bir meslek lisesine gidecek olsaydım kesinlikle çocuk gelişimi bölümüne giderdim.

 233. __MERVE__ dedi ki:

  tşkler hocam yardımcı olduğunuz için çünkü hocalar bize form verdi hangi okula gitmek istediğimizi falan yazacaz ben mardinde yaşıyorum yani mardin kızıltepe kız meslek lisesine gidiyorum bunun için iyi mi kötümü olduğunu bilmiyordum çünkü kızıltepedeki genel liseleri falan istemiyorum sadece bölüm için gitmek istiyorum yani ben sınıf öğretmeni olmak istiyorum ondan düz liseye gitmek istiyorum ama hocalarım sınıf öğretmenliği için gitme diyolar yani buradada olabilirsin falan diyorlar bende pazartesi formu teslim edecem daha kararsızdım ama bana yardımcı oldunuz iyi bir okul olduğunu söylediniz inşallah ta öyledir yhani inşallah boşta kalmayız genel liseler gibi tekrar teşekür ederim..:):)

 234. ayşe dedi ki:

  mrb hocam ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi 1.sınıfta okuyorum..acaba başka liseyemi gitsem diye düşünüyorum sizce iyimi bu kız meslek lisesi??yani çocuk gelişimi bölümünden başka genel liseler gibi meslek sahibi olabilirmiyiz..bilgilerinizi beklerim hocam

 235. zehra dedi ki:

  mrb arkadaşlar valla bnmde durumum malum yani bende kız meslek lisesinde okuyorum hocalar iyi diyorlar ama bilmiyorum bende bu siteye bilgi sahibi olmak için girdim hocam acaba bu kız meslek lisesinden başka meslek sahibi olabilirmiyiz??bide liseyi bitirdikten sonra boşta kalmayız değilmi??atamalar iyimi??lise okuduktan sonra bide ünüversite okuduğumuz zaman ddirek kadrolu olabiliyormuyuz bilgilerinizi en kısa zamanda bekler teşekür ederim__

 236. Yakup Gövler dedi ki:

  @Ayşe, 229 ve 232 numaralı yorumlarımı oku lütfen.

 237. kübra dedi ki:

  mrb hocam ben kız meslek lisesi öğrencisiyim.bu bölümde 2.sınıftan sonra oyuncak yapımı var yhani dersler fazla işlenmiyor..yhani bende mesela sınıf öğretmeni veya başka bir meslek seçsem sizce zorluk çekermiyim össde veya ünüversitede ayrıntılı bilgilerinizi bekler tşk ederimm::

 238. Yakup Gövler dedi ki:

  @kübra, bence sana sınıf öğretmenliği yetmez, sen en iyisi atom mühendisliği için çalış, olmazsa genetik ile uğraş. Sen bu azimle her şeyi elde edebilir, zorluk çekmezsin. Bu çoklu kişilik ile üniversitede de seni kimse tutamaz.
  Ne mutlu ki senin gibi öğrenciler var, bu ülke senin gibiler sayesinde batmayacak, yükselecek, yükselecek.

 239. deniz dedi ki:

  YA BENDE MESLEK LİSESİNDE OKUYORUM BU NE ADALETSİZLİKLİK YA SINAVSIZ GEÇİŞİ KALDIRDILAR EK PUNI KALDIRDILAR MESLEK LİSELİ ARKADSLARIM NE YAPICAGIZ BİZ HİÇ BİR ŞANSIMIZ KALMADI YA DUYUM SESİMİZİ ARTIK....

 240. zeyan dedi ki:

  denizciğim valla hiç bir şansımız kalmıyor..sadece bildiğim tek şey var oda taraf tutmak taraf tutulmasaydı meslek liselerinin hali daha iyi olurdu

 241. deniz dedi ki:

  ya neden bu dünyada eşitlik yok görmedigimiz bilmedigimiz derslerden bizi sınav yapıyorlaR oda yetmezmiş gibi elimizdeki bütün imkanları alıyorlar ben böyle bi türkiyede yaşamak istemiyorum bunu adı eşitlikse ben bunuda istemiyorum...

 242. habibe dedi ki:

  YA MESELA DİYELİMKİ DİPLOMA PUANI TAM 5.00 DEĞİL AMA EN YÜKSEK ONUN PUANI VE OKUL BİRİNCİSİ ÖYİNEDE 104 PUAN GELİRMİ BANA MESLEK ÖĞRENCİSİYİMDE

 243. Yakup Gövler dedi ki:

  Diploma notunun ne olduğu önemli değil, okulda en yüksek diploma notunun sahibi 104 puan alacak.

 244. ramazan dedi ki:

  s.a. ben elktril-elktronik ev aletlerı ogrencısıyım 2 yıllıga gecış yapsam ne tur avantajları olur ,ogretmenlerıme sordum hıc bır avantajı olmaz dedıler sız ce ???

 245. Yakup Gövler dedi ki:

  @ramazan, umarım bölümünü hakkını vererek bitirmişsindir. İki yıllık sanırım elektronik bölümüne gideceksin. Hangi meslek yüksekokullarına gidebileceğinizi hatırlamıyorum ama mümkün olduğunca özel olanlardan birine gitmeni tavsiye ederim. Örneğin sivil havacılık bilmem neyi diye bir bölüm vardı, bunun gibi özel bir alana hitap eden bir bölüme gidersen iyi olur. Avantajı var mı dersen muhtemelen şu anki eğitimden daha fazlasını görmeyeceksin ama eğer yaşadığın yerden farklı bir yerde okursan oradaki iş imkanlarını tanıma ve değerlendirme şansını yakalayabilirsin.
  Mezun olduğun bölüm gerçekten güzel bir bölüm ve firmaların teknik servislerinde iş bulabilir, kendi işyerini açabilirsin. İki yıllık okurken sadece okula değil ayrıca iş imkanlarını da araştırmanı hatta mümkünse part time çalışmanı öneririm. Devlet, elektrik-elektronikçi fazla işçi almıyor ama yine de mezun olduktan sonra mutlaka işçi bulma kurumuna kaydını yaptır, size uygun KPSS düzenlenirse gir. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Herşeyden önce anahtar kelime iyi bir elektronikçi olarak mezun oldun mu?

 246. ramazan dedi ki:

  hayır ben lise 3 teyim elektirk daha mezun olmadım 1 senem kaldı.seneye satj var sataj yapcak yer bulamadım bıyer buldum işletmenın sahıbı(yetkili servis) ankarada meslegını ıyı yapan bırı, ısmı duyulmus bırı yanı işletmenin sahibi buraya gelceksenız unıversıteyı unutcaksınız dıyor mezun oldukan sonra devamlı burada calsın dedi ben unıversıteyı dusunuyorum daha hala bi karar vermedım .

 247. Yakup Gövler dedi ki:

  @ramazan, gelecek yıl sınavsız geçiş hakkı ortadan kalkacak, dolayısıyla iki yıllık için de sınava girmeniz gerekecek. Yetkili servis iyi bir maaş verecekse neden olmasın ancak asgari ücret ya da daha azına çalıştıracaksa bence başka alternatiflere bakman iyi olur. Stajını iyi bir yerden yapman iyi olacaktır ancak staj yapıyor olman, işyerine bağlanmanı gerektirmez. Sonuçta haftada üçgün staja gideceksiniz, dolayısıyla kalan günler üniversiteye hazırlanmak için de yeterli.
  Bu işlerde en önemlisi hedefler belirlemek ve o hedeflerin gereklerini yerine getirmektir. Çalışmalarında başarılar.

 248. ramazan dedi ki:

  teşekkürler.

 249. ramazan dedi ki:

  bildigime gore dediğiniz gibi kalkacak ama ogretmenler barajı gecsenız gırersınız demıslerdı dogrumu bılemıyorum.

 250. Yakup Gövler dedi ki:

  Sadece barajı geçmek yerleşmek için yeterli olmayacak. Çünkü artık düz lise mezunları da sınavda size rakip olacak yani artık yerleşmek artık daha zor olacak.

 251. ramazan dedi ki:

  hmm teşekkürler.

 252. hediye dedi ki:

  hocam ben mesleki açık öğretim bölümüne geçiş yaptm gecen yıl grafik tasarıma ancak bu sene cocuk gelişimine gecicem yüz yüze eğitimi kaç yıl almam gerekicek bu konuda bilginiz var mı,bir de üniversitede cocuk gelişimine gidebilmek için almamız gerek puan kaç olmalı?

 253. Yakup Gövler dedi ki:

  Yüzyüze eğitimle ilgili bilgim yok, bulunduğunuz yerdeki açıköğretim bürosuna başvurursanız yardımcı olacaklardır.
  Gelecek yıl sistem değişecek bu nedenle bu yılki puanların pek bir anlamı yok.

 254. serap şahan dedi ki:

  mrb hoca ben kız meslek lisesi hazır giyim bölümüyüm daha sonrada 2 yıllık olan olgunlaştırma enstitüsü hazır giyim böümünü bitirdim.malum krizden bir yıldan beri iş bulamıyorum.bu sene açık öğretim bankacılık bölümünü okumak istedim.ama sınav başvuru tarihi geçmiş.hazır giyim bölümüyüm ya açıktan bankacılık bölümüne girebilirmiyim?

 255. Yakup Gövler dedi ki:

  Sınav başvurusu yapamadığnız için ayrıca sınavsız geçişe de başvuramamış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl bir yerlere yerleşmeniz mümkün görünmüyor. Açıköğretim programlarının 4 yıllıklarına sınavla giriliyor, 2 yıllıklarına ise bu yıl bazı meslek lisesi mezunları sınavsız geçiş yapabilir ama bankacılık sizin alanınız olmadığından bu da mümkün değil. Gelecek yıl sınavsız geçiş hakkı kalkacağından açıköğretim de dahil bütün yerler için sınava girmeniz gerekecek. Bu yıl için yapılabilecek bir şey yok, gelecek yılki sınava hazırlanıp, başvuruyu kaçırmayın. Ocak ayının sonundan mart ayının sonuna kadar süren başvuruları nasıl kaçırdınız?

 256. serap şahan dedi ki:

  çok teşekkür ederim .bir tane daha sorum olacak size mesela bankacılığı bitirirsem bankalarda çalışmak için kpssye girmeme gerek varmı.yani gelecek sene kendi mesleğimiz dışındaki diğer meslekler için sınava girebiliz

 257. emre demir dedi ki:

  mErhabalar, sınav sistemi değişti ben seneye öss'ye gireceğim, Meslek Lisesi Bilgisayar bölümünde okuyorum,Astsubaylık ve Pmyo sınavlarıma girmeyi düşünüyorum.Meslek Liselerinin Üstünlüğü veya önceliği varmı?

 258. Yakup Gövler dedi ki:

  @serap, kamu bankalarında çalışmak için KPSS'ye girmeniz gerekecek, özel bankaların ise kendilerine has sınavları bulunabilmektedir.
  @emre demir, bu sene ve daha önceki senelerde bu sınavlar için aranan ÖSS puanı için meslek liselerinden daha az puan isteniyordu ancak gelecek yıl nasıl bir yöntem olacağına dair bir bilgi yok ne yazık ki.

 259. ufuk zorlu dedi ki:

  merhabalar hocam size bir sorum olacak bn meslek lisesi 4.sınıf öğrencisiyim elektronil bölümü güvnlik sistemlerindeyim öss de barajı aştığımız zaman istediğimz 2 yıllıklara kesin gidebiliyormuyuz
  şmdiden tşk ederim...

 260. Yakup Gövler dedi ki:

  ÖSS'de barajı aştığında istediğin iki yıllık MYO'yu tercih edebilirsin ancak istediğin yer bir meslek lisesinin alanı ise öncelikle o meslek lisesinden öğrenciler yerleştirilecek, kalan kontenjanlara puan üstünlüğüne göre diğer öğrenciler yerleşecektir. Ancak eğer MYO hiçbir meslek lisesinin alanına girmiyorsa bu durumda puanına göre yerleşme şansın olacaktır.
  ÖSS'de hiçbir şey kesin değildir.

 261. aslı dedi ki:

  İYİ GÜNLER..
  bende anodolu kızmeslek lisesi mezunuyum bilgisayar bölümünden..yönetim bilişim sistemlerini tercih etmek istiyorum .puanım kırılırmı yada kırılmazsa ek puanım verilecekmi ve hangi üniversitelerde bu bölüm war bilgilendiriseniz sevinirim

 262. esra dedi ki:

  merhabalar;

  ben düz lise 1 öğrencisiyim. okulumu değiştirmek istiyorum bilişim(bilgisayar) bölümü veri tabanı programcılığını istiyorum ama öss hangi bölüm ne olurum bilmiyorum öğretmen olmak istemiyorum ama öğretmenlik çoğunlukta başka seçeneği yokmu yeni öss sistemine göre ve Teknik liseyemi yoksa endüstri mesleğemi gitmeliyim lütfenn yardımcıı olunn hangisi daha iyi olur bu yıl okul değiştermem için son şansım lütfen yardımcı olun teknik ve endüstri meslek arasında ne fark varr hangisi benim için daha iyi olurr yardım edin lütfen !!!

 263. esra dedi ki:

  ek puan veriyormu teknik liselerde öğretmenlik dışında başka bişey seçincede puan kırılıyormu meslek lisesindeki gibi sertifika diploma falan veriliyormu?? yardım edinn gerçektenn yardıma ihtiyacım var tercih işlemlerini yapacam ama teknik liseyemi endüstri meslek lisesinemi gitmeliyim bilmiyorum ((((anadolu liseleri olarak cvp vermeyin ben anadolu liselerine geçiş yapamıyorumm)))) ankara sincan da oturuyorum sincana yakın anadolu değil normal teknik lise varmı bilişim bölümü veri tabanı prog. olan varsa sölermisiniz lütfen teknik liseler zormu ne farkı var meslek liselerinden detaylı bi şekilde yardım edirmisiniz????

  GERÇEKTEN YARDIMA İHTİYACIM VAR... LÜTFEN YARDIM EDİN !!!

 264. Yakup Gövler dedi ki:

  @aslı, Yönetim bilişim sistemlerini bu yıl tercih etmen durumunda herhangi bir puan kırılması olmayacak, bilakis ek puan alacaksın. Bu bölüm Boğaziçi üniversitesinde bulunmakta olup, birkaç özel üniversitede de olabilir.
  http://www.yakupgovler.com/?p=575 adresinden Bilişim Teknolojileri ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 265. Yakup Gövler dedi ki:

  @esra, meslek lisesi ile teknik lise arasında mezuniyet açısından bir fark yok her ikisi de aynı bölümleri tercih edebilirler. Ancak teknik liseler meslek lisesine göre kalite bakımından bir gömlek üstündür.
  Burada Sincan'da bulunan meslek liselerinin tamamı bulunmakta. İsmine tıklayarak tanıtım sayfasına ulaşabilirsin. Hangi alanların bulunduğunu kendin araştırmalısın.
  Eğer mevcut okulunda başarılı bir öğrenci değilsen ne meslek lisesinde ne de teknik lisede başarı sağlayamazsın. Sonuçta meslek edindirmeyi amaçlayan okullar bunlar ve tamamen ilgi, beceri, çaba gerektirirler.
  http://www.yakupgovler.com/?p=575 adresindeki yazımda BT alanı ile ilgili bilgi bulabilirsin.

