22 Mart 2009

Changing Comment Moderation Subject

WordPress Yorum Ekle

WordPress sends an e-mail to moderate comments when a visitor sends a comment. Its subject is like [YourSiteName] Please moderate: "Post title". If you want to change this subject, add the following codes into your theme's functions file (functions.php) and change as you want:

  1. function change_subject( $text ) {
  2.  return "New Comment"; //change as you want
  3. }
  4. add_filter('comment_moderation_subject', 'change_subject', 1);

Bu yazının kısa bağlantısı http://www.yakupgovler.com/?p=745.

Yazılarımı RSS aboneliği ile takip edebilir, yeni yazılarıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için ise RSS adresimi kullanabilirsiniz.