29 Aralık 2008

Bilişim Teknolojileri Alanı?

Eğitim Yorum Ekle

Meslek liselerinin en etkili ve avantajlı bölümlerinden biri olan Bilişim Teknolojileri Alanı ile ilgili, işin içerisinde biri olarak, genel bilgiler vermek istiyorum. MEGEP (Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi) kapsamında meslek liselerinde okutulmaya başlayan yüz küsür alandan birisi. Bu proje ile artık meslek liselerindeki bölüm kavramı ortadan kalkmış, alan ve dal kavramı ortaya konulmuştur.

Alan ve Dal Nedir?

Alan bir sektörün genel adı yerine kullanılmakta, dal ise o sektör içerisindeki uzmanlık kavramını karşılamaktadır.
Bilişim Teknolojileri Alanı, bilişimle ilgili sektörü ifade ederken, bu sektör içerisindeki uzmanlıkları ise, Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ İşletmenliği, Web Programcılığı ve Veri Tabanı Programcılığı olmak üzere 4 dala ayırmıştır. Bilişim teknolojileri alanında okuyan bir öğrenci 11. sınıftan itibaren dallara ayrılmakta ve bunlardan birisiyle devam etmektedir. Böylece bilişim sektöründe bir uzmanlık elde etmiş olmaktadır.

Modüler Sistem Nedir?

Önceden dersler ünitelerden oluşuyordu. Yeni sistemde her ders modül denilen bölümlerden oluşmaktadır. Örneğin, 10. sınıfta okutulmakta olan Bilişim Teknolojilerinin Temelleri dersinin 19 tane modülü bulunmaktadır. Modüler sistemde öğrenci dersi değil, modülü başarmak zorundadır. Ancak mevcut ders ve sınıf geçme yönetmeliğine göre bu uygulanamamaktadır. Bir derste, o derse ait bütün modüllerin okutulması gerekmemektedir. Hangi modüllerin okutulacağına ders öğretmenleri karar vermektedir. Bu da sisteme esneklik kazandırmaktadır ki benim en sevdiğim özelliği budur. Kısaca modüllerin, eski sistemdeki ünite kavramıyla aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Hangi Dersler Okutuluyor?

BT alanında hangi derslerin okutulabileceği aşağıdaki tabloda yer alıyor. Ben tabloda sadece meslek derslerine yer verdim. Bunların dışında kültür dersleri de yer almaktadır.

Ortak Dersler 10. Sınıf
10. Sınıf *BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ
PAKET PROGRAMLAR
TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME
TEKNİK VE MESLEK RESİM
MESLEKÎ GELİŞİM
Seçmeli Alan Dersleri 11 - 12. Sınıf
11-12. Sınıf AĞ TEMELLERİ
VERİ TABANI
*GÖRSEL PROGRAMLAMA
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
ELEKTRONİK UYGULAMALARI
*SİSTEM BAKIM VE ONARIM
ENDÜSTRİYEL KONTROL
MİKRODENETLEYİCİLER
BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI
GRAFİK VE ANİMASYON
*WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA
İNTERNET PROGRAMCILIĞI
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
*AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME
AĞ GÜVENLİĞİ
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
E-POSTA SUNUCU
*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