 266. esra dedi ki:

  verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederimm... okulda başarılı olmam önemli onu anladımda teknik liseler dahamı iyi oluyor ve sincan değilde sincana yakın teknik liseleri biliyorsanız yazarmısınız... bilişm bölümü için elvanköy imkb anadolu teknik ve ve endüstri meslek lisesi endüstri bölüme gitmek için uğraşıyorum ama internette yeni öss sistemini ve teknik okulları araştırdıkça kafam karıştı ne yapmalıyım endüstri liselerinde pek bişey olunmadığını derslerin ciddiye alınmadığını kültür derslerin ileriye gittikçe azaldığını ama teknik liselerde ise kültür derslerininde verildiğini fen ağırlıklı olduğunu öğrendim doğrumu teknik liselerdede meslek liselerindeki gibi ek puan varmı ben okul değiştirmeyi gerçekten çok istiyorum sincandaki teknik liseler değilde sincandan
  (((( sincan otobüs son durak)))) tek otobüsle gidip gelebileceğim sincana yakın teknik lise anadolu olmayan teknik lise varsa yazarmısınız çokk şeyy istiyorumm ama yardım alabileceğim kimsee yokkk teknik ve endüsri meslek liselerinde yardım edermisinizz

 267. Yakup Gövler dedi ki:

  @esra, bütün meslek liseleri ÖSS açısından aynıdır, aynı alan mezunları aynı yerleri tercih ederler ve ek puan alırlar. Teknik liselerde meslek liselerine göre kültür dersleri fazladır. Örneğin meslek liselerinde 11 ve 12. sınıfta fen ve matematik dersleri bulunmazken teknik liselerde en az 3'er saat bu dersler verilmektedir. Tabi ki bunda teknik liselerde haftalık ders saatinin 45 saat olması da etkilidir. Anadolu Teknik'lerde durum biraz farklıdır, onlarda fen derslerinin ders saati biraz daha fazla olabilmektedir. Ancak Anadolu Teknikler sınavla öğrenci almaktadırlar. Bu nedenle Anadolu türü bir okula girişteki şartlar geçerlidir. Geçiş yapmayı düşündüğünüz okula gidip, durumu görüşebilirsiniz. Bu tür konularda gidip, görüşmekten çekinmeyin.
  Ankara'da yaşamıyorum bu nedenle hangi okulun nerede olduğunu bilmiyorum. En doğru bilgiyi yaşadığın yere en yakın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gidip, sorarak edinebilirsin. Ya da buradan Ankara'daki bütün okulların bilgilerine ulaşabilirsin.

 268. güzin dedi ki:

  bnde ticaret meslek lisesi lise 4 öğrecisiyim öss ye 2 haftadan az bi zman kaldı dershaneye gitmedim kendim çalıştım staja gittim bölmüm bilgisyar say1 bizim bölümden ea yada ek puan veriliyorr ama bn işletme öğretmenliğini de istiyorum işletme öğretmenliğinee ek puan veriliyormuu bilgisyar öğretmenliğini daha çok istiyorum ama puanlar çok yüksek günde en az 150 soru çözdüm sizce kazanabilirmiyim bi yandan çok yüksek diyorum bi yandan ek puan şansım var diyorumm :/ (cevap için şimdiden tşk.)

 269. Yakup Gövler dedi ki:

  Klavuzda İşletme Öğretmenliğini yazıp da ek puan alabileceklerle ilgili olarak;
  "Ticaret Meslek Liseleri ile Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Tüm Alanları ile Çok programlı Liseler ve Açıköğretim Lisesinin bu okul türlerine karşılık gelen alanlarını bitirenler"
  ifadesi var. Eğer Anadolu Ticaret değil de normal ticaret mezunu isen bu ifadeye göre İşletme Öğretmenliği için de ek puan alabilirsin.
  Puanlar yüksek doğru ama düz lise mezunu olsan, işe yarar bir bölüme gitmek için de aynı puanı alman gerekecekti. Kazanıp, kazanamayacağını bilemem. Bunu tahmin edebilmek için en son girdiğin deneme sorularını ve denemedeki netlerini bilmek gerekir. Düzgün bir şekilde, planlı ve azimle çalıştıysan, dersaneye gitmeden de kazanman mümkün. Olmazsa seneye bir daha şansını dene, sonuçta zamanınız var.

 270. esra dedi ki:

  verdiğniz bilgiler için çokk teşkkürr ederim. sonn soru olarak bilişim bölümü için siz hangi okula gitmemi tavsiye edersiniz????

  ticaret meslek liseleri
  endüstri meslek ''
  teknik ''
  ticaret teknik ''
  meslek ''
  teknik meslek ''
  ticaret ''

  yada varsa diğerleri... hangi liseye gitmemi tavsiye edersiniz...???? ayrıcaa bütün sorularıma cevap verdiğiniz için tekrar tekrar çok teşekkür ederim

 271. Yakup Gövler dedi ki:

  Teknik liseye gidebilirsin.

 272. yusuff dedi ki:

  SLM HOCAM BEN ENDÜSTÜRİ MESLEK LİSESİNDEN MOBİLYA BÖLÜMÜNÜN MEZUNUYUM. ŞUAN ÜNİVERSİTEDE TEKNİK EĞTİM FAKÜLTESİNDE OKUMAKTAYIM FAKAT BÖLÜMÜMÜ DEĞİŞTİRMEK İSTİYURUM .İSTEDİĞİM BÖLÜM İSE HEMŞİRELİKTİR. BU BÖLÜMDE SAY-1 DE TERCİH ETSEM PUANIM KIRILIYURMU ACABA CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER.

 273. Yakup Gövler dedi ki:

  Şu anki sistemde hemşirelik sizin alanınıza girmediği için puanınız kırılacak bu nedenle de kazanma şansınız neredeyse yok gibi olacak. Ancak gelecek yıl ne olacağına dair henüz aydınlatıcı bir açıklama yapılmadığından, ne olacağını bilmiyoruz.

 274. melek dedi ki:

  melek dedi ki:

  Tarih: 26 Nisan 2009 Saat: 12:16
  arkadaşlar ben kız meslek lisesi giyim-üretim bölümünde okuyorum bölüm değiştirmek istiyorum psikoloji okumak istiyorum kazanamazmıyım yani?

  SORUMU YANTLARMISINIZ?

 275. Yakup Gövler dedi ki:

  @melek, mevcut sistemde bunu yapabilmeniz imkansız ancak gelecek yılki sınav sisteminde belki bir yol açılabilir ancak sistemin meslek liselileri nasıl etkileyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yok.

 276. ::hawa:: dedi ki:

  mrb hocam..ben ankara anadolu iletişim meslek lisesi 4.sınıf öğrencisiyim..trt de stajımı bitirdim..ankara içinde direk geçiş haklarımız gazi ve hacettepe üniversiteleri olduğunu biliyorum..ama bu iki üniversiteden hangisini tercih edeceğim konusunda çok kararsızım..üniversitelerin hangisi meslek dersi ağırlıklı olur bilmiyorum..üniwersitede matematik ve kimya gbi dersler görmeyi kesinlikle istemiyorum..sanırım gazide matematik gibi dersler yokmuş ama bunu biğr türlü kaynağından öğrenemedim..cevaplarsanız çok çok sewinirim..bunun cevabını öğrenmem gerekiyor..rastgele bir üniwteye girmek istemiyorum..giden arkadaşlarımda varsa bana düşüncelerini söylerse çok memnun olurum

 277. Yakup Gövler dedi ki:

  @hawa, keşke geçiş yapmayı planladığın bölümü yazsaydın.
  Düşündüğün eğer Gazi Radyo TV yayıncılığı ise buradan okulda okutulan derslere bakabilirsin. Ancak benim tavsiyem bir hafta içi birgün gitmeyi düşündüğün okullara gidip, birinci elden bilgi edinmendir.

 278. esra dedi ki:

  mrb hocam ben şimdi lise 1 düz lisede okuyorum elvanköy imkb anadolu teknik ve endüstri meslek lisesine geçiş yapmayı düşünüyorum endüstri lisesi bilişim bölümüne gitmeyi istiyorum bu okul iyimidir sizce ve teknik liseye gitmemi tavsiye etmiştiniz fakat teknik liseler ya erkek yada bana çok uzak endüstri meslek iyi değilmi bu konuda yardımcı olurmusunuz

 279. Yakup Gövler dedi ki:

  @esra, bahsettiğin okulun iyi olup, olmadığını bilmiyorum, okula gidip, kendin soruşturmalısın. Başka alternatifin olmadığına göre endüstri meslek lisesine gideceksin, iyi olup, olmadığını kendin göreceksin.

 280. betül dedi ki:

  mrb arkadaşlar
  ben kız meslek lisesi 2.sınıf çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencisiyim.öss ile ilgili merak ettiğim bi konu var.
  sanırım össde istediğimiz bölümü seçebiliyomuşuz doğru olup olmadığını çok merak ediyorum.tabi katsayı kalkınca össde biz meslek liselilere gelen ek puanlarda ortadan kalkıyomuş die duydum.bunn hakkında çok kısa bilgi verirseniz çok sevinirim.
  arkadaşlar.ben bölümümden çok memnunum.benm ablamda kız meslek lisesi çocuk gel.ve eğt.bölümünde okudu.lise sonda dershaneye gitti,össyi ilk girişte kazandı.şu an anaokulu öğretmenliği yapıyor.ablamın sayısalı hiç ii olmamasına rağmen kazanması ve bana össnin çokta zor olmadığını söylemesi beni çok rahatlatıyor.sizde rahat olun arkadaşlar.isteyin kendinize güvenin,istiyosanız zor değildir başarabilirsiniz.
  soruma cvp verebilirseniz çok sevnrm hoşçakalın...

 281. ssmerve dedi ki:

  merhaba yakup hocam,
  bende and kız meslek lisesi bilişim bölümü 3.sınıf öğrencisiyim.Açıklamalarınızı okudum.Teşekkür ederim verdiğiniz öss bilgileri için.İnş 2.sınava mecbur tutulmayız.Eğer bir bilgi alırsanız.Paylaşmanızı isterim çok teşekkürler.

 282. özlem dedi ki:

  ben meslek lisesinde mezun olcam açıköğretim bölümünden insan kaynakları bölümüne gitmak istiyorum başka bölümler de olabılır ama illa açıköğretim olması lazım ya çok çaresizim teşekkürler şimdiden

 283. Yakup Gövler dedi ki:

  @özlem, keşke bölümünüzü de yazsaydınız. İnsan kaynakları bölümünün hangi mezuniyet alanına girdiğini bilmiyorum. Kendi alanınızdaki açıköğretimlerden eğer varsa sınavsız geçiş ile alan iki yıllık olanlarına gidebilirsiniz. Bunun dışındakiler için ÖSS'ye girmeli ve herhangi bir puan türünden barajı geçmeniz gerekiyor.

 284. esra dedi ki:

  merhaba hocam yine ben

  internette çok araştırma yapıyorum ve artık kafayı yemek üzereyim teknik lise endüstri lisesinden dahamı iyi oluyor hep teknik lise daha iyi diye yazılar var ben ne yapmalıyım bilişim bölümü için teknik lisemi endüstüri meslek lisesimi ve bunların avantajları yada farkları ne ikiside bilişim dersi vermiyormu ne fark var ki teknik liseler daha iyi anlamadım yardım edin lütfen

 285. Yakup Gövler dedi ki:

  Buradaki yorumumda teknik ve endüstri meslek liseleri arasındaki farkı anlatmıştım. Onu dikkatlice okumalısın.

 286. İSİMSİZ dedi ki:

  mrb hocam
  katsayı ve ekpuan kalktı mı ben yeni duydum hocalar bize yeni söylediler.ama baya olmuş snrm.lütfen cvp verirsenz sevinirim
  şimdiden çok teşekkürler..

 287. Yakup Gövler dedi ki:

  @İSİMSİZ, bahsettiğin konularla ilgili kesinleşen bir durum ve resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Temmuz ayı içerisinde bunlarla ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama yapılacağını düşünüyorum.

 288. REYHAN dedi ki:

  MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM 20OO8 YILINDA SINAVA GIRDIM 302 PUAN ALDIM KENDI ALANIM ILE ILGILI BIR BOLUME YERLESTIM.SINAVLA MI SINAVSIZ GECISLE MI YERLESTIM 2009 DA PUANIM KESINTIYE UGRAR MI

 289. Yakup Gövler dedi ki:

  @REYHAN, bunu senin bilmen gerekiyor, muhtemelen sınavsız hakkından yararlanıp girmişsindir. Ancak bu yıl puanının kesilip, kesilmeyeceğini klavuzdan inceleyip, bulmalısın.

 290. REYHAN dedi ki:

  HOCAM SINAV SONUC BELGEM DE METEB DISI OBP 89 YAZIYOR OSS PUANI ILE ILGLI BIR SEY YAZMIYOR.ILK DEFA SINAVA GIRDIM SONUC BELGEMI BU YUZDEN YORUMLAYAMIYORUM.SINAVA BU SENE COK IYI HAZIRLANDIM PUANIMI KIRARLARSA COK UZULURUM.

 291. Yakup Gövler dedi ki:

  Sanırım yaşadığın yerin dışında bir okula yerleştin. METEB dışı dediği bu, kendi okulunun bulunduğu bölgenin dışında bir yere yerleştiğini belirtir. Klavuzda öğrencilerin kendi alanlarına sınavsız geçişle yerleştikleri yazıyor, ayrıca klavuzda 2008'de sınavsız olarak yerleşenlerden herhangi bir puan kırılması olmayacağı belirtilmekte dolayısıyla büyük ihtimalle puanında kesinti olmayacaktır.
  Ayrıca bu saatten sonra bunları düşünmenin yeri değil. Sen şu an sadece sınava odaklanmalı ve yapabileceğinin en iyisini yapmalısın.

 292. REYHAN dedi ki:

  Hocam tesekkür ederım yazan elleriniz ömür boyu det görmesin.tüm güzellikler gelip sizi bulsun.Saygı ve sevgiyle

 293. halil ibrahim dedi ki:

  mrb ben bugün öss ye girdim 2 veye 4 yıllık bir üniversteye gitmem için kaç net yada kaç puan gerekli nolursunuz cevaplayınız...

 294. selin dedi ki:

  merhaba ben muhasebe bölümü mezunuyum. bugün öss sınavına girdim fakat; muhasebe bölümüne sınavsız geçiş hakkımı kullanmak istiyorum. sınava girmem bu durumu engeller mi?

 295. Yakup Gövler dedi ki:

  Yazıyı okuduysanız, yazıda sınava girseniz de sınavsız geçiş hakkınızdan yararlanabileceğiniz yazıyor.

 296. YASEMİN dedi ki:

  ii günler bilgileriniz için teşekkür ederiz ben 2009 meslek lisesi mezunuyum
  kim ne derse desin 2009 öss zor bi sınavdı eğer bu kanıya sadce meslek liseleri değilde andolu ve düz liseleri bile katılıosa gerçekten bu senyi kastılar..
  sizce bu sen kontejanlrın artması puanlrı nasıl etkileyecek ve düşerse ne kadr düşer puanlr şimdiden teşkkür ederim...

 297. Yakup Gövler dedi ki:

  @YASEMİN, ben de sınava girdim. Liseden mezun olalı tam 10 yıl geçmiş olmasına rağmen 120 soruluk birinci bölümden 97 doğru, 23 yanlış yaptım. Meslek liselilerin sorumlu olduğu birinci bölümün zor olduğunu düşünmüyorum. Bazı sorular bilgi ağırlıklıydı katılıyorum ama bunlar da 9. sınıf müfredatında işlenen konulardı. Benim yanlışlarımın çoğu bildiklerimi unutmuş olmamdı. Sonuçta soruların sadece %20'lik diliminin zor olduğunu, bilgi gerektirdiğini, diğer kısımlarının ise düzgün şekilde çalışmış olan her öğrenci tarafından yapılabileceğini düşünüyorum. İkinci bölüm zordu, ancak bu ÖSS'de meslek liseliler açısından ikinci bölümün bir anlamı yoktu.
  Kontenjanlar YÖK tarafından artırıldı elbetteki bu puanların düşmesine neden olacaktır ancak meslek liseliler açısından bu etkinin ne olacağını Tercih Klavuzu yayımlanıp, meslek liselerinin girebileceği bölümlerin kontenjanlarının ne kadar artığını gördükten sonra anlayabiliriz. Artık sınavı düşünmenin, stres yapmanın bir anlamı yok. Sonuçlar açıklanıp, tercih yapma zamanı gelene kadar sınavı hayatınızdan çıkarmanızı eğer çıkaramıyorsanız, kendi alanınızda gidebileceğinizi düşündüğünüz üniversiteler hakkında bilgi edinmeye çalışabilirsiniz.

 298. selin //grafikk dedi ki:

  merhaba ben anadolu meslek lisesi grafik bölümü lise üçüncü sınıftayım ve özel yetenek sınavı ile geçeceğim.ama bu sınavdan önce yeni sisteme göre ygs ye girmem gerekiyor.bu yüzden ygs ile ilgili bilgi istiyorum en azından beni ve bölümümü ilgilendirdiği kadar ..

 299. Yakup Gövler dedi ki:

  @selin, ne yazık ki yeni sistemin meslek liselerine olan etkisiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Temmuz ayı içerisinde açıklama yapıldığında, sitemde konu ile ilgili bilgiye ulaşabilirsin.
  Ama muhtemelen özel yetenekle alan bölümler için gelecek yıl düzenlenecek olan birinci aşamadaki sınava girmen yeterli olacaktır. Bu sınavın, bu yıl yapılan birinci bölümle aynı içeriğe sahip olacağına dair açıklama yapılmıştı.
  Kısaca şu an gelecek yılki sınav ile ilgili kesin bir açıklama ve bilgi bulunmamaktadır.

 300. raziye art dedi ki:

  bn bilşim alanında okuyorum ve üniversite okumayı düşünüyorum ama bu yıl ve geçen yıllardaki öss sorularına baktığımdabize verilen temel derslerin öss de hiç bir işimize yaramıcanı düşünüyorum hele bde sayısala giriyorsa okuduğun bölüm o daha zor neden derseniz 11.sınıfta ne matematik ne fen yok be sayısal 2 sorularıda nerdeyse hep 11.sınıfta görmemiz greken konular geçiş hakkımızda kaldırıldı. öss ye büyük bi umtla hzaırlanıyoruz ancak sorularını knuları gördükçe umtlarımız gidio açıkcası bna sitem çok saçma gelio 3 yıl boyunca hep bölüm dersi görüosun temel derslerden yoksun kalıosun öss de görmediğimiz knulardan sınaw oluoruz bu ne kadar adil bilmiorum düz ve anadolu liseleri öss de çıkcak konuları herşeyiyle görürken bz görmüyoruz ve aynı soruları yapıoruz snra meslek liselerinin başarısını düşük diyorlar siz meslke liselerine temel dersleri koymayın ve sınavda sorun bunun bnce iki çözümü vardır ya meslek liselerine bölümleriyle ilgili sorulcak öss de yada ders programlarına matematik fizik kimya biyolojide eklencek.

 301. adnan dedi ki:

  hocam bende bilişim okuyorum acaba kara harp okullarına gidebilriyiz puan kırılması olrmu yada gitm şansımız varsa az mı çok mu onu öğrenmek istiyorum cevaplarsanız sevinirim

 302. adnan dedi ki:

  hocam bide kaç puan almamız lazım onuda derseniz çok güzel olur ya

 303. Yakup Gövler dedi ki:

  Burayı inceleyin. Adresteki sık sorulanlara verilen cevaplarda Kara Harp Okullarına sadece düz liselerin Fen bilimleri (sayısal) bölüm mezunlarının başvuracağı yazılmaktadır.

 304. adnan dedi ki:

  peki hocam tşk ederim ):

 305. REYHAN dedi ki:

  HOCAM AÇIKÖĞRETİM OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜN KONTENJAN SINIRI KALDIRILMASI GİBİ BİR DURUM VAR MI.BİR ARA AÇIKÖĞRETİMDEKİ KONTENJANLARI KALDIRACAĞIZ DİYE BİR HABER YAYIMLANMIŞTI.BU KONUDA BİR BİLGİNİZ VAR MI.ÖSS DEN OKUL PUANI İLE 319 GELİYOR BU BÖLÜME YERLEŞME İHTİMALİM VAR MI ACABA GEÇEN SENE 323 İLE KAPATTI.

 306. Yakup Gövler dedi ki:

  @REYHAN, açıköğretim okul öncesi öğretmenliği özel bir lisans programı bu nedenle kontenjan sınırının kalkması pek mümkün görülmüyor. Diğer açıköğretim programları için zaten bir kontenjan limiti bulunmamakta, senin bahsettiğiniz muhtemelen açıköğretim için 165 baraj puanının kaldırılması ki bu sene bu uygulanmadı.
  319 puanla yerleşip, yerleşemeyeceğini bilmiyorum, sonuçta taban puanlar tercihler sonucunda belirlenecek ve senin 319 alıp, alamayacağın bile belirsiz. Bu nedenle bu tür konuları düşünüp, stres yapma. Sen isteğine uygun olarak tercihlerini yap, gerisi kısmet.

 307. REYHAN dedi ki:

  HOCAM YİNE BEN SİZCE SÖZEL BÖLÜMLER DE DÜŞME OLUR MU SİTELERDE HERKES SÖZEL DERSLERDE ÇOK ZORLANDIĞINI SÖYLÜYOR.GENELİDE SINAVI ZOR BULMUŞ.BU ARA NETLERİNİZ ÇOK GÜZEL TEBRİK EDERİM. SINAV GEÇEKTEN ZOR MUYDU YOKSA SADECE SINAVI KÖTÜ GEÇENLER Mİ İNTERNETTE DOLAŞIYOR

 308. Yakup Gövler dedi ki:

  Sözel dersler zor olabilir belki ama bu, soruların yapılamadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla puanların ne olacağı belli olmaz. Bunlarla zihninizi meşgul etmeyin, herşey olacağına varır, şu andan itibaren hiçbirşeyi değiştiremeyeceğinize göre, puanları dert etmeye gerek yok.
  Sonuçlar ve Tercih klavuzu yayımlandığında, her bölümün 2008 yılında hangi yüzdelik dilim ile öğrenci aldığı ve sizin yüzdelik diliminiz belli olacak. Yüzdelik diliminize göre tercihlerinizi sıralar, yerleştirme sonuçlarını beklersiniz.

 309. saadet dedi ki:

  hocam benimde bir sorum var: şimdi haklısınz bişey demeyelim ama tabi bizimde içimizde bir takım kaygı ve meraklar var: şimdi benim bu sınav pek iç açıcı değildi açıkçası seneye tekrar girmeyi düşünüyorum ama 2. bölüm adına hiç bi şey bilmiyorum ben ilk sınava girdikten sonra okuldan ek puan mı gelecekte biz oyle yerleşecez yoksa; ikinci sınava mutlaka girmemiz gereklimi..öyle merak ediyorumki hocam yaa bu sistemin değişmesi benim açımdan hiç iyi olmadı yaa, yinede Allah hakkımızda hayırlısını versin 🙁

 310. hatice dedi ki:

  sayın hocam benimde bir sorum olacak sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencisiyim ama bölümümü değiştirmek istiyodum ve 2 yıllık geçiş hakkımız vardı istediğim bölümde ordaydı şimdi ise öss değişince istediğim yere gidemiyorum aynı bölümde cakıldım kaldım ne yapmam gerek bilgi verin yada öss de önümüz acık mı sağlık meslek lisesi olarak bilgilendirseniz sevinirim simdiden tesekkürler...

 311. REYHAN dedi ki:

  HOCAM BENIM SACMA SORULARIMDAN BIKTINIZ AMA SOS1 SFEODAL TIMARLA İLGİLİ SORUNUN CEVABI YANLIZ 2 OLMASI GEREKMİYOR MU SİZ NE DÜSÜNÜYORSUNUZ.

 312. Yakup Gövler dedi ki:

  Tımar sisteminde, tımar sahipleri kendilerine verilen toprakların yönetimin de sorumluydular. Dolayısıyla birinci cümle gerçekleşmeden, ikinci cümlenin bir anlamı olmayacağı açıktır. Dolayısıyla doğru cevap I ve II'dir.

 313. ayten dedi ki:

  ben Meslek lisesi bilişim teknolokileri/ağ sistemleri mevzunuyum (bu sene bitrdim)Össede kendime bilgisayar öğretmenliğini kazanıcak kadar yaptım ama ben ağ sistemleri bölümüne devam etmek istiyorum bölümümü bu sene hatay kırıkhana açtılar 2 yıllık oraya gitmek istesem ailem göndermez hocalarıma sölediğimde gitme dediler antlyadan sonra orda yaşayamzsın dediler benim en büyük hayalim hep bilgisayar mühendisi olmaktı ve bunun için seneyede sınava girmek istiyorum benim soracağım seneye sistem deişiyo ve ben say 2yi 1senede yetiştirebilir miyim?

 314. gül dedi ki:

  ben bu yıl öss ye girdim düz lise sayısal mezunuyum ama puanım pek iyi gelmicek sanırım bu yıl bi daha hazırlansam mı die düşünüyorum ama artık bıktım 2 yıllık tercih etmekte bana iç açıcı gelmiyo dgs hakkında bi bilgim yok zor mu kolay mı? ya da 2 yıllık okursam iş bula bilir miyim eğer yazarsam 2 yıllık gıda bölümü istiyorum iş bulma olanağım ne kadar ?

 315. figen dedi ki:

  bende endüstri meslek lisesi lise sona geçtim web tasarım bölümünde okyorum 4 yıllık ünüverste düşünüyom neden meslek liselerinin önnü kapatıyolar bi tüelü anlamyorum iki yıllıklarda kalkıyo sürekli sistem degişiyolütfen yapmayın böle:(:(

 316. Yakup Gövler dedi ki:

  @gül, 2 yıllık gıda bölümü mezunları yiyecekle ilgili işletme ve fabrikalarda iş bulabiliyorlar ancak bunun için uygun işletmelerin olduğu bir yerde yaşıyor olman gerekecek. Gıda bölümü mezunu bir bayan arkadaş tanıyorum, Niğde'de ancak kalıcı bir iş bulamadı gitti. Senin yaşadığın yerde gıda sektöründen işletmeler varsa iş bulma şansın olabilir.

 317. büşra dedi ki:

  bn lise 3 öğrencisiym radyo televizyon okuorm ama kendi bölümümü istemiyr,2 yıllık acil tıp teknisyeni veya anestezi teknisyni istiyrm.bunların 2 yıllıkları hangi üniversitelerde ver ve puan durumu nasıl.bnm o bölümleri secme imkanım nasl?...

 318. YAREEEN dedi ki:

  2007 MEZUNUYUM 2009 ÖSS YE GİRDİM 14 NETİM VAR SINAVSIZ GECİŞ ŞANSM NEDİR COCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM EV EKENOMİİ 2 YILLIK ACIKÖĞRETİMİ YAZABİLİYORMUYUM,,LÜTFEN BU KONU HAKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ,

 319. Oğuzhan AYDIN dedi ki:

  Merhaba,
  Yazınız için teşekkür ederim gerçekten çok güzel bir bildiri olmuş. Ben denizciyim , anadolu denizcilik meslek lisesinde okuyorum. Üniversite tabiki herkesin hayali (ileriyi garanti altına almak isteyen insanın) , ancak sistemi git gide zorlaştırıyorlar şimdi iyilerin içinden en iyisini seçiyorlar, eskiden herkesin içinden iyiler seçiliyordu 🙂 olsun biraz sıkcağız kendimizi. Ne demişler "Yokuş akmayan ter, inişte göz yaşı olur" .

 320. alpay dedi ki:

  hocam ben başka bir soru sorcam öss yle ilgili değil bilişim bölümüne 10. sınıfa btt diye bi dersimiz var ondan kaldım :S ortalama yükseltemeye girdin o da kötü geçti acaba ağustos veya eylülde sınav varmı yeniden

 321. Yakup Gövler dedi ki:

  @alpay, şu anki sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre Eylül döneminde Ortalama yükseltme sınavı yapılmayacak. En yakın şubat 2010'da ikinci dönem başında sorumluluk sınavlarına girebilirsin.
  @büşra, yazımın sonundaki yeşil alanda belirtilen kaynakları incele.
  @Yaren, ev ekonomisi alanı sanırım sizin alanınıza girmiyor, bu nedenle sınavsız geçiş ile bu bölüme geçmeniz pek mümkün görünmüyor. Netleriniz de 145 olan barajı geçmenize yetmeyecek gibi. Ama sonuçların açıklanmasından sonra, puanınız ve tercih klavuzuna göre hareket etmenizi tavsiye ederim.

 322. ezgi dedi ki:

  SLM HOCAM BEN TİC LİSESİ MEZUNUYUM ÖSS SINAVINA GİRDİM EĞER BARAJI GEÇERSEM POLİS OLABİLİR MİYİM YOKSA YİNE KATSAYI MI OLACAK

 323. ezgi dedi ki:

  slm hocam ben tic lisesi mezunuyum ben polis olabilir miyim yoksa katsayı mı olacak

 324. Yakup Gövler dedi ki:

  @ezgi, Sınavdan 200 puanın üzerinde puan alman gerekiyor. TML mezunu olman engel değil.

 325. kardelen dedi ki:

  HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR, KIZ MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM BU SENEKİ ÖSS SINAVINA GİRDİM SONUCUNDAN PEK UMUTLU DEĞİLİM DİPLOMA NUTUM 70 SINAVSIZ GEÇİŞLE YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ NASIL OLMAKDA

 326. Yakup Gövler dedi ki:

  @kardelen, sınavsız geçişte diploma notuna göre yerleştirme yapılacak. Her okulun ait olduğu bir bölge var. Eğer bu bölge içerisindeki bir okulu tercih ettiğinde öncelik senin olacaktır. Aksi durumda öncelik o okulun bulunduğu bölgedeki öğrencilerde olacaktır. Önceki yıllardaki yerleştirme sayılarını okul idarenden öğrenerek şansını hesaplayabilirsin.

 327. zeynep dedi ki:

  merhaba;
  hocam ben liseye başladığımda anadolu teknik lisesiydi şimdi ise teknik ve endüstri meslek lisesi oldu.össde herhangi bir sorun olucakmı bu değişme ile ilgili? 11. sınıf öğrencisiyim. okulda sistemin değiştiğini ve öss 2 sınav halinde olacağını söylediler. yeni sistem hakkında tam bilgi almak istiyorum ve ben bilişim teknolojileri bölümünde okuyorum öğretmen olamaktan başka bir şansımız yokmu ? şimdiden teşekkürler:)

 328. Yakup Gövler dedi ki:

  Mezuniyette hangi okuldan mezun olduğunuz değil, hangi alandan mezun olduğunuz önemli. Ayrıca yazı içerisindeki
  "Gelecek yıl öğrenci yerleştirme sistemi değişecek. Ancak yeni sistemin meslek liselerini nasıl etkileyeceği konusunda henüz kesinleşen bir bilgi ve resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Temmuz ayı içerisinde bununla ilgili açıklama yapılacağını düşünüyorum. Bu açıklama yapıldığında sitemde konuyla ilgili değerlendirmede bulunacağım. Bu nedenle lütfen resmi açıklama yapılana kadar katsayı ve ekpuan konusunda bunların kaldırılacağı vs. gibi dedikodulara inanmayınız ve lütfen yorum yazmadan önce, sizden önce yapılmış olan yorumları lütfen dikkatlice okuyunuz."
  Uyarısını Okudunuz mu?

 329. zeynep dedi ki:

  evet hocam okudum o yazıyıda okulda hocalar tarafından böyle bir konuşma olduğu için herkesin kafası karıştı. öss için 11. sınıfta ve12. sınıfta dersaneye gitmek istiyorum; fakat sistem oturmadığı için dersaneye gidip gitmemekte kararsızım..ayrıca gidersemde hangi dersaneyi önerirsiniz..?