Tablonun birinci bölümündeki dersler ortak alan olarak geçmekte olup, öğrenci BT alanının hangi bölümünde okuyacak olursa olsun almak zorunda olduğu derslerdir. Ders isimlerinin başında * (yıldız) sembolü bulunan derslere YILDIZLI dersler denilmekte ve bu derslerden geçilmeden diploma alınamamaktadır. Aynı zamanda bu derslerin ders saatleri diğerlerinden fazladır. Örneğin bizim okulumuzda Web Tasarımı ve Programlama dersi haftada 12 saat olarak okutulmaktadır. Hangi dersin kaç saat olacağına Zümre Öğretmenler (Aynı dersleri okutan öğretmenler) Kurulu tarafından sene başında karar verilir. Bunda derslerin modül sayıları ve dersin önemi etkilidir.
Öğrenci 10. sınıfı okuduktan sonra yukarıda saydığım dört daldan birini seçmek zorundadır. 11. sınıftan itibaren zümre öğretmenlerinin seçtiği dersleri okumaktadırlar. Buradan da anlaşılacağı üzere, zümre öğretmenleri Seçmeli Alan Dersleri arasından, dala uygun olduğunu düşündükleri dersleri seçerler. Bunu yaparken, hem bölge ihtiyaçlarını, okul imkanlarını ve öğretmen yeterliliklerini göz önünde bulundurmaktadırlar. Örneğin, bizim ders seçme kriterimiz, öğrencinin sektörde en çok ihtiyaç duyacağı dersi almasını sağlamaktır.
Ders isimlerine baktığınız zaman her bir dal için hangi derslerin okutulabileceği azçok anlayabilirsiniz. Örneğin, Web Tasarımı dalı için Web Tasarımı ve Programlama, Grafik ve Animasyon, İnternet Programcılığı derslerinin vazgeçilmez olduğu, buna ek olarak Ağ güvenliği, sunucu işletim sistemi, e-posta sunucu, veri tabanı derslerinin de yardımcı ders olabileceği kolaylıkla kestirilebilir.
Ülkemizde bugüne kadar çok çeşitli meslek lisesi türü bulunmaktadır, meslek lisesi, anadolu meslek lisesi, teknik lise, anadolu teknik liseler genel adları altında belki de onlarca farklı türde meslek lisesi bulunmaktadır. Bu dört genel ad altındaki bütün liselerde BT alanı bulunabilir. Okullar arasındaki farklılık haftalık ders saatlerinden ve seçmeli alan derslerinin haftalık okutulabileceği ders saatlerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Şöyleki meslek liselerinde 11. sınıfta haftada 24 saatlik alan dersi seçilebilmekteyken, Anadolu meslek lisesinde (örneğin Anadolu Ticaret Meslek Lisesi) bu ders saati 27 saat olmakta, Anadolu teknik lisede ise bu sayı 14'e düşmektedir. Bu durumun ileride kargaşaya yol açacağını düşünüyorum ayrıca 27 saat ders görenle 14 saat ders gören arasında mesleki yeterlilik farkı oluşacaktır. Projenin eksik yönlerinden birisi de bu.

Hangi Dalı Seçmeliyim?

10. sınıf BT alanı öğrencilerinin en çok düşündükleri konu bu. Her okulun imkanları yeterli olmamaktadır. Bu nedenle açılması gereken 4 dalın hepsi, her okulda açılmayabiliyor. Örneğin, bizim okulumuzda yetersizlik nedeniyle sadece Web Tasarımı dalı bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin dal seçme derdi yok. Ancak bu derdi bulunanlar; öncelikle yeteneklerinizi gözden geçiriniz. Sayısal, sözel, görsel, soyut, mekanik yeteneklerinizden hangisinin etkin olduğunu test edin. Her birinin hangi dala karşılık geldiği açık sanırım.
Yaşadığınız yerdeki bilişim sektörünün yapısını analiz edin, hangi türden BT'cilere ihtiyaç olduğunu araştırın. Benim gözlemlerim göre, büyük şehirlerde Web Tasarımcılara, küçük şehirdekilere ise Teknik Servis elemanlarına ihtiyaç olduğu yönündedir. Tabi ki yaşadığınız yer farklı olabilir. Dallarda okutulmakta olan dersleri ve ders içeriklerini öğrenin. Başarabileceğiniz derslerin çok olduğu dalı seçmeyi tercih edebilirsiniz. Okulunuzun imkanlarını ve öğretmenlerin yeterliliklerini tespit edin. İmkanlarını okulunuzu şöyle bir dolaşıp, öğretmenlerinize sorarak, öğretmenlerin yeterliliklerini ise üst sınıflardaki başarılı öğrencilere sorarak öğrenebilirsiniz.
10. sınıfta okutulmakta olan Bilişim Teknolojilerinin Temelleri dersi temelde teknik servis elemanlarının sahip olduğu bilgileri vermektedir. Bu nedenle 10. sınıfı gerçekten verimli geçirdiğinize inanıyorsanız Teknik servis dalına gitmeniz gereksiz olabilir, sonuçta bu dal mezunlarının yapacağı birçok işi 10. sınıfta öğrenebilme şansınız var, diğer dallardan seçmeye devam edebilirsiniz.
Üst sınıf öğrencilerin dallarıyla ilgili memnuniyetlerini ve sebeplerini öğrenin. Bunun için başarılı öğrencileri tercih edin, başarısız öğrenciler, başarısızlıklarına bahane olarak dallarını gösterebilirler.
Bu bölüm için sizin eklemek istedikleriniz varsa yorum olarak bildiriniz lütfen.

İşletmede Beceri Eğitimi Nedir?