 330. ebru dedi ki:

  mrb hocam ben sağlık meslek lisesi acil tıp teknısyenlığını okuyorum .bu son senem ve sistem değişti katsayı dahada azaldı ve iki yıldır ciddi bir şekılde çaışıorum ünersite okumak istiyorum okulbirincisiyim dersane denemelerimde çok iyi ama att liğin dışında bir bölüm secersem kazanma olasılığımı merak ediyorum yine sağlık bölümü olsun istiyorum ama eczacılık tıp,vb sansım ne kadar hocam tabi şans denem çalışmalarımın karşılığını alabilirmiyim

 331. ebru dedi ki:

  mrb hocam ben sağlık meslek lisesi acil tıp teknısyenlığını okuyorum .bu son senem ve sistem değişti katsayı dahada azaldı ve iki yıldır ciddi bir şekılde çaışıorum ünersite okumak istiyorum okulbirincisiyim dersane denemelerimde çok iyi ama att liğin dışında bir bölüm secersem kazanma olasılığımı merak ediyorum yine sağlık bölümü olsun istiyorum ama eczacılık tıp,vb sansım ne kadar hocam tabi şans denem çalışmalarımın karşılığını alabilirmiyim
  ....şimdiden tesekür ederim

 332. Yakup Gövler dedi ki:

  @ebru, gelecek yıl değişecek olan sistem hakkında resmi bir açıklama yapılmadığından ne desem yalan olur. Açıklama yapılmasını bekleyeceksin. Mevcut sistemde kendi alanın dışında bir bölüme yerleşmen pek mümkün değil.

 333. ebru dedi ki:

  tgesekür ederim bişy daha sorsam çok olurmuyum bilimorum hocam ama acil tıp teknısyenliği nin sadece çanakalede 4 yıllığı var orasıda sadece erkk alıor ama bir çok bayan att var açık kalan bayn att ler yani bizler özeldemi çalışacağız unv.okuma hayalerimizi bu sstemle elimizden alıolar öylemi

 334. aylin dedi ki:

  mrb hocam bende e.m.l öğrencisiyim dediğiniz gibi gelen dedikodulara karşı moralim çok bozuldu en çokda bugün dersanedeki hocam 4 yıllık üniversitelere geçebilmemiz için ikinci bölümüde yapmamız gerekliymiş yeni sistem böyleymiş düşünüyorumda biz okulda mat1'i görmez iken mat2 ne oluyor böyle bişey olabilirmi hocam lütfen en kısa zamanda cvp bekliyorum.

 335. saadet dedi ki:

  hocam ben bu yıl direk 2 yıllığa geçsem, seneye ama yinede öss ye girsem benim puanımı düşürürler mi...?
  Bu konuyla ilgili hiçç bi bilgim yok?
  Bunla ilgili biraz bilgi verirseniz sevinirim.

 336. zeynep dedi ki:

  merhabalar hocam;
  sistem oturmamışken herhangi bir dersaneye gitmemiz doğru olur mu? staja başladım ve buradaki görevli arkadaşlarında birçoğu mühendislik okumuş fakat bunun çok zor olduğunu ilk girdiklerinde değilde 2. veya 3. girdiklerinde böyle bir başarıyı elde ettiklerini ve artık böyle birşeyin neredeyse mümkün olmadığını söylüyorlar. meslek lisesinde okuyan bir öğrenci olarak ne yapıcağımı bilemiyorum. çalışıyorum fakat bu çalıştıklarımın boşa gitmesinden korkuyorum..

 337. Yakup Gövler dedi ki:

  @zeynep, üniversiteye yerleşmek artık o kadar kolay değil, bu doğru. Özellikle mühendislik, tıp vs. gibi revaçta olan bölümleri kazanmak herkesin harcı değil. Genellikle bu bölümleri ilköğretimden beri ciddi bir çalışma içerisinde olan, liseyi de anadolu, fen türünde bir okulda okuyan öğrenciler kazanmaktadır.
  Kendi geçmişine bak, bu zamana kadar neler yaptın, yeteneklerin neler, akademik olarak kendini nerede görüyorsun? Kendini kandırmadan bunlara cevap ver, verdiğin cevaplara göre de kendine bir yön çiz.
  Bu yıl ben de sınava girdim. Bir meslek liseli olarak birinci bölümü ciddi şekilde yaptım. İkinci bölümdeki soruları ise şöylesine bir inceledim. Sırf bilgi sorulan, öğrencinin, öğrencilik hayatı boyunca gördüğü bütün derslerin ayrıntılarının sorulduğu bir sınavdı. O kadar ayrıntıyı bir öğrencinin son senesinde, bir yılda öğrenmesi, ne dersane ile ne özel ders ile mümkün değil. Bilgi birikimi olmadan, yıllar öncesinden kendine hedefler koymadan bu mümkün değil.
  Her zaman öğrencilerime dediğim gibi "Durumunuzu değerlendirin, şimdiye kadar neler yaptığınızı düşünün ve en önemlisi ne olursa olsun, kendinizi kandırmayın".

 338. SONGÜL dedi ki:

  merhaba ben bolu'nun yeniçağa ilçesinden ticaret meslek lise ikinci sınıfın birinci döneminden okulu bırakmak zorunda kaldım fakat ben ticarette okumak istemiyorum ama bana bütün kapılar kapalı tekrardan okumayada razıyım sadece bölüm deiştirmek istiyorum ne olur şu okulumu bitireyim bana yardımcı olun lütfen.Ben sadece diplomamı alıp birz daha ilerlemek istiyorum aynı zamanda çalışıyorumda yani meslek lisesi okumak benim için helede burda yani küçük şehirde çok zor beni anlayacağınızı umut ediyorum şu öğretimle ilgili kanunlarda benim içinde bi madde yokmudur yardımcı olun ne olur bu yazı nasıl ve nereye gider bilmiyorum ama mutlaka yetkili gerekli bi yere gideceğini umut ediyorumbana ulaşın ne olur. HERŞEYE RAĞMEN BEN OKUMAK İSTİYORUM

 339. Yakup Gövler dedi ki:

  @SONGÜL, Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesi alan değişiklikleri konusunu belirlemiştir. Bu maddeye göre 10. sınıfta sınıfta kalan bir öğrenci alanını, aynı sınıfı okumak kaydıyla değiştirebilir. Ancak bunu ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bittiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde yapması gerekmektedir.
  Buna göre, eğer okulunu bu yıl bıraktıysan en kısa zamanda (pazartesi günü) okuluna gidip, bu maddeyi dayanak göstererek alan değiştirmek istediğini belirt, bir dilekçe ile bu isteğini gerçekleştirebilirsin. Eğer bulunduğun yerde gitmeyi düşündüğün başka bir okul varsa orayla da görüşüp, durumu anlat. Okullarına gelmek istediğini söyle. Onlar yol göstereceklerdir. Ancak burada önemli olan senin samimiyetin ve okuma isteğin konusunda karşındakileri ikna etmendir.
  Velin ile birlikte bahsettiğim şeyleri en kısa zamanda gerçekleştir.

 340. Ahmet dedi ki:

  Bende meslek lisesi mezunuyum. 2 yıllık yüksek okul düşünüyorum. Öğretmenlik çok yukarılarda neredeyse tıp ile yarışıyor.

 341. burcu dedi ki:

  mmrb ben meslek lisii 4 . sınıf öğrencisiym bu yıl stajımı gorucm ve bılgısayr bolumu okuorm fakat unversıtede kndı bolmmden harıc baska bır bolum okumak ıstıorm unv te baska bır bolum secebılıor muyum ve öss puanım düsüor mu baska bolum sectiimde ??

 342. Yakup Gövler dedi ki:

  @burcu, yazıyı okudun mu?

 343. REYHAN dedi ki:

  HOCAM NASILSINIZ SIZCE BU SENE PUANLAR DÜSER MI EA 1 ICIN SORUYORUM

 344. Yakup Gövler dedi ki:

  @REYHAN, bunu tahmin etmek mümkün olmadığı gibi bir faydası da olmayacaktır. Sonuçların açıklanmasına az bir zaman kaldı, bekleyip göreceğiz. İllaki bir tahmin yapmak gerekirse, sınava giren bir kişi olarak birinci bölümdeki puanların yükseleceğini, ikinci bölümdeki puanların ise düşeceğini düşünüyorum.

 345. yasemin dedi ki:

  yapmayın hocam ya nasıl birincci bölşüm yükselir bi umutlarımız kaldı
  onlarda giderse :((ama herkes birinci bölümünde düşeceğini söylüyo biraz konuyu açarmısınız bir hafta kaldı rüyalrımda görmekden bıktım :((

 346. Sinan dedi ki:

  İYİ GÜNLER HOCAM BEN MESLEK LİSESİ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ MEZUNUYUM GEÇEN YIL ÖSSYE GİRDİM TERCİH YAPTIM VE KENDİ BÖLÜMÜMÜN DEVAMI OLAN 2 YILLIK OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ MYO BÖLÜMÜNE KAYIT YAPTIRDIM.1 AY SONRA KAYDIMI SİLDİRDİM BU YIL TEKAR ÖSSYE GİRDİM OKUL PUANIM KIRILIR MI CEVABINIZI MERAKLA VE BİR UMUTLA BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

 347. merve dedi ki:

  kolay gelsin ben sağlık meslek lisesi 3.sınıf acil tıp teknisyenliği bölümünde okuyorum ya aslında ben öss için hazırlanmak istiyorum ama bende temel yok zaten matematik kmya fizik biyoloji geometri hiç bişey görmüyoruz ben 2 sene dersaneye gitcem düzenli bir şekilde çalışsam iyi bir bölüme girebilirmiyim bir de biz öss de say1 den mi say2 den mi giriyoruz cvp verirseniz çook sevinirim ayrıca sizin için öss mi kpss mi daha mantıklı bilmek istiyorum ona göre kendime yön wermek daha kolay olcak tekrar kolay gelsin cevabınızı bekliyorum...

 348. erdi dedi ki:

  mrb hocam ben ticaret meslek lisesinde okumaktayım 10 uncu sınıfad geçtim derslerim normal sizce muhasebeyimi yoksa bilişim teknolojileri alanınımı seçeyim yoksa başka bir okulamı geçeyim hangi bölümlerde iş olanağı daha fazladır

 349. zooom dedi ki:

  ya ben 288.55 puanla meslek lisesi arıyorum az zamanım var lütfen yardımcı olun tşk...

 350. Yakup Gövler dedi ki:

  @yasemin, birinci bölümün kolay olduğunu bu nedenle de birçok kişinin yüksek puan alacağını tahmin ediyorum. Ancak ikinci bölüm çoğu kimsenin dediği gibi zordu ve bu nedenle de öğrencilerin çoğunun düşük puan alacağını dolayısıyla da puanların düşeceğini düşünüyorum. Tabi ki bunlar birer tahmin ve Pazar günü ne olacağını zaten göreceğiz.
  @Sinan, geçen yılki uygulamada sınavsız geçiş hakkından yararlanan öğrencilerin bir sonraki yıl puanları kırılmamıştı. Normalde bu yıl da bunun uygulanması gerekiyor.
  @merve, sınav sistemi gelecek yıl değişecek ve şu an meslek liselerini nasıl etkileyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapılacağını düşünüyorum. Bekleyip, göreceğiz. ÖSS ve KPSS birbirinden farklı sınavlar, her ikisi de birer fırsat ve aralarından birini seçmene gerek yok, ikisine de çalışmanı ve girmeni öneririm.

 351. Yakup Gövler dedi ki:

  @erdi, hangisine ilgin varsa onu tercih et, sevmediğin/sevemeyeceğin bir bölüme gitme. Eğer üniversiteyi düşünüyorsan bilişim teknolojilerini, üniversiteyi düşünmüyorsan muhasebe bölümünü tercih edebilirsin. Lise mezunu olarak muhasebede büro işi bulabilirsin ancak fazla bir gelirin olmaz. Benim sana tavsiyem hangi bölüme gidersen git, o bölümün hakkını ver. Çalış, çalış, çalış. Kendini mümkün olduğunca geliştir. Bunları yapmazsan zaten hangi bölümü bitirdiğinin bir önemi kalmaz, düz lise mezununundan bir farkın kalmaz.

 352. tuba dedi ki:

  Meraba ben 8 sınıfı bitirdim lise seçmem gerekiyor.size bazı sorularım var.Bn sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünü seçersem ilerde 4 yıllık üniversitede okuyabilecek miyim?Sağlık meslek hemşirelik bölümünü okuduktan sonra üniversitede başka hangi bölümleri seçebilirim?Meslek lise de mi yoksa düz lise de mi okumalıyım?Cvplarınız için şimdiden çoooookk teşekkür ederim.

 353. merve dedi ki:

  teşekkür ederim zaten bugün dersaneye yazıldım aslında öss için yazıldım ama kpss yede çok yardımcı olacağını söylüyorlar hayırlısı artık tekrardan çok sağolunn

 354. erkan dedi ki:

  aklınız varsa torpil falan bulun iyi bir liseye yazilin lisede alacaginiz egitim hayatınızı etkiliyecekir

  1 meslek lisesine kayit yapmayin
  2 guzel bir lise bulun

 355. merve dedi ki:

  yine rahatsız ediyorum ama bişey sormam gerekiyoo bütün sağlık meslek liseleri öss ye sayısal bölümünden giriyorlar demi yani onlarda bölüm seçme gibi bi olay yok sağlıkların hepsi direk olarak sayısal oluyor dimi cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler

 356. Şeyda dedi ki:

  Merhaba..Benim bi sorum olacak..Düz lise mezunuyum ve öss'den 275 tam puan aldım..Acaba say-1 den alan içi bi meslek yok mu yani sadece 1. bölüm mesleklere özel mi..?

 357. esra dedi ki:

  ben meslek lisesi öğrencisiyiim öss ye girdim yOSS ek puanlı 311 ALDIM. şimdi yerleştirme yapılırken benim aobp 0.24 le çarpılıp bu 311 üzerine mi eklenecek

 358. sultan dedi ki:

  merhaba ben Sultan,10. sınıfa geçtim. Meslek lisesi Anadolu Kimya bölümünde okuyorum. bölümümü seviyorum,derslerimde çok iyi.Okul birincisiyim,dönemimde taktir belgesi aldım(her iki dönem). Yaşar Holding'ten burs alıyorum. Burs aldığım yer böyle başarılı olmaya devam edersem bana iş imkanı sağlar mı? Bölümüm hakkında çok bilgim yok. bana iş imkanlarını,Öss'yi kazanma durumunu yazarsanız çok sevinirim. ben 4 yıllık üniversiteyi kazanmak istiyorum,hatta kimya mühendisliğini düşünüyorum. Kısacası yükselmek istiyorum fakat ilerisi için iyi iş imkanlarını hedefleyerek. Eğer kimya bölümü iyi değilse yolun başındayken sağlık meslek lisesi'ni seçebilir miyim? beni bölümüm hakkında bilgilendirirseniz sevinirim. teşekkür ediyorum iyi günler .

 359. tuba dedi ki:

  Lütfen sorularımı cvplayın tercihlere çok az kaldı.Doğru karar vermek isiyorum.Sizlerin yardımına ihtiyacım var.Şimdiden saolun teşekürler.

 360. Yakup Gövler dedi ki:

  @tuba, sağlık meslek lisesi mezunları 4 yıllık hemşirelik okuyabiliyorlar ancak farklı alanları seçip seçemeyeceğiniz, yeni sistemde henüz belirlenmemiş konular arasında.
  @merve, yeni sistemin meslek liselerini nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz bu nedenle sağlık meslek liselerinin sayısalcı olup, olmayacağını bilemeyiz.
  @esra, 311 puan sizin okuldan aldığınız puanın eklenmiş hali, yani bu puanın üzerine herhangi bir puan eklenmeyecek.
  @sultan, 10. sınıftan sonra okul değiştirmen biraz problem olabilir. Liselerdeki Kimya bölümü sanırım yeni bölümlerden birisi bu nedenle ilk mezunları olarak avantajı olabilir. Üniversitedeki avantaj/dezavantajları konusunda ise yeni sistemin neler getireceğine dair resmi bir açıklama yok. Temmuz ayı içerisinde bununla ilgili bir açıklama yapılacağını düşünüyorum.

 361. Yakup Gövler dedi ki:

  @şeyda, aldığın 275 tam puan sayısal 1 puanı ise siz de meslek liselerinin alanına giren bölümleri tercih edebilirsiniz. Ancak genelde bu bölümler ek puan nedeniyle biraz yüksek olabilmektedirler. Örnek vermek gerekirse sayısal 1 puanın 350 vs. olsaydı Bilgisayar Öğretmenliğini yazıp, kazanabilirdin.

 362. ezgi dedi ki:

  merabalar hocam,
  bn 10. sınıf yaz stajımı yapıyorum.rahatsızlandığım için geçen salı işe gidememiştim ve o gün okuldan hocam kontrele gelmiş ve beni yöneticiye sormuş sorduğu kişide stajerlerle ilgilenmiyordu ve normal olark yok demiş. benim izin aldığım yöneticide yokmuş işyerinde stajım yanmış olabilirmi? şimdiden teşekkürler.

 363. Yakup Gövler dedi ki:

  @ezgi, koordinatör öğretmenini durumdan haberdar edersen problem olmayacaktır. Hatta iş yerinde senden sorumlu olan kişiye öğretmenini haberdar edersen problem olmayacağını düşünüyorum. Tabi ki bütün bunları yapabilmen için gelmediğin gün, iş yerini haberdar etmiş olman çok önemli

 364. ezgi dedi ki:

  gitmediğim gün işyerinin haberi vardı çok teşekkür ederim hocam:)dediklerinizi uygulayacağım.

 365. merve dedi ki:

  kusura bakmayın tekrar tekrar aynı soruyu soruyorum amaa ben öğrenmek istediğimi anlatamadım tam olarak tamam yeni sistem sağlık meslekleri etkileyebilir ama mesela bu yıla kadar sağlık meslekler öss ye sayısaldan girdi demi_???

 366. özge yıldızlı dedi ki:

  ben bu sene cocuk gelişimi bölümünden mezun oldum..öss sınavına girdim ve barajı geçemedim.2yıllık tercih edebilicekmiyim? yoksa barajı geçemedigim için tercih edemicekmiyim? şimdiden teşekkürler.

 367. sinan dedi ki:

  merhaba ben sinan anadolu meslek lisesi bilgisayar bölümü öğrencisiyim ve okul birincisiyim.okul birincisi olduğum için say1'den bilgisayar bölümü dışında başka bir bölümü tercih ettiğim halde puanımın düşmeyeceği söylendi doğru mu?

 368. enes gök dedi ki:

  merabalar hocam,
  bn 11.sınıf mesleki açıköğretim lisesi öğrencisiyim.p.m.y.o okumayı istiyorum ama bu kat sayı konusunda bi bilgim yok öss de hangi testi çözersem ve kaç puan alırsam girebilrim yada benim kendi alanımda seçebileceğim 4 yıllık fakülte varmı varsa bana bi bilgi verirseniz çok iyi olur hocam ayrıca bu 4 yıllığa girmek için hangi bölümü çözmek zorundayım ve yerleşmek için kaç puan almam gerekir.

 369. metin dedi ki:

  slm hocam ben tic lisesi mezunuyum bu sene öss ea:182 söz:200 aldım sizce polis olabilir miyim ?

 370. mahmut dedi ki:

  Y-ÖSS-SÖZ-1 Puanı
  Basarı Sırası 221,032
  0647123
  Y-ÖSS-SAY-1 Puanı
  Basarı Sırası 182,961
  0760430
  Y-ÖSS-EA-1 Puanı
  Basarı Sırası 205,432
  0747753 —
  — —

  Y-ÖSS-SÖZ-2 Puanı
  Basarı Sırası 201,052
  0403986
  Y-ÖSS-EA-2 Puanı
  Basarı Sırası 189,728
  0607621 bu puanlamayla ne türlü bi tercih yaparım meslk lisesi mevzunuyum en azından acık ögretim olurmu yada baska bi fikir lütfen yardımcı olurnsanız sevinirim simdiden teskkür ederim saolun

 371. yesim_vsmaster dedi ki:

  Hocam ben Antalya Kumluca AML Ve METEM **bilişim teknolojileri-veri tabanı programcılığı'ndan bu yıl mezun oldum..
  Puanım 325.347...yerleşme şansım sizce ne kadar?
  Bu kadar uzun yorumların içinde eminim bunada bi cevap vardır mutlaka ama çok uzun okuyasım gelmedi...
  Ne saçma salak bi sistem ya matematik fen derslerimiz yok başka alan tercih edersek aobp 0.3 le çarpılıyo ve miller bide ağzını açıp size ek 24 puan geliyo hayli hayli gidersin demesi yokmu...sanki ilkokul öğretmenlği hocam ya delirmek üzereyim normal lise öğrencileri 325 le hemen hemen güzel yerlere gidiyolr ben bişey yapamıyorum...delirmek üzereyim..daha adil bi sınav olabilirdi mesela ben 3 senedir visual studio da vb,c # ...web tasarım,php,asp,asp.dadnet bunların ustası olduk artık bizide bunlardan sınava soksunlar..
  bide "üniversitede işinize yarıcak üniversitenin ilk 2 yılı çok basit geçicek size" derler ...
  üniversiteyi kazanamadıktan sonra ne önemi var ki ya off hocam relax olamıyoz artık adam 270le fizik'e gidiyo biz 325le açıkta kalıyozz ne adaletsizlik offf :'(

 372. enes dedi ki:

  MRHBA HOCAM BEN MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 11.SINIF ÖĞRENCİSİYİM P.M.Y.O GİRMEYİ İSTİORUM AMA ÖSS SIVAVINDA HANGİ BÖLÜMÜ ÇÖZMELİYİM VE YERLEŞMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMALIYIM YADA KENDİ ALANIMDA 4 YILLIK FAKÜLTE VARMI VARSA ÖSS SINAVINDA HANGİ BÖLÜMÜ ÇÖZMELİYİM VE KAÇ PUAN ALMALIYIM GİREBİLMEK İÇİN BANA Bİ BİLGİ VERSENİZ HOCAM ÇOK İYİ OLCAK ŞİMDİDEN TŞKLER

 373. serap fidan dedi ki:

  ben meslek lisesi yapı resamlığı bölümünden mezunum benim mimarlık için össde kaç net kaç puan almam lazım

 374. Yakup Gövler dedi ki:

  @merve, evet genelde sayısaldan girdiler. Ancak okudukları alana göre farklılık gösterebilir.
  @özge yıldızlı, evet iki yıllık tercih edebilirsiniz. Okulunuzla görüşün, yardımcı olacaklardır.
  @sinan, yanlış söylemişler. Okul birincisi olsan da başka bir alan tercih ettiğinde puanın kırılacaktır. Şu anki sistemle say1'den kendi alanında bir bölümü tercih etmen durumunda puanın kırılmayacaktır.
  @enes gök, hangi alan öğrencisi olduğunuz çok önemli. Onu yazmadığınız için cevap veremiyorum. Polislik için ise herhangi bir puan türünden 205 puan almanız gerekiyordu.
  @metin, bu yıl herhangi bir puan türünden 205 ve üstü puan alman gerekiyordu. Sanırım polislik sınavına giriş için başvuru yapamayabilirsin. http://pmyo.egm.gov.tr/index.php?pid=21 adresini ya da en yakın polis MYO'ya gidersen sana yardımcı olacaklardır.
  @yesim_vsmaster, yerleşme şansın konusunda pek bir tahminde bulunamayacağım. Geçen yılki puanlarla bu yılkileri karşılaştırmak yanlış olacaktır. Artık tercihlerini yapıp, bekleyeceksin. Benim tavsiyem tercihlerinin sonlarına çok düşük yerleri de eklemen. Çünkü gelecek yılki sistemin neler getireceği ve ne olacağını bilemiyoruz. Sistemle ilgili düşüncelerine katılmamak mümkün değil.
  @serap fidan, mimarlık senin alanın içine girmiyorsa mevcut sistemde bu bölümü kazanman pek mümkün görünmüyor. Yeni sistemle ilgili ise henüz bir açıklama yok.

 375. zeynep dedi ki:

  2010 ÖSS Yeni sınav sistemi belli oldu. Yeni sistem 2 aşamalı bir sistemden oluşmaktadır. 2010 yeni sınav sisteminde Meslek Lisesi öğrencileri de genel lise öğrencileri gibi herkesin girmek zorunda olduğu 1. aşama sınavı olan YGS ile aynı şartlarda sınava girecek. Bu sınav (YGS) yeni sistemin ilk aşama sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS” olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır.

  Fakat YÖK’ün yaptığı açıklamada Meslek Liselilerin katsayısı ile ilgili açıklama yapılmamıştır. Yani Katsayı sorunu ortada kalmış durumda. Resmi açıklama yapılmamasına rağmen, katsayı sorununun çözümüyle ilgili bazı fikirler mevcuttur. Ve bu fikirler komisyon üyeleri arasında da halen tartışılmaktadır. Şu ana kadar konuşulan ve tartışılan çözüm önerileri de şunlar olmuştur:

  1- İlk düşünülen fikirlerden birisi; katsayılar arasındaki makasın daraltılması. Yani 03–08 şeklinde olan katsayıların 06-08 haline getirilmesi. Böylece, alan dışı bir tercih yapan öğrencinin kazanma şansı, önceki döneme göre yüzde 50 daha artmış olacak. Örneğin, meslek lisesinden mezun olan bir öğrencinin hukuka girmesi için fazladan en az 45 soru yapması gerekiyordu. Şimdi bu sayı 25 civarına inecek.

  2- 2010 Yeni ÖSS Sistemiyle beraber 4 yıllık fakültelere gitmek isteyen meslek lisesi öğrencilerinin önünün tamamen açılması ihtimalide var. Yani Meslek liseliler, 2010 Yeni ÖSS sisteminin 2.aşaması olan LYS sınavlarına (yani 4 teste) girerek mezun oldukları alan dışında istedikleri bölümlere yerleşebilecek. Yani dileyen dilediği bölümü tercih etme imkânına sahip olabilecek. Yani bu meslek liselilerine ait bir karar olmayıp tüm herkesi kapsayan bir değişiklik olacaktır.

  Örneğin, bir teknik lise makine, motor gibi bölüm öğrencisi, 2 yıllık (ve varsa 4 yıllık bölümü-Her bölümün 4 yıllığı yoktur. Örneğin iletişim okuyan bir meslek lisesi öğrencisinin 4 yıllık seçebileceği bir bölümü yoktur.) okumak isterse sadece YGS’ye girip üniversiteye yerleşebilecek. 4 yıllık fakültelere gitmek isterse 2'nci aşama sınavlarına girecek. Hangi bölümü okumak istiyorsa o bölümle ilgili belirlenen testi çözecek. İsterse 4 testi de çözüp bölüm hakkını artıracak.

  Bu sayede İmam hatip lisesi öğrencileri de istedikleri bölüme istedikleri testi alarak gitme hakkına sahip olacak. (28 Şubat öncesi dönemde imam hatip öğrencilerinin de arasında olduğu meslek lisesi öğrencileri istedikleri alanlarda tercih yapabiliyordu)

  3- Üçüncü düşünülen ise Meslek liselilerine kendi alanlarının fakültelerini seçme imkânı vermek.

  Örneğin, Elektrik bölümünü okumuş birisi Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliklerini seçme imkânına sahip olabilecek, fakat alanları dışındaki 4 yıllık diğer fakülteleri seçme imkânına sahip olamayacak. Yani eskisi gibi Biyo-Genetik, Tıp, Eczacılık, Hukuk fakültesi gibi bölümler alan-dışı sayılacak.

  Meslek Liselileriyle ilgili düşünülen, konuşulan ve tartışılan diğer bazı fikirlerde aşağıdadır.

  Meslek lisesi mezunlarına, kendi alanlarıyla ilgili fakültelerde, tıpkı lise birincilerine ayırılan kontenjanlar gibi, yani öğrencilerin kendi aralarında puan sıralamasına sokulacağı yüzde 5’lik bir kontenjan ayırılması da gündemde. Ancak eşleştirme işlemi çok zor olduğu için bu fikir zayıf kalmaktadır.

  2 yıllık Meslek Yüksek Okulları'na sınavsız geçiş hakkı kaldırılması düşünülüyor. Meslek liseliler YGS sınavın ardından puanlarına göre 2 ve 4 yıllık fakültelere de yönelebilecek.

  YÖK OÖBP getirdiği katkıyı düşürmek istiyor. Şu an uygulanan sistemde OÖBP puan'ın %21 oranında bir katkı sağlamaktadır. YÖK bu katkıyı iyice aşağı çekmek istemektedir. %5’lere kadar bu katkıyı düşürmek istediğini açıkladı.

  Ne kadar doğru bu hocam internet sitelerinde bu şekilde açıklama yapılıyor sürekli?

 376. Yakup Gövler dedi ki:

  @Zeynep, yazının düz lise ile ilgili olan kısmı doğru, ancak meslek liseleri için henüz kesinleşen bir şey olmadığı gibi, konu ile ilgili de henüz resmi ve aydınlatıcı bir açıklama yapılmış değil. Temmuz ayı içeisinde ÖSYM tarafından bir açıklama yapılacağı söyleniyor, ancak henüz bu açıklama yapılmış değil.

 377. gülbeyaz dedi ki:

  merhabalar
  ben ticaret meslek lisesi bilişim teknolojileri bölümünde son sınıf öğrencisiyim.bu bölüme girmekle hayatımın yanlışını yaptım.çünkü bu bölümün alt dalı olarak teknik servis açtılar ve bundan başka seçeneğimiz yoktu.mecburen okumaya devam ediyorum.ancak bu sene staj görmem gerekli ve hiçbir yer bulamadım.nerelerde staj yapabilirim . yardımcı olursanız sevinirimm. lütfen yardımcı olun.
  not: teknik servis yapmak istemiyorumm

 378. Yakup Gövler dedi ki:

  @gülbeyaz, seni stajer olarak kabul edecek her yerde staj yapabilirsin ancak bunu senin öğretmenlerin daha iyi bilir, sonuçta nerede staj yapmana izin vereceklerini onlar bilirler.

 379. fatma dedi ki:

  merhaba ben fatma. 6. sınıftayım sbs sınavına girdim. puan barajı kaçtır? sınavdan 320 puan bekliyorum...iyi günler

 380. sultan dedi ki:

  merhaba. ben anadolu kimya bölümündeyim. üniversitede askeriyeden bir bölüm seçebilir miyim? ayrıca ne kadar puan almam gerekiyor?

 381. Yakup Gövler dedi ki:

  @Sultan, gelecek yıl sistem değişecek ama meslek liselerini nasıl etkileyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı henüz. O nedenle sorularının kesin bir cevabı bulunmamakta.
  Askerlikle ilgili konularda, ilgili yerin internet sitesinden bilgi alabilirsin.

 382. zenan dedi ki:

  SLM
  BEN TİCARET MESLEK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/TEKNİK SERVİS BÖLÜMÜNDE OKUYORUM.BU BÖLÜME İSTEYEREK GİRMEDİM.YAPTIĞIM BÜYÜK HATAYDI ZATEN.BENİ ÜZEN ALAN DEĞİL ALANIN ALTINDA YER ALAN DAL.BU DALDAN BAŞKA DALDA YOKTU.MECBUR KALDIM.LİSE SONA GEÇTİM.ACABA İLERDE ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMASSAM NELER YAPABİLİRİM.ASLINDA ÖSS Yİ KAZANIP ÜNİVERSİTEYE GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUM.AMA BİLİYORSUNUZ İŞTE MESLEK LİSESİNİN ÖNÜNÜ KAPATIYORLAR.SİZDEN İSTEDİĞİM YETERLİ BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM.YARDIMCI OLMANIZI İSTİYORUM.NELER YAPMALIYIM.ÖSS Yİ KAZANAMAZSAM NAPICAMM.LÜTFEN YARDIMCI OLUN.KAFAM ÇOK KARIŞIK.