İşletmelerde beceri eğitimi eğitimi dersi özel bir derstir. Bu ders genelde son sınıfta okutulmakta olup, haftada 24 saatlik bir derstir. Bazı okullarda (yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Tekniklerde) bu ders farklı olarak uygulanmaktadır.
Okulumuzda bu dersin uygulaması şu şekilde, öğrencilerimiz haftanın üç günü işletmeye gitmekte, iki gün de okulda ders görmektedirler. Haftada 40 saatlik dersin 24 saatlik kısmı işletmede geçmekte, 16 saatlik kısmı ise okulda normal ders olarak işlenmektedir. İşletmeden kasıt, stajer öğrenci almakla yükümlü fabrika, atölye vs. olabileceği gibi banka, kamu ve özel kurum ve kuruluşlardır. Öğrenciler işletmede çalışmaları karşılığında brüt asgari ücretin %30'u kadar bir ücret almaktalar, bu da yaklaşık 200 YTL olmaktadır. Bir öğrenci için iyi para. 🙂 Staj uygulaması bazı okullarda farklı uygulanmaktadır. Yönetmelik gereği bir öğrencinin 300 saat staj yapması gerekmektedir. Bu da yaklaşık 2 aylık bir süre demektir. Bazı okullar yaz tatilinde öğrencilerine bu stajı yaptırmaktadırlar. Böyle yapan okullar, okul döneminde öğrencilerini işletmeye göndermemekteler 24 saatlik bu dersi okulda modül okutarak uygulatmaktadırlar. Tabi ki bunda en büyük etken, öğrencilerin çalışabileceği işletme ve stajer öğrencileri kontrol edecek öğretmen yetersizliğidir. Hangi yöntemin faydalı olduğu ise tartışılır bir durumdur. Öğrencilerin piyasayı öğrenmeleri açısından işletmeye gitmeleri olumlu bir durumken, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin zamanının kısıtlanması olumsuzluk yaratabilir. Gerçi işini bilen öğrenci için her iki durumun da bir etkisi olmayacaktır.
Kendi adıma işletmeye gitmeyi tercih ederdim. Sonuçta işletmeye gitmediğimde onlarca modülden sorumlu olacak, onlardan sınav olacak, sonuçta üniversiteye çalışmak yerine derslerle boğuşmak zorunda kalacaktım. İşletmeye gittiğim zaman ki çoğu işletmede iş yoğunluğu her zaman fazla olmamaktadır. Hafif olduğu zamanlar üniversiteye hazırlanabilir, aldığım para ile üniversiteye hazırlanmamı finanse edebilirdim. Hem de öğretmenlerin yüzlerini daha az görürdüm. 🙂
Bu konuda yapabileceğiniz fazla bir şey yok, belki topluca idare ve öğretmenlerinizle görüşüp, ortak kararınızı aktarabilirsiniz.

Yazının devamı gelecek, yorumlarınızda merak ettiklerinizi sorarsanız, onların yanıtlarını da yazının devamına ekleyebilirim. (Yazının devamında, iş fırsatları, üniversite durumu)


Bu yazının kısa bağlantısı http://www.yakupgovler.com/?p=638.

Yazılarımı RSS aboneliği ile takip edebilir, yeni yazılarıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için ise RSS adresimi kullanabilirsiniz.


“Bilişim Teknolojileri Alanı?” yazısı için 31 Yorum

Bu yazıya yapılan yorumları dilerseniz, ( RSS 2.0 ) beslemesini kullanarak takibe alabilirsiniz.

 1. Tufan Tunç dedi ki:

  Çok güzel ve açıklayıcı bir yazı olmuş, teşekkür ederim.
  İnş. meslek liseleri hak ettiği değeri bulur ve insanlar artık önyargılı davranmayı bırakırlar.

 2. yasemin dedi ki:

  SÜPER valla tam öğrenci dilinde anlatmışsınız.Bazen bu bölümde okuduğuma pişman oluyorum bazen de iyi yapmışım diyorum.2 yıllık okuyupta bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapabilir miyim acaba ?

 3. Yakup Gövler dedi ki:

  İki yıllık MYO mezunları sözleşmeli öğretmenlik yapamamaktadırlar. Onların yaptığı öğretmenlik ücretli öğretmenlik olup, ders ücreti karşılığı derse girmektedirler. Bunların görevlendirilmeleri il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılmakta olup, torpilin varsa her yıl görevlendirilebilirsin, gerçi şu an belki KPSS puanına göre yapılıyor da olabilir ama ne yazık ki burası TÜRKİYE. Ücretli öğretmenlikte ücret çok cüzi ve hakları çok azdır.

 4. Web Tasarım dedi ki:

  Bu bilgiler için teşekkürler. blogunuz çok güzel başarılarınızın devamını diliyorum.

 5. tolga dedi ki:

  arkadaşlar bu bilişim teknolojileri alanından ne kadar para kazandırıyor?

 6. AYDİL dedi ki:

  EVT HERKES ÖLE DİYOR BÖLÜMÜMÜZ GÜZEL . BEN TEKNİS SERVİS DALINDA OKUYOM VE BU SENE ÖSS YE GİRECEM HANGİ BÖLÜMLERİ SECEBİLİRİM ÖĞRETMENLERİMİZ BİZİ AYDINLATAMIYOR FAZLA
  BİR DE BAŞKA DALDA OKUYAN BİR ÖĞRENCİ BENİM SECEBİLDİĞİM BÖLÜMÜ SECEBİLİYOR MU YA DA BEN ONALRIN BÖLÜMLERİ SECEBİLİYORMUYUM BU SECME İŞİ DAL DAL DEĞİŞİYOR MU ŞİMDİDEN TŞKLR

 7. Ayhan dedi ki:

  hocam bilişim teknolojılerı adı altında bir site yapıcam bende web tasarımı 3 sınıf öğrencısıyım sıteme bilişim teknolojılerı adına bılgı bulmam lazım yardımlarınızı beklıyorum sımdıden tesukkur ederım saygılar...

 8. Özgür Koca dedi ki:

  Staj süresi olarak 300 gün yazmışsınız. El insaf. 😉

 9. estelya dedi ki:

  bilişim teknolojileri ile ilgili site yapmam lazım.gerekli bilgileri nerden bulabilirim lütfen yardımca olun.

 10. ezqi dedi ki:

  mrb bn meslek lisesine düz liseden geçiş yapıcam lise 2 de ise bilgisayar mühendisliğini okicm bilişim teknolojileri bölümü oluomuş yanılmıoyosam? ama duyduğuma göre kimya ve matematik vrmışş derslerde beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim... yardımınıza ihtiyacım vr şimdiden tsk edrm:=)

 11. Yakup Gövler dedi ki:

  @ezgi, kimya ve matematik dersinin olup, olmaması gideceğin meslek lisesinin türüne bağlı olarak değişmektedir. 10. sınıfta çoğu meslek lisesinde matematik dersi vardır ancak kimya dersi için bir şey diyemem. Bahsettiğin ÖSS ise bilişim teknolojileri alanı mezunları şu an Sayısalı 1 puan türüyle üniversiteye yerleşmektedirler.

 12. defne dedi ki:

  ben web tasarım bölümü öğrencisiyim ve bu bölümde oldum için birazcık üzülüyorum.Çünkü staj yapabileceğim bir yer yok.okdar firmaya sordum 1 stajer bile almıyorlar.İlerde meyvelerini yeriz ama o ileriyede gitmek oldukça zor...

 13. Yakup Gövler dedi ki:

  @defne, ne yazık ki staj konusunda iş yerleri bunu külfet olarak görmekteler. Özellikle hizmet sektörü bu konuda yetersiz. Halbuki stajlar işletmeler için de kendi elemanlarını yetiştirmek için bir fırsat sunar. Ne yazık ki özel sektör vereceği 200 TL'lik bir maaşı gözünde büyütmekte Türkiye'nin iş sektörünü oluşturacak olan öğrencilerimize staj imkanı sunmakta kaçınmaktalar.
  Özellikle tasarım firmalarının BT alanı, Web tasarım dalındaki öğrencileri takip edip, bünyelerine katmaya çalışmaları Türkiye'de BT'nin gelişmesi için çok gerekli. Neden stajer öğrenci almadıklarını anlayamıyorum.
  Öğrencilerimize staj yeri bulma konusunda ne yazık ki bizler de sıkıntı çekiyoruz. Dallarıyla alakasız iş yerlerine göndermek zorunda kaldık bu yıl. Gelecek yıl belki de hiç birini staja yollayamayacağız.
  Staj yeri olarak web tasarım hizmeti sunmayan ancak en azından teknik servisi bulunan bir bilgisayar firması da arayabilirsiniz. Ancak küçük bir yerde yaşıyorsanız bu da bir problem.
  Sonuçta staj yeri bulma konusu ne yazık ki özellikle küçük yerleşim yerlerindeki okullar için gerçekten bir problem ve sanırım staja yollamak yerinde okullarda işletmelerde beceri eğitimi adı altında ders vermek daha uygun olacak.