 383. Yakup Gövler dedi ki:

  @Zenan, bu saatten sonra yapman gereken ne yapıp, edip üniversiteye gitmeye çalışmalısın. Üniversite dışında ise eğer kendi mesleğini iyi öğrenirsen özel sektörde de iş bulabilirsin. Ancak bütün bunların ötesinde kendi alanın başta olmak üzere mümkün olduğunca donanımlı olarak mezun olman gerekli. TML mezunu olarak 10 parmak kullanabilmelisin, ofis programlarını en iyi şekilde kullanmalı, bilgisayar bakımı konusunda kendini geliştirmelisin. Ayrıca 2010 yılında yapılması düşünülen KPSS sınavına mutlaka gir ve tabiki çalışarak gir. Bunun sonucunda da bir memurluk elde edebilirsin.

  @fatma, SBS için herhangi bir baraj söz konusu değil. Ancak 320 puan biraz düşük gibi.

 384. erhan dedi ki:

  merhaba ben erhan. bu sene öss sınavına girdim. meslek lisesi elektrik bölümü okudum. öss sınavından sayısal 184, sözel 169 , ea 170 puan aldım. bana tercihlerde nereleri yazayım söyler misiniz?

 385. Yakup Gövler dedi ki:

  @erhan, öncelikle puanların çok düşük. 4 yıllık bir bölümün gelmesi pek olası görülmüyor. Elektrik bölümünün hangi üniversite bölümlerine girebileceği konusunda bir bilgim yok, bu nedenle tercihlerinle ilgili olarak okulundaki bölüm öğretmenlerinden/rehberlik servisinden yardım istemeni tavsiye ederim. Ayrıca sınavsız geçiş hakkını da kullanabilirsin, kendi alanında istediğin bir iki yıllık varsa onları değerlendirebilirsin.

 386. erhan dedi ki:

  merhaba.yanımda arkadaşım var. oda öss sınavından 295 puan aldı. bornava anadolu lisesine gitti. çok üzülüyor. öğretmenliği istiyordu. hangilerini seçebilir. iyi günler

 387. yesim_vsmaster dedi ki:

  Sagolun hocam sanki sizde bu sene yas gibi bakiyosunuz neyse seneye kaldık napalim sistemine inat daha iyi calisirim bende 😀

 388. Gamze dedi ki:

  mrb ben anadolu ticaret meslek lisesini bu yıl bitirdim ama bnm puanlar 0.8 le çarpılmıor.ham puanım 196, puanımın 0.3 le çarpılmış hali 222,871. puanımın ek puanıyla birlikte hali 288,345 ya lütfen bana yardımcı olabilir misiniz daha önceki yorumların çoğunu okudum bna yardımcı olabilirsiniz die düşünüorum lütfen kafam çok karışık bu arada bölümüm bilgisayar programcılığı, teknik servis. 4 yıllık özel üniversiteler var ama birazda ailemin bütçesine bağlı olduğu için devlet üniversitesine gitmek zorundayım. kazanamassam ne yapılması gerektiğini zenan arkadaşımızın cevabında rastladım ama bu puanla kazanabilirmiyim ki. birde iki yıllık üniversite okumuş olsam ne olabilir bunu da cevaplayabilir misiniz şimdiden çok teşekkürler iyi günler

 389. Gamze dedi ki:

  sayısal 1 den girdiğimi sölemei unutmuşum. ayrıca başka yerleri seçersem puanım ne kadar kırılır onuda bilmiyorum örneğin iki yıllık acil tıp teknisyenini de düşünüyorum o da sayısal 1 den alıo ama meslek lisesi olduğum için ne kadar puanım kırılır bilmiyorum bu konuda da yardımcı olursanız sewinirim

 390. enes dedi ki:

  merhba hocam. ben mesleki açıköğretim lisesi muhasebe ve finansman alanında okuyorum ve 12.sınıf öğrencisiyim p.m.y.o girmek istiyorum ama öss hangi bölümü çözmem gerkiyoo ve kaç puan almam gerekiyo. yada kendi alanımda 4 yıllık fakülte varmı varsa öss den hangi bölümü çözmek zorundayım ve yerleşeblimek için kaç puan almam gerekir yada iş olanağı yüksek bi bölüm sözyleyin ona gideyim hocam şimdiden tşkler

 391. Yakup Gövler dedi ki:

  @erhan, yorumundan bir şey anlamadım. Arkadaşım öss'den 295 aldı diyorsun, anadolu lisesine gitti diyorsun. Kısaca sen ne diyorsun?

 392. Yakup Gövler dedi ki:

  @enes, PMYO için sınavda herhangi bir puan türünden bu yıl 205 puan alman gerekiyordu. 4 yıllık fakülte olarak tercih klavuzunu incelediğinde kendinin de görebileceği üzere Muhasebe ve finansman öğretmenliği, işletme öğretmenliği, muhasebe vs. gibi bölümler bulunmaktadır. Muhasebe'nin her bölümü eğer kişi kendini iyi yetiştirmişse iş bulabilir.

 393. Yakup Gövler dedi ki:

  @Gamze, 288 puan 4 yıllık devlet üniversitelerini seçmek için biraz yetersiz gibi. Bu yıl sayısalı 1 puanı ile öğrenci alan bölümlerin yükseleceğini düşünüyorum. Ama yine de kendi alanındaki bölümleri yazman iyi olacaktır.
  Başka bölümleri tercih ettiğinde sınav sonucunda yazan 0,3'lü olan puanlar kullanılacak yani acil tıp teknisyenliğini seçtiğinde 222,871 olan puanın kullanılacak. Bu bölüm ayrıca sağlık meslek liselerinin bir bölümünün alanı içerisinde olduğundan, öncelikle onlar sınavsız geçişle yerleştirilecek kalan boş yerlere senin ve düz liseliler gibi olan öğrenciler yerleştirilecek. Kısaca alanına girmeyen bir bölüme gitme şansın çok düşük. Ancak yine de 24 tercih hakkınız var ve ya tutarsa deyip, şansını denemeni tavsiye ederim.

 394. Gamze dedi ki:

  saolun hocam çok teşekkür ederim. ben seneyede denemek istiyorum artık. bide bu sistem neden sürekli değişio bilmiyorum ama çok kızıyorum bi düzene oturtamadılar. liselere giriş sınavımda da böle oldu 3 puanla anadolu lisesini kaybettim. Arkadaşlar hep ikinci üçüncü denemelerinde kazanıolar öss yi bende dahada çalışarak kazanabilirim die düşünüyorum sistem ne kadar değişsede. Okulda seçmeli ders olarak da sınıfça matemetik seçmiştik onuda mat 1 verilmeyecek dediler mat 2 verilecek dediler dahada zorlandık hiç öss de sorulmayacak ders yüzünden bide zorlandık, ama o dersleri üniversitede görecekmişiz, tabi kazanırsak. Zaten dersane olmasaydı sayısal dersleri hiç hiç görmeden sınava girmiş olacaktım. dahada uğraşıp sayısal dersleri de daha çok başarmayı düşünüyorum ii günler

 395. tuğçe dedi ki:

  merhaba;
  ben bilgisayar bölümü öğrencisiyim ve yeni sınav sisteminde ilk sınavdan 4 yıllık kendi alanımla ilgili bölümleri tercih edebilirmiyim onu öğrenmek istiyorum? şimdiden teşekkürler..

 396. Yakup Gövler dedi ki:

  @tuğçe, yeni sınav sistemiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmiş değil. 21 Temmuz'da YÖK toplanacak ve bu tür konulara açıklık getirileceğini düşünüyorum.

 397. sena dedi ki:

  mrb ben sena meslek lisesi 4.sınıfa gectim.bu sena sınava gırcem ama kafamda bir sürü soru işaretleri var.ben kendi bölümümden hariç baska bi bölüm secersem okuldan gelen puan 'nım düşermi.meslek liseleri tüm ders konularından sorumlumu.

 398. yeliz dedi ki:

  selam ben sağlık meslek anestezi teknisyenliği bölümünde okuyorum bu bölümün 2 yıllığı var ama ben mesleğimde en yüksek kademede olmak istiyorum yani anestezi uzmanı.öss de değişti umudum var ayrıca okul birincisiyim tıpı kazanma şansım ne kadar????yardımcı olursanız sevinirim

 399. Gamze dedi ki:

  mrb ben yine merak ettiğim bi soruyu sormak istiyorum ben şimdi iki yıllık direk geçiş hakkımı kullanırsam seneyede öss sınavına girerken puanım kırılmış oluo mu acaba bir iki gün önce bişiler sormuştum yanıtlamıştınız. rica etsem yanıtlayabilir misiniz??

 400. arif dedi ki:

  yeni gelecek sistem meslek liseleri için avantajlımı yoksa dezavantajlımı avantajlıysa avantajlı yönleri dez avantajlıysa dezavantajlı yönleri nelerdir bn anadolu teknik lisesi öğrencisiyim sizce kendi bölümüm dışında başka bölümlere girebilirmiyim tabiki yeni sisteme göre.
  birde yeni sistem hakkında şöyle bişey duydum düz liselerle meslek liselerini eşitlemek için meslek lisesi mezunlarına meslek dersi soruları sorucaklarmış dğrumu bu.

 401. ysmndlr dedi ki:

  YA tercih edceğim üniversitelr 10300le kpatmış ben 10646 sizce glem eihtimali ne kadr yazayımmı?

 402. elif dedi ki:

  BENDE MESLEK LİSESİYİM ÇOCUK GELİŞİMİ SON SINIFA GEÇTİM.ŞİMDİDEN HEYECAN BASTI.BÖLÜMÜN 4 YILLIKLARI EPEY YÜKSEK,BU PUANLARLA KAZANMAK KOLAY DEĞİL.BÖLÜMÜN AÇIK ÖĞRETİM PUANI DAHA DÜŞÜK.AÇIK ÖĞRETİMLE NORMAL ÜNİVERSİTE FARKINI SORSAM NE DERSİNİZ ACABA?

 403. Yakup Gövler dedi ki:

  @sena, @yeliz, @arif yazımda da belirttiğim gibi gelecek yılki sistemin meslek liselerini nasıl etkileyeceğine dair aydınlatıcı ve resmi bir açıklama yapılmış değil. YÖK 21 Temmuzda bu konularla ilgili toplanacak ve toplantı sonrasındaki açıklamalarla, bütün bu konuların aydınlatılacağını düşünüyorum.

 404. Yakup Gövler dedi ki:

  @ysmndlr, hangi puan türünden soruyorsun bilmiyorum ama tercih yaparken kendi puanından/sıralamandan daha yüksek bölümlerden başlayıp, daha düşük bölümlere doğru yazabilirsin.

 405. Yakup Gövler dedi ki:

  @elif, açık öğretimdeki ile örgün öğretimdeki diploma arasında bir fark yoktur. Açıköğretim çocuk gelişimi özel bir açıköğretim programı olup, çocuk gelişimi öğretmeni ihtiyacını karşılamak için açılmıştır ve çeşitli avantajları da vardır. Şöyle ki ikinci sınıftan itibaren okullarda göreve başlayabilir, sonraki iki yılı da tamamladıktan sonra artan ihtiyaç dolayısıyla da ataman yapılıp, öğretmenliğe başlayabilirsin. Okul öncesi eğitimin mecburi olması düşünülüyor, bundan yola çıkarak okul öncesi öğretmenliğinin geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum.

 406. yüksel dedi ki:

  kız meslek lisesi mezunuyum öss puanım 199 yetenek sınavına girmek istiyorum fakat yetenek sınavına girersem iki yıllık sınavsız geçiş hakkımı kaybedermiyim.bu konuda bilgi verebilirmisiniz?

 407. Yakup Gövler dedi ki:

  @yüksel, bu konuda sınav başvurusu yaptığın yerden (muhtemelen okulun) bilgi alırsan daha uygun olur. Kesin bir bilgim yok, ancak engel olacağını sanmıyorum.

 408. sultan dedi ki:

  iyi günler. 4 yıllık üniversiteyi okumuş ve kimyager olmuş bir kişi kpss sınavına girip devlet memuru olabilir mi?

 409. Yakup Gövler dedi ki:

  @sultan, KPSS ile alınan bazı memurluklar sadece 4 yıllık üniversite mezuniyeti aramaktadır. Ayrıca kendi alanınızla ilgili de memurluklar bulunabilir, incelemeniz gerekecek.

 410. eren dedi ki:

  ben anadolu meslek lisesi 1 sınıfı bitirdim ve lise 2 ye geçtim . lise 2 yi eml de okumak istiyorum o okulda okuyabilrmiyim lütfen yardımcı olun

 411. Yakup Gövler dedi ki:

  @eren, lise 2'ye istediğin okulda devam edebilirsin. Okul idarecilerinizle görüşürsen, sana yardımcı olacaklardır. Bu konuda gecikme.

 412. ZYNP dedi ki:

  BEN MESLEK LİSESİ BÖLÜMÜ MEZUNUYUM BU SENE SINAVA GİRDİM AMA BARAJI GEÇEMEDİM AMA DİREK GEÇİŞ HAKKI VAR DİYOR BEN BUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM ŞİMDİ 2 YILLIK DİREK HAKKIM YANDI MI BENİM ? VEYA KULLANMA ŞANSIM HALA VAR MI ?
  ŞİMDİ DEN TEŞEKKÜR EDERİM...

 413. ZYNP dedi ki:

  BU ARADA BAŞKA BİR SORU DAHA ŞİMDİ ÖSSDE BARAJI GEÇENLERE EVLERİNE BİLGİ FORMU GELECEK PEKİ ŞİMDİ BARAJI GEÇEMEYİPTE DİREK 2 YILLIK HAKKIMIZ OLUPTA KULLANMAK İSTEDİGİMİZ ZAMAN NASIL OLACAK NASIL BİZEDE FORM GELECEK ACABA ??????

 414. Yakup Gövler dedi ki:

  @ZYNP, Sınava girmiş olman, barajı geçmiş olman sınavsız geçiş hakkını kullanmana engel değil. Tercihlerin yapılacağı tarihlerde, ÖSS başvurunu yaptığın yere (muhtemelen okulun) ya da sana en yakın sınav merkezine gidip, durumunu anlatman durumunda sana yardımcı olacaklardır. Barajı geçene de geçemeyene de sınav sonuç belgesi gelecektir. Sınavsız geçiş için o belgeye ihtiyacın olmayacak.

 415. ezgi dedi ki:

  mrb.ben bu sene sağlık meslek lisesi 3.sınıf öğrencisiyim 2011 de mezun olucam ama o sene liseler için kpss yok 2010 da yapılcak olan sınava bende girebilir miyim?aldığım puanla 2011de mezun olduğum sene tercih yapabilir miyim? bide kpss da 18 yaş sınırı var mı ltfn banada yardım edin cvp verirseniz çok sevinirim

 416. Yakup Gövler dedi ki:

  Liseler için yapılacak KPSS'ye ya mezun olanlar ya da mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencileri girebiliyordu.

 417. sultan dedi ki:

  bugün 21 temmuz yök toplanıcaktı. inşallah katsayı kalkar. böylece önümüz açılır. inşallah

 418. seda dedi ki:

  ben anadolu ticaret meslek lisesi mezunuyum ve anadolu ticaret okul birincisiyim. düz ticarettende bir okul birincisi var. bu durumda okul birincisi kontenjanından ikimizde yararlanabiliomuyuz yoksa sadece birimizmi yararlanıcaz. cevaplandırırsanız çok memnun olurum. şimdiden teşekkürler...