 14. defne dedi ki:

  Büyük kentlerde yaşamakta pek birşey değiştirmiyor.çünkü birçok yere başvurdum kontejanımız doldu diyorla iyide onlar duyuru falan yapılmadıki kontejan nasıl doluyor ve firmalarım %80ni tanıdıklarını alıyorlar ve bi dedikleri diğerini tutmuyor.Bizim okulda da aynı durum oldu üst sınıftaki abiler-ablalar internet cafede staj yaptılar. Bu okulun ayıpımı yoksa firmaların yoksa devletin ayıpımı oturup düşünmek lazım...

 15. defne dedi ki:

  işletmelerde beceri eğitimi dersine nasıl karar veriliyor?Çoğunluk bulamazsamı?

 16. Yakup Gövler dedi ki:

  @defne, evet, eğer öğrenciler için yeterli staj yeri bulunamazsa okullar öğrencileri staja göndermek yerine işletmelerde beceri eğitimi dersini vermeye karar verebiliyorlar.

 17. Yasin dedi ki:

  yaa ben bu sene bilişim teknolojileri alanı ile ilgili bir liseye gideceğim. hangi bölümü öneriyorsunuz ??

 18. Yakup Gövler dedi ki:

  @Yasin, okula başladığında kendin karar verirsin.

 19. Yasin dedi ki:

  saolun çok teşekkür ederim çok yardımınız dokundu :S

 20. Yakup Gövler dedi ki:

  @Yasin, asıl ben teşekkür etmeliyim. Yazıda "Hangi Dalı Seçmeliyim?" başlığı altındakileri okuma zahmetinde bulunmadan yorum yazdığın için.

 21. eyüp dedi ki:

  ben lisede BT okuduktan sonra üniversitede hangi dalları yada yada bölümleri seçebiliceğimi merak ettim söylersen sevinirim

 22. Yakup Gövler dedi ki:

  @eyüp, http://www.yakupgovler.com/bilisim-teknolojileri-alani-ve-oss.html adresindeki yazıyı incele.

 23. eyüp dedi ki:

  çok sağol

 24. Rıdvan dedi ki:

  İyi günler hocam ...

  ben bu sene 11.sınıf Web tasarım bölümünde okuyacağım...

  bu yıl işleyeceğimiz konular ve bana yardmcı olucak birkaç program söylermisiniz...

 25. Yakup Gövler dedi ki:

  @Rıdvan, megep.meb.gov.tr adresindeki modüllerden bilişim teknolojileri alanına ait html1 ve html2 modüllerine çalışmaya başlayabilirsin. Aynı yerdeki görüntü işleme1 ve 2 modüllerine de bakabilirsin. En uygunu kendi okulundaki öğretmenlerinle iletişeme geçerek, okuyacağın dersleri ve modülleri istemen olacaktır.

 26. Rıdvan dedi ki:

  hocam çok teşekkürler...

 27. ebru dedi ki:

  mrb hocam ;bn pc prog bölmnde okuyrm fkt sayısalım pek ii değil ...lisedede sayısal ders grmedim ..şimdi ünvestye gdeceğim algrtima ve buna bnzer dersler var bunları yapmak için ciddi anlamda syıslın ii olması gerekiyr???? çok zr bi ders olduğunu dydum...şimdiden korkmaya bşladım:)

 28. Yakup Gövler dedi ki:

  @ebru, sayısalının iyi olmasından çok mantıksal düşünme ve analiz yeteneğinin olması gerekiyor. Çalıştıktan sonra üniversiteden mezun olmayan öğrenci görmedim ben.
  Okulu asmadıktan, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra başarılı olmaman için bir neden yok.

 29. ebru dedi ki:

  tşk ederimm ...azda içim rahatladı diyeblirim 🙂

 30. xXx dedi ki:

  ço...k teşekkür ediyorum size içime su serptiniz diyebilirim aslında okulda istediğim bölüm olmasına rağmen anadolu liselerine ait bir bölüm olduğu için ben giremiyordum ama bu yazı sayesinde inş. girebilirim girebilirim derken bilgisayar üzerinden istediğim bölümü okuyabilirim gerçekten ço...k ama ço...k teşekkür ediyorum 🙂

 31. nazım dedi ki:

  B.T. bölümünden ne olabilirim ?
  öğretmen
  mühendis
  v.b.