 419. ZYNP dedi ki:

  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HOCAMMM....

 420. Yakup Gövler dedi ki:

  @seda, ikiniz de ayrı okulların birincileri olarak kabul edildiğinizden, ikinizde okul birinciliği kontenjanından yararlanabilirsiniz.

 421. seda dedi ki:

  öncelikle çok teşekkür ederim bana cevap yazdığınız için.ama okul benim birinciliğimi ösym ye bilidirmemiş.napmam gerekiyor. ösym ye dilekçemi yazacağım.

 422. fırat dedi ki:

  mrblar ben fırat istanbulda endüstri meslek lisesinde okuyorum derslerim iyi bölüm seçecez kat sayılarda kalktı üniversite okumak istiyorum aklımdan elektrik,eloktronik,makina ve bilgisayar bölümleri geçiyor 4 bölümede ilgim var sizce hangisi ünvrste için daha iyi olur siz olsaydınız hangisini seçerdiniz

 423. filiz dedi ki:

  Merhaba;
  Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe bölümü mezunuyum sınavsız geçiş hakkımı kullandım İşletme Yönetimini seçebilme hakkım varmı?
  İyi çalışmalar teşekkür ederim.

 424. Yakup Gövler dedi ki:

  @seda, bunu okulunla görüşmelisin.

 425. Yakup Gövler dedi ki:

  @fırat, hangisine daha çok ilgin varsa, hangisinde daha iyi eğitim veriliyorsa, hangisinin imkanları daha iyiyse, hangisini canın daha çok istiyorsa, hangi bölümü daha iyi tanıyorsan ona git.

 426. Yakup Gövler dedi ki:

  @filiz, Tercih klavuzunun 179. sayfasında geçiş yapabileceğiniz bölümler yazmaktadır. Aşağıdakiler orada yazanlar, söylediğin bölüm de var.

  Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2
  Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi 2
  Deniz ve Liman Ýþletmeciliði 2
  Dýþ Ticaret 2
  Emlak ve Emlak Yönetimi 2
  Hava Lojistiði 2
  Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi 2
  Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2
  Ýþletme Yönetimi 2
  Kooperatifçilik 2
  Lojistik 2
  Marka Ýletiþimi 2
  Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý 2
  Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý 2
  Pazarlama 2
  Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi 2
  Posta Hizmetleri 2
  Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
  Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 2
  Sosyal Güvenlik 2
  Tarýmsal Ýþletmecilik 2
  Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2
  Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
  Uluslararasý Taþýmacýlýk ve Lojistik 2

 427. gizem dedi ki:

  ya ben kız meslek lisesine gitmek istiyorum artık liseler yök tarafından eşit oldu biliyosunuz ama dielim sözel 1den anaokulu öğretmenliğini seçtimm üniversite sınavında sözel 2den başka meslek seçebiliyomuyuz???????

 428. özlem dedi ki:

  MERHABA BENİM SORMAK İSTEDİĞİM ŞEY BEN BU SENE ÖSSYE GİRDİM SAYISAL 1 BÖLÜMÜ YAPTIM MESLEK LİSESİ BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ MEZUNUYUM SAYISAL 1DEN HERHANGİBİ BAŞKA Bİ BÖLÜM ŞEÇEBİLİRMİYİM MESELA EBELİK HEMŞİRELİK ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER ..

 429. oguzhan dedi ki:

  iyi günler.hocam ben and.ticaret meslek lisesi bilgisayar bölümü.nde okuyorum.bu sene lise 4 de geçtim.bilgisayar ögretmenlgi okumak istiyorım.sistmde degişti.bu yeni sistem iyi mi oldu kötümü oldu.biraz bilgilendirirseniz.sevinirim.

 430. SERPİL dedi ki:

  HAYIRLI GÜNLER SEVGİLİ HOCAM
  Ben meslek lisesi öğrencisi olan bir veliyim.sitenizin fanatik bağımlısı oldum diyebilirim.malesef ögrencim sınavsız geçiş yapmak zorunda(barajı geçemedi).
  Sizden ögrenmek istediğim obp si 56,70 olan bir ögrenci istanbulda özel vakıf üniversitelerine veya bazı devlet üniveritelerinin 2006 ve 2007 en son megep dışı ve okul türü 4 olarak alınan ögrenci kıyasıyla bir kaç myo ya yada uzaktan ögretime girme olasılığı deneyimlerinize göre olabilirmi(2008 de biliyorsunuz mezun verilmeme sebebiyle bu myo ların puan yada meslek lisesi en son girenlerin durumları çoğunda yok) .
  Ben ne kadar ilgili bir veliysem çocuğumda o kadar değil.ama sonunda pişman olmaması için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum.İnşallah cevap verirseniz memnun olurum.
  İstanbulda bilişim tek.okudu yeni mezun

 431. fırat dedi ki:

  bence hocam en iyisi bilgisayar bölümü önü açık

 432. büşrakurt dedi ki:

  merhaba ben 90 dogumlu ve 2007 çıkışlı bir meslek lisesi ögrencisiyim. bölümüm çocuk gelişimi. 2009 öss ye girmedim ve direk geçiş hakkımı kullandım bu yıl. daha önceki yıllarda bir yere yerleştirilmedim. diploma notum 71.58

  benim size danışmak istedigim bir sorum var. ben tercih yapıcam fakat mezuniyet yılımı esas alarakmı yapıcam yoksa en büyük puandan en küçük puana göremi bir sıralama yapmam gerekiyor bilemiyorum. normalde en büyük puandan en küçük puana dogru sıralama yapılması gerekiyor diye biliyorum ben. aksi taktirde ölü tercih deniyor. lakin direk geçişlerde öncelik mezuniyet yılına bakılıyor. daha sonra diger öncelikler ve en son olarak obp puanına bakılıyormuş. bu yüzden ben mezuniyet yılıma göremi tercihlerimi yapıyım? yoksa ölü tercih olamaması açısından en büyük puandan en küçük puana göremi sıralamamı yapıyım ? sizden ricam bu hususta bana yardımcı olup yol göstermeniz. fakat 10 günüm var tercihlerimi yapmam için. en kısa sürede cevap yazarsanız çok memnun olacağım. şimdiden teşekkürler.. (=

 433. onurrrr dedi ki:

  hocam merhabalar ben endustri meslek lisesinde okuyorum bızlerde genel lise vs liselerde eşitmiyizzz bunu anlamadımmm aydınlatırsanız cok sevınırım yorumunuz ıcın sımdıden tesekkur ederımmm ıyı gunlerr

 434. ebru dedi ki:

  merhaba hocam ben sağlık meslek lisesinde att ebru yum 😀 2010dakı öss sistemi değişti katsayı problemıde kalktı meslek liselerinde kendi alanlarını secene ek puan veriyorlarmış biz sağlıkçıyız tıpada ek puan verirler mı?

 435. Yakup Gövler dedi ki:

  @gizem, yeni sistemde bu mümkün olacak.
  @özlem, kendi alanın dışında başka bir bölümü tercih ettiğinde 0,3'lü olan puanın kullanılacak. Dolayısıyla da kazanman pek mümkün olmayacak.

 436. Yakup Gövler dedi ki:

  @oğuzhan, yeni sistem açıklandığı gibi uygulanırsa çok güzel oldu, özellikle meslek liseliler için çok avantajlı oldu. Bilgisayar öğretmenliğine ek puan alacaksın, ayrıca da birinci sınava girmen de yetecek. Yakında ayrıntılı bir yazı yazacağım.

 437. Yakup Gövler dedi ki:

  @SERPİL, öğrencinizin OBP'si gerçekten çok düşük gelmiş. Bu durumda bir tahminde bulunmak pek mümkün olmayacak. Kontenjanların artması bir avantaj sağlayacak. Bütün tercihlerinizi gönlünüze göre yapın, bunun da ötesinde yapılabilecek pek birşey yok gibi.

 438. Yakup Gövler dedi ki:

  @büşrakurt, sınavsız geçişlerde öncelik yeni mezun olanlardadır.
  Tercih yaparken bence en önemli kıstas, okumak istediğiniz bölümlerden, şehirlerden başlayarak aşağıya doğru yazmaktır. Ölü tercih bence gitmeyeceğiniz, gitmek istemeyeceğiniz bir bölümü üst sıralara yazmaktır. Puanından daha önemlisi, üst sıraya yazdığınız bölümü isteyip, istemediğinizdir. O yüzden fazla düşünmeyin, bir sürü tercih hakkınız var ve hepsini kullanın, bunu yaparken de okuyabileceğiniz, okumak istediğiniz, kazandığınızda ben burada mutlu mesut okurum dediğiniz bölümleri üst sıraya yazın, puanı ne olursa olsun.

 439. Yakup Gövler dedi ki:

  @onurr, yeni sistemde dediğin gibi olacak, düz liselilerle aynı şartlarda hatta kendi alanını tercih ettiğinde daha avantajlı olacaksın.

 440. Yakup Gövler dedi ki:

  @ebru, tıp için ek puan alamayacaksın ama kendi alanında tercih yaptığında alacaksın. En azından tıp fakültesini yazdığında puanın kesilmeyecek.

 441. oguzhan dedi ki:

  teşekkürlr.hocam iyi günler.

 442. oguzhan dedi ki:

  hocam bi sorum daha olacak.bu sistemde kaç puan üzerinden degerlendirilme yapılacak.birde oöbp 100-500 arasında olacakmış.galiba 1000 puandan degerlendirilecek.meslek lisesiyim yani say.1 ama ea1.veya sözel 1.dende tercih yapabilecemmi.

 443. büşrakurt dedi ki:

  Çok teşekkürler hocam. bugun tercihlerimi yapmayı düşünüyordum fakat fazlada acele etmek istemiyorum. Hocam size danışmadan tercihlerimi yapmak istemiyorum. Aklıma takılıyor bu konu çünkü. Bu arada hocam bi sorum daha olacak.

  Benim öncelik grubum 07.3.D.90 puanım (71.58)

  not: hocam bu 71.58 benim diploma notum. bununlamı giriyorum yoksa söz1 oöbp var bide oda 85 falan şuan tam net hatırlayamıyorum küsüratını. ben söz1 den giriyorum hocam diploma notuylamı giriyoruz yoksa söz1 ortalamasıylamı giriyoruz hocam bu kaç yıldır aklıma takılıyor ama tam net bir cevap alamadım bu güne kadar kimseden. nolur cevaplarsanız net bir şekilde çok memnun olacagım hocam.

  Fakat hocam benim öncelik grubuma uygun hiç bir yer yok malesef. Birde ben antalyada yaşıyorum ama antalya akdeniz üniw. de benim bölümüm yok METEB içine öncelik veriliyor diyorlar ama benim antalyada bölümüm olmadığı için mecbur METEB dışı gitmem lazım.

  Bana en uygun gözüken yerler şunlar hocam :

  1. Selçuk üniw. (konya) 08.3.D.90 puanı(75,000)

  2. uludağ üniw. (bursa) 08.3.D.90 puanı (69,894)

  3. mehmet akif ersoy üniw. (burdur) 07.3.D 87 puanı(70,753)

  Benim önceliklerime en yakın olanlar bunlar hocam. ama tek korkum öncelikgin 08 çıkışlı (2008) lilere verilecek olması burda .ilk bakılanın mezuniyet yılı olması beni korkutuyor. çünkü bana çıkış yıl önceliği uyan tek bir yer var oda 07.3.D.87 (70.753) puanlı burdur mehmet akif üniversitesi. bir sürü yer içinden bir tek bu tercih uyuyor hocam bana. oda zaten 87 lilere öncelik veriyor. napıcam ben bilmiyorum. )=

  aslında benim ilk 3 tercih isteğim;

  1.si Gazi üniw. (ankara) 08.3.i.90 puanı(70.635)

  2.si ege üniw. (izmir) 08.3.i.90 puanı (72.342)

  3.sü ise, muğla iniw. 08.2.D.89 puanı (99.671)
  muğla üniw. 08.2.D.89 puanı (73.332)(İÖ)

  tutar mı hocam sizce 08 (2008) mezunlulara öncelik veren yerlerede girme ihtimelim ne derece olur acaba ?

 444. büşrakurt dedi ki:

  Hocam kusura bakmayın çok uzun yazdım. Ama 2 yıldır yanlışlıklar yüzünden giremiyorum bir türlü üniversiteye. Geçen yıl 303 puanım olmasına ragmen hiç bir yere yerleşemedim( m.y.o luna bile) anlamadım ben bu işi hocam. Neden böyle oluyor bilmiyorum hocam. heralde bir yerlerde yanlışlık yapıyorum. Kimse dogru dürüs bi açıklama yapmıyor. Yol göstermiyorlar. Nolur hocam kusura bakmayın. Uzun yazmamın sebebi bu. Net bir cevap yazarsanız çok memnun olucam. Şimdiden teşekkürler hocam. Çok sağolun (=

 445. büşrakurt dedi ki:

  not: 2009 öss ye girmedim. direk geçiş hakkımı kullandım hocam (=

 446. tuğçe dedi ki:

  hocam ben düz liseye gidiyorum 10 ncu sınıfa geçtim katsayılar kalktı meslek lisesine geçmek var aklımda 10 ncu sınıfa başladık tan sonra 1.2.3.4.5 hafta içinde okul değiştirebiliyomuz?

 447. arif dedi ki:

  yeni sisteme göre meslek liseleri 1. sınavı kazandıklarında 2. sınavda başırısız olursa 1. sınavdaki başarasına göre kendi bölümünün öğretmenliklerine gidebilir mi?(2. sınava giren öğrenci 1. sınavdaki puanına göre bir okula yerleşebiliyormu ya da 1. sınavdaki puanı iptal mi olur)

 448. zeynep dedi ki:

  hocam benım bır sorum var ben duz lıse say ogrencısıyım ben yapı ogrt ıstyrm ama alanım dısı old 0.3 le carpılmıs puanımla gırıyrmusum oyle dedıler 0.3 carpılmıs puanla oyleyse gıremem yardımcı olursanz sevınrm sındıden tesekkurler

 449. üsame dedi ki:

  MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANINDAN MEZUN OLAN BİR ÖGRENCİ TASARIM VE KONSTRÜKSÜYON BOLUMUNU TERCİH EDEBİLİOR MU?

 450. Merve dedi ki:

  Ben bir anadolu lisesi öğrencisiyim ve son sınıfa geçtim...500 üzerinden 420'li puanlarla öğrenci alıyor bnm bulunduğum lise ve sadece tek bir bölüm üzerinden mesela elektorik üzerinden eğiğtim alan bir öğrencinin benim diş hekimliği alanımı sınavda zorlaması benim için çok saçma geliyor...Ayrıca dershanem aracılığla tanıştığım İ.H.L li bir kızın okulda seçmeli dersi şöyleymiş "Ya kimya ya biyoloji" o biyolojiyi seçmiş ve okulda KESİNLİKLE HİÇBİR ŞEKİLDE kimya dersi görmüyor...Şimdi siz bu arkadaşların bizimle beraber aynı katsayıdan yararlanması gerektiğini mi savunacaksınız...Lütfen ama sadece biraz mantk.Ayrıca biz liseyi kazanmak için 1senemize dershane okul ve evimizin çalışmak için ayırdığımız bölümlerinde geçirdik...Bizim de biraz farkımız olmalıydı sanırım... Uygulamayı yanlış buluyorum.Kimse kimseyi zorla meslek lisesine göndermiyor.Veya meslek lisesinde zorla tutmuyor.Kanunlar, kurallar size düz liseye geçiş hakkı vermiş.(bu yolu kullanıp öğretmenlik v.s seçen arkadaşlarım var.)Burada kendinizi mağdur olarak gösterip,ikiyüzlülük yapmayın lütfen. Zira güneş balçıkla sıvanmaz herkes bunun siyasi olduğunu ve iktidar partisinin ülkeyi gittikçe kaosa sürükleme, geriye götürme planlarından biri olduğunu biliyor. Kimin ne kadar müslüman olduğuna karar verecek olan kişi haşa siz değilsiz Yüce Allah'tır. Böyle yapmakla Allah'a ortak koşmuş oluyorsunuz ki bu en büyük günah değil midir (ki sizler daha iyi(!) bilirsiniz)Asıl konumuza geri dönersek alanınızda seçimde ek puanı alıyorsunuz,alanınızla ilgili myo'lara gidiyorsunuz. Yetmedi mi dikey geçişle dört yıllığa yükseltebiliyorsunuz.Bir de yeni uygulamayla düz lise,fen ve anadolu lisesi mezunu arkadaşlarla aynı haklara sahip olarak aynı mesleği seçiyorsunuz.Asıl bu arkadaşların hakkı yeniyor.İnsanda biraz insaf olur,vicdan olur ayıp be ayıp.Başkasının hakkını gasp etmek hangi vicdanla bağdaşıyor.Bir de kalkmış ahkam kesiyorsunuz.Ama gün gelir devran döner.Asıl ben sizler gibi düşünenlerin tuzağına düşürülmüş,yalan yanlış şeylerle kandırılmış hala kandırılmakta olan dini duyguları sömürülen temiz,saf,bilmeyen vatandaşlara acıyorum.

 451. ysmndlr dedi ki:

  HOcam mrb benim sıralama say 1 10646 da benim istedğim yer 9090 SİZce geleme ihtimali yüzde kaç yada tercihimde kaçıncı sıralmadan başlayayım_?? sizce?

 452. Yakup Gövler dedi ki:

  @oğuzhan, AOBP 500 puan üzerinden hesaplanacak ancak bu puan 0,15 ile çarpılacağından bir öğrencinin sınavdan alabileceği maksimum puan 500 + (500*0,15) = 575 olabilecektir.
  Birinci bölümdeki puanlarla farklı bir alandan tercih edilebileceği hakkında bir açıklama yok. Sonbahardaki klavuzu bekleyeceğiz.

 453. Yakup Gövler dedi ki:

  Sınavsız geçişlerle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip değilim. Yerleştirmeler diploma notuna göre değil, OBP'ye göre yapılmaktadır. Öncelik okul türlerine göre, meteb içi meteb dışı ve mezuniyet yılının yeniliğine göredir.
  Kontenjanların artırılmış olması yerleştirme şansınızı artırıyor. Eğer illaki yerleşmeyi düşünüyorsanız, pek kimsenin tercih etmeyeceği yerleri de tercihlerinizin sonlarına ekleyin.

 454. Yakup Gövler dedi ki:

  tuğçe, bunu geçmek istediğin meslek lisesiyle görüşürsen iyi olur. Kesin bir bilgim yok.

 455. Yakup Gövler dedi ki:

  @arif, öğrenci hangi sınavdan yüksek puan almışsa ona göre yerleştirilecek. İster birinci bölümdeki puanlarını isterse ikinci bölümdeki puanlarını kullanarak tercihte bulunabilecek.

 456. Yakup Gövler dedi ki:

  @zeynep, buradaki tablodan, sayısal bölüme ait kısımda yapı öğretmenliği alanı senin alanına girmiyor ya da ben göremedim. Eğer bu tabloda olmayan bir bölüm tercih edersen, bu durumda 0,3'lü puanın kullanılacak.

 457. Yakup Gövler dedi ki:

  @üsame, lütfen tercih klavuzunda kendi alanınla ilgili tabloyu bul ve orada istediğin bölümün olup, olmadığını kontrol et.

 458. yesim_vsmaster dedi ki:

  Hocam hocam hocam hani yazmıştım 325'le puan yetmiyo diye şimdi bişey sölicem Hakkari üniversitesine bilg. öğrt. açılmış bakarsınız oranın tavan puanı ben olurum :D:D:D:D şaka bi yana antalyadayım doğdu doğalı hakkaride de bi sorun çıkmaz heralde :S

 459. ugur dedi ki:

  herşey iyi güzel anladım ama şunu çok merak ediyorum ben meslek lisesinde bilgisayar bölümü okuyorum ve eski sistemde 1. bölümden bilgisayar öğrt. liğini seçebiliyordum peki bu yeni sistemde birinci bölümden 4 yıllık bilgisayar öğretmenliğini tercih yapabilecek miyim.yani ikinci sınava girmeden .ilk bölümden olurmu.

 460. yasemin dedi ki:

  HOcam mrb benim sıralama say 1 10646 da benim istedğim yer 9090 SİZce geleme ihtimali yüzde kaç yada tercihimde kaçıncı sıralmadan başlayayım_?? sizce?

 461. Yakup Gövler dedi ki:

  @ysmndlr, kendi sıralamandan ve puanından yüksek yerlerden başlayarak tercih etmen uygun olacaktır. Doğru tercihte benim görüşüm, öğrencinin puanı ve bölümün puanı ne olursa olsun, çok istenilen bölümün, üniversitenin üste yazılmasıdır. Kontenjanların artırıldığı bu yılda birkaç bin puan üst sıralardan başlayarak tercih yapmak uygun olacaktır.

 462. Yakup Gövler dedi ki:

  @ugur, evet birinci bölümden bilgisayar öğretmenliğini tercih edebilecek ve ek puan alabileceksin. Kendi adıma ikinci sınava da girmeni tavsiye ederim.

 463. Yakup Gövler dedi ki:

  @Merve, Her Türk vatandaşının 18 yaşına geldiğinde ailesinin 18 yıl önce verdiği ismi değiştirme hakkı vardır. Düşün ki 18 yıl taşıdığı bir ismi değiştirmesine izin veriyorsun ancak hangi mesleği seçeceğine, liseye başlarken ailesinin olmasını istediği bir mesleği değiştirmesine izin vermiyorsun. Böyle bir anlayış ne kadar doğru.
  Meslek liseleri kendi alanlarını tercih ettiklerinde ek puan veriliyordu, doğru. Ancak gidebilecekleri yerlere baktığında bir kısmının sadece iki yıllıklara gidebildiklerini, bir kısmının Türkiye'de sadece tek bir üniversitede bulunan bir okula gidebildiğini, Bilgisayarın her şeyini okulda öğrenen bir bilgisayar bölümü öğrencisinin sadece bilgisayar öğretmenliğine gidebildiğini ancak ne hikmetse bilgisayar mühendisliğine gidemediğini göreceksin. Yıllarca eline bilgisayar almamış bir düz lise öğrencisi bilgisayar mühendisliğine gidebiliyor ancak işi bilen ve o işin devamı olan bir bölüme meslek liseli gidemiyor. Sence bu ne kadar adil bir sistemdi.
  Devlet, kendi bekası için meslek liselerini teşvik etmek ve onların kendi alanlarında devam etmelerini sağlamak zorundadır. Bunu yaparken 1999 yılında alınmış siyasi bir kararla, meslek liseliyi cezalandırarak değil, yeni sistemde olduğu gibi kendi alanını tercih ettiğinde ek puan verip, ödüllendirerek yapmalıydı.
  Ben 99 mezunu bir meslek liseliyim ve değişen sistemin ilk kurbanlarındanım. Düşün ki bugün televizyonu açtın ve YÖK bir karar almış;
  "Anadolu, Fen ve Normal liseler akademik eğitim vermektedirler. Bu nedenle bu tür okul mezunu öğrencilerinin mesleklerin devamı olan mühendislik, tıp vs. gibi bölümlere girmeleri kaynak kaybıdır. Bu öğrencilerin akademik eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için bu öğrencilerin sadece Fen/Edebiyat fakültelerine gidebilmelerine, sayısal mezunu öğrencilerinin matematik/fizik/kimya/biyoloji bölümlerini tercih etmeleri halinde ek puan verilmesine ancak farklı bir alan tercih etmelerinde ise puanlarının kırılmasına karar verilmiştir."
  Bu haberi duysan ne hissederdin? Dürüst bir şekilde kendine sor. Hissettiğin neyse, işte ben onu yaşadım.
  Bu yarıştaki meslek liseliden yana olan korkunu anlamış değil. Yorumunda bahsettiğin İHL'li kızın kimya görmediğini sen de söyledin. Ne güzel işte demek ki seni geçemeyecek. Öyleyse bu korkunun nedeni nedir? Meslek liseleri içerisindeki İHL öğrencisi sayısı %5 bile değilken, sistem değişikliğini buna bağlayan bir zihniyetin etkisi içerisindesin. Lütfen daha objektif, daha rasyonel düşün.

 464. ysmndlr dedi ki:

  Bİrkaç bin artacakmı ? YALnız ben Bİzim bölümde Hİç artma OLmadığını DUYMuştum yani bizim bölümde de aRTMA OLdUMu yada ne kadr OLdu??TŞkkürler.

 465. Yakup Gövler dedi ki:

  @ysmndlr, ne kadar arttığı ya da artacağına dair bir bilgim yok. 18 tane lisans bölümü tercihi yapabiliyorsun. Bunların birkaç tanesinin senin sıralamandan fazla olmasının bir sakıncası olmayacaktır.

 466. elif dedi ki:

  ben meslek lisesiyim son sınıfa geçtim.önümüzdeki sene değişen öss sistemine göre kendi bölümümüzü seçersek +30 puan daha gelecekmiş.diyelimki okuldan 80 puanım gelecek bu otuz puan seksenin içinde mi sayılcak yoksa seksen artı mı olacak...?

 467. Yakup Gövler dedi ki:

  @elif, yeni sistemde AOBP 100-500 aralığında olacak. Diyelim ki sen okul birincisi oldun. Senin AOBP'n 500 olacak. Ve yine sınavdaki bütün soruları da doğru cevaplayıp, Türkiye birincisi oldun. Bu durumda Sınav puanın 500 olacak.
  Eğer sen kendi alanın dışında bir bölüm tercih edersen senin yerleştirme puanın
  500 + (500 * 0,15) = 575 olacak.
  Eğer sen meslek lisesi mezunu olarak kendi alanındaki bir bölümü tercih edersen bu durumda
  500 + (500 * 0,15 + 500 * 0,06) = 605 olacak.
  Anlayacağın aradaki 30 puan senin ek puanın oluyor ki bu ayrıca eklenen bir puan olacak.
  Anlayacağın bölüm dışı bir alan için okul birincisi olsaydın 75 puan eklenecekti, alan içidekiler için ise 105 puan eklenecek.

 468. oguzhan dedi ki:

  iyi günler hocam.ben meslk lisesi bilgisayar bölümünde okuyorum.bilgisayar ögretmenligini okumak için sadece ilk sınava girmem yeterli mi?ben başka bölüm seçmeyecegim için önceki sistemmi iyiyidi yoksa bu sistemmi daha iyi.birde 40 ar sorudan ortalama kaçar dogru yapsam bilgisayar ögretmenligine gidebilirim.okuldan da iyi puan alırım.

 469. nagihan dedi ki:

  mrb bn bu sene meslek lisesinden mezun oldum okul öncesi bölümünden öss sınavına girdim puanım 300 galiba bana herhangi bir üniversite gelmiyor sıralamam da 29 bin o yüzden bn sınavsız geçiş yerini işaretlemedim şimdi puanım düşük iki yıllık nasıl tercih edicm gelir mi yardımcı olun lütfen

 470. nagihan dedi ki:

  obp nım ise 98

 471. oguzhan dedi ki:

  iyi günler hocam.ben ticaret meslek lisesi bilgisayar bölümünde okuyorum.lise 4 e geçtim.bilgisayar öğretmenligi düşünüyorum.sadece ilk sınava girmem yeterlimi;yoksa ikinci sınavadamı girecem.

 472. ebru dedi ki:

  merhabalar ben ebru sağlık meslek öğrencisiyim doğal olark lisesiyi secer secmez öss deki yerim sayısalcı oldu ama sayısalla pek aram yok üniversite sınavında sayısal yerine eşit ağrlık puanıma göre üniversite secsem bunun bana getireceği dezavantajlar nedir hocam?yeni sisteme gre bnm 4 yıllık bi fakültede okumam için sayısal 2 demı çözmem gerekiyor:( şimdiden çok tesekur ederim hocam:D

 473. arif dedi ki:

  ben anadolu teknik öğrencisiyim ve 10. sınıfa geçtim bn başka bir okulun anadolu teknik bölümüne geçebilirmiyim

 474. saadet dedi ki:

  hocam ben şu an tercih yapıyorum çok acil bi şey sormam lazım.
  Bilgisayar ve Kontrol öğretmenliği ile Bilgisayar öğretmnlğinin farkı nedir? Her iki bölümden de mezun olunca okullarda öğretmnlik yapabilirmiyz lütfen cevap verin hocam tercihimi bu doğrultuda yapacam..Şimdiden teşekkür ederim 🙂

 475. Umut Kabakcı dedi ki:

  beyler ben bişy soracam ben endüstri meslek lisesi ögrencisiyim şimdi düz liselerle eşit olduk ya biz mat 2 den muaf mıyız???Yada mat 2 isteyen biyeri seçsem ne olur bilgilendirmenizi bekliyorum şimdiden sağolun

 476. saadet dedi ki:

  Kendi alanın dışında bi yer seçmek istrsen eğer mat2 den de sorumlusun, ama kendi alanını tercih edersen mat 2 yi yapmak zorunda değilsin... diye biliyorum..
  hocam da cevaplasın daha doğru olur; ama hocam benim sorumuda unutmayın lütfen =)

 477. Aslı dedi ki:

  merhaba ben ticaret meslek lisesinin muhasebe bölümünde okuyorum bu sene 12. sınıfa geçtim.. ben üniversitede uluslararası ticarette 4 yıllık okumak istiyorum.. fakat bunun için yeni sistemde hangi derslerden sorumlu olduğumu tam olarak bilmiyorum. Bilgilendirirseniz sevinirim iyi günler

 478. hasan dedi ki:

  mrb ben hasan bilgisayar bölümü 12nci sınıfa geçtim bu yıl 2 gün okula 3 gün staja gideceğiz galiba bu stajdan bize ücret öderlermi öderlerse ne kadar öderler

 479. Yakup Gövler dedi ki:

  @hasan, brüt asgari ücretin üçte biri kadar bir ücret alacaksınız. O da yaklaşık 205 TL gibi bir tutar olur.

 480. şule dedi ki:

  ya arkadaslar ben att seçtim yaz tatillerinde staj yapabiliyor muyum

 481. oguzhan dedi ki:

  merhaba hocam.ben mslek lisesi bilgisayar bölümünde okuyorum.bilgisayar ögretmeni olmak için sadece ilk sınava girmem yeterli olcak mı.birde 40 ar sorudan ortalama kaçar dogru yapsam gidebilirim.

 482. Yakup Gövler dedi ki:

  @şule, yaz ayında staj yapıp, yapamayacağınıza okulunuz karar verir.

 483. Yakup Gövler dedi ki:

  @oguzhan, bilgisayar öğretmenliği için ilk sınava girmen yeterli olacak. Kaçar soru yapacağının sınırı yok. Elinden gelenden daha fazlasına yapmak için çalışmalısın.

 484. CANSU dedi ki:

  ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi 3.sınıf öğrencisiyim bölümünü öss de değiştirmek istiyorm değiştirebilirmiyim şimdi bilgisayar kursuna gidip diplomamı almayı düşünüyorum eğer böyle bişey olursa össde bilgisayar mühendisliğini seçebilme hakkım var mı?

  bir de eşit ağırllığa giriyo bölümüm öss de normal düz lise gibi eşit ağırlığa giren mesleklerden istediğimi seçebilir miyim lütfen cevap yazın teşekkürler

 485. Yakup Gövler dedi ki:

  @CANSU, gittiğin bilgisayar kursundan diploma değil, sertifika alacaksın. Bu sertifika sadece senin bilgisayar bildiğinin göstergesi olacak. Yani Bilgisayar mühendisi olmanı sağlamayacak. Yeni sistemle ilgili olarak ise burayı ve burayı incele.